Brudstykker af arbejderbevægelsens historie i USA (I)

Indhold på denne side: Indledning * * Arbejderbevægelsen i 1800-tallet * * Kapitalen og monopolernes udvikling 1800-tallet * * Kapitalen og monopolernes udvikling i 1900-tallet * *

Skift til: Brudstykker af arbejderbevægelsens historie i USA (II).

Hvorfor hyldes kristendommen og jødedommen i USA ?

Det er selvfølgelig fordi, at de hvide kristne i lighed med jødernes Abraham og de senere kristne, har hugget land fra andre folkeslag og fortrængt de oprindelige folkeslag. Og det er netop hvad den hvide race og de kristne har været eksponenter for siden de satte foden på Amerikas kyster. Deres begrundelser og forklaringer og trang til imperialisme, magtbegær og undertrykkelse, skal bl.a. søges i deres religion, betalingsmidler, pengevæsen og i deres ideologi.

»Det er produktionsforholdene der betinger den sociale, politiske og åndelige livsproces. Det er ikke menneskets bevidsthed, der bestemmer deres tilværelse, men det er omvendt deres sociale tilværelse, der bestemmer deres bevidsthed.« Karl Marx.

Indledning

Før 1474 kom en ekspedition der var ledet af portugeserne Pining og Pothorst, der var udsendt af den danske kong Christian I. til Grønland og til Newfoundland. I 1494 nåede under engelsk flag genueseren Giovanni Gabotto til Newfoundland, og til samme egne nåede i 1500-03 de yngre brødre Corte-Real. Frugten af disse rejser var opdagelsen af de rige torskebanker. Den 45 årige genueser Christoffer Columbus (Christoforo Colombo; Cristobal Golon) sejlede d. 3. august 1492 ud fra Palos med 90 mand i 3 skibe, og d. 12. oktober 1492 ankom de til en af Bahama-øerne (Watling øen). Han var gået i spansk tjeneste. Havde han på sin første rejse holdt den vestlige kurs, som han oprindelig havde planlagt, men senere opgav af hensyn til sine søfolks ængstelse, ville han være landet i Florida, men nu blev det øerne og Sydamerika, som spanierne tog i besiddelse med vold og magt i deres søgen efter guld og sølv. På hans næste sørejse i 1493-96 fandt han de små Antiller, men nåede ikke Cubas vestlige forbjerg, hvorfor han antog øen for en del af »Indiens« fastland. Først på sin 3. rejse i 1498 nåede han nordkysten af Sydamerika ved Orinocos Munding og på den 4. rejse i 1502 kom han til Mellemamerikas kyst, men Nordamerika fandt han aldrig. På et togt for at opdage Ungdommens Kilde fandt Ponce de Léon i 1513 Florida. Samme år nåede Vasco Nufiez de Balboa for første Gang ud til Stillehavet eller som det kaldtes efter sin beliggenhed i forhold til Panama-Tangen: Mar del Sur. I 517 nåede Hermando de Cordoba til Kysten af Yucatan, og det følgende år besøgte Juan de Grijalva både denne halvøs og Tabascos kyst. Lokket af disse egnes skatte begyndte Hernando Cortez i 1519 det enestående dristige togt, som efter to års Forløb endte med, at vicekongedømmet Nueva Espafia rejste sig på Azteker-Rigets ruiner. Spanierne havde nu fodfæste på selve fastlandet, og Pedro de Alvarado erobrede kort efter Guatemala og Salvador. Mod nord opsøgte Vasquez de Goronado i 1540-42 »de 7 byer« og trængte frem til Pueblo-indianerne i New Mexiko. Samtidig i 1539-42 drog Hernando de Soto over Florida, Georgia og Tennessee til Mississippi. På disse rejser fandt spanierne mere møje og besvær end guld, og i lange tider indtrådte der en standsning i udforskningen af disse egne. Frankrig, som gennem de store fiskerier havde fået interesser i den ny verden, udsendte i 1523 florentineren Verazzano, der fulgte kysten mellem Chesapeake Bay og Newfoundland, og 10 år senere Jacques Cartier, der undersøgte St. Lawrence Bay og trængte op ad floden til det nuværende Montreal. I 1576 og de følgende år fandt englænderen Frobisher Baffin-Land. John Davis fortsatte arbejdet i 1585-87 og nåede gennem det af ham opkaldte stræde langt op i Baffin-Bugt. Store forhåbninger vaktes, da Henry Hudson i 1610 trængte frem gennem Hudson-Strait til Hudson Bay, men allerede i 1615 påviste Baffin, at bugten var lukket i vest.

Man huskede ikke engang på Colombo, da den nye verdensdel skulle have et navn. Den blev opkaldt efter søfareren og eventyreren Amerigo Vespucci, som i et brev 1503 udtalte, at de fremmede landstrækninger var som en »ny verden«, et udtryk, der næste år blev sat som titel på et lille skrift, der bl.a. indeholdt dette brev. I begyndelsen blev benævnelsen: »Den nye Verden« kun anvendt om Sydamerika, som efter nogle års forløb kaldtes Amerika efter Amerigo. Men i 1541 udgav den ansete geograf Mercator et kort, hvorpå for første gang både Nord- og Sydamerika var ansat som en verdensdel under fællesnavnet America.

En italiener, John Cabot, der var gået i engelsk tjeneste landede i 1497 landede på kysten ved Kap Breton, Labrador, Newfoundland, og havde derfra sejlet flere hundrede mil langs med land, inden han vendte hjem til Bristol. Næste år drog han ud igen med 5 skibe med det formål at finde den nærmeste vej til Indien, men både han og skibene forsvandt sporløst. Men i 1504 havde fiskerskibe fundet over til de store fiskebanker ved New Foundland, uden at man véd, hvem der viste dem vejen. I 1570 sejlede der mindst 40 skibe om året derover fra England, og 1578 sendtes der 150 fiskeskibe fra Frankrig alene. Mandskabet gik tit i land for at tørre fisk og gøre deres garn i stand, senere også for at købe pelsværk hos de indfødte. Fiskerne viste således vejen for kolonisterne. Efter at Columbus havde vist vejen over havet, var spanierne ikke sene til at følge efter og søge over til de nye egne. En del af dem vendte sig mod nord, så de kom til Nordamerikas kyst, hvor Florida har fået navn af dem. Videre sejlede de mod vest, ind i den mexicanske havbugt, hvis nordkyst de fulgte, så flere af dem har sikkert sejlet forbi Missisippi flodens udløb uden at ane betydningen deraf. Sømanden Alonso de Pineda nåede i året 1519 over til Mexicos kyst, medens en ridder og eventyrer som de Narvaez med en lille hær turede omkring i landet vest for Florida. Til sidst måtte de for at redde livet tømre sig skrøbelige fartøjer og sejlede i dem over Missisippis udløb, hvor de med undren opdagede, at det ferske vand flød ovenpå det salte. Giovanni da Verazzani kom i fransk tjeneste i 1524 Nordcarolina og til Nova Scotia, medens spanieren Ponce de Leon i 1512 opdagede Florida, som hans landsmænd senere tog i besiddelse. I 1541 drog Coronado med nogle hundrede mand fra Mexico mod nord op i landet og kom igennem øde egne helt op til det nuværende Kansas. Han søgte som de fleste andre efter guld og sølv, men fandt intet, kun fattige hytter i et tørt og «de land. Mest kendt og berygtet er Heinando de Soto, en rig og tapper ridder, der samlede sig en udvalgt hær på 600 mand, hvoraf de fleste var riddere som han selv. Med dem landede han i Florida i maj 1539 for at erobre de omliggende egne og vinde sin part af de uhyre rigdomme, hvorom der gik store frasagn. I løbet af 3 år gennemrejste han med sin hær landet over mod Missisippi, i stadig kamp med indianerne, der blev behandlede med stor troløshed og grusomhed, så de forsøgte på alle måder at hindre ham i at komme frem og angreb ham gentagne gange i store skarer. I april 1541 nåede de Soto frem til Missisippi og satte flere gange over den, da han fremdeles søgte efter rigdomme og næsten allevegne måtte kæmpe med de indfødte. Næste forår døde han af feber, og hans lig blev sænket ned i den store flod, for at indianerne ikke skulle opdage, at føreren for de »udødelige« hvide var bukket under. Resten af hans hær, som endnu var tilbage, drog mod syd, tømrede sig skibe og nåede endelig Mexico. Dermed sluttede de spanske plyndrings- og røvertog til disse egne. Der var næsten intet vundet ved dem. Missisippi var nok fundet, men ingen forstod betydningen deraf, og kendskabet til den mægtige flod udslettedes igen. Guld og rigdom havde ingen fået. Den eneste varige virkning var, at spanierne beholdt herredømmet over disse strækninger endnu i mange år eller mente i det mindste at kunne gøre fordring derpå. Fra vestkysten af Mexico sejlede spanske skibe mod nord og lærte efterhånden Californias vestkyst at kende. Den sydcaliforniske halvø, som de først kom til, er ufrugtbar, stenet og sandet. Indianerne var uvidende, svage og fredelige, - kun havet var rigt, på fisk og perler. Også vest på ud over havet kom de, så langt at de nåede Philippinerne og Asiens østkyst. Når skibene kom tilbage lastede med varer fra disse kyster, holdt de kurs lige over mod California, hvor de efterhånden fandt adskillige landingssteder og havne, og derfra sejlede de langs med kysten mod syd til Mexico.

Det var dem en meget ubehagelig overraskelse, at dristige engelske søfolk som Drake og Thomas Cavendish også fandt vej over til disse afsides farvande og gentagne gange overfaldt og plyndrede de rigt lastede skibe. Men alligevel gjorde spanierne intet for at besætte kysten ved anlæg af nogle forter; det tog omtrent 100 år, inden dette blev begyndt, så det havde været let for andre at komme dem i forkøbet. Men disse kyststrækninger var dengang endnu så afsides, så ingen tænkte på at gøre dem rangen stridig. Mange af de første opdagere, der kom til Amerika, anså hele verdensdelen for en øgruppe, som de antog for at være nær ved Østasien. Først efterhånden gik det op for dem, at der er en uhyre stor afstand over til Asien, men fastlandets udstrækning havde de endnu ikke begreb om. Spanierne troede længe, at den sydcaliforniske halvø var en ø, hvad den lange smalle bugt mellem halvøen og fastlandet vel foranledigede, og det var ikke før ved året 1700, at de kendte landet så godt, at de forstod, det er en del af fastlandet. Nu begyndte også spanske jesuiter at komme dertil for at drive mission blandt indianerne. De forsøgte at samle deres tilhørere i sluttede landsbyer, hvor indianerne skulle lære arbejde, kultur og kristendom. Det lykkedes dem også at få oprettet 14 sådanne landsbyer, men resultaterne deraf var kun ringe. Fra 1534 begyndte franskmændene de første forsøg på kolonisering, og Jacque Cartier sejlede op ad Sct. Lawrence floden og overvintrede i nærheden af Quebec (Canada). Men både dette og senere forsøg mislykkedes aldeles. Først da de langvarige borgerkrige i Frankrig var endt lidt før 1600, var der ro og kræfter til at anlægge kolonier, og i 1608 blev Quebec grundlagt af Samuelde de Champlain (†1635), hvormed Frankrig havde fået fast fodfæste i Amerika. Pelsvarer var denne kolonis vigtigste produkt, og ad de utallige vandveje trængte dristige personer snart frem gennem landet, medens jesuitterne trængte sig på med deres civiliseringsarbejde blandt de indfødte. En af disse missionærer, P. Marquette, nåede i 1673 fra Michigan til Mississippi, som Robert de la Salle i 1682 fulgte til mundingen. Hele Mississippi-området blev derved fransk ejendom under navn af Louisiana; Byer som New Orleans og St. Louis stammer fra denne tid. I 1564 bosattes en del franske hugenotter i det nuværende Sydcarolina, men nybygden ødelagdes af fanatiske spaniere.

Men samtidig havde reformationen tilført det engelske folk en stærk national vækkelse, som blev en medvirkende årsag til den langvarige kappestrid med det katolske Spanien. Afgørelsen kom i 1588, da den spanske storflåde Armadaen, blev ødelagt. Dermed var havet tilgængeligt for de engelske skibe, og de var heller ikke sene til at benytte sig deraf. De spanske »sølvflåder« var fra nu af aldrig sikre for engelske overfald, så de havde nok at gøre med at hævde deres eget. Englænderne havde nu fri bane på den nordlige del af Atlanterhavet, og da de begyndte deres koloniforsøg i Virginia, kunne spanierne ikke tænke på at forstyrre dem. Helt anderledes var det gået franske huguenotter, som i året 1564 havde grundlagt en koloni på kysten nord for Florida; den var straks blevet ødelagt af spanske riddere, og forsøget var dermed blevet opgivet. Men allerede før den afgørende søkamp havde fundet sted, havde dristige engelske søfarere søgt ud over havet. Håb om rigdom og lyst til eventyr lokkede mænd som John Hawkins og Francis Drake, så de skiftevis handlede med spanierne eller plyndrede dem. På en af sine rejser landede Drake på tangen ved Panama, erobrede først en lille spansk koloni og trængte derefter så meget længere ind i landet, at han fra et træ oppe på et højdedrag kunne se ud over Stillehavet. Han fik straks lyst til også at befare det store hav, hvilket dog først lykkedes ham 5 år senere, da han med 5 småskibe satte ud fra Plymouth, sejlede næste år langs med Sydamerikas vestkyst, hvor han røvede alt det ædle metal, han kunne få fra spanierne, satte så tværs over Stillehavet og landede i september 1579 i England med et uhyre bytte. Spaniens konge, Filip den Anden, forlangte ham henrettet, men dronning Elisabeth besøgte ham på hans skib og adlede ham dér. Rige adelsmænd som Humphrey Gilbert og hans halvbroder Walther Raleigh besøgte nord Amerikas kyster gentagne gange i de følgende år, og Gilbert tog i 1583 New Foundland i besiddelse for den engelske krone »med den ret, som John Cabots opdagelse gav dertil.« Men om efteråret forliste han i en storm på vejen hjem, samme dag som hun om morgenen havde sagt til sine søfolk: »Vi er himlen lige så nær til søs som til lands.« Raleigh bestemte sig nu til at søge længere mod syd, og fandt her et tiltalende land i 1584 med »en godmodig og elskværdig befolkning uden svig eller træskheder, som lever på guldalderens minder.« Til ære for den ugifte dronning kaldte han landet Virginia. Virginias befolkning var mest eventyrere, tildels endog løsladte forbrydere. Næste år sendte han over 100 kolonister derud, men kun mænd; de blev sat i land på øen Roanoke, ud for fastlandet. Nogle af dem gav sig til at søge om guld, andre efter en nem genvej til Stillehavet; derfor forsømte de at dyrke jorden, så de led nød, da vinteren kom, og var henrykte for næste år at komme hjem på nogle af Drakes skibe. Raleigh gjorde et nyt forsøg året efter og lod denne gang kvinder og børn komme med, for at der straks kunne dannes hjem. Men krigen med Spanien forhindrede ham i flere år i at understøtte sine kolonister, og da han endelig nåede over til dem, var de alle sporløst forsvundne. Disse forsøg havde slugt uhyre pengesummer, så Raleigh var nu på fallittens rand. Tilmed faldt han snart efter i unåde hos kongen. Jacob den Første, og måtte tilbringe et år i Tower. Hans rettigheder og planer gik over til to handelsselskaber London- og Plymouth selskaberne, som dannedes i 1606. I 1605 havde Jakob I. delt hele Nordamerikas kyst mellem to handelsselskaber, Plymouth- og London-kompagniet, og givet den nordre del navnet New-England, samt løfte om store friheder til de vordende nybyggere. Hver af dem fik overdraget en landstrækning på 100 engelske mil langs med kysten og 100 mil ind i landet, og de fik i det nye land store rettigheder dvs. ret til at slå mønt og kræve told af fremmede skibe, men engelsk lov og ret skulle gælde i landet. De kolonier som blev anlagt, skulle drives med fælleseje: deres produkter skulle tilfalde en fælles kasse, hvoraf selskabet skulle forsyne dem med alle nødvendigheder. Denne sidste bestemmelse viste sig at være meget uheldig da den berøvede kolonisterne både selvstændighed og ansvar og dermed også arbejdslyst. Sidst på året 1606 udsendte London-selskabet over 100 mænd til Virginia. De landede ved en flod, som de til ære for kong James den Første kaldte James-floden, og her blev Jamestown grundlagt i 1607, den første varige engelske koloni i Amerika. Vanskelighederne meldte sig straks. Beliggenheden var lav og usund. Vandet dårligt. I den stærke sommervarme led folk af sult og sygdom, ingen gad arbejde, da de kun levede for at grave guld eller handle med de indfødtes rige byer, som de ventede at finde i nærheden. Det var de eventyrlige fortællinger om Østasiens kultur og rigdom, der nu gjorde fortræd ved at blive overført på den nye verdens kyster. Redningen kom fra en af kolonisterne selv, søfareren John Smith. Han var kun 28 år gammel, men havde dog fået tid til at opleve mange slags eventyr både i Europa, blandt tyrkerne og i Marokko. Nu tog han styret, og det lykkedes ham at holde kolonien sammen, så folk tog fat på at bygge huse, opdyrke jorden, undersøge det omliggende land og hente hjælp fra de omboende indianere, når det var nødvendigt. Med indianerne havde John Smith haft mærkelige oplevelser. Han var engang blevet fanget af dem og ført frem for deres høvding, Powhattan, som dømte ham til døden. Hans hoved var allerede lagt på en stor sten for at blive knust, da Powhattans 12 årige datter, Pocahontas, sprang frem, og efter at hun forgæves havde bedt sin fader om at skåne den fremmede, kastede hun sig ved siden af ham, så hendes hoved også lå på stenen, og frelste ham derved. Pocahontas var i flere år var kolonisternes ven og beskytter. I de følgende år kom der stadig nye kolonister, også kvinder og børn, men endnu i nogle år gik det meget småt. Først da nybyggerne i 1612 begyndte at avle tobak, kom der mere velstand og fasthed i forholdene. Dyrkningen heraf tiltog så hurtigt, at der 1630 kunne udføres over 500,000 pund til England. Den blev endog anvendt som almindeligt betalingsmiddel en tid, da der var meget knapt med rede penge. I 1619 fik kolonien en forfatning med en folkevalgt repræsentation, hvis 22 medlemmer første gang samledes i kirken i Jamestown; det var den første begyndelse til en lovgivende forsamling i Amerika. Samme år kom der på et hollandsk skib den første ladning negerslaver, der blev solgt til arbejde på plantagerne. Virginia var således kommet igang: men det havde kostet store anstrengelser og mangeårige skuffelser, uhyre pengesummer og altfor mange menneskeliv. I 1620 kom den første sending kvinder, der overdroges nybyggerne som hustruer mod dækning af udgifterne, men allerede året før indførtes nogle negerslaver, og dermed fortsattes i eftertiden i voksende omfang. Endnu længe efter indførtes også hvide slaver, mest indfangede løsgængere fra England eller mænd, som ved arbejde måtte aftjene udgiften til overfarten. I 1621 åbnedes den første lovgivende forsamling, men forfatningen havde et vist aristokratisk præg med en kgl. guvernør i spidsen. Tobaks- og bomuldsavlen fremmede også udviklingen af et planteraristokrati, og stemningen var under og efter Cromwell's tid afgjort kongeligsindet og højkirkelig. I årene 1607-1622 var der landet næsten 6000 mennesker, hvoraf nogle nok var rejst hjem igen, men af de andre var langt over halvdelen døde, så der var knapt 1300 tilbage i 1622. Og af dem dræbtes der samme sommer omkring 300 ved et frygteligt overfald fra indianerne, hvorved kolonien svækkedes så stærkt, at kongen benyttede det som påskud til at fratage handelsselskabet dets rettigheder og lægge landet direkte under Kronen som en kongelig koloni.

Medens de første kolonister i Virginia endnu var midt i begyndelsesvanskelighederne, havde englændernes medbejlere til verdenshandelen, hollænderne, også fundet vej over til Amerika. Det skete med Henry Hudson, en englænder, som var gået i det hollandske Ostindiske Handelsselskabs tjeneste og nu søgte efter en søvej til Østen uden om Amerika eller igennem det. I et lille skib »Halvmånen« sejlede han i 1609 ind ad bugten ved New York og op ad den mægtige flod, som bærer hans navn, ca. 100 engelske mil op i landet, idet »han stadig ventede på, at det ville vise sig at være den meget efterspurgte genvej til Kina«, skønt flodens ferske vand let kunne have overbevist ham om fejltagelsen. Året efter var Hudson gået i engelsk tjeneste og blev igen udsendt, denne gang for at finde Nordvest-passagen. Han nåede til Hudson-bugten, men her gjorde mandskabet mytteri og satte ham og hans søn over i en lille båd, som de lod gå, hvorhen den ville, så der hørtes aldrig mere fra ham. Da Hudson kom tilbage fra sin første rejse, begyndte hollandske købmænd straks en indbringende handel med pelsværk med de indfødte omkring Hudson-floden. I 1613 blev der bygget nogle hytter på øen Manhattan, og senere gik virksomheden over til det Vestindiske Handelskompagni, som sørgede for at få nogle nybyggere sendt over havet. I 1626 købte de hele øen Manhattan af indianerne og betalte den med varer til en værdi af 24 dollars - den samme grund, hvorpå nu størstedelen af New York er bygget. Den lille handelsstation, der var opstået, fik navnet Ny Amsterdam. Men selskabet brød sig kun om forretninger, så det gik kun småt med at få landet bebygget; tilmed blev der intet gjort for, at de, som allerede var der ovre, kunne føle sig tilfredse. Hele styrelsen foregik i Holland, uden at nogen spurgte om kolonisternes mening. Imidlertid begyndte englænderne både mod nord og syd at blive lovlig talrige, hvorfor det hollandske handelsselskab forsøgte at udstykke store landstrækninger langs med Hudson-floden til enhver, som på egen regning kunne begynde en koloni på mindst 50 personer. Disse store »patronater« skabte en slags landadel med betydelige privilegier og juridiske rettigheder over alle dem, der boede på deres jord. Det lokkede nok en del rige købmænd til at sætte penge i Amerikas jord, men det skabte ikke en udbredt hollandsk landbefolkning. De forskellige guvernører, som afløste hinanden i Ny Amsterdam, var tilmed tit uheldige og styrede meget vilkårligt, så der blev jævnligt klaget over dem til regeringen i Holland. De kunne heller ikke holde fred med indianerne, så blodige overfald anrettede gentagne gange store ulykker på mennesker og ejendom, hvad der kun forøgede misfornøjelsen. På sin første rejse havde Henrik Hudson også været ved Delaware floden, som han kaldte »syd floden« i modsætning til »nord floden« ved Manhattan. I 1623 blev der her anlagt en handelsstation og et fort. Fort Nassau, og nogle andre småbyer rejste sig i nærheden. I de følgende år kom også svenskerne til. Under Gustav Adolf var der lagt planer om at anlægge kolonier i Amerika, og efter kongens død førte rigsforstander Axel Oxenstjerna sagen igennem, skønt Sverige ikke havde den mindste ret til at tage landet i besiddelse. I 1638 blev Fort Christina grundlagt ved Delaware floden, og trods hollændernes protest trivedes kolonien godt, indtil guvernør Stuyvesaut fra Ny Amsterdam i 1655 angreb svenskerne med en hær på 6-700 mand, jog deres leder bort og lagde hele distriktet ind under hollænderne. Dermed opgav svenskerne deres koloniforsøg, så hollænderne kunne i nogle år glæde sig over denne betydelige udvidelse af deres koloniområde. Men i England var mange meget utilfredse med at få hollænderne som rivaler også i Amerika, og de lurede derfor på lejlighed til at jage dem ud. I året 1664 gav kong Karl den Anden hele det hollandske landområde i Amerika til sin broder Jacob, hertugen af York, og da en engelsk flådeafdeling samme sommer viste sig ved Ny Amsterdam og forlangte byens overgivelse, måtte guvernør Stuyvesant give efter, hvor nødig han end ville. »Jeg ville hellere bæres til min grav«, var hans første svar til den engelske admiral. Men da han mærkede, at befolkningen ikke ville støtte ham, indså han det håbløse i at ville forsvare byen. Den kom dermed i engelsk eje og fik til ære for sin nye ejermand navnet New York, dvs. landet blev opdelt i New York og New Jersey.

Den engelske kirkes adskillelse fra den katolske pavestol i Rom og etableringen af den engelske kirke med efterfølgende reformation og statskirken, medførte selvfølgelig uenighed blandt folkemasserne under dronning Elisabeth (1533-1603), og dem der ville rense kirken for alle spor af katolicisme og bispevælde fik navnet: puritanere. Andre var mere yderliggående og ville opløse kirken i lutter selvstændige menigheder, der kunne ordne deres forhold ganske som de ville; derfor kaldtes de separatister (independenter). I landsbyen Scrooby i Nordengland samlede der sig en menighed af independentere, med dygtige mænd som præsten John Robinson, William Brewster og en ung mand ved navn William Bradford. De var stadig udsatte for forfølgelser, især da Jacob den Første (1603-1625) var blevet konge efter dronning Elisabeth, og de besluttede derfor at søge over til Holland, som var det eneste religiøse fristed i Europa. Det lykkedes dem efterhånden at komme derover, så i året 1609 var der i Leyden en lille menighed af engelske udvandrere. Her levede de i god forståelse med hollænderne. Men alligevel kunne de ikke slå sig til ro dér. Sproget og landets skikke fik dem til at føle sig som fremmede. De var folk fra landet, som ikke trivedes i bylivet, og de ville vedblive med at være englændere, og de ville først og fremmest have et sted at være, hvor de uhindret kunne ordne deres gudstjenester og hjemmeliv ganske efter deres overbevisning. Da de så sig om efter et sådant sted, gik deres tanker til Amerika, og det lykkedes dem også at få et stykke land derovre af London-selskabet. Af kongen fik de til sidst en halv uvillig tilladelse til at oprette en kirke efter eget ønske. Der blev derefter dannet et aktieselskab af købmænd i London, som udstyrede dem med den nødvendige kapital. I sommeren 1620 kom de til England for snarest muligt at drage videre. Men adskillige forsinkelser bevirkede, at det først blev d. 6. september, at skibet »Mayflower« (Majblomsten) gik til søs fra Plymouth med 102 »pilgrimme«, som deres historiske navn er blevet. Det blev en langvarig og besværlig sejlads, hvor dårligt vejr drev dem helt ud af kurs. Da de nåede land d. 11. november, var det derfor ikke ved Delaware-floden, som kontrakten med handelsselskabet lød på, men meget længere mod nord ved Cape God, ud for Massachusetts kyst. De prøvede at komme mod syd, men vind og strøm forhindrede det. Endnu en tid gik med forskellige undersøgelser, så det var blevet vinter, da de d. 11. december 1620 gik i land på det sted, der siden den tid har båret navnet »Forfædrenes Klippe« (Forefathers' Rock). På skråningen op mod et lille højdedrag begyndte de juledag anlægget af en by, som fik navnet Phymouth efter deres afsejlingssted i England. De vidste rimeligvis ikke, at stedet tidligere havde fået det samme navn af kaptajn John Smith fra Virginia, da han på en af sine farter havde kortlagt kysten ved New England. Det stykke land, de nu tog i besiddelse, var jo et helt andet end det, de i England havde købt af selskabet, så der manglede måske juridisk grundlag for det lille samfund, de nu havde begyndt. For at bøde herpå havde de, allerede inden de gik i land, indgået en kontrakt om at grunde et politisk samfund med de gensidige pligter og rettigheder, som følger deraf. Dette dokument, som blev undertegnet af alle de voksne mænd, er den berømte Mayflower-kontrakt (The Mayflower Compact), et meget betydningsfuldt aktstykke i Amerikas politiske udvikling. Det må dog ikke regnes for grundlaget til en forfatning, men kun som en foreløbig gensidig aftale, indtil en varig kontrakt med selskabet kunne sluttes. Det var for pilgrimmene den værst mulige årstid, da de landede. De kom snart til at lide af kulde, anstrengelser og utilstrækkelig kost, så skørbug og andre sygdomme satte ind med en sådan kraft, at der på et tidspunkt kun var 6-7 raske til at pleje de syge og begrave dem, der døde. Da foråret kom, var næsten halvdelen af den lille skare bukket under. Hvis indianerne på det tidspunkt havde angrebet, kunne de med lethed have udryddet dem alle, som de tidligere havde gjort i Virginia. Men til alt held var de nærmestboende, pokanoket-stammen, nogle år forud blevet hærgede af en frygtelig pest, som de tilskrev europæiske søfolk, derfor holdt de sig nu i ærbødig afstand. Farligere var narragansett-indianerne, som boede noget længere borte. Men dem imponerede koloniens guvernør, William Bradford, ved sin sikre optræden så eftertrykkeligt, at de holdt sig rolige. Senere sluttede de endog et årelangt forbund med kolonisterne, hvorved disse fik ro for alle de omboende stammer i de følgende 30 år. Selv efter den første svære vinter ophørte begyndelsesvanskelighederne dog ikke. Nybyggerne fik længe endnu brug for al deres mod og udholdenhed for at holde det lille samfund oppe. Når der ankom nye kolonister, forfærdedes de over de ringe kår, de kom over til; de kunne med god grund have ønsket sig tilbage til England, dog rejste ingen af dem. De blev og tog deres andel af savn og fattigdom. Straks med forårets komme begyndte de at dyrke jorden. Men det var først 1624, da fællesskabet blev ophævet,og hver fik sit eget stykke til dyrkning og eje, at der mærkedes nogen videre fremgang og sikkerhed. Foruden agerbrug lærte de efterhånden at drive fiskeri med godt udbytte og at indkøbe pelsværk hos de indfødte. De anlagde derfor handelsstationer på forskellige steder, den nordligste af dem endda så langt borte som ved Kennebec, i det nuværende Maine. Kolonisternes antal voksede ikke særlig stærkt, men sundt og sikkert. De bredte sig også til Connecticut og Rhode Island. Allerede i 1627 var de i stand til at købe sig fri for enhver afhængighed af de købmænd i London, som havde lånt dem penge til overrejsen. Fra den tid tiltog både velstand og folketal noget stærkere, da der jævnlig blev anlagt nye kolonier i omegnen. I 1643 indeholdt den samlede koloni 10 småbyer med over 3000 indbyggere. I løbet af disse år var der også foregået en indre politisk udvikling. Ledelsen var fra begyndelsen af blevet overgivet til en folkevalgt guvernør. Denne stilling beklædtes i mange år af William Bradford, en retfærdig og besindig mand, som var udmærket egnet til at holde kolonien sammen i de trange begyndelsesår. Han var desuden en dygtig historiker og har efterladt en indgående og meget værdifuld skildring af de første 26 år med alle deres vanskeligheder. Ved sin side havde han folkevalgte repræsentanter, to fra hver by; de samledes e reglen engang om året. Allerede 1638 var dette ordnet og fastslået. Men der blev kun givet stemmeret til dem, der var medlemmer af kirken. Kolonisterne havde forladt England for at finde et sted, hvor de kunne ordne deres kirke, som de ville. Nu sikrede de sig dette ved at forene de kirkelige og politiske rettigheder. Der blev således her som i det øvrige New England gjort et forsøg på at gennemføre et teokrati dvs. give kirken herredømmet over de sociale og politiske forhold. I 1643 knyttedes det første forbund mellem disse nybygder. Deres styrelse var afgjort republikansk og demokratisk, både i stat og kirke; de holdt strengt over religiøsitet (endog med stor ufordragelighed, især mod katolikker), sædelighed og tarvelighed, men viste stor iver for skolevæsen og almen oplysning samt hævdede med styrke deres selvstændighed over for kongens og senere parlamentets overgreb. Også hertil kom slaveriet, skønt i ringere grad, mest ved overførsel af irske og skotske oprørere under Cromwell's styrelse. I Plymouth vedblev det at bestå, lige til kolonien i 1691 indlemmedes i det større Massachusetts. Da pilgrimsfædrene havde gjort begyndelsen, fulgte der i de følgende år så mange andre efter, at der snart opstod et virkeligt New England omkring Massachusetts-bugten. Begyndelsen hertil var, at der i London i 1628 blev oprettet et råd for »New England«, som fik ret til at bebygge en lang strimmel land på kysten af Massachusetts. Det var oprindelig et forretningsforetagende, men den religiøse interesse fik hurtigt overtaget. For netop i de år begyndte kong Karl den Første, med hjælp fra ærkebiskop Laud at fare hårdt frem mod puritanerne, så disse tænkte nu stærkt på at søge sig et fristed på den anden side af Atlanterhavet. I 1629 fik de et kongeligt privilegium med anerkendelse af »selskabet for Massachusetts bugten og dets guvernør«, hvori der var nærmere bestemmelse om ledelsen af dette selskab. Tanken var, at guvernøren blev boende i London, hvor virksomheden skulle have sit hovedsæde, så regeringen med lethed kunne øve sin kontrol. Samme år var det, kongen hjemsendte parlamentet for at regere på egen hånd. Det gav forøget styrke til planerne om udvandring, og en stor gruppe puritanere bestemte nu, at de ville ansøge om at få Massachusetts selskabets rettigheder forlagt over til Amerika, således at guvernøren sammen med de øvrige ledere boede derovre. Dette blev mærkelig nok bevilliget, så det der var begyndt som et handelsforetagende i London blev derved forandret til at udgøre grundlaget for et frit samfund i Amerika, fjernt fra moderlandets kontrol. I 1630 foregik der en stor udvandring. 17 skibe med ca. 1000 puritanere sejlede over til Massachusetts, og snart skød småbyerne op i Roxbury, Watertown, Dorchester, Newtown (senere Cambridge), Charlestown og Boston. Den sidste blev hurtigt New Englands hovedstad. Den fik sit navn efter en gammel by, Sct. Botolf i grevskabet Lincoln i Nordengland, hvorfra mange af udvandrerne kom. De var ikke fattige folk eller arbejdsløse, men velstillede landmænd, jordejere, købmænd, soldater og adskillige præster. Der var mange med velstand, dygtighed og dannelse, som nu sammen med deres familie og ejendom søgte et fristed, hvor de kunne indrette både kirke og samfund efter egen overbevisning. Dog blev der intet sagt om religionsfrihed. Mange flere fulgte snart efter. I løbet af 4 år voksede deres antal til ca. 4000, og da borgerkrigen i England udbrød, og udvandringen ophørte i 1643, var tallet steget til over 16,000. Den første guvernør var John Winthrop, en dannet og dygtig mand, som i næsten 20 år ledede kolonien med besindighed og retfærdighed. Hans betydning ligner Bradfords i Plymouth, og ligesom denne har også Winthrop givet en ildførlig og nøjagtig skildring af de grundlæggende år. Boston blev hovedsædet for styrelsen af koloniens anliggender, som blev afgjort af folkevalgte repræsentanter, der samledes 4 gange om året. Det varede ikke længe, inden det udviklede sig til et begyndende tokammersystem. Men givet var det i Massachusetts som i Plymouth. At ingen havde fuld borgerret uden at være medlem af kirken. Denne var og blev grundlaget for det politiske liv og fik derved en overvejende indflydelse på delte. De samme puritanere, som i England havde æret trofaste medlemmer af statskirken, blev i Amerika ifølge forholdenes natur til udprægede frikirkefolk. Ligesom separatisterne i Plymouth indrettede de deres gudstjeneste og øvrige kirkeordning ganske efter eget tykke, skønt de vedblivende med glæde kaldte sig børn af Englands gamle kirke. Både politisk og religiøst viste det sig, at Amerika hurtigt udviklede kolonisternes trang til selvstændighed, så det skulle få overraskende betydning for England. Men folk i Watertown, Newtown og Dorchester fandt, at den snævre kirkelighed ikke tiltalte dem. Præsten Thomas Hooker i Watertown og hans meningsfæller og mange andre bestemte sig til igen at søge nyt land. Fra hollænderne ved Hudson-floden vidste de, at floden Connecticut er bred og sejlbar med frugtbart omliggende land. I 1635 bestemte Th. Hooker og hans folk sig til at flytte derhen, - ikke enkeltvis, men hele familier med kvinder, børn og ejendom. Allerede næste år fandtes der 800 mennesker fordelt i de 3 byer Windsor, Hartford og Wethersflehl. Hollænderne var kede af at få så mange engelske konkurrenter, hvor de før havde haft pelsværkshandelen alene, og i Plymouth mente man, at landet omkring Connecticut var ydergrænsen for deres område. Men Thomas Hooker og hans udvandrere blev, hvor de var, grundlagde deres samfund og byggede deres kirker. Allerede i 1637 truede det med krig med pequod-indianerne, som boede i nærheden. Efter nogle overfald fra indianerne foretog kolonisterne et samlet angreb på fjenden med så stor kraft, at hele stammen var oprevet og ødelagt med det samme. De omkringboende indianere holdt derefter fred i de næste 40 år. I 1639 mødtes repræsentanter fra de 3 byer i Hartford og vedtog en forfatning, som i det væsentlige var Hookers arbejde. Der blev ikke nævnt et ord om den engelske konge, om privilegium fra ham eller nogen anden autoritet i England. Styrelsen blev delt mellem guvernøren og en lovgivende forsamling, som snart delte sig i to kamre. Guvernøren skulle tilhøre et kirkesamfund, men for andre var det ikke nødvendigt at være medlem af kirken for at have stemmeret. Denne forfatning gav et sikkert grundlag for den senere politiske udvikling og forblev i det væsentlige uændret i de følgende 200 år. Udvandringen fra England var i disse år på sit højeste. Mange af dem, der landede i Massachusetts, søgte videre til kystlandet omkring Connecticut. Den ene landsby blev til efter den anden helt ned til hollændernes område mod syd omkring Ny Amsterdam (det nuværende New York). De fleste kolonier ved selve floden sluttede sig til Hookers folk i Hartford. I juni 1637 kom der et stort antal velstående folk, mest købmænd; det var hovedparten af en menighed i London, hvis præst var den dygtige, men strenge puritaner John Davenport. Ham havde ærkebiskop Laud fordrevet; en stor del af menigheden fulgte ham over til den nye verden, og nu dannede de deres eget samfund et sted ved kysten, hvor de fandt en god havn: New Haven. Året efter fandt en tilrejsende »allerede 300 huse og en smuk kirke«. Flere omliggende småbyer sluttede sig til New Haven som samlingspunkt. Her var forfatningen ordnet efter det strengeste puritanske mønster. Kun kirkemedlemmer kunne få stemmeret eller beklæde embeder. For kirken som for samfundet i det hele skulle loven i gammel testamente være gældende. Det var teokratiet i sin mest udprægede form, og det holdt sig, indtil kolonien i 1664 blev indlemmet i Connecticut. Men det viste sig, at de samme puritanere, som havde forladt moderlandet, fordi de dér ikke fandt tilstrækkelig religiøs frihed, på Amerikas grund blev mindst ligeså intolerante, som regeringen i England havde været overfor dem. I New England søgte de ikke menings- eller trosfrihed, men frihed til at følge deres egen overbevisning og ret til at udelukke hver den, der mente eller troede noget andet. Denne udprægede ensidighed gav ensartethed og styrke, men til tider voldte det stærk uro at gennemføre den. Det mærkedes meget tydeligt allerede i 1631, da Roger Williams kom til Massachusetts. Han var en fattig skræddersøn fra London, men havde ved sin store begavelse vundet sig formående velyndere, som hjalp ham til at studere i Cambridge. Som præst blev han yderliggående puritaner, senere separatist, og da han med sin urolige, veltalende natur ikke kunne andet end gøre sig bemærket, udvandrede han til Amerika. Men også her vakte han stadig uro. I løbet af nogle få år opholdt han sig i Boston, i Salem og i Plymouth men kunne intetsteds falde til ro, så han kom igen til Salem, hvor han blev præst for en menighed. Han krævede fuld frihed for alle trosbekendelser og benægtede den engelske konges ret til at bortgive jord i Amerika; det kunne kun retmæssigt erhverves ved køb fra indianerne, og han holdt på, at øvrigheden ikke kunne pålægge straf for kirkelige forseelser. Det var selve grundlaget for det puritanske teokrati, han her angreb, hvorfor svaret også blev, at Williams i året 1635 blev banlyst fra Massachusetts og Plymouth. Da han frygtede for at blive arresteret og sendt tilbage til England, flygtede han ved vintertid over hals og hoved til pokanoket-indianerne, hvis venskab han tidligere havde vundet både ved sin venlighed og sit enestående sprogtalent. Året efter flyttede han til bugten ved Narragansett, købte her et stykke land af indianerne og grundede en koloni, som han med tak til gud kaldte Providence (forsynet). Snart sluttede andre sig til ham. For næppe var han blevet forjaget fra Boston, før der igen blev uro. Det kom denne gang fra mrs. Anne Hutchinson, en begavet og veltalende kvinde, der i det gamle boston i England havde sluttet sig til en menighed om præsten John Cotton, og nu ønskede hun sammen med sin mand og sine børn at følge ham til Boston i Amerika. Men her begyndte hun snart at holde møder, hvor hun kritiserede præsternes prædikener ud fra sin egen udlægning af skriften, som hun fortolkede efter »et indre lys«. Det var et meget sårbart punkt for puritanerne, da de udlagde skriften strengt bogstaveligt, og angrebet var så meget farligere, som mrs. Hutchinson ved sin alvor og dygtighed havde vundet sig mange venner iblandt kirkefolket; desuden var hendes ven og beskytter, John Cotten, en meget anset præst. Efter et års bitre stridigheder fik ortodoksien overtaget, og mrs. Hutchinson blev som kætter udstødt af kirken og forvist fra Massachusetts som »en kvinde, der ikke passer til vort samfund«. Hun og hendes nærmeste tilhængere søgte da syd på til det sted, hvor Roger Williams allerede havde slået sig ned, og grundlagde kolonien Portsmouth i nærheden. Men indre religiøse uroligheder medførte, at der i løbet af 2 år oprettedes endnu en tredje koloni. Disse 3 kaldte sig til sammen Rhode Island, som vistnok er en fordrejelse af Red Island: Røde Øen. Ifølge sin tilblivelse var dette lille samfund altid et fristed for forskellige religiøse anskuelser, også for kættere, som blev forjaget andet steds fra. Det kunne til tider knibe med sammenholdet, da det ofte var urolige ånder, som søgte herhen, men under Roger Williams indflydelse gik det dog, indtil det i 1663 lykkedes ham at opnå kongelig anerkendelse for Rhode Island som en selvstændig koloni. Med årene bredte bebyggelsen sig stadig længere ud - mod nord langs med Atlanterhavet op til floderne Merrimac og Kennebec: det hørte dengang til Massachusetts, men blev senere udskilt som staten Maine. Også ind i landet søgte kolonisterne - mod nordvest til et distrikt, der fik navnet New Hampshire, som også i begyndelsen hørte til Massachusetts, indtil det ca. 100 år senere blev udskilt som en selvstændig stat. Med i 1640 standsede den stærke indvandring, da England blev optaget af borgerkrigen mellem kongen og parlamentet. For New England var det et føleligt tab, at der ikke mere kom ny arbejdskraft derover; mange af indvandrerne havde desuden haft penge med sig, nogle optog nyt land, og alle forårsagede forøget vareomsætning. Men kolonisterne havde fra begyndelsen af lært at sørge for sig selv på alle områder, og kunne det også nu, da tilgangen fra moderlandet standsede for en tid. I de enkelte småbyer styrede de helt deres egne anliggender gennem valgte repræsentanter. Det gjaldt både de større anliggender som kirke og skole - men også mange praktiske enkeltbeder. De udnævnte f.eks. politibetjenten og byhyrden: denne sidste skulle hver morgen hente kreaturerne i en fælles stald og aflevere dem der igen om aftenen, medens svinehyrden fik sin urolige flok samlet og passede på dem i skovene dagen igennem. Der var bestemmelser om gadernes længde og bredde, om materialet for husene og andre lignende ting. Og alle disse bestemmelser, der bundede i fælles drift på flere områder, gik den enkelte husejer ind under med følelsen af at være en fri og selvstændig mand, for han havde jo selv været med til at vedtage dem. Den udprægede selvstændighed, som puritanerne udviste i ordningen af deres samfund, måtte sammen med den ligeså store intolerance nødvendigvis virke adspredende; der skulle ikke meget til, før de gik hver til sin side, og de ville i så fald gerne have god plads imellem sig selv og den nærmeste nabokoloni. Det havde den fordel, at store landstrækninger blev taget i besiddelse. Men der var også den svaghed deri, at kræfterne spredtes så vidt ud. Og dette sidste mærkedes, så snart de ydre farer meldte sig, og dem var der nok af, især i begyndelsen. De kunne altid komme fra indianerne, som allevegne fandtes i farlig nærhed af de yderste landsbyer. Mod nord var der tillige franskmændene. De havde begyndt deres kolonier langs med set. Lawrence-floden og søgte derfra ind mod de store søer; herfra trængte de videre mod syd og vest, så der kunne let komme grænsestridigheder med dem. Og endelig fandtes der hollændere mod syd omkring Hudson-floden. De kunne ikke glemme, at den store indvandring omkring Connecticut helt havde trængt dem ud fra pelsværkshandelen på et stort område, som de først havde taget i brug. Alt dette måtte mane til samling. Dette blev også foreslået af Connecticut, som lå mest udsat, hvad krigen med pequod-indianerne tydelig havde vist. Flere gange opstod derfor spørgsmålet om sammenslutning imellem kolonierne, indtil de i året 1643 enedes om at danne New England-forbundet. Det bestod af de 4 kolonier: Massachusetts, Plymouth, Connecticut og New Haven, hvorimod Rhode Island var udelukket. Hvert samfund afgjorde som før sine egne anliggender. .men to udsendinge fra hver koloni skulle mødes hvert år for at forhandle om krig og fred og andre fællesanliggender. Det var et tydeligt skridt i retning af selvstændighed, som de unge kolonier her tog, da ingen af dem tænkte på at forhandle med moderlandet om denne sag. Det peger frem imod den sammenslutning af de 13 kolonier, der kom i stand ca. 125 år senere. Massachusetts var naturligvis den stærkeste i forbundet, fordi den var så meget større end de andre, men den måtte til gengæld også yde så meget mere. Selv om det til tider kneb med sammenholdet, holdt forbundet dog i 40 år og bidrog i den tid meget til at styrke kolonierne så vel overfor de fremmede naboer som i forholdet til moderlandet.

I 1632 skænkedes landet nord for Potomac til lord Baltimore, så landet nord for Virginia blev koloniseret af lord Baltimore (sir George Calvert) der døde i 1632, hvorefter hans ældste søn Cecileus Calvert (1605-1675) grundlagde kolonien Maryland i 1633 med ca. 300 mennesker, hvoraf flertallet var protestanter. Trods forskellige stridigheder trivedes kolonien godt og kunne allerede første år høste sin egen majs, som var blevet sået i marker, der var købte af indianere. Det var et særsyn, at der i Maryland blev vist religiøs tolerance, da beboerne havde forskellige trosbekendelser, men flertallet var protestanter, som de måtte sørge for al komme godt ud af det med. Det er i hvert fald sikkert, at de var mere tolerante end puritanerne, da disse senere blev så mange, så de fik indflydelse også her. Men i 1654 mistede katolikkerne deres politiske rettigheder. I 1633 fik et konsortium tilladelse til at opdyrke North og South Carolina, og med tiden kom englændere, franske huguenotter og skotske presbyterianere. Der var ofte indre strid, foruden vanskeligheder med de omboende indianere og med spanierne i Florida mod syd. I England var der i tiden efter 1640 meget urolige forhold. Kong Karl den Første fremkaldte borgerkrig, som endte med hans henrettelse. Derefter kom med Cromwell den udprægede puritarisme til magten for igen at blive sat til side da Karl den Anden vendte tilbage i 1660 og kongedømmet atter blev indført. På kolonierne i Amerika virkede al denne uro i moderlandet på forskellig måde. Virginia fik i disse år en stærk indvandring af kongeligsindede. »Kavalererne«, som håbede dér at finde et tilflugtssted, hvor de kunne undgå den strenge puritarisme. De fik en god modtagelse derovre og vakte en levende sympati for kongehuset. Der kom naturligvis flest i Cromwells tid, men også under Karl den Andens regering vedblev de at søge dertil. Blandt disse udvandrere var der forfædre til slægter med så kendte navne som Lee, Madison. Randollph, Marshall og fremfor alle Washington. Store stykker åbent land blev nu taget i brug og opdyrket, og befolkningens antal steg stærkt i disse år. I 1648 var der ca. 15.000 mennesker i hele kolonien. 20 år efter var tallet vokset til ca. 38.000.

I 1681 fik kvækeren W. Penn landet mellem New York og Maryland og bebyggede det (Pennsylvania) dels med sine trosfæller, dels med tyskere. Allerede tidlig kom det både i syd og nord til blodige kampe med indianerne, der ikke ville tåle nybyggernes fremtrængen, således i 1622 og i 1643 i Virginia, i 1637 og i 1675 i New-England; men begge steder sejrede nybyggerne og jog indianerne længere mod vest. Andre farer truede fra moderlandet. Såvel under Karl II som især under Jakob II blev kolonierne underkastede mange vilkårligheder; deres frihedsbreve krænkedes, og medens kongerne søgte at skaffe deres yndlinge land og herredømme i kolonierne, ville parlamentet indskrænke koloniernes handelsfrihed for at gøre dem til indbringende markeder for moderlandet. Efter revolutionen i 1688 genoprettedes dog de politiske friheder, men Navigationsakten skærpedes, og Englands eneret udstraktes både til ud- og indførsel, ja selv handelen mellem kolonierne indbyrdes forbeholdtes engelske købmænd; ligeledes forbødes i 1719 alskens fabrikker og jernværker. Under krigene mellem England og Frankrig 1690-97 og 1702-13 måtte USA udstå hårde kampe mod indianerne, der ophidsedes af franskmændene og støttedes af disses forter i Canada og i de udstrakte territorier mod vest.

I 1710 gjordes derfor et togt fra New-England mod Acadia (New-Skotland), der løsreves fra Frankrig og afstodes ved freden i 1713, og i 1732 grundlagdes Georgia, den sidste af de gamle kolonier, som værn mod franskmændenes magt i Louisiana og spaniernes i Florida. I 1754 åbnedes en heftig kamp for at indtage Ohio-territoriet, og samme år samledes i Albany udsendinge fra de 7 nordlige kolonier for at aftale fælles optræden. Det var første spire til den fælles kongres 20 år senere. I 1758 udrustedes en betydelig hær af militstropper, og det var nærmest den, der i 1759 indtog Quebec og siden hele Canada. Men da dette land var blevet afstået ved freden i 1763, og faren fra den fælles modstander dermed ophørte, slappedes også sammenholdet mellem England og dets kolonier, især da disses selvfølelse var vokset stærkt under krigen; de talte nu ca. 2 mill. indbyggere. Da statsgælden var stegen betydelig, og krigen til dels var ført for koloniernes skyld, fandt den engelske regering og parlamentets store flertal det billigt, at de skulle bære en rimelig del af byrden i form af ny skatter. Men i USA gjordes det gældende - således i 1765 på en forsamling i New York af udsendinge fra de fleste kolonier -, at der ikke kunne pålægges dem skat uden deres eget samtykke, både i henhold til deres egne frihedsbreve og til den almindelige grundsætning, at bevillingsmyndighed og repræsentationsret ikke kunne skilles ad. Da moderlandet ikke ville bøje sig for denne opfattelse, men ville tvinge sin mening igennem med magt, indtrådte bruddet. Den første toldlov i 1764 toges dog snart tilbage og ligeledes loven om stempelpapir i 1765, da de mødte åben modstand og derfor ikke kunne sættes i værk; men i 1767 vedtoges en ny, i virkeligheden meget lempelig toldlov, bl.a. med afgift på te, som var en udbredt forbrugsvare, og samtidig sendtes tropper over til kolonierne for at hævde regeringens myndighed. Det kom snart til sammenstød med soldater og toldpersonale, og medens der dannedes hemmelige selskaber af »frihedens sønner« til at forberede alvorlig modstand, stiftedes foreninger, hvis medlemmer forpligtede sig til ikke at drikke te eller købe andre engelske varer, til stort tab for Englands handel og industri. Det var de to ældste kolonier, Massachusetts og Virginia, som gik i spidsen. Da det Ostindiske Kompagni alligevel i 1773 sendte 3 skibe med te til Boston, gik d. 28. december efter et stort folkemøde en del borgere, forklædte som indianere, om bord på skibene og kastede 340 kister te til værdi 18000 £ i vandet. Regeringen påbød nu spærring af Bostons havn for at tvinge byen til erstatning og tillod sig på egen hånd helt at ændre Massachusetts' fribrev; men denne voldsgerning vakte i hele Nordamerika følelsen af, at det var en nødvendighed at slutte sig sammen for at hævde sin politiske frihed, selv om man endnu ingenlunde tænkte på at ville løsrive sig fra moderlandet. I september 1774 samledes i Philadelphia en kongres fra de 12 kolonier – og også Georgia tiltrådte - for at aftale fælles optræden, og her vedtoges det at forbyde al indførsel fra England efter d. 1. december 1774 og al udførsel dertil fra september 1775, hvis regeringen holdt fast ved sit forsæt at indskrænke koloniernes frihed. Dog hengik endnu nogle måneder, inden kampen brød ud. Dette skete d. 19. april 1775 ved Lexington, da nogle engelske tropper var draget ud fra Boston for at ødelægge et våbenforråd i nærheden, og da de på tilbagevejen havde en blodig træfning med omegnens milits. Nu ilede alle vegne fra nordamerikanske militstropper, ca. 14.000 mand, til egnen omkring Boston, og d. 17. juni led de kongelige engelske tropper et alvorligt nederlag ved Bunkers-Hill. Hermed regnes USA's frihedskrig at begynde. Kort forinden havde den fælles kongres, der på ny havde samlet sig, valgt Georg Washington til sin hærfører, og uagtet alle de hindringer, som troppernes mangel på indøvelse, udrustning og dygtige førere lagde ham i vejen, opnåede han dog at tvinge den engelske general Howe til at rømme Boston d. 17. marts 1776 og indskibe sig med sine tropper og talrige »loyalister« (regeringstilhængere) til New-Skotland. Derimod mislykkedes et angreb fra USA på Canada. Til søs udrustedes mange kapere, som tilføjede den engelske handelsflåde store tab og gjorde alle farvande usikre; især udmærkede Paul Jones sig i denne krigsførelse. Imidlertid havde England forberedt et omfattende angreb og sendt en stor hær til Nordamerika, tildels lejede tyske soldater (mest hessere), men dette udvidede kun uoverensstemmelserne, og d. 4. juli 1776 vedtog kongressen den af Jefferson affattede uafhængighedserklæring, der danner grundlaget for hele USA´s nyere historie. Kort efter rykkede general Howe mod New York, sejrede d. 27. august på Long Island og tog byen i besiddelse - lige til krigens slutning - samt tvang Washington til at gå over Delaware til Pennsylvania. Men herfra gik denne d. 25. december gennem drivisen over floden, faldt uventet over en engelsk afdeling, som toges til fange, og sejrede en uge senere ved Princeton, hvorved New Jersey befriedes. Dette hævede hans landsmænds mod, og snart kom mange fremmede officerer for at tjene i frihedshærens rækker, bl.a. franskmanden Lafayette, tyskerne Kalb og Steuben, polakkerne Kosciuzko og Pulaski, hvad der blev af væsentlig betydning. I de første måneder af 1777 forefaldt ingen større krigstildragelser, men d. 11. september blev Washington fuldstændig slået ved Brandywine og måtte give Philadelphia til pris; han gjorde d. 4. oktober ved Germantown et frugtesløst forsøg på at komme byen til hjælp, og den forblev i engelsk vold indtil næste sommer. Disse tab opvejedes dog rigelig, da det lykkedes at slå general Burgoyne, som rykkede frem fra Canada, og tvinge ham d. 17. oktober til overgivelse ved Saratoga med resten af hans hær (6000 mand). Dette held skaffede nemlig nordamerikanerne forbundsfæller i Europa. Frankrig, hvorhen Franklin var sendt i sommeren 1776, sluttede i februar 1778 forbund med USA, og England, som allerede var villigt til at tilbagekalde sine toldafgifter og andre forholdsregler samt give almindelig amnesti, blev nu afvist med sine tilbud. De franske flåder, som afsendtes, mødte den ny engelske overgeneral Clinton som samlede sin styrke i New York; men da de franske snart styrede til Vestindien, førte Clinton sine tropper mod de sydlige kolonier, indtog i december Savannah og hærgede senere Sydcarolina. I maj 1780 indtoges også Charleston, og nu drog Clinton tilbage til New York for at hærge de nordlige kyster. På dette farlige tidspunkt landede netop en fransk hjælpehær under Rochambeau i USA, og Frankrig gav desuden et lån, der satte Georg Washington istand til at gå frem med større kraft, medens han hidtil havde måttet indskrænke sig til små træfninger. Endelig lykkedes det ham at skuffe Clinton ved at true New York, så at denne holdt sin hovedstyrke samlet her, og han vendte sig da pludselig mod Virginia og tvang sammen med Rochambeau og Lafayette general Cornwallis, der kom sønden fra, til at overgive sig d. 19. oktober 1781 i Yorktown med 8.000 mand. Dermed var krigen i virkeligheden forbi. Det engelske folk havde indset, at uagtet de mange enkelte fordele, som dets øvede tropper vandt over USA's frivillige militssoldater, kunne det dog ikke genvinde herredømmet.

Danskerne satte sig i 1721 fast på Grønland, og russerne, der efterhånden havde underlagt sig Sibirien, kom også over til Alaska, og som leder af en russisk ekspedition fandt danskeren Vitus Bering i 1728 St. Lawrence' Island. I 1741 så han Mount Saint Elias på fastlandet og fulgte Aleuternes kæde mod vest. Vitus Bering's opdagelser lokkede en masse russiske fangstmænd og pelshandlere til Alaskas kyst, men først i 1783 grundlagdes en fast station på Kodiak. Det var James Cook som i 1776-80 afslørede Nordamerika´s vestkyst fra San Francisco til Bering-Strædet, og i hans kølvand fulgte i 1786 La Perouse og 1792-93 Vancouver. Det store, nordlige indland udforskedes hovedsagelig i pelskompagniernes tjeneste, idet Samuel Hearne i 1769-72 drog tværs over Barren Grounds til Polhavet ved, Coppermine Rivers udløb, mens Alex. Mackenzie i 1789 nåede mundingen af den efter ham opkaldte flod og i 1793 overskred Cordillererne og nåede Stillehavet nord for Vancouver lsland. Med Englands voksende eneherredømme på havet måtte Frankrigs besiddelser før eller siden gå tabt: I 1763 blev Canada britisk, og Frankrig beholdt kun af hensyn til fiskeriet de to små klippeøer St. Pierre og Miquelon syd for New-Foundland. Imidlertid brød snart Frihedskrigen løs, og medens det nyerhvervede Canada forblev loyalt, måtte England i 1783 anerkende den ny, selvstændige republik USA.

Indbyrdes konkurrence mellem kolonialisterne skabte kapringer af hinandens skibe; nedmejninger af hinandens kolonister og i åbne handelskrige, gik de europæiske handelskapitalister på langfart. Hvor de kom, spredte de nød, terror, elendighed og undertrykkelse. De udplyndrede lokale handelsfolk og producenter ved hjælp af underbetaling, list, svig, bedrag og direkte nøgen plyndring. De øvede hærværk mod afgrøder, som kunne tænkes at komme konkurrenterne til gode. De standsede produktivkræfternes udvikling ved at forhindre lokalproduktionens udvikling. De udryddede ulydige undersåtter og foretog straffetogter ind på besværlige lokale fyrsters område. Kolonialisterne i USA hentede hundredetusinder og atter hundredetusinder af negerslaver i Afrika. De stuvede dem sammen på slaveskibene. Handelskompagnierne er det mest typiske udtryk for den tidlige kolonialisme. Det Hollandsk-Ostindiske Kompagni, stiftet 1602, og det Engelsk-Ostindiske Kompagni, stiftet år 1600 og Dansk-Ostindisk kompagni. De var statsbeskyttede udplyndringsfirmaer, der fik privilegier og fik ret til at opføre private fæstninger, have private tropper, præge egne mønter, fik ret til at erklære krig og slutte fred, fik den øverste myndighed over de folk de underlagde sig og som var i deres tjeneste og de havde handelen indenfor et bestemt område. De var blot en forsættelse af lensherresystemet. Med solid kapital og en næsten blankofuldmagt fra statens side påbegynder nederlænderne deres kolonipolitik. Og indtil midten af det 17. århundrede erobrer de det ene støttepunkt efter det andet fra portugiserne, samtidig med at de ligger i skarp konkurrence med englænderne. I 1603 når nederlænderne Java, hovedøen i det nuværende Indonesien. I 1619 ødelægger de Djakarta, hovedbyen på Java, og i stedet grundlægger de deres egen, Batavia. I 1627 er nederlænderne i Bengalen og deres handel rækker til Kina og Japan med Taiwan som støttepunkt. På det amerikanske kontinent, hvor spanierne og portugiserne bedre formår at holde dem ude, opnår det hollandsk-vestindiske selskab kun økonomiske fra regulær piratvirksomhed. I perioden 1621-74 opbringer selskabet mere end 500 spanske skibe. De engelske kolonialister skaffede sig støttepunkter, bl.a. i Indien, hvor de med bestikkelser, svindel og humbug opnår overenskomster med de lokale fyrster, og får særlige toldfordele, men samtidig også grev om udbytningen. De atlantiske og oceaniske have pløjedes tynde af slaveskibe, sukkerskibe, peberskibe og sølvskibe. Bomuld og silke hentedes til Europa, og de fjerne koloniområder måtte aftage europæiske varer. Kan hele dette verdensomspændende system af udbytning og udplyndring karakteriseres mere slående, end Karl Marx gjorde det i Kapitalen ?: »Opdagelsen af guld- og sølvlandene i Amerika, udryddelsen, trældommen og begravelsen af den indfødte befolkning i bjergværkerne, den begyndende erobring og udplyndring af Ostindien, Afrikas forvandling til et indelukke for handelsjagt på sorthudede, kendetegner den kapitalistiske produktionsæras morgenrøde. Disse idylliske processer er hovedmomenter i den oprindelige akkumulation. England hentede uvurdelige rigdomme hjem fra Bengalen, og efter slaget ved Plassey i 1757 blev inderne plyndret. Hak i hæl herpå følger handelskrigen mellem de europæiske nationer med hele jordkloden som skueplads. Den åbnes gennem Nederlandenes frafald fra Spanien, antager kæmpeomfang i Englands Antijakobinerkrig (Englands krig mod den første franske republik efter revolutionen 1789), fortsætter stadig i opiumskrigene mod Kina osv.« I det 16. århundrede blev fragtet 900.000 afrikanere til Amerika; mindst 2.700.000 afrikanere i det 17. århundrede; 7.000.000 i det 18. århundrede og 4.000.000 i det 19. århundrede, 15 millioner slaver.

Endnu var USA så lidt kendt, at det først var i 1770, at bugten ved San Francisco blev opdaget; den lå blank som et spejl den forårsdag, spanierne første gang så den, befolket af sæler i hundredvis med et par store hvaler imellem. 6 år efter blev der ved bugten anlagt en missionsstation, som fik navn efter den hellige Frans af Assisi. For det var franciscanermunke, der i den nordlige del af California havde overtaget jesuiternes arbejde, medens den sydlige halvø var overladt dominikanerne. Et højt trækors på klipperne angav, hvor grænsen gik. I den følgende tid kom der flere missionsstationer til. Los Angeles blev anlagt i 1781, Santa Barbara året efter. Omkring munkenes boliger og kirken boede de døbte indianere, hvem missionærerne helst ville holde så meget borte fra europæerne som muligt. De levede et roligt, regelmæssigt liv under munkenes tilsyn. Mændene arbejdede på de udstrakte marker, der tilhørte stationerne, eller hjalp til som murere, smede, kurveflettere og lignende, medens kvinderne var beskæftigede med hjemmearbejde. Men indianerne blev snart fortrængt af de hvide. Los Angeles havde i 1846 kun omkring 1250 indbyggere og var berygtet som »et tyvehul«.

Den tidligste omtale af en arbejdersammenslutning i USA’s kolonitid går tilbage til 1684. Det var en sammenslutning af fragtkuske i New York. I 1758 slog købmandsskibsredere i New York sig sammen for at nedsætte arbejdernes lønninger, og 6 år senere blev der oprettet en arbejdsgiversammenslutning i denne koloni. Nu forlangte arbejdsgiverne af arbejderne, at de skulle fremlægge skriftlige anbefalinger fra deres tidligere arbejdsgivere. I 1763 stillede de sorte skorstensfejere lønkrav, og officielt blev det dengang meddelt, »at skorstensfejerne havde den uforskammethed at forene sig for at højne de eksisterende lønsatser og nægtede at udføre deres arbejde, medmindre deres ublu krav imødekømmes«. Den engelske politik overfor de 13 nordamerikanske kolonier førte i 1760erne til en række omfattende protestaktioner under ledelse af Sons of Liberty, hvor arbejderne spillede en vigtig rolle i disse aktioner. I deres sang stod bl.a., ,,at de frygtløst ville vinde friheden«. I august og november 1765 i Boston fandt der uroligheder sted blandt arbejdere og håndværkere. Den største og mest aktive af arbejdersammenslutningerne var selskabet: Sons of Liberty, som havde afdelinger overalt fra New England til South Carolina. Selskabet optog arbejdere, håndværkere og andre arbejdsfolk, den revolutionære del af bourgeoisiet og plantageejerne, der havde overtaget ledelsen. Sommetider optog selskabet kontakt med enkelte erhvervs-arbejderorganisationer, f.eks. Sømandsforbundet: Sons of Neptune. Det var netop dem, en af de probritiske kolonister havde i tankerne, da han af lutter angst for »den tøjlesløse pøbels herredømme« vredt skrev om, at »pøbelen var begyndt at tænke og ræsonnere«., En af Sons of Liberty’s fremtrædende ledere: Samuel Adams, satte store forhåbninger til »byarbejdernes og småfarmernes ‘standhaftige patriotisme’... som i sidste instans ville redde landet«. Allerede dengang var tilhængerne af britisk herredømme blandt koloniernes besiddende klasser (Torry-loyalisterne) blevet forenet, fordi de frygtede folkets aktivitet. Som en samtidig udtalte sig: »han frygtede mere pøbelvældets tyranni end parlamentets tyranni« (dvs., det engelske herredømme). Folket kæmpede både mod den britiske undertrykkelse med anti-britiske aktioner og mod dens sociale og politiske støtter i kolonierne. Under kampen var arbejderne i de forskellige kolonier solidariske. I 1768 nægtede arbejdsløse tømrere og bygningsarbejdere i Boston som sande patrioter at bygge kaserner for de britiske soldater. Selv om de led stor nød, lod de sig dog ikke lokke til at tjene penge på den måde, og myndighederne var tvunget til at sende bud efter arbejdere fra New York. Men New Yorks tømrere og bygningsarbejdere støttede uforbeholdent arbejderne i Boston, og de erklærede sig solidariske med dem og afslog ligeledes at påtage sig arbejdet. Fra den tid har vi også vidnesbyrd om arbejdernes internationale solidaritet, - et dengang yderst sjældent fænomen. I det koloniale Irland var der blevet dannet en Sons of Liberty-organisation, som moralsk og materielt støttede de kæmpende i de amerikanske kolonier. Engelske arbejdere, vævere, søfolk, skræddere og minearbejdere udtrykte deres solidaritet og bifaldt kolonisternes aktioner, selv om et tab af det amerikanske marked for England sandsynligvis ville betyde, at de blev arbejdsløse og kom til at sulte. I Boston var der i marts 1770 et sammenstød mellem en stor folkemængde og britiske kolonitropper, hvorved flere arbejdere blev dræbt (den såkaldte Boston-massakre. Herefter blev de engelske kolonitropper kaldt »blodslagtere«). Der var også andre folkeaktioner, der gjorde Boston til det revolutionære centrum. Endelig var der også en folkebevægelse for boykot af engelske love, som bredte sig til alle kolonierne fra New Yorks havnearbejdere og Bostons bygningsarbejdere i 1768. En af den nationale befrielsesbevægelses ledere: John Adams, mente at det var alle disse begivenheder, der lagde grunden for den amerikanske uafhængighed. I 1770 dannede New Yorks bødkere en sammenslutning. Det folkelige initiativ fik de øverste lag i bourgeoisiet og blandt plantageejerne til at anvende radikale metoder for at afskaffe det koloniale regime i Amerika og for at uddybe de politiske og social-økonomiske reformer. En af deres repræsentanter skrev, at »hvis striden med Storbritannien fortsætter. . . vil vi komme under en oprørsk pøbels herredømme«. Arbejdernes, farmernes, håndværkernes og slavernes uforsonlighed resulterede i indkaldelsen af den første Kontinentalkongres i 1774 i Philadelphia. Resultatet var en udvidelse af korrespondancekomiteernes virksomhed, der senere blev omdannet til sikkerhedskomiteer, og i oprettelse af overvågningskomiteer, de folkelige forsvarskomiteer. I grunden var de alle »et middel til at organisere de revolutionære lokale organer, der sikrede aktionsenheden mellem kolonierne. Med deres spontane aktioner foregreb folkemasserne de beslutninger, der blev taget af bourgeoisiet og plantageejerne, som stod i spidsen for revolutionen. »Folket er nu foran jer... Folkets blod er for hedt til at finde sig i forhalinger,« advarede en samtidig en af den første Nationalkongres’ ledere. En anden af kampens deltagere bekræftede, at »folket. . . har virkelig overhalet deres ledere, således at der ikke blev vedtaget en eneste grundlæggende forholdsregel, medmindre folket højlydt krævede det«. Før Uafhængighedskrigen opstod der i landet alle mulige selskaber, forbund og klubber, hvori patriotiske ideer og kampplaner for national selvstændighed modnedes. Indtil Uafhængighedskrigen i 1775 var en betydelig del af de europæiske indvandrere kontraktbundne arbejdere (»indentured servant«) og under Uafhængighedskrigen fra juli 1776 kæmpede arbejderne med lige stor succes på to fronter: både mod den indre og den ydre kontrarevolution. Foruden direkte krigshandlinger anvendte de standretter, afvæbning og ejendomsbeslaglæggelse mod loyalisterne. På krigens første etape var det netop folkets kompromisløse holdning, der gjorde det muligt for den anden Kontinentalkongres i 1776 at proklamere landets selvstændighed, hvilket på sin side bidrog til et videre opsving i den revolutionære demokratiske kamp. Skønt der endnu ikke eksisterede en definitivt udformet Arbejderklasse med klart formulerede arbejderprogrammer og udbyggede arbejderorganisationer, så fandtes der ikke desto mindre allerede anselige grupper af lønarbejdere, søfolk, havnearbejdere, bagere, bygningsarbejdere, smede, hattemagere, skræddere, arbejdsmænd og andre, der var drivkraften i den revolutionære kamp for ubetinget national uafhængighed. På krigens anden etape kæmpede arbejderne sammen med hele dets arbejdende befolkning i de tidligere kolonier, nu indenfor en uafhængig stats rammer, for at nedkæmpe engelske tropper, undertrykke den indenlandske kontrarevolution og opnå en konsekvent demokratisk løsning på de politiske og socialøkonomiske problemer. Arbejderne tog del i regulære krigshandlinger mod de engelske tropper og i partisanbevægelsen. Under meget svære betingelser med sult, afsavn, spekulation og prisstigninger på alt livsnødvendigt kæmpede de for at befæste uafhængigheden. I enkelte byer og stater blev der under pres fra den arbejdende befolkning indført faste priser og garanterede lønninger. Hvor arbejderne ikke med lovlige midler kunne skaffe sig kontrol med priser og lønninger, tog de sig selv af spekulanterne, organiserede strejker, osv. Stemningen hos arbejderne og hele den arbejdende befolkning kommer tydelig til udtryk i et dokument fra den tid: »Vi har våben ved hånd og ved, hvordan vi skal bruge dem, og vi lægger dem ikke fra os før dette er opnået«. Den revolutionære kontrol, som blev spontant udøvet af de arbejdende masser, bidrog til sejren over loyalisterne og til Uafhængighedskrigens heldige udfald. I 1778 sendte trykkerisvendene i New York, som havde sluttet sig sammen, en skrivelse til deres arbejdsgivere, hvori det hed, at »eftersom de livsnødvendige varer er steget til helt urimelige priser, kan det ikke forventes, at vi skal fortsætte arbejdet til den nuværende løn.. .«. Arbejdernes økonomiske situation forbedredes ikke efter revolutionen. men blev tværtimod forværret, hvilket især skyldtes, at inflationen steg i et rasende tempo, og arbejderne og det amerikanske samfunds øvrige arbejdende folk formåede dog ikke i fuldt omfang at nå de mål, de havde sat sig. Deres bestræbelser på at opnå national selvbestemmelse for deres eget land, som blev støttet af de mest revolutionært sindede kredse i bourgeoisiet og blandt plantageejerne, blev suppleret med kravet om en mere omfattende demokratisering af det politiske system og af mere dybtgående socialøkonomiske reformer. Disse opgaver blev dog ikke løst på en så konsekvent måde, at de svarede til folkets interesser. Arbejderne håbede på, at deres materielle behov og politiske rettigheder ville blive tilgodeset i den nye stat. Revolutionens demokratiske tendens, som under Uafhængighedskrigen var blevet båret oppe af det fremvoksende proletariat, kunne ikke realiseres i fuldt omfang. Valgretten var indskrænket og baseret på kriterier som formue-, uddannelses- bopælsforhold og andet. Racediskriminering over for de sorte arbejdere eksisterede fortsat selv nord for Maryland, hvor slaveriet ellers var afskaffet. Efter Uafhængighedskrigen slutning i 1783, da arbejdskraftsmanglen medførte, at arbejdskraften blev dyrere i USA end i de gamle industrilande og da de »frie« jorder begyndte at udøve en stærk tiltrækning på Europas forarme folkemasser, var det i højere grad frie folk som bønder, håndværkere og arbejdere, der udvandrede til USA. Således stod en indvandret håndværker i højere kurs end en skolelærer i slutningen af det 18. Århundrede. Historisk set var revolutionens resultater alligevel progressive for det amerikanske samfund i almindelighed og også for arbejderne. Uafhængighedskrigen var »en af de store, virkeligt revolutionære befrielseskrige, som der har været så få af i det enorme antal røverkrige. . . «. For arbejderne var den en første skole i organisatorisk sammenhold og politisk afklaring. Inden for den uafhængige borgerlige republiks rammer opnåede arbejdernes kamp et højere niveau, fordi mange hindringer nu var overvundet, først og fremmest den koloniale undertrykkelse, der havde tilsløret den social-økonomiske modsætning mellem arbejde og kapital. Men i 1790erne var alligevel størstedelen af arbejderforbundene gensidige hjælpeforeninger. Først senere begyndte fagforeninger at tage form, hvilket blev lettet af de erfaringer, de europæiske arbejdere bragte med sig. I 1792 dannes de første fagforeninger blandt skomagerne i Philadelphia, for skrædderne i Baltimore, for trykkeriarbejderne i New York, og i 1796 for arbejderne på møbelfabrikkerne i New York. Forholdsvis tidligt antog strejkebevægelsen i USA en konstant og systematisk karakter. Strejkekampene blev indledt i 1786, da der fandt en omfattende strejke sted blandt Philadelphias trykkersvende, som det lykkedes at få indfriet deres krav takket være deres sammenhold. 1790'erne fortsatte strejkeaktionerne med at stige i antal og omfang og matroserne i Baltimore 1795, murerne og tømrerne i New York 1795 osv.. Den amerikanske Arbejderklasses opståen bestod hovedsageligt lige fra starten af og senere af europæiske indvandrere, hvis tilstrømning voksede uophørligt fra slutningen af det 18. århundrede. Kun 222.000 mennesker (6 % af USA’s befolkning) levede i 1790 vest for Appalacher-bjergene.

Arbejderbevægelsen i 1800-tallet

Allerede i begyndelsen af 1800-tallet udvekslede arbejdersammenslutningerne i forskellige byer i USA lister over skruebrækkere og man opstillede strejkevagter fra »omrejsende arbejderkomiteer« foran de strejkeramte værksteder og strejkeunderstøttelsen holdt i indtog. Arbejdersammenslutningerne bekæmpe energisk strejkebryderi. Arbejdere der var gået med til at arbejde for en lavere løn, der var uacceptabel for en sammenslutnings medlemmer, de såkaldte skruebrækkere, blev skarpt fordømt og de blev smidt ud af arbejderforeningerne. Da den industrielle revolution havde taget sin begyndelse i USA, blev forskellige kategorier af tvangsimporterede arbejdere og indvandrere med status som ufrie, en af kilderne til at supplere det frie arbejdskraftsmarked. Dette gjaldt først og fremmest servants-arbejdere. Disse ufrie tvangsarbejdere fungerede stadig i Pennsylvania til 1818 og i Maryland til 1820, og i mange stater endda indtil midten af århundredet. Der var en hel del håndværkere blandt disse hvide tvangsarbejdere, smede, tømrere, skomagere, snedkere, skræddere, kobbersmede, vævere osv.. Når de havde fået deres frihed, ved kontraktens udløb, og havde tilbagebetalt gæld og andet, blev mange af dem lønarbejdere og blev sædvanligvis boende. I første halvdel af 1800-tallet var det kun en ringe del af negerslaverne, der indgik i Arbejderklassen. Der var få tidligere negerslaver der på forskellig måde var blevet frigjort fra slaveriet på grund af testamente eller frikøbt, og i visse nordstater var der sorte, der ved lov var frigjort af slaveriet. Et særtræk ved udvandringen fra England var den store overvægt af arbejdere. Det var selvfølgelig en følge af Englands fremskredne industrialisering. Antallet af arbejdere blandt engelske udvandrere udgjorde 40 % i 1820. I 1820 boede der nu 2.600.000 (27 %) mennesker vest for Appalacherbjergene i USA. En kolossal udvikling på 30 år. Ved århundredeskiftet kunne man også iagttage tegn på en politisering af arbejderbevægelsen i USA, hvor der i flere byer i 1820erne og 1830erne blev grundlagt de første arbejderpartier. Særtrækkene ved Arbejderklassens opståen i USA var forbundet med betingelserne for den industrielle revolution, som i hovedsagen udfoldede sig fra 1820erne til 1840erne, og derefter trak ud i flere årtier. Årsagerne til, at den industrielle udvikling blev forhalet, var på den ene side USA’s økonomiske afhængighed og konkurrencen med England, og på den anden side den omstændighed, at selve kapitalismens udbredelsesproces havde en langtrukken karakter. Parallelt med en intensiv udvikling af den kapitalistiske økonomi i den gamle, tætbefolkede del af USA i nordøst-området, foregik opdyrkelsen af de vestlige, såkaldt »frie jorder«, dvs. jord, der med magt blev taget fra den oprindelige befolkning, indianerne, der brutalt blev udryddet. Denne kolonisering trak ikke alene kapital og arbejdskraft med sig, men medførte tillige en midlertidig tilbagevenden til manuel teknik. Farmerne og håndværkerne, som drog mod de nye jorder, medbragte deres vante håndspinderok og håndvævestol. Andre vigtige faktorer, som var bestemmende for særtrækkene ved udviklingen var manglen på arbejdskraft og negerslaveriet i Sydstaterne. Alt dette udøvede en modsigelsesfyldt indflydelse på landets økonomiske udvikling. Robert Owens utopiske socialisme begyndte at vinde udbredelse i USA i 1820erne. Blandt de første propagandister var hans søn Robert Dale Owen og Frances Wright. I avisen Free Inquirer forsvarede de ideen om at organisere landbrugskolonier i de owenske ideers ånd. I 1823 startede den første generalstrejke den amerikanske arbejderbevægelses historie i New York blandt de kvindelige skræddere. Siden midten af 1820erne blev der uophørligt strejket for 10 timers arbejdsdag, og i 1825 deltog skibstømrerne i Boston i disse strejker. I begyndelsen af 1825 kom Robert Owen til USA, hvor han to gange talte i Kongressen og holdt en række forelæsninger i forskellige byer for at popularisere ideen om de kommunistiske mønsterkolonier. Udover owenske koloni: New Harmony opstod der i 1826-27 i staterne New York, Ohio og Indiana endnu 18 owenske kommuner, som alle dog kun var af kort varighed. I 1825 havde USA overhalet Frankrig og Tyskland med hensyn til antallet af spindemaskiner pr. indbygger. Indførelse af fabrikssystemet var kun sket i enkelte brancher. Især i bomulds- og uldvævningsindustrien. I 1827 gik tømrerne i Philadelphia og mange andre arbejderkategorier igang med at strejke for indførelsen af 10 timers arbejdsdagen. I 1828 gik bomuldsvæverne i Paterson i staten New Jersey i strejke, og børnene deltog sammen med de voksne mandlige og kvindelige arbejdere. Overgangen til dampmaskiner foregik med stor forsinkelse. I 1828 opstod i Philadelphia det første politiske arbejderparti i USA, og i de efterfølgende seks år så lignende partier dagens lys i mere end 60 byer. I 1828 udsendte Thomas Skidmore, grundlæggeren af arbejderpartiet i Philadelphia, en bog med titlen The Right of Man to Property (Menneskets ret til ejendom), hvori han hævdede, at retten til livet var ensbetydende med retten til at eje et stykke jord, som skulle være af en sådan størrelse, at ejeren selv ville være i stand til at dyrke det. Thomas Skidmores utopi genspejlede på sin måde den dengang eksisterende situation i USA’s industrielle og økonomiske udvikling. Til forskel fra Europa havde luddismen (maskinstormerne) ikke fundet stor udbredelse i USA, og Th. Skidmore gik faktisk ind for at anvende maskiner til hele samfundets vel, især de fattiges. Folket måtte derfor bemægtige sig maskinerne, ligesom al anden kapitalistisk ejendom. Så ville storvirksomhederne blive arbejdernes ejendom. De arbejdere, som gik ind i disse lokale partier i slutningen af 1820erne og i første halvdel af 1830erne, havde i det store og hele de samme politiske bestræbelser. De gik ind for foranstaltninger, der var til gavn for det arbejdende folk, blandt andet 10 timers arbejdsdag, oprettelse af et system af skoler for børn fra arbejderfamilier, afskaffelse af tjenestepligten i militstropperne og af gældsfængsel, lønudbetaling i rede penge og indførelse af indkomstskat. Mange af de arbejdere, som var medlem af disse partier, gik ind for en fordeling af profitten, der var mere gunstig for arbejderne. Arbejderpartierne havde udviklet sig af arbejdersammenslutningerne, - men gik videre end disse. Men deres krav var af reformistisk-demokratisk karakter. Initiativtageren i Philadelphia til grundlæggelsen af et arbejderparti var byens fællesorganisation af fagforeninger. I forbindelse med diskussionen om mulige veje til at få gennemført 10 timers arbejdsdagen besluttede skomagerne, hattemagernes og snedkernes arbejdersammenslutninger at opstille uafhængige kandidater ved de forestående valg til byrådet og statens lovgivende forsamling. I efteråret 1829 valgtes således tyve arbejderkandidater, som fik støtte fra borgerlige demokrater og føderalister. Også i New York opstod i 1829 et arbejderparti i kampen for en 10 timers arbejdsdag. The Committee of Fifty, som var blevet valgt af arbejdersammenslutningerne udfærdigede en liste af arbejderkandidater til det kommende efterårsvalg til statens lovgivende kammer. Ved valget til statens senat besluttede partiet dog at gå sammen med bourgeoisiets politiske organisationer. En af grundlæggerne af Working Men´s Party of New York var Thomas Skidmore, der døde i 1832. Thomas Skidmore var en socialistisk indstillet arbejder, som gik ind for politisk virksomhed til fordel for en retfærdig fordeling af ejendommen, nationalisering af jorden og gennemførelse af et system med jordlodder, der kun var så store, at jordbesidderne selv kunne dyrke dem. Partiet fik tilslutning fra socialisterne Robert David Owen og Frances Wright, som begge mente, at vejen til folkets befrielse gik over oprettelsen af et alment uddannelsessystem. Ved valget i 1829 fik arbejdernes liste 28 % af stemmerne, og deres kandidater blev valgt. Denne arbejdernes første og delvise sejr skabte alvorlig bekymring hos bourgeoisiet, som pludselig i den udvidede valgret så en trussel mod ejendommens eksistens. Men allerede samme år kom det til en splittelse i arbejderpartiet. Fagforeningsfolkene afviste at lægge Th. Skidmores »agrarsocialisme« til grund for virksomheden i det parti, de havde oprettet, og Th. Skidmore forsøgte da at opbygge et særligt »fattigmandsparti«, - men det fandt ikke nogen synderlig stor støtte hos masserne. Snart faldt arbejderpartiet i hænderne på en gruppe politiske kandestøbere, som gik til valg sammen med demokraterne. De lister, som owenisterne og Th. Skidmore havde opstillet, led nederlag. Skidmore´s gruppe faldt fra hinanden, mens andre fraktioner sluttede sig til demokraterne. De processer, som fandt sted i 1800-tallets første halvdel i arbejderbevægelsen i USA var i lig de processer, som fandt sted i Vesteuropa. Arbejderne kæmpede for en udvidelse af associationsfriheden og de oprettede fagforeninger trods modstand fra bourgeoisiet og staten. På grundlag af egne erfaringer kom proletarerne gradvis til den konklusion, at det var nødvendigt at føre politisk kamp for at ændre og forbedre deres sociale stilling: samtidig hermed blev de mere og mere overbevist om, at de politiske rettigheder i sig selv ikke ville befri dem fra det sociale slaveri. Alligevel havde arbejderbevægelsens udvikling i USA sine særtræk. Hovedformen for det amerikanske proletariats aktivitet var i lang tid fagbevægelsen, som arbejdede for at forbedre arbejdernes økonomiske situation og udvide deres rettigheder indenfor den borgerlige lovgivnings rammer. De revolutionære repræsentanters indflydelse i den amerikanske arbejderbevægelse var endnu svag selv om der var det grusomme negerslaveri i Syden med plantageejernes meget store politiske indflydelse. Til forskel fra Vesteuropa havde de amerikanske arbejdere opnået valgret og den formelle eksistens af visse borgerlig-demokratiske rettigheder fremkaldte hos en del af det arbejdende folk illusioner om, at det var muligt radikalt at forbedre det eksisterende system ved hjælp af reformer uden at antaste dette systems grundlag. Derfor blev de amerikanske proletarers sociale harme overvejende til en protest mod kapitalismens mangler. De politiske aktioners vigtigste metode var for arbejderne valgkampagneagitationen forud for lokal-, kongres- og præsidentvalgene. Dette betinger også mådeholdet i de amerikanske arbejderpartiers programmer i 1820erne og 1830erne, og arbejdersammenslutningernes mindre spændte forhold til bourgeoisiet. Men de reformistiske politiske partiers fremkomst medførte også, at arbejderne i New York, Philadelphia og andre byer ønskede at føre en selvstændig klassepolitik, - men alligevel dog kun indenfor reformistiske rammer. De lokale arbejderpartier i USA, som i øvrigt var de første i verdensproletariatets historie, forsvandt dog hurtigt fra den politiske scene, og udviklingen af den amerikanske arbejderbevægelse blev hæmmet af opretholdelsen af negerslaveriet. Fra 1830erne og 1840erne havde de fremskredne arbejdere, især fabriksarbejderne i New England, været stadig mere aktive i deres modstand mod slaveriet. Men som Karl Marx påpegede: »I Nordamerikas forenede Stater var enhver selvstændig arbejderbevægelse lammet, så længe slaveriet skæmmede en del af republikken.« En del af arbejderne forholdt sig enten ligegyldigt eller fjendtligt til problemet om slaveriets ophævelse, fordi de frygtede, at negernes befrielse ville betyde en strøm af billig arbejdskraft til arbejdsmarkedet. Holdningen til slaveriet affødte således uoverensstemmelser blandt arbejderne, hvilket på sin side hindrede det amerikanske proletariat i at få en dybere forståelse af dets sande klasseinteresser og i at erkende nødvendigheden af revolutionær politisk kamp og klassekampen. Hvor begrænset det område endnu var, som den proletariske bevægelse dengang i december 1847 rørte sig på, fremgår tydeligst af Det Kommunistiske Manifestets slutningskapitel: »Kommunisternes stilling til de forskellige oppositionspartier i de forskellige lande. Her mangler netop - Rusland og Amerikas forenede Stater. Det var dengang, Rusland var hele den europæiske reaktions sidste store reserve; da De forenede Stater opsugede Europas proletariske kraftoverskud gennem indvandringen. Begge lande forsynede Europa med råstoffer og var samtidig afsætningsmarkeder for dets industriprodukter. Begge var altså dengang, på den ene eller den anden måde, grundpiller for den bestående europæiske orden.« Indtil 1830erne og 1840erne anvendtes udelukkende vandkraft på fabrikkerne, og i samme tidsrum skete et omfattende jernbanebyggeri. Men håndværket og manufakturen var bibeholdt, - selv i tekstilindustrien. I 1831 arbejdede der på USA bomuldsfabrikker 33.506 kvindelige arbejdere og kun 18.359 mandlige arbejdere. I 1832 blev New England Workingmen’s Association grundlagt og den tog kampen op for 10 timers arbejdsdag. Dens ledere søgte at skabe en organisation fælles for faglærte og ufaglærte arbejdere. En af associationens ledere, Seth Luther, rettede en appel til New Englands arbejdere, hvori der blev protesteret mod udviklingen af et fabrikssystem i USA i lighed med det engelske og opfordret til at lade revolutionens landvindinger komme arbejderne til gode. Seth Luthers argumentation imod fabrikssystemet og hans tese om det meningsløse ved Uafhængighedserklæringen, så længe der ikke var blevet gennemført sociale ændringer til gavn for det arbejdende folks interesser mindede meget om de konklusioner, chartisterne var nået frem til. En væsentlig forskel var dog, at de ikke mundede ud i en parole om almindelig valgret som et middel for arbejderne til at vinde politisk magt, sådan som det var tilfældet i England. Strejkekampene blev overordentlig hårde og tilspidsede i 1830erne og 1840erne. Kampen mod arbejdsgiverne, især ved jernbanebyggeriet 1831-34, var ledsaget af alvorlige voldsomheder. Der blev taget grusomme repressalier i brug overfor de strejkende, heriblandt dødsstraf for deres ledere. Fra 1833 til 1837 var der 168 strejker, hvoraf de 103 strejker gjaldt lønforhøjelser og 26 strejker gjaldt indførelsen af 10 timers arbejdsdag. Disse strejker omfattede bygningsarbejdere, skræddere, hattemagere, bagere, matroser, arbejdere på rebfabrikkerne, trykkeriarbejdere, regeringsarsenalernes håndværkere, jernbanearbejdere, havnearbejdere og andre. I 1834 gik hundredvis af kvindelige arbejdere i strejke i Dover og New Hampshire, fordi arbejdsgiverne satte lønnen ned. Kvinderne tabte strejken, - men eftersom de ikke kunne acceptere »det slaverisystem, som man har oprettet på virksomheden«, nægtede de at genoptage arbejdet,- og gik hjem. De kvindelige arbejdere tog stadig mere aktiv del i strejkekampene. Da lønningerne på en tekstilfabrik i Loweel, Massachusetts, blev skåret ned med 15 % i begyndelsen af 1834, holdt de kvindelige amerikanske tekstilarbejdere adskillige protestmøder. Nogle dage efter blev bevægelsens leder fyret. Da hun forlod fabrikken, vinkede hun med sin hue som signal til de andre, der stod og så til fra vinduerne. De 800 kvindelige arbejdere gik i strejke og samlede sig om hende og gik i procession gennem byen… På strejkens anden dag udstedte de strejkende en proklamation med titlen: »Enhed er magt«. De fik snart tilslutning fra mere end 12.000 kvindelige arbejdere, som svor ikke at vende tilbage til fabrikken, medmindre deres lønninger igen bliver af samme størrelse som tidligere. Efter strejkenederlaget tog mange af kvinderne tilbage til de farme, de kom fra. Arbejderpartierne havde imidlertidig ingen lang levetid. Efter deres opløsning gik de aktive arbejdere som regel over til at støtte den radikale fløj i det demokratiske parti. Således tog de præsident Andrew Jacksons parti, idet de støttede hans politik med at beskære monopolrettighederne for Bank of the United States. Arbejderne gik i spidsen for den demokratiske kamp mod handels- og finansaristokratiets privilegier. Inden for det demokratiske parti dannede arbejderne i 1834 en generalkomité, som gjorde sin støtte til partiet afhængig af, at kun modstandere af privilegierne kunne opstilles som kandidater til Kongressen. Det varede dog ikke længe før skarpe modsigelser mellem proletarerne og det demokratiske bourgeoisi kom for dagens lys. Fagorganiserede arbejdere gik imod New York-demokraternes forsøg på at få valgt kandidater ind i Kongressen, som var knyttet til bankkapitalen. Det harmede dem også, at demokraternes administration undertrykte strejker og beskar fagforeningernes rettigheder. Derfor opstod der i 1830’rne blandt proletarerne igen en stræben efter en politisk adskillelse fra deres forbundsfæller. En af hovedparolerne under strejkekampene i 1830erne var kravet om 10 timers arbejdsdag. Det lykkedes at få dette krav indfriet i mange byer på østkysten, bl.a. i Philadelphia i 1835 som resultat af en velgennemført generalstrejke. I virkeligheden var der i USA som overalt en stigning i strejkekonflikternes antal og i de økonomiske strejker. Opsvinget i arbejdernes politiske aktivitet i 1830’rne tilskyndede det dengang regerende demokratiske parti til at gennemføre nogle progressive reformer: begrænse bankoligarkiets indflydelse, afskaffe gældsfængsel og tjenestepligten i militstropperne, indføre 10 timers arbejdsdag på statslige virksomheder (uden lønnedgang). I 1833-37 havde arbejdersammenslutningerne en særlig kraftig vækst og mange steder gik man sammen i fagforeningssammenslutninger. Deres medlemstal steg fra 26.000 medlemmer til 300.000 medlemmer, og der opstod ca. 150 fagforeninger, heriblandt arbejderforeninger indenfor de erhverv, der tidligere havde holdt sig udenfor fagbevægelsen, dvs. håndvævere, stukkatørarbejdere, kvindelige arbejdere på skrædderier, paraplyvirksomheder, bogbinderier, skomagerværksteder og fabrikker. Produktionssammenslutningen af Håndværkerforeninger i Philadelphia fra 1827 samlede 15 af byens arbejderorganisationer i én fagforeningssammenslutning og lignende sammenslutninger skete i New York, Baltimore, Boston, m.v.. I 1834 grundlagdes den Nationale Sammenslutning of Trade Unions, som dog kun eksisterede i tre år. I 1835 gik børnene på en tekstilfabrik i Paterson i strejke med krav om forkortelse af den urimeligt lange arbejdsdag, afskaffelse af de ublu bøder og det system med butiksbonner, de fik udbetalt i stedet for løn. De blev økonomisk støttet af håndværkerne i New-Ark og New York. Resultatet blev at arbejdsgiverne måtte gå med til en forkortelse af arbejdsdagen med halvanden til to timer. I 1835 tvang fagforeningerne i Philadelphia gennem en generalstrejke de lokale myndigheder til at indføre 10-timers arbejdsdag. Dette udløste et opsving i strejkebevægelsen over hele landet, men der skulle gå endnu nogle årtier før 10 timers arbejdsdag var blevet en landvinding for Arbejderklassen i hele USA. I 1835 udtalte John Commerford, en fremtrædende fagforeningsleder i USA, sig til fordel for offentlig kontrol med maskinerne og deres anvendelse til gavn for flertallet og ikke for et mindretals berigelse. I 1836 fandtes der 13 bymæssige faglige fællesorganisationer, blandt hvilke General Trades’ Union of New York fra 1833 især skal fremhæves. Organisationen var effektiv og oprettede en permanent strejkefond, samt etablerede kontakter med andre byers arbejdersammenslutninger og udgav dagbladet: Union. I 1836 grundlagde arbejdere i New York sammen med farmere The Equal Rights Party, som opstillede egne kandidater til guvernør- og viceguvernørposten i staten og krævede en lovgivningsmæssig garanti for fagforeningernes rettigheder. En stor afsky for »fabrikker« kunne iagttages blandt farmere og håndværkere. Andre mente dog, at håndværkernes og farmernes sønner og døtre »med glæde« ville arbejdede på en fabrik, og at »den slags arbejde ikke var brændemærket«. En fagforeningsdelegeret husker hvordan farmer- og håndværkerbørn blev lokket af rygtet om høje lønninger ind på fabrikkerne i begyndelsen af 1830erne, og husker hvordan der fra dette »yankee-eldorado« (fabrikkerne) blev klaget i 1834. Fulde af bitterhed klagede fabriksarbejderne over nøden og man så hvordan børnene blev lydige instrumenter for arbejdsgiverne, som undertrykte og udbyttede dem. Arbejderne i New York beklagede sig i begyndelsen af 1840erne over, at »kapitalisterne har tiltaget sig råderetten over alle de mekaniserede erhverv, medens håndværkeren er blevet til en daglejer, som den pengestolte arbejdsgiver ved den mindste antydning af ‘kværulanteri’ kan smide på gaden«. Noget senere udtrykte en gruppe klavermagere fra New York deres bekymring over fabriksindustriens udbredelse og erklærede, at en dagløn var lig med slaveri, at den betød degradering, og at fabriksarbejdet var i modstrid med »deres uafhængighedsfølelser og selvrespekt«. I 1836 opstod en arbejderbevægelse for en jordreform. Dens ideolog, George Henry Evans fremsatte kravet om, at arbejderne skulle have adgang til »de frie jorder« i Vesten. Dette ville, ifølge hans opfattelse, føre til, at en del af arbejderne blev selvstændige ejere, dvs. farmere og håndværkere, mens arbejdslønnen for de arbejdere, der blev tilbage østpå, ville stige. Tilhængerne af en agrarreform tillagde arbejdernes politiske virksomhed stor betydning og mente, at deres krav skulle gennemføres ad lovgivningens vej. Som program for løsningen af det sociale spørgsmål i arbejdernes interesser var Evans’ plan en småborgerlig utopi. Eftersom arbejdermasserne i staterne på østkysten hverken havde penge eller produktionsmidler og for længst havde mistet forbindelsen med landbruget, havde de ikke den mindste chance for at blive selvstændige jordejere. Desuden antog Evans, at hans reform med tildeling af jordlodder, som jordbesidderne selv skulle dyrke, ville skabe betingelser, der afskar den kapitalistiske udvikling vejen i Vesten. Men Evans’ plan havde dog også en virkelig positiv betydning for udviklingen af proletariatets klassebevidsthed, eftersom den orienterede arbejderne mod den politiske kamp. Denne bevægelse var en af de faktorer, der tilskyndede den demokratiske præsident Andrew Jacksons regering til at udvirke, at der blev vedtaget love, som begunstigede, at farmerne tog jord i besiddelse uden hjemmel, og herigennem udviklingen af den amerikanske kapitalisme »i bredden«. Eksistensen af enorme ubeboede landområder i USA i de første årtier 1800-tallet fremkaldte hos en stor del af arbejderne den illusion, at det var muligt for dem at blive jordejere. Denne illusion var levedygtig selv i 1840erne. I 1840 var antallet af plantageejernes trælbundne negerbefolkning på ca. 2.800.000 mennesker. I 1840 var der i den kapitalistiske storindustri samt i håndværks- og manufakturindustrien og i bygningsindustrien beskæftiget 790.000 arbejdere (her undtaget transportarbejderne, hvis antal er ukendt). Hovedparten af indvandrerne ankom dog først til USA i 1840erne og 1850erne. Men selv efter at de owenske kommunerne led nederlag, fortsatte owenismen med at have en vis indflydelse i USA, og den beredte grunden for Fouriers ideer. En af disse ideers første propagandister var Albert Brisbane, som havde stiftet bekendtskab med dem under et ophold i Frankrig. I sin bog Man’s Destiny in Society (Menneskets skæbne i samfundet - New York 1840) gjorde han gældende, at det var muligt at oprette falanstére-fællesskaber i USA. Fourierismens mest indflydelsesrige fortaler i USA var Harace Greeley (1811-1872). I 1841 grundlagde han avisen The New York Daily Tribune, hvori han offentliggjorde Brisbanes artikler om fourierismen. Antallet af fourierister steg hurtigt til flere tusinde. Der var mange arbejdere, især håndværkere, skomagere, skræddere, tømrere, snedkere, malere, smede, murere, osv.. De var alle medlemmer i et par snese fourieristiske kommuner, som var skudt op i Massachusetts, Illinois og andre steder. Kendt er desuden kolonien »Brook Farm«, som blev grundlagt i 1841 Boston og omdannet til en falanstère i 1844 af George Ripley (1802-80), en utopisk socialist, som i USA oversatte og udgav Saint-Simons og Fouriers værker. Kolonien led af kronisk mangel på penge og blev efter en brand i 1846 opløst. I 1842 afsagde højesteret i staten Massachusetts en kendelse, der formelt anerkendte arbejdernes ret til at organisere sig og til at iværksætte strejker for at få gennemført kravet om de såkaldte »lukkede værksteder«. Dvs, de måtte kun beskæftige fagorganiserede arbejder m.v.. Denne kendelse dannede juridisk præcedens. Den blev i en vis forstand en hindring for bourgeoisiet i dets forsøg på at undertrykke fagforeningsbevægelsen ved hjælp af domstolene. Loven af 1842 var en betydelig sejr for arbejderne og et direkte resultat af deres politiske og faglige aktivitet. I 1845 appellerede Robert Owen til sine tilhængere om at afholde en verdenskongres i New York, for i den Nye Verden at lægge grunden til et nyt samfundssystem. En sådan kongres fandt ganske vist sted, men andet end vedtagelsen af en resolution blev det dog ikke til. I 1846 fremsatte Karl Marx en skarp kritik af den tyske socialist Hermann Kriege, som havde gjort sig til talsmand for en ligelig fordeling af jorden i USA for på den måde at undgå kapitalismen. George Henry Evans, en af grundlæggerne af arbejderpartiet i New York, var sin avis Working Men’s Advocate ligeledes talsmand for den tanke, arbejderne skulle blive små jordbesiddere. Den første lov om 10 timers arbejdsdag blev vedtaget af den lovgivende forsamling i staten New Hampshire i 1847. Året efter blev lignende love vedtaget i Maine og Pennsylvania. Den første af fourieristiske kommune: »Sylvania«, blev grundlagt i 1848 i staten Pennsylvama hovedsagelig for arbejdernes egne midler. Mangel på kapital og erfaringer og ugunstige naturforhold førte til, at den opløstes efter et års tid. Også de andre kolonier brød sammen på mindre end et år. Kun to viste sig at være mere holdbare. Den ene eksisterede i 6 og den anden i 13 år. Som det var tilfældet med de owenske kolonier blev deres opløsning fremmet af uoverensstemmelser, hvad angår ledelse, uddannelse. arbejds- og fritidsforhold, og især af økonomiske vanskeligheder. Desuden var de owenske kolonier ofre for kapitalisters jordspekulation. Antallet af arbejdere blandt engelske udvandrere var i 1848 steget til 70 % og til 84 % i 1856. Men indtil 1848 var det dog fortrinsvis bønder og håndværkere, som udvandrede til USA. Det var først senere, da den industrielle revolution havde bredt sig ud over det europæiske kontinent, og der var opstået en stor arbejdskraftreserve, at arbejderne udgjorde hovedparten af indvandrerne til USA. Indvandringen kom overvejende fra England, Irland, Skotland og en betydelig del fra de tyske stater, medens indvandrere fra Frankrig, Italien og andre lande var svagere repræsenteret. I 1850 boede der nu 10.400.000 (45 %) mennesker vest for Appalacher-bjergene. Bybefolkningen udgjorde nu 15,3 % af hele USA´s befolkning og der var 1.260.000 arbejdere. Men i USA bomuldsfabrikker var antallet kun nået op på 59.136 kvindelige arbejdere og 33.150 mandlige arbejdere. I 1850 var USA rykket op på førstepladsen i verden, hvad angår jernbanenettets længde, som var nået op på 4.500 km.. Det var samme år som det i Preussen blev forbudt ved lov, at arbejderorganisationerne tilslutte sig internationale forbund. Fra 1851 til 1862 var K. Marx og F. Engels blandt The New York Daily Tribune medarbejdere. I 1860 var der i hele USA 1.300.000 industriarbejdere og omkring 800.000 landarbejdere. Den samlede lønarbejderstyrke nåede på det tidspunkt op på 2.500.000 mennesker. Men arbejdernes andel af den samlede erhvervsaktive befolkning var relativ lille. I 1860 udgjorde landbefolkningen stadig flertallet (ca. 60 %), skønt dens andel var faldet med næsten 12 % i forhold til 1820. Den amerikanske Arbejderklasses tilblivelsesperiode er tillige kendetegnet ved eksistensen af et temmelig stabilt lag af håndværkere og hjemmearbejdere. Til forskel fra en række lande i Vest- og Centraleuropa var konkurrencen fra maskinerne i Nordamerika ikke så langvarig og ikke så ødelæggende for massen af småproducenter. Den medførte ikke hjemme-industriens »totale« sammenbrud, og dens arbejdere oplevede ikke de pinefulde følger ved den industrielle revolution, som i nogle europæiske lande førte til håndværkets katastrofale ødelæggelse, til at væve- og spindefaget i stor målestok døde ud, til dannelsen af en enorm arbejdskraftreserve og andet. Kolonisering af de »frie« jorder var en faktor, som i et vist omfang skånede den amerikanske håndværker og farmer fra at dele skæbne med den europæiske håndværker og bonde. I USA var der for håndværkeren og farmeren, som ville undgå en sådan skæbne, det frelsende om end begrænsede perspektiv at drage vestpå. Disse statsejede vestlige landområder havde ganske vist indtil Borgerkrigen 1861-65 været vanskelige at erhverve: De blev solgt i store lodder til en høj pris og kom derfor i vidt omfang i spekulanters besiddelse. Det lykkedes dog folkemasserne gennem hård kamp at sikre sig en nedbringelse af de udbudte jordlodders størrelse, at der blev indført afbetalingsmuligheder og visse garantier for squatternes (nybyggere, som tager land uden ret) rettigheder til at erhverve sig land. Strømmen af nybyggere fra de nordøstlige industristater, som drog mod vest, steg for hvert årti, og befolkningen i de vestlige områder voksede støt. Vesten var en slags sikkerhedsventil for håndværkere og farmere, her var der plads til mange, der ellers havde »måtte klumpe sig sammen på fabrikkerne i New Englands byer«. Således hindrede koloniseringen af de »frie« jorder håndværkernes og farmernes hurtige forvandling til en arbejdskraftreserve, nedsatte tempoet i småejernes proletarisering og udskød den med flere generationer. Med andre ord absorberede Vesten de potentielle fabriksarbejdere. Ifølge borgerlige historikere begyndte farmernes sønner og døtre at arbejde på fabrikkerne »for at få en start på livet. Men de så det kun som en midlertidig beskæftigelse, mens de omhyggeligt sparede penge op, så de kunne købe en farm på de »frie« jorder. Men de borgerlige historikere overser blot det faktum, at der var en betydelig afstand mellem arbejderens ønske og muligheden for at få dette ønske opfyldt. Anlæggelsen af en gård krævede mindst tusinde dollars og hertil kommer så rejseomkostninger og jordkøb. I midten af det 19. århundrede tjente en arbejder omkring 1 dollar om dagen og faglærte tjente fra 1,5 til 2 dollars; en daglejer ca. 130 dollars om året. Byernes industriarbejdere betragtede længselsfuldt Vesten som det forjættede land, hvis porte allerede var stængt for dem, og det var langt flere farmere end lønarbejdere der flyttede mod vest. Alligevel deltog arbejderne i en vis udstrækning i nybyggerbevægelsen. Denne omstændighed kunne naturligvis ikke undgå at indvirke på Arbejderklassens sammensætning. Skønt de arbejdere, der drog vestpå, også dér forblev arbejdere, eftersom langt de fleste jo ikke havde midler til at igangsætte en farm, bevirkede afvandringen manglende stabilitet i industriproletariatet, som overvejende var koncentreret i de nordøstlige og centrale stater. I begyndelsen omfattede den industrielle revolution kun de nordøstlige, og noget senere de nord-vestlige dele af landet. Indtil 1860erne opretholdtes slaveriet i Syden, hvor negerslaver arbejdede på kæmpeplantager, hvor der dyrkedes tekniske kulturer og hvor bomulden spillede den største rolle. Selve negerslaveriets opretholdelse tjente igen som en af årsagerne til den langsomme og ujævne udvikling af Arbejderklassen. Således varierede i 1850erne forholdet mellem industri- og landbefolkningen fra 1:8 i New England og 1:15 i de centrale stater til 1:48 i de vestlige og 1:82 i de sydlige stater. Ydermere var Arbejderklassens koncentrationsgrad meget lav i USA. I 1850 var der på virksomhederne gennemsnitligt ansat 7,7 arbejdere og i 1860 9,4 arbejdere. Bybefolkningen udgjorde i 1860 19,8 % af befolkningen, og byerne var i det hele taget for størstedelens vedkommende små. Kun otte byer havde i 1860 mere end 100.000 indbyggere (Boston, Philadelphia, Baltimore og andre). I begyndelsen af 1860erne var 10 timers arbejdsdag blevet normen for arbejderne i de fleste stater. Virksomheder, som producerede tekstilmaskiner og metalforarbejdningsmaskiner, var indtil 1860 stort set ikke andet end manufakturer og håndværksvirksomheder. Sko-, konfektions- og mange andre industrier forblev indtil 1850-tallet på hjemmeindustriens niveau. I 1850erne og 1860erne var arbejdslønnen højere i USA og England, end i andre lande. Men i forbindelse med »bomuldshungeren«, der var fremkaldt af Borgerkrigen i USA i første halvdel af 1860erne forværredes situationen for tekstilarbejderne i England, og levevilkårene faldt. I Schweiz var urmagernes løn i 1867 faldet til det halve af hvad lønnen havde været i 1850erne. I USA blev Første Internationales stiftelsesdokumenter kendt i 1864. D. 20. august 1866 åbnedes i Baltimore den første landsdækkende Arbejderkongres med delegerede for over 60.000 organiserede amerikanske Arbejdere. Dette i sig selv betydelige tal viste imidlertid også, at en stor del af Arbejderklassen fortsat var uorganiseret (immigranter, de mange landbrugs- og sæsonarbejdere osv.). På kongressen i 1866 oprettedes det Nationale Arbejderforbund: National Labor Union, der fik tilslutning af en række immigrantorganisationer. Forbundets anden kongres i Chicago i august 1867, vedtog en beslutning, der betød anerkendelse af Internationalen. Skønt de faglige foreninger i USA ikke formelt tilsluttede sig Internationale, holdt det Nationale Arbejderforbund lige fra begyndelsen nære kontakter til Generalrådet. Det var gennem denne kanal, at arbejderbevægelsen i USA stod i forbindelse med den europæiske Arbejderklasse. En ikke ringe propagandaindsats for Internationalens ideer blev gjort af Joseph Weydemeyer, der stod i stadig brevveksling med Karl Marx, og sammen med ham af Siegfried Meyer og August Vogt, to af Internationales medlemmer, der i 1867 emigrerede til USA. De var medvirkende til, at de tyske arbejderes Kommunistiske Klub i New York meldte sig ind i Internationalen i 1867. I denne forening virkede gamle aktivister fra Kommunisternes Forbund, og de forsøgte at slutte sig til den amerikanske arbejderbevægelse i det Nationale Arbejderforbund: National Labor Union. Den tyske klubs aktiviteter var medvirkende til at der dannedes en sektion af Internationalen, og fra dens rækker kom fremtrædende lederskikkelser som Friedrich Adolp Sorge, der som en af de første gjorde propaganda for marxismen i USA. Men i det store hele var oplysningforbund ringe udbredt. Langt mere almindeligt var det, at foreninger stod under Borgerlig indflydelse. Ved midten af 1860erne fandtes der i USA 207 foreninger i 53 industrigrene. I reglen var der tale om temmelig store forbund. Sidst i 1860erne svækkedes kontakten mellem det Nationale Arbejderforbund og Internationalens Generalråd lidt efter lidt, og USA´s fagbevægelse lod sig mere og mere opsluge af indre problemer. Det skyldtes til en vis grad at Sylvis, der var den mest konsekvente tilhænger af Internationalen blandt den amerikanske fagbevægelses ledere, gik hen og døde i 1869. I 1868 var der i USA blevet indført en 8-timers lov. Men loven fik ingen indvirkning på den virkelige arbejdstid. I 1869 grundlagdes tyske sektioner af Internationalen i New York, Chicago, St. Louis og Milwaukee. Tendensen til at de faglige organisationer sluttede sig sammen i national målestok, var i vækst. Ved indgangen til 1870erne fandtes der allerede 32 landsdækkende forbund. Blandt dem var det mægtige amerikansk-canadiske støberiarbejderforbund: International Ironmoulders Union of USA and Canada, grundlagt af en arbejder, der på egen hånd havde erhvervet sig omfattende kundskaber, den begavede organisator William H. Sylvis, smede- og maskinarbejderforbundet: National Union of Machinists and Blachsmiths hvis leder var Ira Steward; typografforbundet: National Typograpcal Union under Andrew G. Camerons ledelse og skibstømrerforbundet: International Union of Ship Carpenters and Caulkers med Richard F. Trevellick som sekretær. Disse sammenslutninger var de største, og sammen med det Internationale Karetmagerforhund og Smedeforbundet tog de i Internationalens første leveår kontakt til Generalrådet. Omtrent ved samme tid opstod der også franske sektioner af Internationalen. Deres største fremgang oplevede Internationales sektioner i USA i begyndelsen af 1870erne. For at bekæmpe Arbejdernes strejkeaktioner oprettede arbejdsgivernes deres egne foreninger. I USA opmuntrede domstolene de enkelte staters arbejdsgivere at danne sådanne foreninger vendt mod arbejderne. Kampaktiviteten nåede sit højdepunkt i 1860erne og 1870erne, da bevægelsens borgerlig-demokratiske tendens gradvist udformedes, da pøbelens »lavere klasser« eller den »vulgære flok«, som datidens aristokrater udtrykte det, trådte ind på det politiske livs scene. Efter Pariserkommunens opstand d. 18. marts 1871 og myrderierne på kommunarderne i slutningen af maj måned tog den franske regering initiativ til en hetzkampagne mod Internationale. I juni 1871 rundsendte den franske udenrigsminister Jules Favre til alle europæiske regeringer et cirkulære med opfordring til at tilintetgøre den Internationale Arbejderassiociation. Denne opfordring tog det tyske riges kansler Otto von Bismarck med det samme til sig. Da den tyske og den østrigske kejser mødtes i august og september 1871, drøftede man, hvilke forholdsregler man kunne gribe til for at standse Internationales virksomhed. Snart sluttede også de herskende kredse i Rusland, Italien, Spanien, Danmark og Belgien sig til felttoget mod Internationale. Tsarens regering foreslog afholdelse af en international konference, der skulle tage koordinerede skridt mod Arbejderassociationen. Disse forsøg på at sætte Internationale uden for loven gav sig håndgribelige udslag i politiforfølgelser. I Frankrig blev det gjort kriminelt at have forbindelse med Internationale, og det straffedes med fængsel. I Spanien beordrede indenrigsministeren Internationales sektioner opløst. Tilsvarende skridt blev taget i en række andre europæiske lande. Handling fulgte på ord: I Tyskland blev det Socialdemokratiske Arbejderpartis Braunschweig-bestyrelse stillet for retten, og partilederne August Bebel og Wilhelm Liebknecht blev fængslet, anklaget for højforræderi. I foråret 1871 var en bølge af arrestationer rullet over Spanien, om sommeren og om efteråret gentog det samme sig i Italien. Ledelsen for den danske sektion af Internationale (Pio, Brix og Geleff) blev idømt langvarige fængselsstraffe. Følgen var, at flertallet af Internationales sektioner helt eller delvis blev tvunget under jorden. Hetz- og forfølgelseskampagnen gjorde det mere end vanskeligt for den Internationale Arbejderassociation at virke som en bred legal organisation. Men Arbejderklassen var tilstrækkelig velorganiseret og kampberedt til at svække den samlede europæiske reaktions offensiv væsentligt. De tanker om klassesolidaritet og proletarisk internationalisme, som var nedfældet i Internationales statutter, var blevet en del af medlemmernes bevidsthed. Trods undertrykkelsen fortsatte det tyske socialdemokratiske parti sin vækst. Lige til sommeren 1873 opstod der aktivt virkende underjordiske sektioner af Internationale i Frankrig (især i landets sydlige del); heller ikke i Spanien lykkedes det at knuse Internationales organisationer. I flere europæiske lande fulgte militante arbejderaktioner (strejker, politiske demonstrationer) i hælene på hinanden. De herskende klassers håb om, at Kommunens tilintetgørelse ville betyde enden på den organiserede arbejderbevægelse, kom ikke til at gå i opfyldelse. Kommunens nederlag førte ikke til apati eller demoralisering i proletariatet. Kommunen havde sat gang i udviklingen af Arbejderklassens bevidsthed og aktualiseret vigtige problemer som klassekræfternes organisering, teoriens rolle og den ideologiske enhed. Billedet af den arbejderregering, der havde erobret verdens hovedstad og holdt den i over to måneder, synet af proletariatets heroiske kamp og dets lidelser efter nederlaget - det fik alt sammen millioner af arbejdere til at ranke ryggen, indgød dem håb og gav dem sympati for socialismen. I 1871 og begyndelsen af 1872 var antallet af sektioner i USA steget stærkt; der var nu mere end 100. Samtidig var deres popularitet voksende, hvilket fik borgerlige elementer til at udnytte Internationales navn i deres eget politiske spil. Det gjaldt ikke mindst de Borgerlige kvindesagspolitikere Victoria Woodhull og Tenessee Claflin. De oprettede en række pseudoproletariske småorganisationer, der uden mindste hold i virkeligheden udråbte sig selv til sektioner af den Internationale Arbejderassociation. Disse handlinger mødte afgjort modstand hos Internationales rigtige organisationer. Generalrådets ægte Proletariske kerne støttede dem i denne holdning. Derimod gik Hales og Eccarius imod en beslutsom afgrænsning fra de Borgerlige »nydannelser«. Resultatet af diskussionen om dette spørgsmål, der endte med Generalrådets vedtagelse af en resolution, var at Hales og hans tilhængere blev isoleret. Efter at det nationale Arbejderforbund i USA var opløst i 1872, blev der gjort forsøg på at skabe en ny landsomfattende sammenslutning, men der blev ikke for alvor noget af det. Ganske vist fandtes der siden 1869 en hemmelig organisation: Order of the Knights of Labour (Arbejdets Riddere), der havde sat sig som mål at samle alle Arbejdere til forsvar for deres interesser og for »fuld befrielse af dem, der har skabt rigdommene, fra lønarbejdets undertrykkelse og elendighed«. Men indtil midten af 1870erne havde Arbejdets Riddere ringe tilslutning, og de spillede ingen væsentlig rolle. I tiårets første halvdel var der i USA blevet taget skridt til at danne et socialistisk parti: På basis af Internationales sektioner opstår Illinois’ Arbejderparti: Workingmen’s Party of Illinois i 1873 og Nordamerikas Socialdemokratiske Arbejderparti: Social Democratic Workingmen’s Party of North America i 1874. De bestod begge overvejende af immigrantarbejdere, hovedsagelig fra Tyskland, og domineredes af lassalleanske elementer. I Canada, den eneste britiske koloni, der på det tidspunkt havde fået dominion-status (det skete i 1867), fandtes der i begyndelsen af 1870erne nogle fagforeninger. I 1872 blev deres virksomhed legaliseret. og året efter blev det første forsøg gjort på at skabe en landsomfattende sammenslutning- Canadian National Labour Union (det Canadiske Arbejderlandsforbund). Der opstod fortsat faglige sammenslutninger, gensidige hjælpeforeninger, forsikringskasser og andre organisationer, hvis mål var at forbedre Arbejderklassens arbejds- og levevilkår og forsvare dens økonomiske interesser. Der blev ligeledes gjort forsøg på at oprette selvstændige politiske arbejderpartier med socialistisk målsætning. I flere tilfælde spillede den Internationale Arbejderassociations sektioner og kadrer en væsentlig rolle i dannelsen af disse partier. Men de socialistiske ideer var først lige begyndt at trænge dybere ind i Proletariatet. Betydelige arbejderkredse var meget langt fra at forstå de virkelige årsager til deres situation. Arbejderklassens kamp indskrænkede sig i reglen til forsøg på at skaffe gunstigere salgsvilkår for arbejdskraften. Selv i de lande, hvor der allerede fandtes forholdsvis store organisationer af trade-unionistisk type (for eksempel i England og USA), omfattede de kun en mindre del af arbejderne, og deres indsats tjente ikke Proletariatets fælles klasseinteresser, men enkelte gruppers, fortrinsvis de bedst kvalificerede arbejderes, snævert faglige laugsinteresser. I USA var 25 % af arbejderne beskæftiget i 11-13 timer dagligt i 1875erne, butiksansatte i 12 timer. Hvert år døde tusinder af Arbejdere af arbejdsulykker og tusinder blev krøblinge. Arbejdsforholdene var morderiske. Men loven om 8-timers arbejdsdag fra 1868 blev slet ikke overholdt af Kapitalisterne. For at bekæmpe strejkerne greb Kapitalisterne og myndighederne til provokationer, terroriserede Arbejderne og indsatte ikke sjældent militære tropper. Et »klassisk« eksempel var den måde, hvorpå minearbejderstrejken i Pennsylvania i 1875 blev kvalt i blod. Minearbejdernes strejke for 8-timers arbejdsdagen og højere løn, blev kvalt af mineejerne sammen med kul- og jernbaneselskabernes private politi bevæbnede og andre bander af selvbestaltede lov-og-orden-værnere, der overfaldt de aktive minearbejdere, og lokkede dem i baghold og myrdede dem. 19 strejkeledere blev derefter henrettet på grundlag af opdigtede anklager. Ingen amerikansk domstol satte folk i fængsel, som modarbejdede socialismen. Det var de private militsers tid, og man skræmte arbejderne fra valgurnerne på valgdagen. Strejken varede syv måneder. Et træk, der kendetegnede mange strejker i slutningen af 1870erne og i 1880erne, var deres store omfang og lange varighed. Ikke sjældent varede strejkerne i uger, nu og da i måneder. For eksempel strejkede 15.000 tekstilarbejdere i Fall River i 1875 i otte uger. Men heller ikke i USA kunne de socialistiske organisationer finde vej til masserne. Det i 1876 dannede Socialistiske Arbejderparti (Socialist Labor Party. SLP) samlede forskellige socialistiske grupper, hovedsagelig tidligere sektioner af Internationale. Til at begynde med bestod partiet i vidt omfang af tyske immigrantarbejdere; en tid indtog lassalleanerne en lederstilling. I begyndelsen af 1890erne blev Daniel de Leon partiets leder; han søgte at give det større indflydelse blandt bredere lag af indfødte amerikanske Arbejdere. Disse forsøg førte ikke til noget, og det Socialistiske Arbejderparti blev i det hele taget aldrig i stand til at få bugt med de sekteriske tilbøjeligheder, som havde præget det lige fra begyndelsen. Ved århundredskiftet var det stadig en lille gruppe, der ikke spillede nogen som helst rolle af betydning i landets Arbejderbevægelse. I 1880 var der i USA 182.000 børn og unge under 16 år beskæftiget i forarbejdningsindustrien. Mine- og metallurgi-industrien udviklede sig langsomt og var indtil borgerkrigen hovedsagelig repræsenteret ved småvirksomheder: Over hele landet var der talrige smelteovne, hvor man indtil slutningen af 1883erne udelukkende anvendte trækul, der var for hånden i overflod. Småvirksomheder dominerede også inden for brancher, der forarbejdede landbrugsprodukter (melfremstilling, kødkonserves-, sukker- og tobaksindustrien), inden for transport, kommunikation osv.. I New York, Chicago, Boston og Cincinnati voksede udstrakte slumkvarterer op i 1880erne, hvor folk levede under elendige vilkår, i råddenskab med usunde madvarer. Det skønnes at 4 millioner bymennesker levede af socialforsorg. 25 % af befolkningen i New York, Chicago og andre store byer befandt sig under fattigdomsgrænsen. I Missouri forhindrede 4.500 jernbanearbejdere gennem en strejke i foråret 1885, at arbejdslønnen blev sat ned med 10 %. Ikke alene i England, men også i USA udviklede der sig et betydeligt arbejderaristokrati. »De indfødte arbejderes særstilling« spillede her en særlig rolle. De der var født i Amerika. havde en slags monopol på faglært arbejde, og de havde de bedste chancer for at få bedre betalt arbejde, avancere til opsynsmænd osv. I en mindre amerikansk gennemsnitsby var der i 1880 kun 26 % af de faglærte snedkere, der var født i udlandet, mens 73 % af de ufaglærte var født i udlandet. I 1886 gav redaktøren for et fagforeningsblad udtryk for en vidt udbredt opfattelse, da han erklærede, at »håndværksuddannede og ufaglærte Arbejdere har ingen fælles interesser, og hvad de ufaglærte opnår, sker på de faglærte Arbejderes bekostning«. De ufaglærte Arbejdere betragtede på deres side ofte de faglærte som udbyttere. Fra midten af 1880érne antog kampen for 8-timers dagen massekarakter i USA. Både mindre og store industricenter overalt gik til kamp for 8-timers dagen, og i 1890erne blev det også en af de vigtigste strejkeparoler i Europa. I USA førte massestrejker og demonstrationer med deltagelse af i alt 350.000 mennesker i foråret 1886 til, at 8-timersdagen blev indført for omkring 185.000 arbejdere. Desuden blev arbejdsdagen for 200.000 arbejdere nedsat fra 12 til 9-10 timer. Ganske vist benyttede arbejdsgiverne sig i de følgende år af en konjunkturnedgang til på ny at forlænge arbejdsdagen. På Borgerskabets mest hellige dag, påskesøndag d. 25. april 1886 demonstrerede 25.000 arbejdere i Chicago. August Spies blev citeret for at have sagt: »fremad ad sejrens vej indtil den sidste sten af den nuværende ordens Bastille ligger i ruiner«. Der var mange andre demonstrationer i april måned. Føderationen af USA's og Canadas Arbejderorganisationer havde da besluttet at gøre 1. maj 1886 til et springbræt for 8- timers dagens gennemførelse, og der blev afholdt massemøder overalt i Nordamerika. Majdagene i 1886 satte sig uudslettelige spor i den amerikanske arbejderbevægelses historie. Det år skyllede en bølge af demonstrationer over landet fra New York til San Francisco. Hovedkravet var 8-timerdagens indførelse. Kampens centrum var Chicago, hvor 40.000 strejkende var på gaden den 1. maj.- et antal, som dengang gjorde et stort indtryk. De velorganiserede og fredelige strejkemøder forsatte d. 2. og 3. maj med 80.000 deltagere. Politi, Pinkerton-agenter og byens militær havde taget plads på byens hustage, gader og stræder. Men ved massemødet d. 3. maj foran landbrugsmaskinfabrikken Mac Cormicks fabrikker åbnede politiet ild mod arbejderne og dræbte 6 medens 50 blev hårdt sårede. De skyldige blev aldrig fundet. Dagen efter protestere et massemøde på byens centrale plads, Haymarket, mod myndighedernes brutale ugerning. Chicago-Arbejdernes ledere talte til mængden, brændemærkede politiets handlinger, pegede på sandsynligheden af nye voldshandlinger fra myndighedernes side og opfordrede arbejderne til at vise fasthed, ro og organisationsånd. Nogle minutter, før mødet skulle slutte, dukkede politiet op. En uidentificeret person smed en bombe på pladsen. Ved eksplosionen blev en politimand dræbt og fem andre såret. Politiet åbnede ild mod mængden og skød og slog løs på de flygtende arbejdere. De fleste politifolk tømte simpelthen deres skydevåben mod tilskuermængden. Alle borgerrettigheder blev sat ud af kraft i månedsvis og arrestanterne blev tævet eller bestukket til at angive hinanden. Efter de blodige begivenheder i Chicago indledte myndighederne en uhæmmet hetzkampagne mod arbejderbevægelsen og alle progressive i hele landet, og der blev foretaget massearrestationer. Chicago arbejdernes ledere: Albert Parsons (typograf), August Spies (redaktør), Samuel Fielden (bomuldsvæver), Eugene Schwab (bogbinder), Adolph Fischer (typograf), George Engel (typograf), Louis Ling (maskinarbejder) og Oscar Neebe blev stillet for retten. De fik forelagt en anklage for mord, selv om de alle med undtagelse af Fielden havde forladt pladsen, før eksplosionen fandt sted. Til nævninge udpegedes personer, der åbent havde proklameret deres had til alt, som lå politisk til venstre. Hovedvidnerne var simpelt hen bestukket, som det senere kom frem. Retssagen var en parodi uden andre beviser end en avisartikel. De anklagede førte sig frem med mod og værdighed. De nøjedes ikke med at forsvare sig, men anklagede også Parsons, som det var lykkedes at skjule sig, og han kom frivilligt til stede i retten og tog plads mellem sine kammerater, vel vidende hvilken risiko han løb. Retten dømte syv til døden ved hængning og den ottende Oscar Neebe til 15 års fængsel. Efterhånden som dagen for henrettelsen rykkede nærmere, bredte bevægelsen til forsvar for de dømte sig langt uden for landets grænser. Fra alle hjørner af kloden indløb der petitioner med bøn om mildning af dommene. Under protestkampagnens pres ændrede staten Illinois’ guvernør Fieldens og Schwabs dødsdomme til livsvarigt fængsel. Dagen for henrettelsen tog Louis Ling, der var en af de yngste blandt de dømte, sit eget liv. Den 11. november 1887 blev Albert Parsons, August Spies, George Engel og Adolph Fischer hængt. De mødte døden som helte. August Spies’ sidste ord var: »Der kommer en tid, hvor vor tavshed vil sige mere end vore ord.« I 1893 blev Fielden, Schwab og Neebe løsladt. Illinois’ nye guvernør John Peter Altgeld erkendte, at deres skyld ikke var bevist, og at de i lighed med deres henrettede kammerater havde været ofre for en marionetjury og en uretfærdig proces. Men i 1887 tog begivenhederne en ny tragisk vending. I det østlige USA blev jernbanearbejderstrejken knust af regulære tropper, som myndighederne satte ind. Også i Frankrig, Belgien, Østrig og Tyskland blev indsat regulære tropper, der dræbte mange arbejdere. Ved bjergværksarbejdernes strejke i Ruhr i maj 1889 blev 15 minearbejdere dræbt af tropperne. Men de omfattende strejkebevægelser og den international solidaritet medførte dog efterhånden, at arbejdstiden visse steder kom ned på 10 timer om dagen. Under en stor jernbanearbejderstrejke i det østlige USA i 1887 tog begivenhederne en dybt tragisk vending. I en række byer satte myndighederne regulære tropper ind mod de strejkende, og der blev åbnet ild. Snesevis af mennesker blev dræbt og mange såret. Immigrationsbølgerne, der skyllede ind over de amerikanske kyster, den ene efter den anden, var med til at grave kløften dybere mellem det organiserede arbejderaristokrati og de andre Arbejdermasser. I perioden 1889-1910 var der i gennemsnit ikke over 20 % faglærte arbejdere blandt immigranterne. Arbejderaristokratiets laugslignende forbund ignorerede simpelt hen immigranterne. Men ikke nok med det. De optog dem ikke som medlemmer, men de modsatte sig ikke sjældent enhver forbedring overhovedet i de øvrige Arbejderes situation, idet de heri så en trussel mod deres egen stilling. Hvad var karakteristisk for udviklingen af et arbejderaristokrati i overgangsperioden mellem førmonopolistisk kapitalisme og monopolkapitalisme ? I denne periode kan man iagttage to objektive tendenser: Arbejderaristokratiet vokser både absolut og relativt i forhold til Arbejderklassen i øvrigt, og det svælg i lønniveau, der skiller det fra arbejdernes hovedmasse, bliver bredere. Det var én fælles årsag, der lå bag begge tendenser - den maskinelle produktions, især de hurtigt voksende nye branchers, behov for specialiseret arbejdskraft. Så længe der ikke fandtes noget offentligt uddannelsessystem for denne arbejdskraft, og så længe befolkningens almindelige udannelsesniveau var forholdsvis lavt, udviklede betingelserne på arbejdsmarkedet sig gunstigere for de faglærte end for de ufaglærte arbejdere. Der var overskud af ukvalificeret arbejdskraft, udbuddet oversteg til stadighed efterspørgselen. De sidste årtier af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede blev en periode, hvor arbejderaristokratiet var i særlig stærk vækst i de kapitalistiske hovedlande (i USA og Tyskland nåedes kulminationen dog lidt senere end i England). At det svælg, der skilte gruppen fra proletariatets hovedmasse, blev bredere, ses blandt andet af engelske statistiske oplysninger, der viser, at »lønspredningen« i den engelske industri (spændvidden mellem de højeste og laveste lønninger) var stigende mellem 1886 og 1906 og først derefter begyndte at midskes. I USA trådte denne lovmæssighed endnu klarere frem. De amerikanske faglærte Arbejderes løn var i 1870 i gennemsnit to tredjedele højere end de ufaglærtes, i 1907 dobbelt så høj, og forskellen var stigende indtil 1915 (hvorefter en modsatrettet tendens fik overtaget, og kløften begyndte at mindskes). Hvor helt anderledes er det ikke i 1882 ! Netop den europæiske indvandring satte Nordamerika i stand til at frembringe en kæmpemæssig landbrugsproduktion, hvis konkurrence ryster den europæiske grundejendom - den store som den lille - i sin grundvold. Denne indvandring har samtidig tilladt USA at udnytte deres uhyre industrielle hjælpekilder med en energi og i en udstrækning, der inden længe må bryde det industrielle monopol, som Vesteuropa og navnlig England hidtil har haft. Begge disse omstændigheder virker revolutionært tilbage på Amerika selv. Farmernes lille og mellemstore grundejendom, som er basis for hele den politiske Forfatning, ligger mere og mere under i konkurrencen med kæmpefarmene; i industriområderne udvikles der samtidig for første gang et proletariat i massemålestok og en fabelagtig koncentration af kapitalerne. Således blev det Arbejderklassen i USA til i en periode, hvor landet modtog en stadig strøm af immigranter. Fra 1871 til 1904 ankom 15 millioner immigranter til USA. Immigranternes geografiske spredning øgedes, en voksende del kom fra Øst- og Sydeuropa. hovedsagelig fra Østrig-Ungarn, Italien og Rusland. Immigrationen delte arbejderne i to store grupper, de lokale og de fremmede, og disse sidste var desuden opdelt i en række nationale undergrupper. Det gav alt sammen Proletariatet et yderst broget udseende. Hvor uens de forskellige etniske elementers faktiske stilling var ses af deres fordeling på økonomiens hovedsektorer. Immigranterne og førstegenerations amerikanere vejede langt tungere til blandt de ansatte i industrien, end de gjorde i den samlede erhvervsaktive befolkning, medens der omvendt var relativt betydelig færre amerikanere af indenlandsk afstamning. Proletariatet var således overvejende præget af immigranter, mens amerikanere af indenlandsk afstamning dominerede blandt Farmere, handlende og andre selvstændige. Immigranternes stilling bliver endnu mere fremtrædende, hvis vi ser på tallene for de enkelte industribrancher. Det fremgik af en specialundersøgelse, der blev foretaget i begyndelsen af det 20. århundrede, at immigranterne udgjorde 68,7 % af de beskæftigede i tekstilindustrien, 61.9 % i kulminedriften og 57,7 % i metalindustrien. Der opstod også et vist »hierarki« mellem de forskellige nationale grupper indbyrdes; det tungeste og dårligst betalte arbejde blev sædvanligvis varetaget af folk fra Irland, Øst- og Sydeuropa - størstedelen forhenværende bønder eller håndværkere. Da Borgerkrigen i USA og genopbygningsperioden i syd var overstået, begyndte også antallet af sorte Arbejdere at stige. Racefordommene over for USA’s sorte befolkning satte sit stærke præg på de hvide Arbejderes massementalitet. Fra vugge til grav lærte den hvide Arbejder, at hvad enten han var indfødt eller - født i udlandet, skulle han betragte negeren som et laverestående væsen. I et samfund, hvor racefordomme fandtes stort set overalt, kan det næppe overraske, at han nægtede at arbejde sammen med en sort håndværker eller arbejdsmand, og selvfølgelig mente den hvide, at sorte ikke skulle have samme løn og vilkår som hvide, ligesom de hvide ikke ville have de sorte ind i deres hvide fagforeninger. At stå på samme arbejdsplads som en neger, ja blot at følges med ham i en sporvogn, ville betyde tab af social status. Det amerikanske Bourgeoisi var flittigt og dygtigt til at sætte den ene nationalitet op mod den anden og hver enkelt af dem mod alle de øvrige. Bourgeoisiet udviste total ligegyldighed over for de menneskeliv, der bukkede under i konkurrencekampen, fordi der kom endnu flere, ja flere og mere end nok af disse forbandede dutchmen (»hollændere«, den amerikanske betegnelse for indvandrede tyskere), irere, italienere, jøder og ungarere - og i baggrunden venter oven i købet John Chinaman (øgenavn for kinesere i USA ), der langt overgår dem alle i evnen til at leve af luft. En anden vigtig faktor, der havde stor indflydelse på det amerikanske proletariats stilling og mentalitet, var muligheden for at drage vestpå, hvor der til stadighed var mangel på arbejdskraft, hvorfor lønniveauet lå betydeligt over landsgennemsnittet, og hvor der sidst, men ikke mindst, indtil begyndelsen af 1890erne var mulighed for at få et stykke jord og blive Farmer. Også i denne henseende var de indfødte (hvide) amerikanere bedre stillet end immigranterne. Det var selvfølgelig langt vanskeligere for emigranterne at få jord. Det forhold, at der fandtes ledig jord, påvirkede det amerikanske proletariat på to måder. På den ene side var det en af de vigtigste af de faktorer, der var bestemmende for, at lønniveauet i USA som helhed var højere end andre steder, og på den anden side lå det til grund for den store udskiftning, der var i industriproletariatet. Og det vanskeliggjorde dannelsen af en proletarisk klassebevidsthed, og det var medvirkende til, at individualisme og »økonomisme« fik fodfæste som karakteristiske træk i det gængse bevidsthedsmønster blandt arbejdermasserne. Det amerikanske samfund udmærkede sig i den betragtede periode ved en relativt høj vertikal mobilitet, hvilket også var med til at give individualismen udbredelse i arbejdermiljøet. I store dele af Arbejderklassen blomstrede individualismen stadig. Mange følte sig overbevist om. at en Arbejder kunne blive rig og flygte fra sin klasse ind i Bourgeoisiets smukke palads. Disse flugtmuligheder blev færre og færre, industriproletariatets hær stabiliseredes mere og mere. Dog vedblev dens mentalitet, der var knyttet til individuel opstigning, at trives blandt arbejdermasserne. Med hensyn til det amerikanske Proletariats mentalitet var det ganske naturligt, hvor fast de borgerlige fordomme sidder også i Arbejderklassen i sådan et ungt land, som aldrig har kendt til feudalisme, som fra begyndelsen er vokset op på et Borgerligt grundlag. Netop i opposition mod moderlandet og den feudale forklædning, dette England endnu bærer, bilder også den amerikanske Arbejder sig ind, at den traditionelle borgerlige økonomi er noget fra naturens hånd og til alle tider progressivt og overlegent. I det store og hele var det amerikanske Proletariats sociale stilling forholdsvis svag over for et usædvanlig frækt og aggressivt Bourgeoisi og sammenlignet med de førende lande i Vesteuropa. Fabrikslovgivningen stod i stampe lige til begyndelsen af det 20. århundrede. En landsdækkende lovgivning eksisterede ikke, og i de stater, hvor enkelte love blev vedtaget, kom de ikke meget længere end til papiret. Arbejderne blev fortsat udbyttet, snydt og holdt nede på en måde, der ledte tanken hen på den tidlige industri-kapitalistiske periode i England. Den engelske Arbejderklasse var præget af Storbritanniens særstilling som et land, der allerede midt i det 19. århundrede besad to af de træk, som kendetegner imperialismen: vældige kolonibesiddelser og en monopolstilling på verdensmarkedet. Den første britiske koloni var Irland, som under den industrielle revolution blev en ekstra arbejdskraftreserve for den engelske industri - endda en reserve af yderst billig arbejdskraft. Den fattige irske arbejder optrådte som konkurrent til den engelske arbejder, »en konkurrent, der står på det laveste trin« som overhovedet er muligt i et civiliseret land, og derfor også har brug for mindre i løn end nogen anden«. Dette gav anledning til en splittede i landets Arbejderklasse i to fjendtlige lejre, mellem irske og engelske Proletarer. Den almindelige engelske arbejder hader den irske som en konkurrent, der trykker løn og standard of live. Han føler national og religiøs antipati mod ham. Han betragter ham næsten med samme øjne som den, hvormed de fattige hvide, poor whites, på Nordamerikas kyster betragter de sorte som slaver. Religionen indtog forsat en vigtigt plads i det system af ideologiske våben, der rettede mod arbejderne. Nye Borgerlige og småborgerlige socialreformistiske retninger opstod og bredte sig i det 19. århundrede sidste tredjedel bl.a. Henry Georges agrasocialisme fra USA. Boulevardblade opstod med deres » massekultur« får at holde de mest tilbagestående i åndeligt slaveri. Det var repræsentanten fra den Amerikanske Landsorganisation AFL, der i 1889 anmodede Arbejderkongressen i Paris om, at alverdens arbejdere fremover demonstrerede sammen med de amerikanske klassefæller med kravet om 8 timers arbejde. I 1889 gennemførte 60.000 havnearbejdere, matroser, fyrbødere og arbejdere af andre fag beskæftigede i Londons dokker og på værfterne. I USA tog flere hundrede tusinde Arbejdere del i strejkekampen i 1894. Den største var jernbanearbejderstrejken der begyndte på Pullman-vognfabrikkerne i Illinois og omfattede 150.000 mennesker i USA. Flertallet af disse års strejker var som regel af økonomisk karakter, i hvert fald brød de fleste ud i forbindelse med økonomiske krav. Strejkerne havde først og fremmest deres årsag i den lave løn og de hårde leve- og arbejdsvilkår. De opstod sædvanligvis som et resultat af tvangsovergreb fra lokale myndigheders, konkrete kapitalisters og virksomhedsledelsers side. De krav, som de strejkende opstillede, var i vidt omfang de samme i de forskellige lande: højere løn, indførelse af 10 timers arbejdsdag, senere 8 timers arbejdsdag, socialforsorg i tilfælde af sygdom, invaliditet og alderdom, begrænsning af kvinde- og børnearbejde, lovpligtige arbejderbeskyttelsesforanstaltninger, arbejdsgiveransvar for arbejdsulykker, afskaffelse af bødesystemet, forbedring af boligforholdene osv.. Men de store strejker udviklede sig næsten altid til begivenheder, der sprængte den økonomiske kamps rammer, vakte kræfter til live i Arbejderne, hærdede dem og styrkede deres tro på nødvendigheden af fortsat aktiv kamp. Myndighedernes indgriben på arbejdsgivernes side, somme tider under udfoldelse af stor brutalitet, var den bedst tænkelige propaganda for, at Proletariatet måtte organiseres politisk. Også på det europæiske kontinent blev der i vidt omfang gjort brug af provokationer og væbnet vold mod strejkebevægelsen. En strejke blandt minearbejdere og arbejdere ved visse andre virksomheder i Belgien blev i marts 1886 slået ned af væbnede styrker. Politiprovokationer tjente som påskud til arrestation og domfældelse af aktive deltagere i minearbejderstrejken i Frankrig i 1884.

Under den store bjergværksarbejderstrejke i Ruhr i maj 1889 blev tropper sat ind i det strejkeramte område. Våbnene kom i anvendelse flere gange, hvilket kostede 15 minearbejdere livet. Der foregik en forbitret strejkekamp i de tjekkiske dele at Østrig. Som regel gik minearbejderne i spidsen. Væbnet indsats af tropper og politi tvang dem til at afblæse en strejke, der var brudt ud i begyndelsen af 1882. Men endnu mere tilspidsede var de begivenheder, der udspillede sig i industriområdet Vitkovice og Moravska Ostrava i april 1892, da bjergværks- og metalarbejdere i enighed rejste krav om kortere arbejdsdag og tilladelse til at fejre 1. maj. Der blev sat tropper ind. I denne konfrontationen med militæret omkom 9 Arbejdere, og mange blev såret. Strejken bredte sig til kulminedistriktet Plzén, hvor tropper ligeledes åbnede ild mod de strejkende med endnu 13 dødsfald samt 3 hårdt sårede til følge. Men selv da fortsatte strejken med i alt 30.000 deltagere, og den sluttede først, da arbejdsgiverne havde lovet at opfylde arbejdernes krav (et løfte, som de løb fra). I USA endte i 1880erne mellem 34 % og 57 % af strejkerne resultatløst, og det følgende årti svingede denne andel mellem 35 % og 76 %. I Frankrig gjaldt det i 1890erne mellem 65 % i 1890 og 17 % i 1889 af strejkerne. Ret ofte måtte de strejkende gå på kompromis og slå sig til tåls med en delvis opfyldelse af deres krav. Sådanne halvvejs mislykkede strejker udgjorde for eksempel i USA i 1880erne mellem 3 % i 1884 og 25 % i 1889 af samtlige strejker, og i 1890erne mellem 8 % i 1891 og 1892 og 37 % i 1897. Særlig betydning havde storstrejkerne. Også selv om de ikke umiddelbart endte med sejr for Arbejderne, blev kapitalisterne og de herskende kredse under indtryk af dem nødt til at tage visse skridt på sociallovgivningsområdet. Således var den praktiske effekt af strejkebevægelsen i det hele større, end man får indtryk af, hvis man skal dømme efter de enkelte strejkers umiddelbare udfald. I USA løb fagbevægelsens udvikling i det 19. århundredes sidste årtier ind i vanskeligheder. Arbejdernes tiltagende forsøg på at organisere sig stødte på hårdnakket modstand fra myndigheder og arbejdsgivere. Medlemsskab af en fagforening stempledes ofte som uforeneligt med den amerikanske livsform og straffedes undertiden med afskedigelse og sortlistning. Imidlertid gjorde de objektive forhold det bydende nødvendigt, at proletariatet sluttede sig sammen mod arbejdsgiverassociationerne og statens undertrykkelsesapparat. Knights of Labor opgav i 1881 at fungere som et hemmeligt selskab, og da Ordenen til forskel fra de gamle forbund også optog ufaglærte Arbejdere som medlemmer, fik den hurtigt stor betydning. Ud over forbund og assemblies (betegnelsen for Ordenens lokalorganisationer) der var organiseret efter fagligt tilhørsforhold, optog Ordenen også assemblies og foreninger af Arbejdere fra forskellige fag, håndværkere og lignende. Ved midten af 1880erne havde Ordenen omkring 730.000 medlemmer. Men sidst i 1880erne begyndte følgerne af ledelsens opportunistiske politik at vise sig. Ordenens leder Terence V. Powderly afviste Klassekampen og anså arbejderoplysning, produktionskooperativer, en mønt- og jordreform, enhedsskat og regeringskontrol med jernbaner og banker for de mest effektive midler til befrielse fra lønslaveriet. Trods menige ordensmedlemmers krav om, at man skulle gå ind i bevægelsen for 8-timersdagen, udstedte Powderly et fortroligt cirkulære, der forbød de underordnede organisationer at være med i denne bevægelse. Denne opportunistiske kurs var hovedårsagen til Ordenens dalende popularitet. Det spillede også ind, at konkurrencen fra de trade-unions, der havde faglærte Arbejdere som medlemmer blev stærkere. Til Ordenens tilbagegang bidrog endelig regeringens repressalier, der havde til formål at svække den mest massive organisation af Arbejdende mennesker i USA. I første halvdel af 1890erne gik Knights of Labor-ordenen i realiteten i opløsning. Det faglige hovedcentrum i USA blev fra anden halvdel af 1880erne den Amerikanske Arbejderføderation (American Federation of Labor, (AFL). Den opstod på grundlag af den siden 1881 eksisterende Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States of America and Canada. I AFL’s konvent i 1886 deltog 25 faglige organisationer, der repræsenterede over 300.000 arbejdere. Det er betegnende for AFL’s daværende standpunkt, at konventet efter at have konstateret, at der i verden »foregår en kamp mellem... kapitalister og arbejdere, en kamp, som tilspidses for hvert år, der går…«, udtalte sin støtte til en selvstændig politisk Arbejderbevægelse og kamp for 8-timersdagen. Den Amerikanske Arbejderføderation organiserede en række storstrejker og ledte bevægelsen for 8-timersdagen. I december 1888 godkendte AFL’s konvent en plan til en ny kampagne for mobilisering af Arbejderklassen; i særdeleshed blev det besluttet at gennemføre en generalstrejke den 1. maj 1890 for at føre kampen for 8-timersdagen til en sejrrig afslutning. Men snart begyndte en konservativ strømning at få overtaget i AFL. På konventet i december 1889 lykkedes det Arbejderføderationens leder Samuel Gompers og hans tilhængere at få omstødt beslutningen om generalstrejke. I den følgende tid skulle AFL indtage stadig mere konformistiske standpunkter, og den blev efterhånden en typisk trade-unionistisk organisation, der gik ind for klassesamarbejde. Det grundlæggende organisationsprincip i Arbejderføderationen var en laugsstruktur; arbejderne var ikke organiseret efter industrigrene og dermed efter virksomheder, men efter fag og bopæl. AFL omfattede fortrinsvis faglærte Arbejdere, mens der blev lagt vanskeligheder i vejen for ringere kvalificerede Arbejderes optagelse i fagforeningerne. En betydelig del af de Arbejdere, som således holdtes udenfor, var immigranter fra Syd- og Østeuropa samt negre. Ved siden af AFL opstod der i 1890erne nogle uafhængige fagforeninger. Størst af disse var jernbanebroderskaberne. Men den kampberedte klasseindstilling, der herskede blandt Arbejderne, og deres ønske om at rejse sig mod Kapitalen på alle mulige områder gav sig endnu på denne tid ret ofte til kende indenfor AFL’s egne vægge. I 1897 dannedes i USA en ny politisk arbejderorganisation, det Socialdemokratiske Parti, der blev ledet af Eugene V. Debs, forhenværende lokomotivfyrbøder og landssekretær og kasserer i lokomotivfyrbødernes fagforening eller »broderskab«(Brotherhood of Locomotive Firemen). Til at begynde med fik partiet tilslutning af forskellige socialistiske grupper samt nogle medlemmer af SLP. Det nye partis program proklamerede socialistiske mål, men tog afstand fra revolutionære kampmetoder og tillagde parlamentsarbejdet afgørende betydning. På AFL-konventerne i 1898 og 1899 blev der vedtaget anti-imperialistiske resolutioner, hvori det understregedes, at de herskende klasser i USA ved at undertrykke koloniernes folk også undertrykker Arbejderklassen i de Forenede Stater…. imperialismen fører blot til yderligere undertrykkelse af den amerikanske arbejderbevægelse. I USA var der i 1896 1.066 strejker, der omfattede 249.000 arbejdere; i 1899 1.838 strejker, der omfattede 431.000 arbejdere. På baggrund af Taff Vale-sagen, blev der i USA i 1895 oprettet en National Sammenslutning af Industridrivende, der iværksatte en bred kampagne for fagforeningernes afskaffelse og for »frie aftaler« mellem arbejdsgiveren og den enkelte arbejder. Det var et forsøg på at vriste proletariatet det våben af hænde, der i nogen grad havde gjort det muligt at begrænse udbytningen - organisations- og solidaritetsvåbenet. Den reaktionære amerikanske presse sluttede sig til hetzkampagnen mod fagforeningerne ved at beskylde dem for krænkelse af friheden, vold mod den enkelte og anslag mod den »hellige ejendomsret«. Amerikanske domstole underkendte systematisk de love, der i enkelte delstater forbød afskedigelse af arbejdere for fagforeningsmedlemskab.

Kapitalen og monopolernes udvikling i 1800-tallet

De borgerlige revolutioner i Vesteuropa og USA fra 1848 ebbede ud i årene op til1871, men østpå var betingelserne endnu ikke modne, og de Borgerlige revolutioner begyndte først østpå efter 1900-tallet. De nødvendige objektive og subjektive forudsætninger for, at Arbejderklassens Socialistiske revolutioner kunne sejre i de udviklede kapitalistiske lande, var kun i deres vorden. De umiddelbare opgaver, som Arbejderklassen i de sidste årtier af det 19. århundrede stod over for, var at samle kræfterne, skabe proletariske partier og forstærke kampen for sine økonomiske interesser og politiske rettigheder, for massernes organisering til beslutsom kamp mod det kapitalistiske system. Man kæmpede for at få indført eller udvidet de Borgerlige demokratiske frihedsrettigheder, uden hvilke Arbejderklassens politiske partier og fagforeningerne ikke kunne virke. Sammenstuvningen af mennesker i byer, i fabrikker og i etageejendomme hang også sammen med den tekniske udvikling, pengevæsenets udbredelse, udviklingen af investeringer og ekspansion. Den sidste tredjedel af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede bragte en udvikling af kapitalismen både i dybden og i bredden. Denne proces stimuleredes af, at der opstod store nationalstater i de tidligere splittede lande: Italien og Tyskland, af livegenskabets ophævelse i Rusland, slaveriets afskaffelse i USA, Meiji-revolutionen i Japan og andre faktorer. Produktivkræfterne begyndte at udvikle sig i et betydelig hurtigere tempo end hidtil. I 1870erne, 1880erne og 1890erne mere end tredobledes verdens samlede industriproduktion. Samtidig skete der også hurtige ændringer i industriproduktionens struktur. Mens den forudgående periode fortrinsvis var præget af den lette industris og særlig tekstilindustriens udvikling, så begynder den dominerende rolle fra og med 1870erne at forskydes til sværindustrien - metalindustri, maskinbygning osv. Nye produktionsområder vinder indpas, og der er forberedelser i gang til en gennemgribende omlægning af de teknologiske processer. Der var en nær sammenhæng mellem den stærkere industrielle udvikling og fremskridtene inden for videnskab og teknik. Opdagelser og opfindelser banede vej for en omvæltning i den kapitalistiske produktion - en forandring af industriens energibasis og den endelige overgang til maskinel storindustri. I mere end to århundreder havde industriens energibasis hvilet på udnyttelse af vand og damp, hvilket havde sat grænser for virksomhedernes størrelse og i mange tilfælde gjort det nødvendigt at placere dem i umiddelbar nærhed af energikilderne. Opfindelsen af dynamoen i 1867 og af en metode til at overføre elektricitet over længere afstande gav spillerum for produktion i større skala og følgelig med større effektivitet, gjorde energien tilgængelig for selv de mest afsides liggende områder og skabte mulighed for praktisk taget ubegrænset omdannelse af den ene energiform til den anden. Den vældige revolutionerende betydning af disse store opfindelser stod med det samme klart. Dampmaskinen lærte os at forvandle varme til mekanisk bevægelse, men med elektricitetens udnyttelse banes der vej for, at vi kan forvandle alle energiformer: varme, mekanisk bevægelse, elektricitet, magnetisme, lys, den ene til den anden og tilbage igen og udnytte dem industrielt, og opdagelsen af kraftoverførsel befriede definitivt industrien fra næsten alle lokale skranker. Stenkul var stadig den vigtigste energikilde. Verdens samlede kulforbrug steg fra 1860 til 1900 med 450 %. Samtidig begyndte olieudvindingen at vokse. Mens olien tidligere hovedsagelig var blevet brugt til belysning, så åbnede der sig et nyt stort anvendelsesfelt, da det lykkedes at konstruere en forbrændingsmotor. Følgen var, at verdens olieproduktion, der i 1870 havde udgjort 0,8 million ton ved år 1900 var steget til 19,5 millioner ton. Der åbnede sig således nye vide perspektiver for det industrielle fremskridt, men i denne periode vedblev dampmaskinen at være den vigtigste form for drivkraft. Metallurgiens hurtige udvikling fik meget stor betydning for industrivæksten. En ny metode til at fremstille stål af støbejern, som var opfundet af englænderen Henry Bessemer, fik vid udbredelse, og det samme gjaldt ståludsmeltning i en type ovne, der var konstrueret af den franske ingeniør Pierre Emile Martin. I 1878 udviklede den engelske metallurg Sidney Gilchrist Thomas en metode til at rense flydende støbejern for dets indhold af fosfor, hvilket gjorde det muligt at udnytte rige forekomster af fosforholdig jernmalm. Verdensproduktionen af stål 56-dobledes i det 19. århundredes sidste tredjedel. De store stålmængder, der forlod smelteovnene, skabte grundlag for en hurtigt voksende maskinfabrikation. Kapitalismen gik fra »jernalderen« til »stålalderen«. Da damphammeren afløstes af stålvalseværker med stor ydeevne, kunne stålplader, stålrør og stålskinner fremstilles i massemålestok. Dermed skabtes der muligheder for vid udbredelse af jernbanetransport og oceandampskibsfart. Jernbanernes samlede længde steg fra 210.000 km i 1870 til 790.000 km ved århundredskiftet. I Europa blev især Englaud og Tyskland dækket af tætte jernbanenet. I USA blev der i det 19. århundredes sidste tredjedel bygget flere transkontinentale linjer, og i Rusland var den vældige sibiriske stamlinje til Stillehavet færdig omkring århundredskiftet. Der blev bygget jernbaner i Indien, Japan og andre lande. På havet blev sejlskibene lidt efter lidt fortrængt af store skruedrevne ståldampskibe, og fragt- og postforbindelserne blev dermed langt hurtigere. Der blev anlagt telegraflinjer i et uhyre omfang. Ved år 1900 var der i alt 4,3 millioner km.. Udnyttelsen af elkraft fremkaldte nye avancerede metoder til metalforarbejdning, elektrosvejsning, elektrosmeltning osv. og gav liv til en række nye industrigrene. Vigtige fornyelser var bygning af turbiner og elektriske dynamoer. I den kemiske industri blev den betydeligste landvinding produktionen af nye billige syntetiske farvestoffer, der fortrængte de dyre plantefarver. Man begyndte at bruge kemikalier i landbruget. Samtidig afslørede det tekniske fremskridt i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med al tydelighed, hvor dybe den kapitalistiske produktionsmådes indre modsigelser var. Anvendelsesmulighederne for de på daværende tidspunkt flunkende nye videnskabelige opdagelser og tekniske opfindelser var i sandhed uden grænser. Men i praksis skete det ikke sjældent, at private virksomhedsejere bremsede indførelsen af disse opfindelser eller endda opstillede uovervindelige hindringer for dem. Således mødte indførelsen af trefaset vekselstrøm, der var af afgørende betydning for elkraftoverførsel over lange afstande, stædig modstand fra ejerne af de teknisk forældede elektricitetsværker, der var anlagt i den foregående periode. Gasselskaberne satte sig bestemt imod indførelsen af elektrisk belysning. I en række brancher fortsatte man med at bruge gammeldags produktionsformer, baserede på manuelt arbejde, der på det tidspunkt var til større fordel for kapitalisterne end udnyttelse af den nye teknik. Opkøb af patenter for at lægge dem i mølpose var udtryk for det samme og et middel i kampen for at bevare konkurrenceevnen på basis af gammel teknik. De industribrancher, hvor den nye teknik blev indført, overhalede på ingen tid de brancher, der havde holdt fast ved den gamle. Det misforhold mellem de enkelte industrigrenes udvikling, der er så typisk for kapitalismen, trådte endnu skarpere frem end før. Den betydelige forcering af det tekniske fremskridt i det 19. århundredes sidste årtier og den kraftige vækst i industriproduktionen, der under vidt forskellige konkrete betingelser foregik i forskellige lande, forstærkede i høj grad ujævnheden i de enkelte landes økonomiske udvikling; den fik en hoppende karakter. Således steg industriproduktionen regnet i mængder fra 1870 til 1900 med 80 % i England, 100 % i Frankrig, men med 270 % i Tyskland; i USA var væksten også 270 %, men på kortere tid - fra 1880 til 1900. Ændringerne i de store kapitalistiske landes andel af verdens industriproduktion i perioden 1870-1900 fremgår af følgende tal:

%

1870

1880

1890

1900

England

32

28

22

18

USA

23

28

31

31

Tyskland

13

13

14

16

Frankrig

10

9

8

7

Rusland

4

3

3

6

Øvrige lande

18

19

22

22

Endnu i 1860 lå den amerikanske industriproduktion på en fjerdeplads i verden, men allerede i 1880erne nåede USA op på førstepladsen efter at have distanceret alle andre kapitalistiske lande, England iberegnet, og være blevet et højtudviklet agrar-industrielt land. Den forcerede kapitalistiske udvikling i USA hang sammen med, at landet ikke havde storgodser, men derimod enorme uudnyttede områder, ligesom der fandtes vældige naturressourcer og bekvemme kommunikationsmuligheder ad søvejen og ad sejlbare floder; medvirkende var også kapitalimporten fra England og andre europæiske lande og den stadige tilstrømning af arbejdskraft takket være immigrationen. Også Tyskland overhalede England i industrielt udviklingstempo. Skønt landets samling foregik i den for arbejdende mennesker mest ugunstige form, gav den dog produktivkræfternes vækst et vældigt puf fremad. Den store krigsskadeserstatning, som blev pålagt Frankrig i 1871, hjalp også med. Fordi den industrielle revolution i Tyskland var slået senere igennem end i England og Frankrig, blev det muligt i stor udstrækning at gøre brug af disse landes erfaringer og straks gå i gang med at skabe en efter den tids forhold mere avanceret industri. I stedet for, at England alene havde haft verdensmonopol på industri, opstod der således en række industrielle stormagter, der kom i forbitret kamp med hinanden. Dette ændrede naturligvis i bund og grund hele situationen i verden sammenlignet med 1860erne og begyndelsen af 1870erne. Ganske vist bevarede England en finansiel førerstilling og stillingen som verdens største handelsmagt. I år 1900 tegnede England sig for 19 %, USA og Tyskland sig for henholdsvis 12 % og 13 % af verdens udenrigshandel. Frankrigs andel i handelsomsætningen var mere beskeden og udgjorde ikke mere end 9 %. Frankrigs økonomi var endnu i høj grad præget af småproduktion. Bankkapitalens dominans over industrikapitalen, som allerede havde manifesteret sig tidligere, blev endnu mere mærkbar i det 19. århundredes sidste årtier. I Italien blev den industrielle udvikling holdt tilbage af et fortsat godsejervælde og en række andre levn fra feudalismen, særlig stærke i de sydlige dele af landet. Fabriksindustrien og det kapitalistiske storlandbrug havde hovedsagelig fremgang i nord, i Lombardiet og Piemonte; i de øvrige regioner var små og mellemstore virksomheder med et ret lavt teknisk niveau fremherskende. Blandt Vesteuropas små lande udmærkede kun Belgien, hvis borgerskab havde gjort god brug af de muligheder, der i 1880erne skabtes ved store kolonierobringer i Congo-bassinet, sig ved et højt industrielt udviklingsniveau. Koloniudbytningen havde også stor betydning for det hollandske Bourgeoisi; i Holland var der en veludviklet tekstil- og værftsindustri, men handel, skibsfart og landbrug var fremherskende. I de skandinaviske lande, især Danmark og Norge, spillede landbrug og fiskeri fortsat en økonomisk hovedrolle. I det meste af Østrig-Ungarn, i Østeuropa og på Balkan stod man i sidste fjerdedel af det 19. og endog i begyndelsen af det 20. århundrede endnu kun midt i den industrielle revolution. Ganske vist var der tale om væsentlige forskelle; således lå de tjekkiske områder foran en række vesteuropæiske lande i industriel udvikling og indtog en førerstilling i Østrig-Ungarns industriverden, især inden for sværindustrien. Ved århundredets udgang producerede Tjekkiet og Moravien (eller Böhmen og Mähren, som de kaldes på tysk) 90 % af den østrigske rigsdels stenkul, 82 % af brunkullene og over 90 % af rigsdelens stål; i dette tilfælde var Habsburg-monarkiets forsøg på kunstigt at holde industriudviklingen i de undertvungne lande tilbage brudt fuldstændig sammen. Der foregik en relativt hurtig industriel udvikling i visse polske landsdele, herunder i Øvre Schlesien, en af de vigtigste bjergværks- og metalindustriregioner i det daværende Tyskland, og i Kongeriget Polen, hvor der foruden disse industrigrene var en veludviklet produktion af tekstiler og visse andre varer. Allerede i 1890 lå Kongeriget Polen kun en smule efter St. Petersborgs industriregion i samlet produktion. Og dog var dette områdes økonomi i den periode, vi her betragter, fortsat bagud for den vesteuropæiske, hvilket først og fremmest skyldtes, at de borgerlige reformer var halvhjertede og kom sent i gang, at dannelsen af nationalstater endnu ikke var afsluttet, og at talrige folkeslag stadig blev undertrykt nationalt - i visse tilfælde var denne undertrykkelse endda blevet skærpet. Ved overgangen fra det 19. til det 20. århundrede lå Østrig-Ungarn på en syvendeplads blandt verdens jernproducenter efter ikke blot USA, Tyskland, England og Frankrig, men også Belgien og Rusland; situationen var den samme for en række andre vigtige indikatorer for industriel styrke. Også Rusland lå (om end i mindre grad) i kapitalistisk udviklingsniveau efter de fire førende magter. Nu som før var tsarismen, stændersystemet og mange andre feudale levn hovedhindringer for en hurtig økonomisk vækst. Ikke desto mindre voksede produktivkræfterne. Antallet af fabrikker i Rusland steg fra mellem 2.500 og 3.000 i 1886 til 6.000 i 1890. Udviklingen af transporten fremmede væksten i de gamle industricentre, var med til at skabe nye og medførte et større hjemmemarked. Som det ses af ovenstående tabel, var Rusland ved år 1900 næsten nået op på samme udviklingsniveau som Frankrig. Balkanlandenes økonomi var fortsat baseret på landbrug, selv om industriudviklingen også her tog fart, særlig i 1890erne og i det nye århundredes første år; der var i første række tale om forarbejdning af landbrugsprodukter. Samtidig opstod der i Ungarn, Bulgarien og Rumænien også enkelte sværindustrielle virksomheder i nær tilknytning til de behov, som skabtes af jernbanebyggeriet. I Rumænien begyndte man at udnytte oliefelterne i Ploesti-regionen. I Grækenland udviklede handelsflåden og fiskerierhvervene sig stærkt. Uden for Europas og Nordamerikas grænser skete der en mærkbar udvidelse af de kapitalistiske enklaver i Latinamerika og Asien, men deres andel i verdens industriproduktion var endnu meget ubetydelig. Den mere ujævne udvikling, der var et varsel om, at kapitalismen var ved at træde ind i et nyt stadium, kom desuden til udtryk i en betydelig forskel i væksthastigheden inden for industri og landbrug. Jordbruget var i sin udvikling bagud for industrien - et fænomen, som var typisk for alle kapitalistiske lande og udgjorde en af de dybest liggende årsager til brud på proportionaliteten mellem økonomiens forskellige grene, til kriser og dyrtid. I det 19. århundredes sidste årtier trængte den kapitalistiske storproduktion mere og mere igennem i landbrugssektoren, især hvor feudale levn ikke stillede sig hindrende i vejen for det i form af godskoncentrationer og halv-livegne former for udbytning af bønderne. Kapitalistiske forhold var for længst slået igennem i landbruget i England, hvor der næsten ikke længere fandtes småbondebrug. I Frankrig derimod var de små ejendomme dominerende. I de polske landområder, i det østlige Tyskland, i Østrig-Ungarn, Syditalien, Rumænien, størstedelen af Rusland og en række andre lande udviklede kapitalismen i landbruget sig efter forskellige varianter af den såkaldt preussiske vej, dvs., med bevarelse af storgodssystemet og forskellige halvfeudale ordninger. I Rusland tilhørte endnu i slutningen af 1870erne 4/5 af den privatejede jord de adelige godsejere. Den lave arbejdsproduktivitet i småbondebruget og den meget høje absolutte jordrente, som godsejerne afkrævede bønderne, lagde sig hindrende i vejen for kapitalinvesteringer i jord. Landbrugsproduktionens vækst hæmmedes også af, at landbruget i de europæiske lande fra og med 1875 og næsten hele resten af det 19. århundrede gennemlevede en langvarig overproduktionskrise, der blev forstærket af konkurrencen fra billigt oversøisk korn. Landbrugskrisen fremskyndede en lagdeling af bondestanden. Småbønder kom i bundløs gæld og mistede deres jord, der kom i hænderne på mere velbeslåede storbønder og proprietærer (i Rusland kaldet kulakker). Bønderne led både under feudalismens levn og under den kapitalistiske udbytning. Den lave købekraft hos de mange millioner af mennesker, der var beskæftigede i landbruget, var med til at give hyppigere og længere varende industrikriser, et klart vidnesbyrd om den kapitalistiske produktionsmådes grundlæggende skavanker. På mindre end 30 år oplevede den kapitalistiske verden fire sådanne kriser. Allerede krisen i 1873 var ualmindelig dyb og langvarig (den og den efterfølgende depression varede op mod seks år). Det var også et særkende ved denne krise, at den fremfor noget, og i nogle lande for første gang, ramte sværindustrien. Den industrielle vækst i slutningen af 1870erne og begyndelsen af 1880erne varede kun en kort periode; 1882-1886 rasede krisen på ny og slog især hårdt i USA. Et hovedoffer for den krise, der brød ud i første halvdel af 1890erne, var Tyskland. Det efterfølgende konjunkturopsving var meget ujævnt (i USA kom det først i 1897), men bemærkelsesværdigt kraftigt; produktivkræfterne havde på det tidspunkt nået et niveau, som sikrede en brat stigning i produktionen selv inden for et kort tidsrum.

I år 1900 begyndte en ny økonomisk krise, som fik stor betydning for den førmonopolistiske kapitalismes udvikling til imperialisme. Det tekniske fremskridt på tærskelen mellem det 19. og det 20. århundrede krævede stadig større udgifter til virksomhedernes tekniske anlæg. Produktionsmidler som højovne og Martin-ovne, valseværker og kemiske industrianlæg nødvendiggjorde ifølge deres natur meget store kapitalinvesteringer. I Tyskland for eksempel krævede en enkelt højovn ved århundredskiftet 2,5 gange så store investeringer som i 1887, alene fordi ovnene i den periode var blevet større; deres produktivitet var til gengæld steget meget mere. Det viste sig, at der var økonomisk fordel at hente ved at udnytte de tekniske nyheder, ikke mindst for virksomheder med høj koncentration af produktionskapacitet. I USA steg produktionen af støbejern i perioden 1880-1900 fra 4 til 14 millioner ton, men antallet af metal-industrielle virksomheder faldt fra 341 til 241. Den samlede produktionsværdi i USA seksdobledes fra 1860 til 1900, mens der kun blev 47 % flere industrivirksomheder. Enhver akkumulation blev midlet til ny akkumulation og med den voksende mængde rigdom, der fungerer som kapital, forøger akkumulationen koncentrationen af rigdom hos de individuelle kapitalister og udvidede dermed grundlaget for produktion i stor målestok og for de specifikt kapitalistiske produktionsmetoder. I den forbitrede konkurrencekamp fik de store virksomheder med høj profitrate og stor profitmasse et afgørende overtag over de små fabrikker med gammeldags teknisk udstyr, og en stor del af disses ejere blev ruineret. Det skete især i økonomiske kriseår. I Tysklands bjergværks- og metalindustri faldt andelen af virksomheder med mellem 11 og 50 beskæftigede fra 5,4 % i 1882 til 3,5 % i 1895, mens andelen af virksomheder med over 1.000 beskæftigede steg fra 34 til 45 %. Blandt maskinfabrikkerne gik den første af disse grupper ned fra 20,5 til 18,7 %, mens den anden voksede fra 8,1 til 10,4 %. Den enkelte kapitalists akkumulationsmuligheder er imidlertid begrænsede. Hans eneste akkumulationskilde er den merværdi, som produceres på hans virksomhed. Produktionen kan også udvides ved hjælp af lånt kapital, hvis renter skal betales ud af den selv samme merværdi. Gennem hele kapitalismens historie er denne modsigelse blevet løst ved at centralisere kapitalen, så to eller flere kapitalister går sammen og danner en fælles kapital. Men også denne metode havde sine grænser og var langtfra tilstrækkelig til grundlæggelse og drift af nye brancher, produktionsgrene og store virksomheder på basis af, hvad videnskab og teknik havde nået i det 19. århundredes sidste tredjedel. Kun ved at centralisere kapitalen i aktieselskabsform kunne man samle en tilstrækkelig stor masse af enkeltkapitaler og frie pengemidler i en hånd og på den måde få mulighed for at oprette kæmpevirksomheder af en størrelsesorden, der indtil da havde været ukendt. Allerede, da aktieselskabsformen stod ved begyndelsen af sin udvikling, havde Karl Marx blik for de muligheder for en kolossal udvidelse af produktionen som den indebar. Han skrev, at »anvendelsen af aktieselskaber på industrien markerer en ny epoke i de moderne nationers økonomiske liv. Den har vist, at der i associationen ligger produktive kræfter, som man tidligere ingen anelse havde om, og skabt industriinitiativer af en størrelsesorden som er uopnåelig for den enkelte kapitalist«. I det 19. århundredes sidste fjerdedel breder aktieselskaberne sig overalt i Europa og Amerika. De får råderet over produktionskapitaler mange gange større end selskabernes egenkapital. Aktieselskaberne fremmede i høj grad monopoldannelsesprocessen hvis hoveddrivkraft var virksomhedernes voksende størrelse, og koncentrationen nærmede sig stærkt til et monopol. Jo større virksomhederne er, og jo færre af dem der kontrollerer størstedelen af produktionen i den ene eller anden produktionsgren jo lettere er det for dem at indgå aftaler eller fusioner. Monopoldannelsen stimuleredes af de store virksomheders høje profitter, af deres fortrinsstilling i konkurrencekampen og af deres gunstige afsætningsmuligheder. En gang begyndt groede monopoliseringsprocessen i bredden og satte sig på den ene industrigren efter den anden. Denne omdannelse af konkurrencen til monopol fremstod som et af de vigtigste fænomener hvis ikke det vigtigste - i den nyeste kapitalismes økonomi. Produktionens tiltagende koncentration og monopolernes opståen foregik ikke kun i de mest industrialiserede lande, men også i lande med et forholdsvis lavt industrielt udviklingsniveau Der opstod monopoler i de fleste lande i Vesteuropa, i Rusland, i Japan. I 1870erne var disse sammenslutninger endnu meget ustabile, de faldt ofte fra hinanden og afløstes af andre; deres indvirkning på økonomien var ubetydelig. Men i 1890erne begyndte de at øve mærkbar indflydelse på det økonomiske udviklingsforløb. Allerede ved sin grundlæggelse i 1893 kontrollerede Rheinisch-Westfälisches Kohlensyndikat afsætningen af 86,7 % af det kul, der blev brudt i den i industriel henseende højest udviklede del af Tyskland. I 1897 beherskedes støbejernproduktionen i den samme region af to selskaber: Det Rhin-Westfalske og det Lothring-Luxemburgske. Den dominerende form for monopolsammenslutninger i Tyskland var karteller, hvoraf der i 1896 allerede var 250. I USA dominerede trusterne, hvis antal ved år 1900 havde nået 185. Monopolerne holdt kunstigt varepriserne oppe, delte markedet mellem sig og fastsatte produktionens størrelse. I Tyskland begyndte de allerede sidst i 1870erne at arbejde for indførelse af høje toldafgifter på udenlandske produkter. Tendensen til protektionisme, afpasset efter monopolernes interesser var også stærk i en række andre lande. Når først monopolet er en kendsgerning og skalter og valter med milliarder så gennemtrænger monopolet med absolut uundgåelighed alle samfundslivets områder, ganske uanset politisk struktur. Produktionskoncentrationen og monopoliseringsprocessen indenfor industrien gav anledning til kapitalkoncentration og -centralisering i bankverdenen. Kapitalakkumulationen i industrien skabte behov for givtige placeringsmuligheder, øgede strømmen af indskud i bankerne og gav dermed bankerne videre operationsrammer. Samtidig førte industriens udvikling og virksomhedernes vækst til stigende kreditefterspørgsel. Under disse omstændigheder kom de største pengeinstitutter til at spille en stærkt stigende rolle. Med deres solide reserver og betydelige stabilitet i krisetider var de bedst egnede til at modtage industrimonopolernes store indskud. Disse pengeinstitutter var aktive over store områder og besad et vidtforgrenet net af filialer og afdelinger, hvor ikke blot store, men også små indskydere placerede deres penge. Kun disse banker var i stand til at tilfredsstille industrimonopolernes enorme efterspørgsel efter kreditter og lån i et omfang, som ikke tidligere var set, og ofte langfristede. Konkurrencekampen medførte, at de store pengeinstitutter underlagde sig de små og mellemstore med det resultat, at der opstod kæmpebanker, som blev magtfulde finanscentrer for de pågældende lande. I Frankrig var der i begyndelsen af det 20. århundrede reelt kun tre sådanne centrer, i USA to, osv.. Mellem de få banker, som i kraft af koncentrationsprocessen står i spidsen for den samlede kapitalistiske økonomi, gør der sig naturligvis i stadig højere grad bestræbelser gældende for at træffe en monopolistisk aftale, for at danne en banktrust. Som i industrien gjaldt det: »Det sidste ord i bankvæsenets udvikling er... monopolet.« Monopoliseringen i industri og bankvæsen var indbyrdes sammenhængende processer, der forstærkede hinanden. Således fremmede de tyske banker udviklingen af monopoler inden for den elektrotekniske industri ved i 1883 at støtte oprettelsen af det første selskab i denne branche, der i 1887 fik navnet Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft (AEG). I andre brancher og lande spillede bankerne en lignende rolle. Kapitalkoncentrationen og udviklingen af monopoler i finansverdenen gav bankerne en helt ny betydning i den kapitalistiske økonomi. Bankernes kvalitativt nye rolle bestod i, at en håndfuld monopolister underlægger sig hele det kapitalistiske samfunds handels- og industrioperationer idet de gennem deres bankforbindelser gennem kontokuranter og andre finansoperationer får mulighed for først at få præcist kendskab til de enkelte kapitalisters forretningsmæssige stilling, dernæst at kontrollere dem, øve indflydelse på dem ved hjælp af udvidelse eller indskrænkning, lettelse eller stramning af kreditten, og endelig fuldstændig at bestemme over deres skæbne, fastsætte deres rentabilitet, unddrage dem kapital eller give dem mulighed for hurtigt og i stor målestok at forøge deres kapital osv.. Ved at skaffe sig indpas i industri, transport, handel og servicesektoren bliver bankerne direkte medejere af disse økonomiske sektorer og får andel i ekstraprofitterne. Ved at være med til at oprette nye aktieselskaber sikrer de sig også den såkaldte stiftergevinst. De store industrimonopoler stræber på deres side efter at skabe deres egne pengeinstitutter henholdsvis trænge ind i de eksisterende for at beholde den størst mulige profitandel for sig selv. På denne måde opstår der en stadig tættere sammenfletning af bank- og industrivirksomheder gensidig aktiebesiddelse fører til fusionering, og der dannes på dette grundlag en ny form for kapital - finanskapitalen. Koncentrationen af produktionen, de heraf fremvoksende monopoler, bankernes sammensmeltning eller sammenvoksen med industrien - dermed er finanskapitalens opståen og dette begrebs indhold kendetegnet. Denne personificeredes af finansoligarkiet, en lille gruppe industri- og bankfyrster. De herskede over materielle værdier af et hidtil ukendt omfang og koncentrerede i deres hænder økonomiske magtmidler, der gjorde dem til hele landes virkelige herrer. Typiske repræsentanter for finansoligarkiet var for eksempel de amerikanske milliardærer Morgan og Rockefeller. John P. Morgan havde sin kapital anbragt i Ståltrusten, Electric Trust, jernbaner og skibsværfter, forsikringsselskaber og i forskellige andre industriselskaber. John D. Rockefeller kontrollerede broderparten af USA’s olie- og kuludvinding og produktionen af kobber og tobak og ejede en række jernbaner. Derudover var de hver for sig leder af en meget stor bankgruppe. Andre indflydelsesrige medlemmer af det amerikanske finansoligarki var familierne Du Pont de Nemours, Mellon, Harrsman, Vanderbilt og Guggenheim m.fl. lignende grupper opstod også i andre lande, hvor kapitalismen indtrådte i sit imperialistiske stadium. Kapitalismens overgang til sit monopolistiske stadium, overgangen »fra den gamle til den nye kapitalisme, fra kapitalens herredømme i almindelighed til finanskapitalens herredømme«, havde sin baggrund i hele den kapitalistiske produktionsmådes udvikling. Fri konkurrence - et immanent træk ved kapitalismen og ved ethvert vareproducerende samfund, der bygger på privat ejendomsret - fører uundgåeligt til monopol. Men når de først er opstået og har tilkæmpet sig den dominerende stilling, undergraver og begrænser monopolerne ved selve deres eksistens den frie konkurrence. Monopolherredømmet udrydder ikke de ikke-monopolistiske virksomheder og produktionsformer, men det indsnævrer kraftigt deres aktivitetsområder. Ikke-monopolistiske virksomheders indlemmelse i monopolsystemet med magt skærper dettes indre modsigelser. Medvirkende til, at monopolkapitalen kunne slå sin magtstilling fast, var ikke mindst den økonomiske krise 1900-03 hvorefter kapitalkoncentrationen og produktionens centralisering begyndte at gå frem »med kæmpeskridt«. I USA opstod der i perioden fra 1898 til 1903 5,3 gange så mange store truster som i de forudgående 50 år. En af monopol-giganterne var Ståltrusten, der var grundlagt i 1901 og hørte til Morgan-gruppen. Lige fra begyndelsen kontrollerede den mere end to femtedele af støbejern-produktionen, halvdelen af produktionen af valsegods, to tredjedele af stålproduktionen osv.. I 1903 grundlagdes to andre selskaber, der kom til at høre til den amerikanske monopolkapitals grundpiller - krudttrusten Du Pont de Nemours og Fords automobilfirma. Lidt tidligere (1900) oprettedes (som et holdingselskab, der havde til formål at omgå den i 1890 vedtagne Sherman Anti-Trust Act) Rockefellers olietrust, der tog navnet Standard Oil of New Jersey; 1904 kontrollerede den 84 % af olieraffineringen, 86 % af petroleumsfremstillingen og næsten hele det amerikanske net af olierørledninger. Omtrent den samme stilling indtog de kobber-, bly-, tobaks- og andre truster, der opstod i det 20. århundredes første år. Denne meget høje monopoliseringsgrad blev overgået i Tyskland. Der var her flere deltagere i de monopolistiske sammenslutninger end i USA, og der blev stadig flere. Ved reorganiseringen af Rheinisch-Westfälisches Kohlensyndikat i 1903 indlemmedes 100 virksomheder, der indtil da havde bevaret deres selvstændighed. Dette afspejlede en tendens hos monopolisterne inden for sværindustrien til at kombinere beslægtede produktionsgrene som et middel til at opnå øget styrke i kampen mod konkurrenter i både ind- og udland. For Tyskland som for USA blev året 1903 skelsættende, hvad monopoliseringen angår. Det år opstod et stålsyndikat, Eisenwirtschaftsbund, der koncentrerede ni tiendedele af produktionen i denne branche. De store banker spillede en fremtrædende rolle for oprettelsen af dette syndikat. Samme år skete der en sammenslutning inden for den elektrotekniske industri, som havde til følge, at to selskaber, AEG og Siemens-Schuckert, fik kontrol med tre fjerdedele af produktionen. Den kemiske industri var fra 1904 praktisk taget behersket af to meget store grupperinger, Karl Duisbergs Interessengemeinschaft (forløber for det senere IG Farben) og sammenslutningen af kemiske firmaer i Frankfurt - Hoechst. Også sukkerfremstillingen monopoliseredes; der opstod her et kartel, som samlede 450 virksomheder, dvs., praktisk taget samtlige sukkerfabrikanter. I England gik monopoldannelsen langsommere, men også der tog koncentrationsprocessen fart i begyndelsen af det 20. århundrede. Først og fremmest berørte den krigsindustrien. Som resultat af en række fusioner i årene 1900-04 inden for denne branche, der havde så stor betydning for de engelske kapitalister, som længe havde eksporteret våben til snesevis af lande, udskilte der sig to kæmpefirmaer, Armstrong og Vickers. År 1900 oprettedes Portland cementtrusten, som sikrede sig kontrol med 89 % af produktionen. Monopoliseringsniveauet var omtrent det samme inden for fremstillingen af bomuldsstoffer, lidt lavere i tobakshandelen osv.. I Rusland foregik der en meget intens dannelse af monopolsammenslutninger, der hurtigt øgede deres styrke. Den største var Prodamet, der allerede i det 20. århundredes første år samlede omtrent 70-80 % af omsætningen af pladejern, universaljern, jernbjælker osv. Truboprodasja- syndikatet monopoliserede i 1904 næsten hele landets handel med rør. Kulsyndikatet Produgol, der samlede de største virksomheder i Donets- bækkenet, kontrollerede hovedparten af kulbrydningen i dette område. Lignende kulmonopoler opstod i Ural- og Dombrovskij-bækkeneme; sammen med Donets-monopolet kontrollerede de praktisk taget hele landets kuludvinding. Cementfabrikkerne i den sydlige del af landet gik sammen i et syndikat, det samme gjorde 18 manganminer i Tjiatura, jernbanevognfabrikkerne oprettede syndikatet Prodvagon osv.. Lidt efter lidt bredte monopoliseringen sig også til de vigtigste grene af letindustrien. I det 19. århundredes sidste tredjedel begynder kapitaleksporten at få stadig større betydning ved siden af vareeksporten. På jagt efter høje profitter søgte »overskudskapital« fra England, Frankrig og Tyskland til lande, hvor jordpriserne var beskedne, råvarerne billige og arbejdslønnen lav. Monopolerne havde på denne måde udsigt til langt højere profitter end i udenrigshandelen. Fra 1875 til 1900 steg de engelske kapitalanbringelser i udlandet med knap 100 %, de franske med 125 % og de tyske med 650 %. De Forenede Stater, hvor kapitalakkumulationen ligeledes havde nået betydelige højder, sluttede sig til de kapitaleksporterende lande og opererede hovedsagelig i Canada, på Hawaii og Cuba og i andre latinamerikanske lande. I den finansielle trælbinding af de oversøiske lande deltog også lande, der selv var genstand for udenlandske kapitalanbringelser. Således eksporterede Østrig-Ungarn, i hvis økonomi der var investeret store summer af tysk og fransk oprindelse, kapital til Balkanlandene; Rusland og Japan, der begge havde nettoudlandsgæld, investerede i virksomheder i Kina, Korea og Mellemøsten. Eksporten af »overskudskapital« til andre lande var i stand til i nogen grad at hæmme udviklingen i de eksporterende lande. Det gjaldt først og fremmest de ældste kapitalistiske magter, England og Frankrig; i forbindelse med, at disse landes eksport af kapital til stadighed voksede i forhold til vareeksporten, kunne man se en tendens til, at de blev rentier nationer. I 1900-05 udgjorde Englands kapitaleksport i gennemsnit 64 millioner pund sterling årligt. Samtidig investeredes der omtrent 72 millioner pund sterling om året i landets egen økonomi. Næsten halvdelen af de midler, der kunne have været sat ind på at udbygge og modernisere Englands produktionsapparat (hvis efterslæb i vækstrate efter de andre store kapitalistiske magter på det tidspunkt allerede var klart synligt), førtes altså ud af landet. En tilsvarende situation opstod i Frankrig, hvor kapitaleksporten, der var vokset støt i forhold til vareeksporten, i begyndelsen af det 20. århundrede oversteg nationalindkomsten Den fandt fortrinsvis sted i form af lån. Som Lenin bemærkede, drejede det sig »om lånekapital, om statslån og ikke om kapital, som anlægges i industriforetagender«. Således blev uhyre summer ikke blot taget ud af landet, hvor der skete en langsommere udvikling af produktivkræfterne, men også der, hvor de blev anbragt, blev de i vidt omfang anvendt uproduktivt. Særdeles karakteristiske i så henseende er de franske investeringer i Rusland. De bestod i ikke ringe grad i lån til tsar-regeringen og var altså med til at holde et yderliggående reaktionært styre ved magten. Det er i denne periode, at den kapitalistiske verdensøkonomi får sin endelige form et verdensomspændende system, hvor størstedelen af Jordens befolkning undertrykkes, udbyttes og trælbindes af nogle få imperialistiske staters finanskapital og finansoligarki. Den økonomiske sammenknytning af folkeslag og ophævelse af national isolation, som kom i gang med jernbanernes og skibsruternes spredning, den nye internationale arbejdsdeling, der var opstået, og internationaliseringen af det økonomiske liv, kunne under imperialismens betingelser kun manifestere sig ved, at nogle nationer undertrykte og slavebandt andre. Af afgørende betydning for det kapitalistiske økonomiske verdenssystems opståen var den fuldstændige og endelige opdeling af verden økonomisk og territorialt, som indledte den imperialistiske epoke. Allerede i 1880erne begyndte der at opstå internationale monopoler i form af aftaler mellem de største monopolistiske selskaber i forskellige lande om fordeling af markeder, prispolitik, produktionsomfang osv.. Et af de første forbund af den art var det internationale skinnekartel, der i 1884 blev oprettet af engelske, belgiske og tyske selskaber, men kun eksisterede i kort tid. Ligeledes i 1880erne dannedes et krudtkartel. Men alle den slags dannelser var endnu meget ustabile som følge af, at monopoliseringsprocessen i de pågældende lande selv endnu ikke var tilendebragt, og at der derfor savnedes det nødvendige grundlag i form af magtfulde monopoler. I finansoligarkiets interesse erobredes kolonier og førtes krige om verdens opdeling. For at styrke dets positioner anvendtes et mægtigt undertrykkelsesapparat: politiet, hæren og andre straffeorganer blev i tiltagende omfang sat ind mod arbejderklassens og den øvrige arbejdende befolknings aktioner. Uden at stille sig tilfreds med støtten fra de borgerlige partier gik monopolistiske kredse i gang med at danne nye organisationer: arbejdsgiverforeninger, som kæmpede mod arbejderbevægelsen. Den voldsomt omsiggribende militarisme, der var blevet et integreret aspekt af imperialismen, tjente ikke kun til opnåelse af enorme profitter og til kamp om verdens opdeling, men også til at opretholde »ro og orden«, undertrykke arbejderklassens og den nationale befrielsesbevægelses voksende modstand. Chauvinisme, racisme og propaganda for koloniale erobringer og større indflydelsessfærer blev et vigtigt ideologisk våben for imperialismen. I de imperialistiske stater øgedes undertrykkelsen af de nationale mindretal. I USA blev de »befriede« negres og den oprindelige indianske befolknings rettigheder krænket på alle måder; negre og indianere blev udsat for raceadskillelse. I 1904 genopstod det internationale skinnekartel, men nu havde produktionsfordelingsnormerne ændret sig sammenlignet med 1880erne: Englands andel var blevet væsentlig mindre, mens Tysklands og Belgiens var steget, en afspejling af de forskydninger, der var sket i disse landes økonomiske styrke. Snart sluttede Frankrig, USA og andre lande sig til skinnekartellet; og verden blev delt op mellem skinneproducenterne (behovet for skinner var meget stort i denne periode, hvor der i mange egne af kloden foregik et intensivt jernbanebyggeri). Også i handelsskibsfarten har koncentrationens kæmpemæssige vækst ført til en opdeling af verden. I Tyskland monopoliseredes denne branche af to kæmpemæssige dampskibsselskaber, Hamburg-Amerika og Norddeutscher Lloyd. I USA opererede fra 1903 International Mercantile Marine Company, det internationale handelssøfartskompagni, der stod under Morgans kontrol og forenede en række amerikanske og engelske selskaber. I 1903 blev der mellem tyske og anglo-amerikanske firmaer sluttet en overenskomst, hvorefter de første afstod fra at konkurrere på ruterne mellem England og USA; til gengæld »fik« de en del havne, som de var interesseret i, og visse andre fordele. Dette var en ny fase i kapitalens og produktionens verdensomfattende koncentration, en fase, der står betydeligt højere end de foregående. Kampen mod, hvad der i realiteten var én verdensomspændende trust, var mere end almindeligt vanskelig; så lidt som i de enkelte lande veg de internationale monopoler tilbage for noget i deres forsøg på at kvæle konkurrenterne, end ikke for åben kriminalitet. Men de klausuler, hvorunder monopolforbundene delte verden imellem sig, kunne kun være midlertidige. En nyopdeling var uundgåelig, »hvis styrkeforholdet - som følge af udviklingens ujævnhed, krige, krak osv. - forandrer sig«. De internationale monopolforbunds opståen var endnu et vidnesbyrd om, at den frie konkurrencekapitalisme var blevet til imperialisme Monopoliseringen af udenrigsmarkederne ledsagedes af stræben efter kolonierobringer for at sikre afsætningsmarkeder og råstofkilder. Det var et udtryk for, at kampen om verdens territoriale opdeling skærpedes drastisk fra 1870erne og århundredet ud. Det var i disse tre sidste årtier af det 19. århundrede, at de europæiske magter erobrede det afrikanske kontinent; 1876 udgjorde de europæiske besiddelser i Afrika ikke mere end 10,8 % af verdensdelens territorium, men allerede ved år 1900 var de vokset til 90,4 %. Samme skæbne led også de fleste lande i Sydøstasien og Stillehavsøerne. Ved udgangen af det 19. århundrede havde de kapitalistiske landes kolonipolitik ført til, at der ikke var flere »ubesatte landstrækninger på vor planet (at tage) i besiddelse«. Det kapitalistiske kolonisystem var ved at være færdigt. De stærkeste kapitalistiske magters offensiv mod de svagtudviklede feudale og halvfeudale lande i Asien, Afrika og Latinamerika havde nået sit højdepunkt. Storbritannien erobrede Fiji-øerne i 1870erne og Ægypten i 1882. I de sidste to årtier af det 19. århundrede lagde de britiske kolonibyggere beslag på vældige landstrækninger i Syd- og Ækvatorialafrika og undertvang endeligt Burma. I løbet af perioden 1860-99 voksede det engelske koloniriges areal fra 2,5 millioner til 9,3 millioner kvadratmiles, og dets befolkning steg fra 145,1 millioner til 309 millioner mennesker. Ved udgangen af det 19. århundrede boede der omtrent 10 mennesker i kolonierne for hver indbygger i Storbritannien. Frankrig satte sig i besiddelse af udstrakte områder i Afrika og Asien. I blodige kolonikrige underlagde det sig hele Vietnam og Madagascar. 34 % af det afrikanske kontinent befandt sig ved år 1900 under fransk styre. Også Tyskland, USA og Japan slog sig på koloniekspansion. Mellem 1884 og 1888 erobrede det tyske kejserrige vidtstrakte territorier i Afrika og Ny Guinea og senere en række øer i Stillehavet. Men de tyske imperialister, der var kommet senere i gang end de engelske og franske med at skabe deres koloniimperium, følte sig forfordelt. USA annekterede sidst i det 19. århundrede Hawaii-øerne og erobrede Filippinerne, Puerto Rico og Guam. Cuba blev en amerikansk halvkoloni. I alt omfattede de kapitalistiske staters samlede kolonibesiddelser ved århundredskiftet 73 millioner kvadratkilometer (omkring 55 % af verdens landareal) med en befolkning på 530 millioner mennesker (35 % af jordklodens befolkning). Også Kina, Tyrkiet, Iran og Afghanistan blev i stigende grad underlagt de kapitalistiske magter sidst i 1800-tallet; disse formelt selvstændige stater blev efterhånden til halvkolonier. Landene i Latinamerika begyndte at komme i en tilsvarende afhængighed af England og USA. I de kolonier og halvkolonier, hvor kapitalismen skaffede sig indpas, var den tilbøjelig til at bevare feudale levn og visse førkapitalistiske udbytningsformer. Profitterne fra kolonierne gik til de store kapitalistiske selskaber, mens omkostningerne ved kolonikrige og koloniadministration via statsfinanserne blev lagt over på de arbejdende. Moderlandenes folkemasser kom med deres blod til at betale for de herskende klassers kolonipolitik. Bourgeoisiet udnyttede den kendsgerning, at imperialismen var omgivet af en vældig periferi af kolonier, til at så chauvinistiske stemninger blandt folkemasserne i moderlandene. Efter at de kapitalistiske magter i det store og hele havde delt verden mellem sig, var det kun med våbenmagt muligt at erobre de få territorier, der var forblevet uden for opdelingen (for eksempel Marokko), eller fratage rivalerne noget af det, de havde vundet. Allerede sidst i 1890erne begyndte en væbnet kamp om nyopdeling af verden: Den spansk-amerikanske krig 1898, en følge af USA’s planer om at erobre Cuba og Filippinerne, og Boerkrigen 1899-1902, der brød ud, fordi England ønskede at komme i besiddelse af Oranje- og Transvaal-republikkerne i Sydafrika. Det var de første imperialistiske krige, de første bebudere af de blodige verdenskatastrofer, som monopolkapitalens herredømme førte til. At kapitalismen havde nået sit imperialistiske stadium, ændrede ikke de love, der kendetegner den som økonomisk samfundsformation. Med overgangen til det imperialistiske stadium skærpedes alle det kapitalistiske systems modsigelser i en grad, der leder direkte mod en revolutionær omstyrtelse af finansoligarkiets herredømme. I det engelske værk af den liberale Lord James Bryce »The American Commonwealth« (1888) gives en fortræffende redegørelse om USA.

I Latinamerika strakte de nationale og demokratiske bevægelsers epoke, der indledtes med Haitis og de spanske koloniers uafhængighedskrig, sig over mere end 150 år. Efter at det kolonisystem, som Spanien havde bygget op i den oprindelige kapitalakkumulations epoke, var brudt sammen, og også Brasilien havde proklameret sin uafhængighed, opstod der i de gamle koloniers sted en hel gruppe af politisk selvstændige stater. Ved overgangen fra det 19. til det 20. århundrede befandt kun Guayana i Sydamerika og en række lande i Caraibien sig endnu i kolonial afhængighed af England, Frankrig, Spanien og Holland. Men opsvinget i den nationale befrielseskamp, krigen 1868-78 og udråbelsen af den første republik på Cuba kunne ikke undgå at rive det unge cubanske proletariat med sig; det deltog med liv og sjæl i denne kamp der blev ledet af borgerliggjorte godsejere - hovedsagelig i landets østlige del. Men selveste slaveriet blev først afskaffet i 1888 og kunne iagttages i Brasilien, hvor 800.000 slaver ud af en samlet befolkning på 14 millioner blev frie. Også på Cuba holdt de slaver. Blandt patrioterne på Cuba begyndte der at udskille sig en revolutionær-demokratisk retning, hvis repræsentanter knyttede forbindelse mellem den nationale befrielse og folkets sociale befrielse. Pariserkommunen havde en vis indflydelse på den cubanske arbejderbevægelses opvågnen, hvilket ses af de illegale proklamationer, der spredtes ud over landet. I 1887 sammenkaldtes den første arbejderkongres i Habana, men kongressen beslutninger blev holdt i anarkistisk ånd. Det følgende år opstod Arbejderalliancen (Alianza obrera), der også var under anarkistisk indflydelse. Samme år oprettedes Arbejderforbundet (Union obrera), der holdt en kompromisvenlig kurs og lod sig føre af det borgerlige selvstændighedsparti. Den cubanske arbejderklasses leder på den tid var E. Roig San Martin, der propaganderede proletarisk internationalisme. I 1890 blev den 1. maj for første gang fejret på Cuba som international proletarisk solidaritetsdag. I januar 1892 trådte den anden arbejderkongres sammen med deltagelse af over tusind delegerede. Kongressen udarbejdede et program, der blandt andet indeholdt krav om indførelse af 8 timers arbejdsdag, forholdsregler mod racediskrimination, arbejderbeskyttelse for kvinder og mindreårige og respekt for arbejdernes ret til at organisere sig. Venstrefløjen fremsatte forslag til en resolution med krav om, at der skulle kæmpes for socialisme, og forslaget blev vedtaget. I resolutionen hed det blandt andet: »Kongressen erkender, at arbejderklassen ikke kan gøre sig fri, så længe den ikke har gjort den revolutionære socialismes ideer til sine.« Der blev også slået til lyd for, at proletariatet skulle oprette et politisk parti. Således mente Diego Vicente Tejera, en fremtrædende skikkelse i den cubanske arbejderbevægelse, at der blandt de kommende politiske partier i den Cubanske republik »også måtte figurere et uafhængigt politisk arbejderparti«. Han pegede på, at den forstærkede udbytning af proletariatet hang sammen med udenlandsk kapitals indtrængen og med, at denne havde bemægtiget sig Latinamerikas naturrigdomme og underlagt verdensdelens økonomi, og opfordrede til at forsvare den nationale uafhængighed. Arbejderkongressen i 1892 erklærede, at proletariatet måtte være med i befrielseskampen for uafhængighed. Det hed i en resolution herom, at »det ville være absurd, hvis et menneske, der ønskede personlig frihed, modsatte sig et folks kollektive frihed«, om så den frihed, som dette folk stræbte efter, var nok så relativ, eftersom den består i frigørelse fra et fremmed folks formynderskab. Vedtagelsen af denne resolution gav kolonimyndighederne påskud til at opløse kongressen. I 1892 oprettede José Marti det Cubanske Revolutionære Parti for et revolutionært demokrati. Blandt dets grundlæggere var også socialisten Carlos Balirio. Partiets centralorgan, Patria (Fædrelandet), blev udgivet med direkte hjælp fra arbejderne. Cubanske arbejderførere som Balirio og Tejera var allerede aktive med til at forberede den nationale væbnede opstand mod de spanske koloniherrer i 1895. Arbejderpressen opfordrede til en forstærket indsats i kampen mod det spanske herredømme. I 1895 havde det cubanske folk rejst sig under ledelse af den store revolutionære demokrat José Marti til væbnet kamp mod det spanske koloniåg, og udråbte en uafhængig Cubansk republik og befriede størstedelen af landets territorium. USA erklærede Spanien krig, lod sine tropper besætte Cuba og påtvang landet et protektoratstyre, hvorved det sikrede amerikansk kapital gunstige ekspansionsbetingelser. På denne måde søgte imperialismen, fremfor alt den engelske, ved overgangen fra det 19. til det 20. århundrede at berøve de latinamerikanske lande deres politiske og økonomiske uafhængighed. Argentina var i realiteten en engelsk 'handelskoloni', og Portugal i realiteten en Englands 'vasal' osv.. Den økonomiske afhængighed af engelske banker, gælden til England, Englands opkøb af stedlige jernbaner, miner, jord etc. betød alt sammen, at England i økonomisk forstand havde 'annekteret' de nævnte lande uden at krænke deres politiske uafhængighed. Når den udenlandske kapital indrettede de latinamerikanske landes produktion efter sine egne behov, udnyttede den i vid udstrækning deres sociale og økonomiske tilbageståenhed og arbejdskraftens lave værdi i egen interesse. Imperialismen samarbejdede med det stedlige oligarki, storgodsejeres kvægavlere, plantageejere og eksportkøbmænd. Krigen 1895-98, der gjorde det af med det spanske herredømme på Cuba, var i sit væsen en national befrielsesrevolution, hvis massebasis udgjordes af bønder, arbejdere, håndværkere og småborgerskabet i byerne. At arbejderne og den øvrige arbejdende befolkning var med i denne revolution, gav den et dybt demokratisk præg. Samtidig viste det sig, hvor idémæssigt og organisatorisk svagt proletariatet stod, beskeden af størrelse, som det var, og endnu ikke udformet som klasse. Da Cuba i 1898 var blevet besat af amerikanske tropper, indledte proletarerne strejkekampe mod besættelsesmyndighederne. I september 1899 gennemførte cubanske arbejdere en generalstrejke med krav om 8-timers-dagens indførelse. I 1900 strejkede tobaksarbejderne, i 1902 studenter og lærlinge i Habana-provinsen. De nordamerikanske myndigheder satte tropper ind mod de strejkende og foretog talrige arrestationer, men blev alligevel nødt til at gå med til en forkortelse af arbejdsdagen på kommunale virksomheder til 9-10 timer. I 1899 opfordrede Cubas Almindelige Arbejderliga (Liga general de trabajadores de Cuba) arbejderne til at modsætte de Forenede Staters anneksion af landet. Latinamerikas sociale og politiske svaghed gjorde det muligt for de Forenede Stater, England, Frankrig ved overgangen fra det 19. til det 20. århundrede, og også for Tyskland, at gøre de latinamerikanske lande økonomisk, udenrigspolitisk og militært afhængige. Den udenlandske kapitalindtrængen i Latinamerika var ikke et rent økonomisk fænomen, men den blev fulgt op med flere krige, som imperialistiske magter fremprovokerede mellem de latinamerikanske stater, af blokader og bombninger af latinamerikanske havne, af troppelandsætninger, sammensværgelser og omstyrtning af regeringer, der ikke passede imperialisterne. Som resultat af Stillehavskrigen 1879-83 annekterede Chile salpeterrige provinser fra Peru og Bolivia. Bolivia mistede desuden adgangen til havets Bag Chiles regering stod engelske kapitalister, der var utilfredse med, at regeringerne i Peru og Bolivia havde forsøgt at skaffe sig kontrol over deres egne naturrigdomme. De to lande, der havde tabt krigen, kom i afhængighed af engelske, franske og nordamerikanske kreditorer, der dikterede deres told-, finans-, kredit- og skattepolitik, ruinerede de lokale industridrivende og håndværkere og opkøbte virksomheder, ejendomme og jord for en slik. Efter at have sikret sig koncession på salpeterminerne i Chile fremprovokerede de engelske kapitalister derpå i 1891 en borgerkrig mod præsident José Manuel Balmaceda og hans regering, der havde forsvaret landets nationale uafhængighed og retten til at disponere over dets menneske- og naturressourcer. Balmaceda-regeringen blev styrtet som resultat af engelsk indblanding. Magten i Chile blev overtaget af et godsejer- og bankieroligarki, der gav udenlandsk kapital lov til at udplyndre landet. Landene i Latinamerika kom i gæld til de europæiske magter og USA, der under påskud af at ville inddrive deres tilgodehavender lod væbnede ekspeditionskorps plyndre disse lande og forsøge igen at gøre dem til kolonier. De fleste stater i Latinamerika, Argentina, Brasilien, Mexico, hvor befolkningens hovedmasse og hovedparten af verdensdelens økonomiske potentiel var koncentreret - kæmpede for at bevare og befæste deres politiske suverænitet mod anslag fra europæiske magter eller USA, mod udenlandske monopolers udplyndring af deres naturressourcer og for at få bugt med den økonomiske tilbageståenhed. Men der var opstået en maskinel storproduktion i byerne på grundlag af en kapitalisme, der endnu befandt sig på manufakturstadiet, og på landet på grundlag af tropisk plantagedrift. Der var lande, som Brasilien og Cuba, hvor slaveri eksisterede helt op til anden halvdel af 1880'erne, og det var en alvorlig hæmsko for, at kapitalismen kunne blive den herskende produktionsmåde. De latinamerikanske lande fungerede overvejende som leverandører af mineralske og vegetabilske råstoffer og fødevarer. I slutningen af det 19. århundrede skete der en brat stigning i de udenlandske kapitalanbringelser i latinamerikanske lande. Mens de samlede udenlandske investeringer i 1880 havde udgjort 1,5 milliarder dollar, var de ved år 1900 steget til mere end det dobbelte, 3,5 milliarder dollar, og de voksede fortsat. 2,1 milliarder dollar eller næsten 70 % kom fra England, 0,6 milliarder fra Frankrig og 0,5 milliarder fra Tyskland. Også Nordamerikansk kapital begyndte at strømme til. Allerede i 1895 tilhørte 92 % af industrivirksomhederne i Buenos Aires udenlandsk kapital. I 1900 gik mere end halvdelen af USA's udenlandske kapitalanbringelser (285 ud af 445 millioner dollar) til Latinamerika. Heraf gik 185 millioner dollar til investeringer i Mexico og heraf blev 66,6 % anbragt i jernbaner, 20,3 % i minedrift og kun 2,93 % i tekstilindustrien. Ved indgangen til det 20 århundrede blev to tredjedele af Chiles salpeterproduktion, den vigtigste branche inden for landets mineindustri, forarbejdet på virksomheder, der tilhørte engelsk og til dels Nordamerikansk kapital. Det var også i de år, at amerikanske monopoler kom i besiddelse af over 85 % af Mexicos kendte olieforekomster og beherskede 58 % af hele landets olieudvinding. I årene 1902-03 blokerede England, Tyskland og Italien de venezuelanske havne. De ville tæve deres penge ud af landet, medens Tyskland kastede bomber. Operationen støttedes af de Forenede Stater, der tvang Venezuelas regering til på ulige vilkår at gå på akkord med de nordamerikanske kreditorer. I 1903 annekterede USA en del af Panama som en kolonienklave. 10.000 mexicanske minearbejdere strejkede på de nordamerikansk ejede kobberminer i Canaea i juni 1906. Strejken der oprindeligt var et lønspørgsmål, antog anti-imperialistisk karakter. Deltagerne valgte en organisationskomité og udsendte et manifest. De ville have fjernet det diskriminerende ansættelses- og lønsystem og krævede, at der på selskabets arbejdspladser skulle være 75 % mexicanske arbejdere og kun 25 % udlændinge. Der blev tilkaldt tropper fra USA til at nedkæmpe strejken. Den nordamerikanske straffeekspeditions arrestationer og henrettelser af strejkedeltagere vakte harme i den mexicanske offentlighed. Cananea-minearbejdernes aktion markerede arbejderbevægelsens forvandling til en del af hele folkets kamp mod det diktatoriske regime i Mexico, og var det første varsel om den forestående revolution. På Cuba deltog arbejderne i folkeopstanden i 1906, og denne masseopstand blev organiseret og ledet af det liberale parti, der søgte at tage magten fra den konservative, proamerikanske regering. Skønt de liberale ikke var anti-imperialister, var opstanden objektivt rettet mod den udenlandske kapitals dominans. USA reagerede på opstanden ved at foretage en ny intervention og besætte Cuba (1906-09). Strejkebevægelsen bredte sig imidlertid til andre dele af landet. Der var strejker blandt cigarfabriks- og postarbejderne, jernbanearbejderne og murerne. Af særlig betydning var en 145 dage lang strejke blandt tobaksarbejderne ved en britisk-amerikansk trust fra februar til juli 1907. Det kom til uroligheder blandt landarbejderne på de nordamerikanske plantager i Santa Clara, Cienfuegos og Matanzas. De nordamerikanske besættelsestroppers huseren vakte voldsom protest. Stadig hyppigere og mere kategorisk krævede folkemasserne, at besættelsestropperne blev trukket tilbage, at Cuba blev tildelt »øjeblikkelig og fuldstændig uafhængighed«, og at de nordamerikanske imperialister indstillede deres aggression. Selv en borgerlig nordamerikansk avis skrev, at de socialistiske tanker hurtigt bredte sig blandt de cubanske arbejdere. Det var i 1906, det illegale socialistiske parti for provinsen Oriente under Agustin Martin Véloz blev dannet i Manzanillo. Partiet opnåede stor popularitet blandt arbejderne. I 1907 oprettedes Manzamillos Arbejderføderation, som både det socialistiske parti og anarko-syndikalisterne indgik i. I 1908 tilsluttede Manzanillos socialister sig Cubas Socialistiske Arbejderparti. Højdepunktet i den anti-imperialistiske bevægelse i Latinamerika var den mexicanske revolution 1910-17. Denne helt igennem folkelige revolution var rettet mod landets oligarkiske diktatur. Den anti-imperialistiske kamp i Latinamerika blev stimuleret af protesterne mod de nordamerikanske imperialisters »knippelpolitik« og »dollardiplomati«, mod deres forsøg på at realisere Theodore Roosevelts doktrin, ifølge hvilken USA skulle være »den vestlige halvkugles politibetjent«, mod den nordamerikanske monopolkapitals tiltagende underkuelse af de latinamerikanske lande, mod de talrige væbnede interventioner - i den Dominikanske Republik (1905 og 1916), på Cuba (1906-09, 1912 og 1917), på Haiti (1905 og 1915), i Mexico (1914 og 1916) og i Centralamerika - og mod indblandingen i andre latinamerikanske staters indre anliggender. Blandt fædrene til Latinamerikas anti-imperialistiske bevægelse var den store cubanske revolutionære José Marti, de kendte cubanere Enrique José Varona og Gisneros Betancourt, den uruguayanske litteraturforsker og filosof José Enrique Rodo, den kendte argentinske forfatter Manuel Ugarte, den nicaraguanske digter Ruben Dario og den brasilianske forfatter og filosof Euclides da Cunha. De afslørede USA's og andre imperialistiske landes aggression, fordømte den opfattelse, at Latinamerikas forvandling til USA's protektorat var uundgåelig, og kæmpede for Latinamerikas kulturelle frigørelse, for en demokratisk national kultur. For at styrke sit vaklende herredømme i Mexico støttede den nordamerikanske imperialisme et kontrarevolutionært kup foretaget af den lokale reaktion under Victoriano Huerta i 1913. Nordamerika sendte den fire gange i 1914 tropper til Mexico, samt i 1916. I 1914 var havnearbejderne i Vera Cruz blandt de første mexicanere til at yde modstand mod USA's tropper, der havde besat byen. Besættelsestropperne blev nødt til at fjerne sig. Tilsvarende endte den anden nordamerikanske invasion. Arbejderne deltog også i masseaktioner mod Huertas kontrarevolutionære styre. Af særlig betydning var 1. majdemonstration i 1913 med 20.000 deltagere. Men arbejdernes støttede ikke revolutionens hoveddrivkraft - bønderne - og støttede ikke de populære bandeledere Emiliano Zapatas og Francisco Villas hære. Den bourgeois- og godsejerregering, der kom til magten i august 1914, havde held til at vende en del af arbejderklassen mod bønderne.

Den amerikanske kapitalisme rykkede vestpå med diligence-ruter, rastepladser, vejanlæg og småbyer, havne, sejl- og dampskibe, farmere, kvæg, mineraler og olie, guld- og sølvminer. Ukendte mænd skrev sig ind i USAs pengehistorie og dannede stater, hvor de tog jorden fra de oprindelige folkeslag, indianerne. Texas tog de fra Mexico i 1846-48. Meyer Guggerheim var født i Schweiz kastede sin formue i sølv- og blyminer i Leadville, Colerado, Pierre Du Pont var franskmand og arbejdede med sprængstoffer og krudt, og i 1895 kontrollerede familien 95 % af krudtfabrikkerne i USA, John Warne Gates blev kendt via Federal Steel Compagny med bankier J. Pierpont Morgan og sagfører Elbert H. Gary; James J. Hill var født i Canada af skotske forældre, Samuel Insull var fra England, Cornelius Vanderbilt var af hollandsk afstamning, Charles Schwab var af tysk oprindelse, McCormick var af irsk oprindelse, Nathan Golg, var engelsk jøde, Jay Gold, Lawson, Rogers, Rockefeller, Philip D Armour, Ford, Hill og Harriman var jernbanebyggere, Andrew Mellon var Amerikas næstrigeste mand, sovevognkongen Pullmann, Steward, C.K. Garrison, etc.....De ville alle have været endt i et fængsel for forbrydelser og ulovligheder, men da de havde opbakning i hos den herskende hvide overklasse, kunne de benytte politiet og militæret mod bl.a. emigranterne, nybyggerne, indianerne, de farvede, osv... William B. Astor var tysker og var jordspekulant. Hans far havde tjent penge på at sælge huder, skind og pelsværk, men rigdommen stammede hovedsageligt fra de stigende jordpriser i New York´s opland. Han opkøbte forgældede gårdbrug op for en slik, og fik allerede i 1809 systemet til at ophæve ejendomsretten til jorden for flere hundrede af amerikanske bønder, der tidlige havde fået jorden tildelt efter Frihedskrigen. Et forfærdeligt råddent kapitalistiske system viste nu sit nådesløste ansigt og begær efter profit. Samuel Insull (1859-1938) blev betragtet som et finansgeni og investerede i el-værker, m.v.. Han overlevede det store krak d. 28 oktober 1929, men hans finansimperie blev opløst i 1932 ved dom. Andrew W. Mellon (1855-1937) var bankier og havde industrielle aktiver for 2 billioner dollars. Edvard Henry Harriman var født på Long Island i 1848 og startede som kontorbud. Af sine sparepenge investerede han i kul-aktier og tjente 150.000 dollars. Både Vanderbilt og Jay Gouls brugte ham som agent i deres spil om opkøb. Harriman købte sig ind i Illinois Central-banen og forlængede banen til Iowa. Efter at Union-Pacific gik konkurs i 1893 købte han selskabet for 25 millioner dollars, og købte Oregon Railway & Navigation Company, hvorved Union-Pacific fik forbindelse til Portland ved Stillehavet. Han fik også kontrol med Central Pacific og Southern Pacific og efter 1901 kæmpede Harriman mod en anden jernbanekonge, James Jerome Hill. Ben Holladay solgte i 1860erne sine diligence-ruter i Oregon, og satte sig effektivt på det nye jernbaneanlæg i Oregon, men han måtte sælge under finanskrisen i 1873. Daniel Drew var født i 1797, og startede med at opkøbe kvæg, og tog bl.a. til Ohio for at drive kvæg til New York. I 1829 byggede han kvægstalde i New York. Daniel Drew blev senere kasserer for Erie-jernbaneselskabet og spekulerede med aktionerne der faldt fra 95 til kurs 50. Han tjente store penge på spekulation. Men Daniel Drew mistede alt i den store finanskrisen i 1873. I 1833 boede der 180 indbyggere i Chicago ved enden af Michigansøen. William Butler Ogden ankom til Chicago i 1835, hvor han skulle sælge nogle store oversvømmede jordarealer for sin svoger. Han ventede med at sælge til sommeren, der havde tørlagt de sumpede jordarealerne og han tjente hurtigt penge. De resterende ⅔ af jorden, troede han ikke var noget værd, men efter et par måneder var jordpriserne steget 4 gange, og han solgte resten af jorden, og blev i 1837 borgmester i Chicago. William Butler Ogden drog derefter ud og solgte aktier for ¼ million dollars, for at en jernbane anlagt til Chicago via aktierne i et nyt selskab, Galena & Chicago Union, og i 1848 var jernbanen færdig, og blev hurtigt udvidet, hvorefter William Butler Ogden blev præsident for selskabet der tog navneændring til Chicago & North Western. Cyril Hall McCormick havde opfundet en høstmaskine til de store hvedemarker ved Chicago, og William Butler Ogden fik halvpart i virksomheden, som fik en forrygende start, og under Borgerkrigen var disse høstmaskiner årsag til at Nordstaterne kunne brødføde sig selv. I 1880erne eksporterede McCormicks fabrikker 50.000 høstbindere årligt, og McCormick døde i 1884. I 1886 skød Chicago politiet og Pinkerton detektiver 6 strejkende arbejdere foran fabrikken i Chicago. I Sacramento i Californien tog man skrift til at få anlagt en jernbane. Men kapitalisterne i San Francisco ville ikke rigtig være med. Alligevel lykkedes det nogle »driftige mænd« i Sacramento, at få præsident Abraham Lincoln til at underskrive en lov i juli 1862, hvor statsmagten garanterede for jernbanen, Central Pacific Railroad of California. Med kinesiske kulier gik man i gang med at anlægge jernbanen i det vanskelige bjergfylde terræn, men i 1868 nåede de grænsen til Nevada, og i Utah lagde de skinnerne til i forlængelse af William Butler Ogdens jernbaneanlæg. Men de måtte smøre kongresmedlemmer med over 1 million dollars. I 1880 kom det til kamp om et større jordstykke i San Joaquindalen mellem nybyggerne og Southern Pacific. Med kapitalistsystemet hjælp fik Southern Pacific en retskendelse, der kunne udsætte bønderne af deres huse og jord, og to sheriffer og 5 bønder blev dræbt i kampen. Mange år efter var feltråbet blandt Californiens bønder: Husk Mussel Slough ! Mange måtte finde en tilværelse som togrøvere, og de havde fuld opbakning i befolkningen. Men over 3.000 betjente blev sat ind og fik gjort kål på martyrerne og folkeheltene, som bekæmpede det rådne kapitalistsystem. Ved århundredeskiftet var det Southern Pacific der dominerede transporten i Californien. Philip Danforth Armour tjente penge på at sælge flæskekød under Borgerkrigen. Inden borgerkrigen sluttede lavede han kontrakter med faste priser hos slagterne i New York, og efterhånden som Nordstatshæren rykkede frem, faldt prisen på flæskekød, sådan at slagterne var bundet af høje priser. I Chicago etablerede han en konservesfabrik, som også leverede konserves til hæren under den spansk-amerikanske krig i 1898, og han døde i 1901. Chicagos konservesfabrikker var et emne i Upton Sinclairs roman »Junglen«, der blev offentliggjort i det socialistiske ugeblad »The Appeal to Reason«. Andrew Carnegie var skotte og arbejdede som ung sælger for brødrene Klomans stålværk (Union Iron Mill). Carnegie fik fordækt købt sig til 2 af firmaets 6 aktier, og flyttede så til New York City, som investeringsrådgiver, og i 1868 havde han en indkomst på 50.000 dollars. Samtidig med at han skaffede ordre til Union Iron Mill lykkedes det ham som investeringsrådgiver at få anbragt 30 millioner dollars i papirer i England og Europa. Efter finanskrisen i 1873 kom han af med de to brødre Kloman, og skaffede sig et Bessemer-anlæg til ståludvinding af jernbaneskinner i Pittburgh, og med kaptajn Bill Jones som arbejdsleder, slog de den ene produktionsrekord efter den anden. Men i september 1899 eksplodere en af de store ovne og dræbte 6 arbejdere og Bill Jones. Men Duquesne Steel Compagny kunne nu udkonkurrere Andrew Carnegies stålværker og jernbaneskinner via nye valsemetoder. Men Andrew Carnegie fik kunderne til at undlade opkøb hos Duquesne Steel Compagny, som derefter blev opkøbt af Carnegie-sammenslutningen, hvorefter kul- og kokskongen Henry Clay Frick fik Carnegie-sammenslutningen til at køre maksimalt godt. I april 1892 tilkendegav Andrew Carnegie, at han ikke ville have, at arbejderne på Homestead-værket og i Carnegie Steel Compagny var medlemmer af en fagforening. Henry Clay Frick syntes at det var en dårlig ide, da Homestead havde en ganske fornuftig fagforening, og da han ikke ville fyre arbejderne, forberedte han dem derimod på en nedsættelse af lønnen. Medens han vente på svar fra fagforeningen, hentede han 300 Pinkerton detektiver til Homestead og satte plankeværk op rundt om hele værket. Men d. 6 juli 1892 drønede skuddene i Homestead og yderligere i 5 dage blev der skudt. Militære tropper ankom d. 12 juni og fik skabt ro og orden. 14 mænd var dræbt, 163 sårede og alle havde skrammer og sår fra kampene. Men få dage efter kunne Homestead-værket genoptage driften via militæret hjælp, uden at én eneste arbejder var medlem af en fagforening. Systemet havde opvist sine morderiske hensigter i klassekampen mod de 22 nationaliteter, der var blandt de tidligere ansatte på Homestead-værket. En polsk-russisk emigrant forsøgte derefter at hævne sig på Henry Clay Frick, men attentetforsøget mislykkedes, og fik hele kapitalistpressen til at fordømme fagforeningerne, som nu fik langt alvorligere problemer. Senere fik Carnegie rådighed over Mesabi-malmlejerne og ⅔ af USAs stålproduktion. Jim Fisk fra Vermont kom i 1860 med i Eben D. Jordans grossistvirksomhed, og da borgerkrigen brød ud forsynede han hæren med tæpper, og tjente mange penge. Han havde altid mange diamanter. Jim Fisk blev skudt d. 6 januar 1872 af en modpart (Stokes) i en simpel retssag, der efter Fisk opfattelse drejede sig om pengeafpresning. Da Fisk var død forsøgte aktionærerne at få Jay Gould ud af Erie-banen. Der blev holdt direktionsmøde, hvor 200 betjente sørgede for ro og orden. En ny bestyrelse blev valgt, og general Daniel. E. Sickles fik Gould til at trække sig tilbage, hvorefter kurserne steg 20 points. Men selskabet havde passiver på næsten 64 millioner dollars, fra dengang Drew, Gould og Fisk stod for administrationen, og det kom til at vare 70 år, førend der kunne udbetales dividende til aktionærer. Ved den økonomiske udplyndring af Erie-banen havde det politiske lokalstyre i New York og New Jersey medvirket. Derimod var den økonomiske tømning af Union Pacific-banen for værdier et unions anliggende, og dét var et tyveri på 45 millioner dollars fra skatteyderne, der skete gennem selskabet: Crédit Mobilier v/George Francis Train, der arbejdede for Pacific Unions vicepræsident, T. C. Durant. Den amerikanske regering garanterede og finansierede Union Pacific, og formålet med Crédit Mobilier var at overtage jernbaneselskabets kontrakter på bygningen af banen. Aktionærerne i Union Pacific-banen og Crédit Mobilier var de samme, men Union Pacific-selskabets værdier blev hurtigt udtømt, og fortjenesten fik de samme aktionærer så i Crédit Mobilier. Jernbanesporene forlængedes vestpå gennem Nebraska, Colorado, Wyoming, Utah, og staten stillede pengene til rådighed. Crédit Mobilier fik 2 dollars i tilskud fra det offentlige, for hver dollar de gav ud i løn. Materialer og forsyninger indgik i Crédit Mobiliers regnskab til en lav pris, men blev i Union Pacifics regnskaber bogført til den dobbelte pris, og selskabets ledelse uddelte gratis aktier til medlemmerne af Senatet og Repræsentanternes Hus. Men så blev der strid blandt aktionærerne, og via denne spekulation fik skatteyderne øjnene op for de folkevalgtes uhæderlighed og bestikkelsen. Den følgende finanspanik i 1873 fik 5.000 virksomheder i USA trukket ned, og datidens største amerikanske finansmand, Jay Cooke, til at gå bankerot. Jay Cooke var ellers i gang med finansieringen af den anden store transkontinentale bane: Northern Pacific-linien. J. P. Morgan´s blad i Philadelphia »Ledger« lagde grunden til Northern Pacific-liniens ruin, ved at trække tilliden væk fra Jay Cooke i forskellige artikler, og folk stormede Cookes First National Bank og trak pengene ud. Jay Cooke var bankier og han begyndte som ansat i en bank i Philadelphia. I 1861 besluttede politikerne i staten Pennsylvania at sælge statsobligationer for at finansiere militæret, og Jay Cooke var den eneste bankier, som ville formidle salget af disse papirpenge, som skete med lynende fart for første gang i USA´s historie. Så fik unionsregeringen i Washington øjnene op for den fidus, og fik fat i Jay Cooke, der solgte for 3 billioner statsobligationer, der skulle finansiere unionstropperne i borgerkrigen. Fidusen gik over al forventning. Troen på papirpengenes gyldighed vandt krigen, og i 1869 ville Jay Cole af sine mange penge bygge en jernbane, Northern Pacific-linien, der ville forbinde øststaterne til Dakotas hvedemarker, og som ville åbne vejen til Rocky Mountains mineralske lejer. Med pressen hjælp lykkedes det Jay Cole, at få ideen om Northern Pacific-linien igangsat, og alle samfundsgrupper investere deres sparepenge i Jay Cole´s projekt. Da Northern Pacific-linien krakkede i 1873 blev det aldrig glemt af de talløse småsparere, der havde mistet deres få penge. Jay Gould fra New York (1836-1892 ) forsøgte først at få kontrol med garverierne i Pensylvania, og slog sig så ned som lædergrosserer, men begyndte derefter at spekulere i jernbaneaktier. Senere købte han guld op, og fik guldpriserne til at stige. I 1869 havde han købt guld for 40 millioner dollars, og d. 24 september faldt jernbane- og industri aktionerne i et katastrofedyk, og spekulationen på børsen forårsage ruin for mange. En undersøgelseskommission kunne ikke udrede noget mod den 33 årige Jay Gould og 35 årige Jim Fisk, da spekulation havde forgreningerne langt ind i de politiske kredse og i præsident Grants familie. Lidt efter fik New York Nationalgardes 9ende regiment en stor økonomisk understøttelse af Jim Fisk. Jay Gould havde derimod held i finanskrisen i 1873, og Henry Clay Frick tjente gode penge på kul- og koks og ved salget af en mindre jernbane. Andrew Carnegie fik kontrol over sværindustrien i Pennsylvania. Og i Ohio sad John D. Rockefeller og lagde grunden til Standard Oil-kompagniet. Jay Gould fik i 1873 købt sig ind i Union-Pacific-selskabet, i Kansas Pacific, Denver Pacific, Missouri Pacific og fik kontrol over Central Pacific. Kansas Pacific-banen gik Jay Gold i gang med at forlænge til Salt Lake City, og da Union-Pacific så en konkurrent i denne jernbanelinie købte de den af Jay Gould for 10 millioner dollars. (Union-Pacific gik bankerot i 1893). I magasinet »Word« fik Jay Gould trykt grimme ting om telegrafselskabet Western Union, idet han selv var gået i gang med at nedlægge kabler i selskabet Atlantic & Pacifik Compagny via sine jernbanestrækninger, og Western Union købte så Atlantic & Pacifik Compagny for over 10 millioner dollars. Men Jay Gould forsatte sin aviskampagne mod Western Union og lavede et par numre på børsen, og i 1881 havde Jay Gould kontrol over Western Union, og udbetalte udbytte på 38 %. På hvedemarkedet ruinerede Jay Gould en af sine venner, James Keene, for 7 millioner dollars, og Jay Gould fik mange fjender, som han havde ruineret. Gennem magasinet »Word« og via telegraflinierne fik Jay Gould bragt mistillid til mange selskaber, sådan at aktieværdierne fald. Derefter opkøbte Jay Gould aktierne for en slik, og fortalte derefter i magasinet »Word«, om selskabernes fortræffelighed, for derved at lokke nye investorer ind, som han kunne snyde. Da han døde som 56 årig i 1892 var han forhadt med en officiel formue på 77 millioner dollars, som menes at have været det dobbelte værd. William Andrews Clark kom til Montana i 1863 og startede med hestetransport af tobaksblade, og ved et utroligt held blev han ejer af en kobbermine i Butte, hvor malmen måtte transportes til Utah, for at blive forarbejdet. I 1876 byggede han et nyt anlæg i Butte, og den tidligere folketomme by havde pludselig 5.000 indbyggere. Marcus Daly var irsk af fødsel, og tog fra Salt Lake City til Butte og købte en mindre sølvmine og derefter købte han Anaconda-minen i Montana, hvor der viste sig at være kobber. William Andrews Clark og Marcus Daly kom i familie med hinanden via et giftemål, men de blev uvenner, og kæmpede om at hver sin by skulle være hovedstad i den nye stat Montana. Clarks by vandt, og i de politiske kampe i 1898 blev der sat revolvermænd ind i valgkampen. To år efter blev William Andrews Clark og F. Augustus Heinze valgt til Senatet. Marcus Daly fik i 1897 39 millioner dollars af Rockefeller koncernen, får at udbyde nye aktier for Amalgamated Copper Compagny, og Daly døde kort tid efter i november 1900, efter at han havde dannet Amalgamated Copper Compagny med en aktiekapital i papirpenge på 75 millioner dollars. Men nu var det Standards Oil der stod bag via nogle tricks og papirpenge. F. Augustus Heinze stammede fra Brooklyn og var af tysk herkomst og kom til Butte i 1889. William Andrews Clark og F. Augustus Heinze manipulerede på det groveste med det politiske og juridiske system. En af Heinz miner, forfulgte en åre, der gik ind på Amalgamated Copper Compagnys landområder, og ved at benytte bevæbnede vagter og en manipuleret dommer, fik de lov til at grave sig ind på et andet selskabs ejendom, og Clark beordrede 3 miner lukket plus Anaconda-minen. 20.000 blev arbejdsløse, men 3.000 minearbejdere mødte op hos dommer Clancy, der skyndsomt trak sin beslutning tilbage. Heinze starte så en avis, Reveille, hvor han ustandselig angreb Amalgamated Copper Compagny og Standard Oil, medens der blev drevet krig i minerne, som man oversvømmede og på byens barer. Til sidst blev kobberkongen af Butte i Montana, Heinze, købt ud for 11 millioner dollars, og tog til New York i 1906 som 37 årig, og oprettede et vekselererfirma og købte kontrollen over National Mercantile Bank. De nye papirpenge på 75 millioner dollars i Amalgamated-aktierne afsatte Tom Lawson til folk, der troede at de hurtigt skulle blive rige. Der blev købt aktier for rigtig mange penge. Tom Lawson var iøvrigt ret tidlig på børsen og tjente som 18 årig 50.000 dollars. Han hjalp O`sullivan Addick, der havde satset på gas, og som blev angrebet af Standard Oil. Men O`sullivan Addick måtte alligevel give op overfor Standard Oil. Efter at Tom Lawson havde fået solgt Amalgamated-aktierne til kurs 130, røg de ned i kurs 33, og almindelige mennesker havde mistet ret mange penge. Standard Oil købte derefter de nye aktier op for en slik. Det var et stort svindelnummer, der gav genlyd over hele verden. Men Standard Oil havde et horn i siden på F. Augustus Heinze og gik til angreb på National Mercantile Bank og Unites Copper, og banken krakkede, og tog en anden trust med i faldet, da Hetty Green trak sine penge ud af denne trust. Så udbrød der panik i 1907. Folk trak deres penge ud af bankerne, og de rige afskedige gud og hvermand, og Trust Compagny of America var ved at knække over. Men Morgan fik lavet 25 millioner dollars på børsen, og så kom der skub i tingene igen, selvom der havde været flere krak og kom flere financielle problemer. F. Augustus Heinze blev gjort til søndebuk - men blev frikendt. Charles M . Schwab havde i 1903 forladt United States Steel, og købt sig ind i Bethlehem Steel i Pittsburgh, der var på vej opad med Charles M . Schwab som præsident. Han købte billige miner på Cuba, og leverede alt stål til en større Argentins krigsflåde, og fik patent på Grey-stålbjælker. I 1913 udvidede Bethlehem Steel og Charles M . Schwab fik også egne havneanlæg, og krigsudbruddet i 1914 i Europa betød en voldsom stigende omsætning - i granater og ubåde til Storbritannien, og Bethlehem Steel blev en indbringende forretning i årene fremover, og var den største våbensmedie efter 1. Verdenskrig.

De første store jernbaner der grundlagdes i USA blev genstand for hårdkogt spekulation, og var dirigeret af kapitalistiske forbrydere og røveriske børsspekulanter, med bestikkelser af politi og dommere, og med væbnet kamp, tyveri af jord, kampe, og mod indianerne. Mange rige spekulanter døde fattige, da andre spekulanter snød på børsen og via det juridiske og politiske system. Det var korruption og skydevåben, der dirigerede udviklingen - også på pengemarkedet. .En af de små baner var »Erie-banen«, der var grundlagt i 1833, og gik fallit et par gange. Banen gik fra New York i retning mod de store søer, og i 1857 kom Daniel Drews med i direktionen. Daniel Drews (1797-1879) var han meget religiøs og gav store summer til kirken og andre religiøse foretagender, og et af hans første fupnumre skete under borgerkrigen hvor han skaffede nogle krigsleverancer til et firma i Boston, hvor han var repræsentant, og derefter gjorde han entré i Wall Street på aktiemarkedet. Daniel Drews grundlagde børsfirmaet: Drew, Robinson & Company i 1844, og på børsen mødte han Jim Fisk og Jay Gould. Daniel Drews, og de tre blev forbundsfæller i børsspekulation, og havde udpeget Cornelius Vanderbilt som deres hovedfjende. Cornelius Vanderbilt (1794-1877) var født på staten Island og startede indenfor, østersfiskeriet, skibsfarten og udvidede sine arbejdsområder. I 1813 hjalp han New York med skibe mod de engelske krigsskibes angreb. Med et par dampskibe forsøgte han sejle, men da andre selskaber havde monopol på ruterne, kom det til kamp og retssager. Daniel Drews satte også et par skibe ind på Hudson floden, men tabte hurtigt penge, og Vanderbilt byggede det flotteste skib i 1846. Han blev kaldt »kommandøren«, så startede han en rute på Nicaragua og til Californien, og han kunne fragte alle guldgraverne billigt til Vesten. Da Charles Morgan og C.K. Garrison fik lavet et kup i Nicaragua og ødelagde Vanderbilts sejlrute, fik Vanderbilt 4 mellemamerikanske stater rettet mod Nigaragua, og med nogle bøller blev styret væltet og Vanterbilt fik endog amerikanske tropper indsat i Nigaragua og fik dermed sejlruten genoprettet. Allerede i 1855 var han en af New York 19 millionærer, hvor William B. Astor dog var førende med en formue på 20 millioner dollars. Vanderbilt oprettede en sejlrute til Europa, men i 1861 mistede han interessen for skibsfart, og han skabte sig en formue under borgerkrigen. I 1864 købte Cornelius Vanderbilt en lille jernbane, der udgik fra New York, »Haarlem-banen«, der førte nordpå til Chatham, hvorfra man kunne komme videre til Albany med en anden jernbane. Da Cornelius Vanderbilt købte de første aktier i Haarlem-banen, stod de kun i nogle få dollars pr. aktie på 100 dollars, men efterhånden, som han købte op, steg de i kurs og endte med at være omkring 50, da han havde erhvervet majoriteten. Ved hjælp af bestikkelse lykkedes det Vanderbilt at få byrådets tilladelse til at forlænge banen til New Yorks centrum, hvad der betød en vældig stigning i værdien. Drews var imidlertid også begyndt at spekulere i Haarlem-banen og sørgede for at bestikke byrådet, således at de igen trak koncessionen tilbage. Det var typisk for byrådet i disse tider, at de ikke generede sig for først at lade sig bestikke af den ene part og bagefter af den anden. De opfyldte begge aftaler til punkt og prikke ved først at give Vanderbilt tilladelsen og bagefter at tage den fra ham igen. Forinden rådets beslutning om at ophæve koncessionen havde Drews solgt en masse aktier i Haarlem-banen til senere levering, dvs. han havde ikke nogen aktier, men håbede at kunne købe dem til en billigere kurs inden den dag, de skulle afleveres. Det var spekulation i nedadgående kurser. Byrådet havde ikke blot taget imod bestikkelse, men de havde også selv solgt aktier i håb om de faldende kurser. Da nyheden sivede ud, faldt Haarlem fra en kurs på 100 til en kurs omkring 70. Både Drews og byrådet jublede - men for tidligt. De regnede sikkert med at få kurserne endnu længere ned, inden de købte op for at dække deres salg, men Vanderbilt var for snedig. Han købte alle de aktier, han kom i nærheden af, og inden Drews og byrådet fik set sig om, havde de solgt for 3 millioner kr. flere aktier, end der var i selskabet. Det benyttede Vanderbilt sig af, og han begyndte at presse kursen i vejret. Den nåede helt op til 175, før han gav de svigefulde byrådsmedlemmer og sin gamle kampfælle lejlighed til at dække ind. Det var flere millioner i fortjeneste til Vanderbilt og lige så mange i tab til modparten. Vanderbilt ville imidlertid have sin koncession og gik nu til regeringen, der havde sæde i Albany. Han foretog bestikkelse af rigsdagsmedlemmer, men Drews var også taget til Albany og drev den samme virksomhed. Drews smurte tykkere end Vanderbilt og gik af med sejren. Nu gentog hele affæren sig, og hvor mærkeligt det end lyder, blev Drews og hans bestukne rigsdagsmedlemmer igen taget alvorligt ved næsen, for det viste sig atter dengang, at der var solgt for mange aktier i selskabet, så kursen satte op i vilde spring. Denne gang besluttede Vanderbilt, at de skulle have en ordentlig leksikon, og de fik først lov til at dække ind, da kursen nåede 300. Det kunne vel næppe undre, at Vanderbilt med denne indledning fik smag på spekulationer i jernbaner. Det lykkedes ham at opkøbe majoriteten i to andre baner for 18 millioner dollars, der havde hovedsæde i New York, nemlig selskabet Hudson og New York Central. New York Central var en sammenslutning af 10 små jernbaneselskaber, som længe havde generet Vanderbilt. Disse to baner blev nu slået sammen med Haarlem-banen og dannede et stort jernbanenet (New York Central & Hudson River Railroad), der satte New York i forbindelse med de to store søer. Tilbage var Erie-banen, som ville betyde en god udvidelse af Vanderbilts jernbaner, og han begyndte sin kamp for at erobre den, med 26 millioner dollars i rede spekulationsværdier, der ikke var bundet til projekter. Drews forberedte sig til kampen mod Vanderbilt, og da han ikke turde optage kampen alene, blev Fisk og Gould optaget i direktionen. Vanderbilt gav ordre til sine vekselerer om at opkøbe alle de aktier i Erie-banen, som de kunne få fat i. Han havde adskillige millioner til sin rådighed, men der skulle også mange penge til, for det var et stort selskab. Ved siden af sine opkøb bestak han dommeren i den højeste domstol i New York og fik ham til at afsige forskellige kendelser, hvorefter Drews - ganske vist på et delvis falsk grundlag - blev fradømt retten til at fortsætte som direktør for Erie-banen. Drews lo kun af dette og en hel række andre domme, der blev afsagt af Vanderbilts dommer, og bestak i stedet for en dommer i en af nabobyerne og fik ham til at afsige en hel bunke kendelser mod Vanderbilt. Det var kun de indledende fægtninger, for ingen af de parter brød sig noget om de kendelser, som den andens dommer afsagde. Iøvrigt udviklede affæren sig ganske som i Haarlem. Vanderbilt købte op, og kurserne steg enormt, og Drews solgte ligeså rask til senere levering. Sagkyndige begyndte allerede at tale om, at der var solgt betydeligt flere aktier, end der var i selskabet. Gould havde imidlertid lagt en snedig krigsplan, som først blev afsløret, da Vanderbilt havde brugt næsten hele sin formue til at købe alle de aktier, der kunne skrabes sammen. De tre kompagnoner var imidlertid direktører i banen og havde dermed en stor fordel. Denne benyttede de på den måde, at de vedtog at udstede for 10 millioner dollars nye obligationer, der var forsynet med den påtegning, at de kunne ombyttes med aktier. Disse obligationer blev i al hemmelighed solgt til en af Drews' medhjælpere, som omgående lod dem ombytte med aktier, uden at Vanderbilt havde nogen anelse om sagen. Pludselig blev alle disse aktier kastet på markedet, og kursen faldt voldsomt, og rev mange andre værdipapirer med i faldet. Det blev voldsom uro i Wall Street og blandt Vanderbilts vekselerere, som pludselig blev stillet over for det ene tilbud på 1 million dollars efter det andet, men Vanderbilt gav ordre til at opkøbe, og forsøgte at købe en arrestordre på Drew, Gould og Fisk. Han blev ved at købe hele dagen og holdt virkelig kursen. Alle disse aktier blev imidlertid ikke engang solgt på levering således som de tidligere, men blev leveret straks. De var endnu våde af tryksværte, da de blev overbragt til Vanderbilt, som fik et alvorligt chok. Nok var han rig, men det var umuligt for ham at hamle op med en trykkeripresse. Modstanderne kunne blot trykke nogle flere aktier og således tappe ham for hver cent, han havde. Det var også deres hensigt, for - som Gould udtalte - papir køber man i hele baller, og tryksværte er umådelig billig. Vanderbilt var rystet, men det var svært at knuse ham. Trods alt havde han penge til at købe alle de nytrykte aktier. Dagen efter det store slag mødtes de tre kompagnoner på banens kontor for at gøre gevinsten op. Der lå ikke mindre end 7 millioner på bordet - heraf over 4 i kontanter. De var ivrigt optaget af at tælle de mange penge, da der pludselig kom et hæsblæsende bud, som meddelte, at Vanderbilt var gået over til direkte angreb. Ved hjælp af sin bestukne dommer havde han fået afsagt en retskendelse, hvorefter alle tre direktører straks skulle indsættes i fængsel. De tre direktører befandt sig inden for den retskreds, hvor Vanderbilts dommer havde sit sæde, så faren var overhængende. Budet kunne således meddele, at Vanderbilts folk allerede var på vej for at sikre sig deres person og overgive dem til politiets varetægt. Det virkede som et knusende slag på de tre sammensvorne. Hvis de blev sat i fængsel ville de være ude af stand til at foretage noget modangreb over for Vanderbilt. Fisk var ikke rådvild, men sagde til sine kolleger, at han i løbet af få sekunder nok skulle være ude af staten, så var han i hvert fald i sikkerhed for Vanderbilts bestukne dommer. De andre tiltrådte hurtigt ideen, og i største hast blev alle pengene pakket sammen. Med lommerne struttende af banknoter og 6 millioner dollars styrtede Drew, Gouls og Fisk ned mod færgen til New Jersey, tæt fulgt af en droske helt fuld af obligationer. De nåede færgen i sidste øjeblik og kunne nu se sagen an en lille tid i sikkerhed. Penge havde de nok af, ganske vist tilhørte de Erie-banen, men den slags småting generede ikke triumviratet. Vanderbilt blev rasende, da han erfarede, at de tre fyre var stukket af, og han besluttede at bortføre dem med magt og simpelthen transportere dem inden for New Yorks grænser, hvor han kunne overgive dem til politiet. Da Drews og hans konsorter fik nys om disse planer, allierede de sig med politiet i New Jersey og fik stillet en afdeling til deres rådighed til beskyttelse mod Vanderbilt. Ja, man nåede endog så langt, at de forskrækkede direktører stillede et par kanoner på kajen, hvis kommandøren skulle forsøge et stormangreb. Direktørerne sad i New Jersey, og da banen havde sæde i New York, var de ude af stand til at lede forretningerne mere. Denne situation udnyttede Vanderbilt, idet han prøvede at gøre arrest i banens aktier. Gould var ham imidlertid for snedig, idet han sørgede for at få banen indregistreret i New Jersey i stedet for. Så skulle fogedforretningen behandles af dommeren i New Jersey, der var bestukket af Drews. Der blev brugt millioner af dollars på bestikkelse af dommere og på manipulation via pressen. Der herskede væbnet neutralitet, men ingen af parterne befandt sig rigtigt godt ved situationen. Triumviratet længtes hjem, for de kunne kun komme til New York om søndagen, hvor de ikke kunne blive sat fast, men sådanne søndagsudflugter var forbundet med den risiko, at Vanderbilt fangede dem og beholdt dem til om mandagen og derefter overgav dem til politiet. På den anden side havde Vanderbilt fået bundet så mange penge, at hans finansielle situation var meget alvorlig. Det var Vanderbilt, der begyndte fredsforhandlingerne, idet han prøvede at få Drews til at opgive kampen. Denne havde heller ikke noget imod at ofre sine kammerater og begyndte forhandlingerne med kommandøren, men Gould og Fisk opdagede det og ville være med i legen. Dette gjorde ikke forholdet i triumviratet bedre, og Fisk og Gould besluttede derefter at smide Drews ud ved første lejlighed. Allerede ved fredsforhandlingerne fik de chancen. Man enedes om, at Vanderbilt skulle blive af med alle sine aktier til den samme pris, som han havde givet. De tre andre var ikke villige til at afgive det, de havde tjent, og resultatet blev simpelthen, at man tog pengene fra Erie-banen, som blev den eneste tabende part. Til gengæld betingede Fisk og Gould, at Drews skulle udtræde af direktionen til tak for sit forræderi. Skønt han strittede imod det bedste, han kunne, måtte han opgive den guldhøne, der havde lagt så mange guldæg til ham, og det havde vel kostet Vanderbilt noget over 3 millioner dollars. Dermed endte det store slag om Erie-banen, men Vanderbilt længtes efter hævn. Vanderbilt egne jernbaner kørte i de samme egne som Erie-banen, og det udviklede sig derfor ofte til en skarp konkurrence mellem de to selskaber. For at genere Fisk og Gould nedsatte Vanderbilt taksterne for transport af kvæg. Hidtil havde taksten været 125 dollars pr. vognladning, men den blev sat betydeligt ned af Vanderbilt, hvad der imidlertid blot medførte, at Fisk og Gould satte deres takst endnu lavere. Skærmydslerne fortsatte i nogen tid, men så satte Vanderbilt pludselig taksten ned til 1 dollar for en hel vognladning. Det kunne de to andre ikke komme under. En lang tid var Vanderbilt den eneste, der transporterede kvæg, pludselig opdagede han, at denne transport steg voldsomt, og da han søgte efter årsagen, så viste det sig, at Fisk og Gould havde foretaget enorme indkøb af kreaturer og nu lod dem transportere med Vanderbilts baner, hvorved de kunne sælge dem i New York med kæmpefortjeneste. Så opgav Vanderbilt kampen, og han prøvede aldrig siden at krydse hverken Goulds eller Erie-banens veje. Den næsten 80årige Vanderbilt havde fået sit livs første og sidste store nederlag. Det var kun lidt, han havde tabt i penge, men det var gået alvorligt ud over hans prestige, og han vogtede resten af livet alvorligt over de næsten 100 millioner dollars, han havde fået skrabet sammen. I 1877 blev Vanderbilt begravet på herrnhuterkirkegården i New Dorp, og hans formue var på 105.000.000 $. Der blev derefter en del vrøvl i skifteretten. Sønnen til Vanderbilt, William H. Vanderbilt, og mange andre jernbaneejere løb 4 måneder efter ind i omfattende voldsomheder, da jernbaneejerne stillede krav til jernbanearbejderne om nedsættelse af lønningerne - samtidig med at ejerne fik 10% i udbytte hvert år. Strejkekampene begyndte med at fyrbøderne og bremse-mændene på Baltimore & Ohio-banen nedlagde arbejdet i juli, og få dage efter var Baltimore & Ohio-banen totalt lammet, og militæret blev sat ind mod de demonstrerende strejkende. Nu blev jernbanevognene saboteret og andre brændt op, og så begyndte skuddene at knalde. Så gik jernbanearbejderne på Pennsylvania-banen i strejke, og kort efter fulgte Eries og New York Centrals folk. Så rykkede der militære tropper ind i Pittsburgh, der søgte beskyttelse i byens politifængsel mod masserne, og soldaterne prøvede at skyde sig igennem, men blev dræbt af befolkningen. I de næste 3 dage blev der stukket ild på over 500 gods- og personvogne og på 104 lokomotiver, og derefter ild på kontorer, stationer og depoter i og omkring Pittsburgh. Sådan gik det også i Altoona, i Easton, i Johnstown, i Bethlehem, i Reading; og i Buffalo, hvor de strejkende rev jernbanesporene op over en lang strækning og hærgede byen, indtil der kom 1600 regulære soldater og 1800 militsfolk. I Chicago, der var et jernbaneknudepunkt skete et samme i løbet af få timer, selvom der var 10.000 soldater indsat for at stoppe urolighederne. I St. Louis, i St. Paul og i Omaha kom det til alvorlige episoder med tab af menneskeliv og store materielle ødelæggelser. I San Francisco blev urolighederne rettet mod kulierne fra Canton, som Central Pacific havde hentet over til bygningen af den store jernbane. William H. Vanderbilt bekendtgjorde derfor, at der ville blive fordelt 100.000 $ mellem New York Central & Hudson River-banens loyale funktionærer. Men de krav, der var fremsat fra arbejder- og funktionærside blev der ikke hørt på, og nedskæringerne blev gennemført samtidig med takstforhøjelser, ligesom pressen ikke havde sympati med de strejkende, da den var dirigeret af spekulanterne. William H. Vanderbilt førte derefter en priskrig mod New York, West Shore & Buffalo-banen, som han overtog 2 år efter til en slik. Så kom turen til Watertown & Ogdensburg, Boston & Albany-banen og Big-Four-banerne, og 8 år efter Vanderbilts død, havde sønnen tredoblet værdien af jernbanerne. Men automobilindustrien vandt fremad, og den sidste store jernbanekrig begyndte i 1901 mellem Jim Hill og Edward E. Harrimann. Denne krig førtes ikke kun med penge og aktier, men også med våben og sprængladninger. Jim Hill (1838-1916) var Vestens Vanderbilt og ejede ved sin død mere end 35 millioner dollars i jernbaner. Sammen med Morgan snuppede Jim Hill et par jernbaner for næsen af Harrimann. Ved Deschutes-floden i Oregon kom det til kamp, og snesevis af arbejdere blev dræbt og hundrede såret, når eksplositioner lød, men Harrimann døde i 1909 og efterlod sig en formue på 100 millioner dollars, samme år som Ford ville masseproducere sin T-model.(Tin Lizzie - H.G.F.) I 1895 var der vel 400 hjemmelavede biler i USA, og i 1898 bragte Alexander Winton den første fabriksfremstillede bil på markedet. Ford stiftede i Detroit i 1903 Ford Motor Company og alene i året 1914 solgte Ford 250.000 T-modeller. Samme år i 1914 erklærede Ford, at han ville sætte arbejdstiden ned fra 9 timer til 8 timer, plus en mindsteløn på 5 dollars om dagen. Hele den kapitalistiske presse i USA mente han var forrykt, da mange arbejdere jo kun havde 2 dollars om dagen for 9 timers arbejde. Men 10.000 af arbejdere strømmede til Detroit for at få arbejde, men det var ikke muligt at beskæftige mere end de 15.000 Ford-arbejdere, som vitterligt fik 5 dollars eller mere i løn. Men da fabrikken gik fint ville aktionærerne i Ford have et større udbytte, i et år hvor netto-overskuddet var på 52 millioner, medens Ford ville udbygge fabrikken. Aktionærerne gik i retten, og fik dom på at de alene i dette driftår skulle have en dividende på 688 dollars for hver dollar de havde investeret, og Ford trak sig tilbage som præsident. Et stykke tid efter fik han købt de grådige aktioner ud og i 1928 kom A-modellen på markedet, men den model holdt kun i 5 år, da de andre bilfabrikanter solgte nogle mere smarte og strømliniede biler. Ford havde 165.000 mand igang i sine fabrikker.

Oliekongen John Davison Rockefeller (1839-1937) blev den første billionær i USA, og grundlagde Standard Oil i 1879. Han blev 98 år. Men olieeventyret i USA startede med, at en kanadisk ingeniør af fransk afstamning, d'Arcy, interesserede sig meget for olie. Han var tillige meget religiøs og læste daglig i bibelen. En dag læste han om Noah, der tætnede sin ark med jordbeg, og hvor der findes jordbeg, findes der også olie. Efter mange granskninger af teologiske forfattere besluttede d'Arcy at rejse til Persien for at finde olie. Videnskaben var nemlig kommet til det resultat, at Noah sikkert havde levet på disse himmelstrøg, og derfor startede d'Arcy sine undersøgelser her. Atter engang kom religiøsiteten ham til hjælp, men det var ikke kristendommen. De kilder, han nu øste af, var den indfødte befolknings religiøse forestillinger. Han fandt gamle sagn, der endnu levede i folkemunde om templer, hvor der havde brændt en evig ild på alteret. Denne oplysning førte d'Arcy på nyt spor, for han gik ud fra, at denne evige ild blev næret af naturgas, der ligesom jordbeg er en af oliens følgesvende. Nu søgte han ikke længere efter Noahs ark, men efter de gamle persiske templer, og han fandt dem, og han fandt olien. Persien var ikke det første sted, man fandt olie. På det tidspunkt, hvor kanadieren fandt de persiske kilder, var en anden gudsfrygtig mand, John D. Rockefeller, allerede på vej til at blive herskende over USAs olie. John D. Rockefeller var slet ikke født af fattige forældre i Richford. Rygterne i denne retning er kun et udslag af den amerikanske mentalitet med sin tilbedelse af »the selfmade-man«, der forlanger, at alle trustkonger skal være startet som avisdrenge eller have vogtet får. John D. Rockefellers´ far var mirakeldoktor eller rettere sagt kvaksalver, spiller, hestehandler med mere. Han lod aldrig en lejlighed til at tjene penge gå fra sig under sine rundture til de forskellige småbyer i Ohio og de omliggende stater. Når han ankom til en by, nedsatte han sig nogle dage som kræftspecialist og solgte ganske uskadelige dråber for gode priser. Så snart alle byens syge var forsynet, opsøgte han forlystelsesstederne, spillede, drak og fortalte historier, så hele forsamlingen vred sig af latter. Inden der var gået en halv time, var han dusbroder med den halve by og havde indgået adskillige væddemål om sin dygtighed som skytte, eller han arrangerede væddeløb med det resultat, at pengene i de fleste tilfælde fandt vej til hans egen lomme. Det var helt igennem en noget anløben, men særdeles dygtig forretningsmand, John D. Rockefeller havde til far. Faderen var ikke meget hjemme, for som regel fartede han rundt på sine togter for at skaffe penge, og når han var hjemme, tog han sig af sine børns opdragelse på en noget ejendommelig måde. John D. Rockefeller fortalte engang om faderen: »Han var interesseret i adskillige foretagender, og han plejede at fortælle mig om dem og forklare mig deres betydning, ligesom han lærte mig principper og metoder i handelen.« Det var ikke blot i teorien, den gamle kvaksalver underviste sine børn, men også i praksis. Illustrerende for denne side af undervisningen er en udtalelse, som faderen engang selv er kommet med: »Jeg snyder mine sønner, hver gang der er en mulighed. Jeg vil have, de skal være om sig, jeg sjakrer med knægtene og flår dem og løber af med profitten, hver gang, jeg kan slippe af sted med det, jeg vil have, de skal lære at klare sig.« Det er stærke ord for pengene, og der er mange eksempler, som viser, at det heller ikke er tomme fraser. Den gamle Rockefeller var langtfra fattig. Det er et typisk bevis herpå, at han havde sat 1,000 dollars til side til hver af sine sønner, som de skulle have udbetalt den dag, de blev 21 år. John D. Rockefellers var allerede tidligt kommet ind i forretningslivet og ville have sine udbetalt sine penge, allerede da han var 19 år, dvs. i året 1858. Det fik han også, men faderen krævede med et stort grin, at så måtte han også betale renter af pengene, indtil han blev 21 år, og renten fastsatte han til 10 % om året, og John D. Rockefeller måtte af med renterne. Efter amerikansk lovgivning skulle børnene yde alt, hvad de tjente, indtil de var myndige til faderen, men John D. fik sin far til at give afkald på denne rettighed for et beløb på 40 dollars. Derefter fik han ret til at disponere over alle sine indtægter. Den unge mand troede, han havde gjort en god forretning, men i virkeligheden havde faderen blot pudset ham endnu engang. Da det blev den første i måneden, blev han nemlig afkrævet betaling for husly og kost med den begrundelse, at når han havde købt sin frihed, så måtte han også klare sig selv og kunne ikke vente at få kost og logis gratis. John D. Rockefeller begyndte med at gå i byen og hjælpe til i en forretning, hvor han i løbet af nogle år blev en skattet medarbejder. Skønt han ikke fik meget i løn, var han uhyre sparsommelig og sparede en lille sum sammen, som blev lagt til de penge, han fik af sin far. Han fik dermed kapital nok til at starte et agentur sammen med en anden ung mand: Clark, og Rockefeller levede og åndede for deres forretning Clark & Rockefeller, som det første år havde en omsætning på ½ million dollars. Der var ikke tid til nogen form for adspredelse udover søndagens kirkegang. Rockefeller var nemlig meget religiøs og deltog med stor interesse i menighedsarbejdet både som sekretær og kasserer for sin kirke og som lærer i søndagsskolen. På den tid rasede en voldsom oliefeber i Amerika. Ikke engang den hektiske guldfeber ved opdagelsen af guldårerne i Klondyke i Alaska kan sammenlignes med kampen om de første oliefund omkring Titusville i Pennsylvanien i august 1859. Her skød vældige minebyer op på en nat med dansebuler, pigebørn, råheder, spiritus, tyverier, mord og alle arter af udskejelser. Det var samfundets udskud blandet med eventyrere fra alle dele af verden, der stævnede sammen omkring de første boretårne ved Oil Creek. Det var petroleum, som blev raffineret. Jernbanekonstruktør Edwin L. Drake konstruerede det første olieboretårn. Blandt de, der søgte til oliefelterne var også Rockefeller, som i begyndelsen af 1860erne slog sig på olie. Hurtigt blev han klar over, at her var penge at tjene for den, der ikke taber hovedet i heksekedelen, og de placerede deres sidste års indtægter på 17,000 dollars til hver, i olien, men de købte også et lille olie-renseri (raffinaderi), der kom til at danne grundlaget for oparbejdelsen af en af verdens største truster. Det blev til flere renserier. John D. kom af med Clark som partner, og kom i samarbejde med Samuel Andrews og Henry Morrison Flagler. John D. opkøbte det ene renseri efter det andet, og snart var hans virksomhed det største raffinaderi i Cleveland. Men samtidig tog jordspekulationen uanet fart på, og transporten viste sig snart at være et af oliens største problemer, og her gjorde Rockefeller og hans medarbejdere det store kup, der sikrede dem en ubetinget førerstilling indenfor olieindustrien. Taksten på olie fra feltet til New York var 2,56 dollar pr. tønde. Ved hemmelige forhandlinger med jernbanen, som besørgede transporten, lykkedes det Rockefeller at få en privat rabat for sit eget selskab på ikke mindre end 1,06 dollar pr. tønde. Han opnåede denne rabat, fordi han var den største renser, men også fordi han var fræk og betydelig mere koldblodig, end de andre. Der var 3 forskellige jernbaner, som Rockefeller kunne bruge til transporten til New York, og ved at true hver enkelt med at gå til konkurrenterne, samtidig med at han bestak direktørerne i selskaberne privat og eftertrykkeligt, opnåede han denne enorme rabat på 1,06 dollar. Men Rockefeller fik ikke blot rabat på de varer han selv sendte med banen, han fik den samme enorme rabat på 1,06 dollar på de varer, som hans konkurrenter sendte med banerne. Det var vel at mærke en rabat, som konkurrenterne ikke vidste noget om, og som hemmeligt blev udbetalt til Rockefeller, og det gav virkelig penge. Der var 26 konkurrerende renserier i Cleveland, og dem ville Rockefeller gerne have fat i. Det skete på den måde, at han i al hemmelighed henvendte sig til hver enkelt og fortalte dem under tavshedsløfte, at han havde opnået en rabat på 1,06 dollar pr. tønde. Derimod holdt han naturligvis mund med den anden rabat, som han fik af konkurrenternes transporter. Derefter påviste han, at han med denne rabat ville være i stand til at knuse dem og tilbød derefter hvert enkelt renseri, at de kunne komme med, hvis de ville sælge deres virksomhed til ham, men de måtte endelig love ikke at sige noget om det. Den samme tale holdt han 26 gange og med forbløffende resultat i 1869. En skønne dag viste det sig, at ikke mindre end 21 af de 26 havde solgt til Rockefeller. Uden at de 21 på forhånd havde haft nogen anelse om forhandlingerne med de andre, havde han med eet slag sikret sig næsten alle virksomheder i branchen i Cleveland. Kronen på værket blev sat med dannelsen af Standard Oil, d. 10 januar 1870, der derefter langsomt åd sig ind i alt, hvad der hed olie. Men John D. Rochefeller prøvede dengang ikke at købe oliekilderne op, og i begyndelsen var ejerne af oliekilderne høje i hatten, fordi de mente, at de sagtens kunne få deres olie raffineret og solgt. Men Standard Oil skulle snart overbevise dem om det modsatte. Da producenterne engang prøvede en opstand mod det voksende Standard Oil, ja så lukkede Standard Oil sine renserier og tvang omgående ejerne af oliekilderne til at underkaste sig Standard Oil, der snart var den første altdominerende trust indenfor oliebranchen. Ville en konkurrent ikke lade sig købe ud, så blev han simpelt hen knust. Der findes adskillige tilfælde, hvor Standard Oil har foræret olie bort, bare for at tilintetgøre en ubehagelig konkurrent. Rockefeller tjente så enorme summer i sine selskaber, at han ikke længere kunne placere alle pengene indenfor olieindustrien, simpelthen fordi han ejede næsten alt, hvad der var værd at eje i denne branche. Derfor begyndte Rockefeller at opkøbe stålværker, kobberminer, blyminer og andre store bjergværker. Blandt disse erhvervelser var også de store malmlejer ved Øvre-sø. De var blevet betydeligt udvidet af Rockefeller, som havde gjort lejerne til store overskudsforetagender ved at organisere transporten fra de noget afsides liggende lejer. Men Rockefeller blev USA's fjende nr. 1 og gang efter gang blev han anklaget for retten, men han var glat som en ål, og både han og hans mænd forstod at holde mund, så undersøgelsen gav sjældent noget resultat. Olieprisen blev skruet op, og millioner og atter millioner af dollars blev trukket ud af den forbrugende befolknings lommer og over i trustens kasse, og der blev sendt talrige trusselsbreve til Rockefeller fra folk hvis livsværk han havde knust. Selv Pennsylvania-jernbanen, den ene af de tre jernbaner, som Rockefeller anvendte til sine olietransporter, måtte bukke under for Standard Oil. Banen var begyndt at interessere sig for nogle uafhængige renserier, hvad der medførte den voldsomste harme hos Rockefeller. Han indfandt sig hos direktøren og fik et fuldkomment raserianfald, fordi han mente, de optrådte tølperagtigt ved at blande sig i olieindustrien. Da direktøren nægtede at følge hans krav, tog han straks alle fragter fra jernbanen og fik de to andre jernbaner til at nedsætte fragtsatserne på mange forskellige områder for at trække al det gods, det var muligt, bort fra den formastelige Pennsylvania-jernbane. Kampen varede i halvandet år, da der på en eller anden måde pludselig udbrød strejke på Pennsylvania-jernbanen, og banen måtte opgive kampen og sælge alle sine olieinteresser til Rockefeller. Kort forinden denne kamp havde Standard Oil sat priserne voldsomt op, og Standard Oil kunne det følgende år udbetale 50 % til sine aktionærer. Alle konkurranter blev opkøbt af Rockefeller eller de blev opfordret til at tilslutte sig Rockefeller-sammenslutningen. De store jernbanestrejker i 1877 holdt sit indtog på Pennsylvania-banerne. Lokomotiver blev saboteret, pakhuse og stationsbygninger nedbrændt. I 1878 kontrollerede sig Rockefeller-sammenslutningen 95 % af samtlige olieledninger og raffinaderier i USA. I kongressen blev der stiller lovforslag om offentlig indsigt i virksomhedsregnskaberne, men loven blev aldrig vedtaget. Ophidselsen i befolkningen var ved at kulminere, da der blev rejst tiltale mod Rockefeller og trustens andre ledende folk for pengeafpresning, bestikkelse og sammensværgelse. Men sagen blev ikke til noget. Der blev afholdt forhør, men en stædig tavshed fra deltagerne i trusten og nye omfattende bestikkelser af undersøgelseskommissionen fik det helt til at løbe ud i sandet. De forbundne selskaber i Rockefeller-sammenslutningen overdrog deres aktier til 3 af Standard Oils folk, som derefter stod som juridisk ejer af de forskellige virksomheder. Med denne juridiske konstruktion og fiktion kunne de anklagede give forskellige svar i retssalene, sådan at de var urørlige. De dirigerede priserne selvom der var overproduktion, og juristerne kunne ikke røre dem. Andre brancher gentog den samme virksomhedskonstruktion indenfor, sukker, kødkonserves, glas og tobak, bomuldsfrøolie. Kongressen vedtog så Sherman-loven i marts 1892, og i Ohio måtte Standard Oil opløse sit monopol. Så vedtog New Jersey en ny lov og der opstod så forpagtnings-selskaber i denne stat, hvor Standard Oil så kunne søge hen. I 1896 trak John D. Rockefeller sig ud af Standard Oil, og i 1897 rykkede hans søn John. D. Rockefeller junior ind. I løbet af de næste 15 år blev familieformuen 4-doblet, bl.a. p.g.a. eksplositionsmotoren udbredelse. Men retssagerne kuilminerede i 1890erne og en masse politikere måtte bestikkes med høje pengebeløb. Ved århundredskiftet blev Theodore Roosevelt præsident, og han var trusthader og blev genvalgt til præsident i 1905, netop fordi han ville tage kampen op mod monopoltrusterne. Det første og vigtigste mål måtte selvfølgelig være at knække Standard Oil. Sagen nåede dog først at komme for i 1904, hvor den behandledes ved retten i Chicago. Det var en af Roosevelts bedste medarbejdere, dommer Landis, der skulle bedømme sagen. Skønt Rockefeller nægtede at give møde i retten, blev han under trussel om fængsling tvunget til at møde op og afgive forklaring. Meget resultat kom der ikke ud af ham, for han lod som om han pludselig havde tabt hukommelsen. Han foregav, at han ikke vidste noget om, hvad der skete i Standard Oil eller kendte noget til, hvilke selskaber det ejede eller hvordan dets økonomiske stilling var. Men Rockefellers medarbejdere kunne ikke stå mod Landis mange faldgruber og stadige trommeild af spørgsmål. Det lykkedes dommer Landis at få konstateret, at indtægterne i foregående år havde været på mellem 50-100 millioner dollars. Det var tal, som kunne tage vejret fra amerikanske forretningsfolk, ikke mindst fordi man var klar over, at tallene uden tvivl i virkeligheden var endnu højere end det tal, en af direktørerne havde nævnt. Retssagen varede i lang tid, men til gengæld blev dommen også en bombe af rang. Nok havde man ventet, at det ville blive en kæmpebøde, men den oversteg alle forventninger. Med henvisning til de enorme indtægter og de mange lovovertrædelser, fik Standard Oil den største bøde, der nogensinde er idømt af en domstol på 29¼ millioner dollars, og så udtalte dommer Landis endda sin store sorg over bødens utilstrækkelighed, idet han beklagede, at der ikke havde været lovhjemmel til at sætte alle trustens ledende folk i fængsel. Han sammenlignede deres forbrydelser med andre lovovertrædelser og fastslog, at de var lige så store forbrydere som falskmøntnere og postrøvere. Dommen virkede som et fuldkomment slag på offentligheden og ikke mindst på Standard Oli´s førende folk. Denne dom skulle blive efterfulgt af en anden dom, afsagt ved De Forenede Staters ret i 1911, hvor det blev bestemt, at forpagtningsaftalerne/selskaberne i New Jersey var ulovlige og den vældige Standard Oil trust skulle derfor opløses. Offentligheden jublede, fordi den troede, at nu var olietrusten endelig knust, nu kunne den ikke rejse sig igen, men man tog fejl. Formelt blev Standard trusten opløst i nogle og tyve selskaber, men majoriteten, dvs. den egentlige magt, blev ved at ligge på de steder, hvor den altid havde været, hos Rockefeller og hans nærmeste medarbejdere. Standard Oil fortsatte sin vækst og omlægningen medførte at aktiekapitalen steg fra 663 millioner dollars til 885 millioner dollars, og Standard Oil var stadig verdens største olieselskab. John D. Rockefeller var kynisk og hensynsløs, og tilsidesatte ethvert menneskeligt hensyn i sit forretningsliv. Han var hellig og spartansk i sin levevis, men var uden gnist af moral, når det gjaldt forretning. Næppe nogen forretningsmand er blevet i den grad hadet som Rockefeller, og medens han i sin ungdom havde taget dette had fra andre meget let, så begyndte det at tynge ham, da han blev gammel. Det blev så alvorligt for ham, at han anvendte al sin tid i den sidste halve snes år af sit liv på at skaffe sig venner og popularitet, og man formoder at han har givet ¾ milliarder dollars til baptist-universiteter og andre undervisningsformål.

Junius Spencer Morgan (1813-1890) begyndte sin forretning i 1829, og blev i 1854 partner med George Peabody, og i 1864 skiftede deres firma navn til J. S. Morgan & Co.. Junius Spencer efterlod sig værdier til 10 millioner dollars til sin søn: John Pierpont Morgan, senior (1837-1913), hvis første store forretning foregik under den Nordamerikanske Borgerkrig, hvor han erhvervede 5,000 rifler fra nordstaternes hær til en pris af 3½ dollars pr. styk. Det var våben, som den amerikanske krigsminister havde kasseret som livsfarlige. Det lykkedes J. P. Morgan at sælge dem til Sydstaterne for 22 dollars pr. stk., og det gav en fortjeneste på 92,500 dollars. Under den store finanskrise i 1893 var De Forenede Staters finanskasse hårdt truet, og præsident Cleveland søgte hjælp hos Morgan får at løse krisen. Krig har altid betydet en forøgelse af Morgans formue, og han ordnede lånet ved den spansk-amerikanske krig i 1898, samt De Forenede Staters krigsgæld efter Borgerkrigen, og det amerikanske kæmpelån til England under 1 Verdenskrig. Ved John Pierpont Morgan seniors død i 1913 overtog hans søn: John (ell. Jack) Pierpont Morgan junior (1867-1943) kontrollen over 4 amerikanske banker, 33 trust kompagnier, 3 livsforsikringsselskaber, 10 jernbaneselskaber, 3 sporvejsselskaber, 1 fragtselskab »International Mercantil Marine«, samt magten, gennem sammenflettede bestyrelser, i over 18 andre jernbaner, United States Steel Corporation, General Electric, American Telephone & Telegraph Co., 5 vigtige industrigrene og andre interesser i New York, Paris og London. Med 13 % af verdens bankkapital holdt Morgan-Stillman-Baker-koncernen som en hængebro kreditten oppe i disse selskaber.« Morgans formue var så vældig, at den knap kunne måle i penge, og junior blev den mægtigste finansmand i verden. Hans hovedselskaber var de tre banker: »First National Bank«, »Bankers Trust« og »Guaranty Trust«, der var så enorme, at deres samlede aktivmasse androg 3,4 milliarder dollars. Morgan havde også allieret sig med to andre ligeså store banker: »National City Bank« og »Chase National Bank«, der havde en samlet aktivmasse på omkring 4,8 milliarder dollars. Morgans bankgruppe havde omkring en tredjedel af alle bankaktiver i hele USA, og bankgruppen styrede en række selvskaber. Morgan beherskede 65 % af USA´s forsikringsselskaber og 72 corporationer, men Morgan er også repræsenteret i selskaber, som havde en samlet aktivmasse på 74 milliarder dollars, eller 24 % af USA´s erhvervsliv i 1938. International Harvester, General Electric, American Tobacco, Goodyear, International Match Compagni (tændstiksfabriker), og diamanten i Morgans kæmpemæssige system var United States Steel Corporation. Det var verdens største stålværker, som ejede de enorme anlæg i Pennsylvanien og ved Chicago. United States Steel Corporation beskæftigede 237,000 arbejdere i 1938. Oprindelig havde Morgan ikke nogen særlige interesser i stålindustrien, men da Carnegie, stifteren af det internationale belønningsfond for redning af menneskeliv, besluttede at opløse sin mægtige ståltrust, købte Morgan selskaberne op. Der var sket det, at John Warne Gates kom til Texas i 1878 som handelsrejsende i pigtråd, men snart producerede han selv pigtråd, selvom han overtrådte patentlovene. I løbet af 1880erne fik han købt sig ind i andre pigtrådsfabrikker, og danne en trust med 90 millioner dollars. Gates blev direktør hos Morgan i en ny virksomhed, Federal Steel, men Morgan lavede nogle numre, så Gates måtte sælge, og så blev Gary præsident for Federal Steel. Krigen med Spanien i 1898 medførte at både Federal Steel og Carnegie tjente mange penge. John Warne Gates havde fået etableret American Steel & Wire, og de to brødre Moore havde hovedparten af USA´s pladevalseværker. Carnegie og hans kompagnon kul- og kokskongen Henry Clay Frick fik et spændt forhold til hinanden, og Frick fratrådte, og blev afløst af Charles Schwab. Men i år 1900 meddelte Morgans nye sammenslutning, National Tube, og John W. Gates samt brødrene Moore, at de ikke mere ville købe stål og råjern hos Andrew Carnegie. De satsede øjensynligt på Morgans Federal Steel-sammenslutning, og det så ud til at trække op til krig mellem stålproducenterne og samtidig også mellem jernbaneejerne. Men efter et stykke tid blev det ordnet sådan at Morgan købte Carnegies virksomheder for 492.000.000 dollars, plus Gates virksomheder og nogle andre gruber og værker. Kontrollen over Federal Steel, National Steel og National Tube havde Morgan i forvejen, og d. 1. april 1901 blev dannet United States Steel Corporation. Salget af Carnegies virksomheder, medførte at en række af hans medarbejdere blev millionære i Pittburgh. Det var Charles M. Schwab, Carnegies høje hånd, der fik ideen til United States Steel Corporation, og kapitalen beløb sig til 1.402.000.000 dollars. Men Rockefeller havde jo nogle malmlejer ved Øvre-sø, og efter en forhandling mellem Morgan og Rockefeller købte Morgan malmlejerne for 205 millioner dollars, og Rockefeller fik betalingen i aktier i det nye selskab, og indskrænkede sig nu til at tage sæde i det nye selskabs bestyrelse sammen med sin søn. Morgan var og blev herskeren over det første selskab, hvis samlede kapital beløb sig til mere end 1 milliard. Morgans højre hånd: Elbert H. Gary, udarbejdede derefter nogle prisaftaler mellem en række stålproducenter. Ganske vist ejede Morgan U.S. Steel, der omfatter langt den væsentligste del af Amerikas stålindustri, men der var stadigvæk stålværker udenfor. Princippet for aftalen var, at man satte en fast pris på stålet leveret i Pittsburg i Pennsylvanien, hvor U.S. Steel havde sit største stålværk. Så rundt omkring i USA blev prisen på stål så udregnet efter prisen i Pittsburg med tillæg af fragtomkostningerne til det pågældende sted fra Pittsburg. Men stålforbrugerne protesterede og et amerikansk skibsværft anlagde sag mod trusten og førte bevis for, at et stort slagskib til den amerikanske flåde var blevet flere hundredtusinde dollars dyrere end beregnet på grund af denne fragt, idet der jo slet ikke var sket nogen fragt, da stålet var leveret fra et stålværk i nærheden af værftet. Samtidig indklagede en bygmester i Chicago også trusten for retten, idet han beviste, at han måtte betale 400,000 dollars mere for stålet til en skyskraber end den faktiske pris, da stålet var leveret fra stålværkerne i Chicago. Resultatet blev, at prisaftalen blev erklæret for ulovlig. Ståltrusten havde brugte ny andre metoder og brugte sammenkomster, de såkaldte »Gary-dinners«, hvor stålpriserne ændredes næste dag overalt for alle stålværkerne, og via disse personlige forbindelser, blev det umuligt for regeringen og domstolene at føre noget bevis. Men til trods for stålsammenslutninger og bedre produktionsmetoder steg jernbaneskinner fra 23,75 dollar pr. ton til 28 dollars pr. ton. (afsnittene om Vanterbilt, Rockefeller og Morgan er klippet og omarbejdet fra Helge Andersens »Kapital og Magt«, hvori der er adskillige flere oplysninger).

Ivar Kreuger (1880-1932) var født i Kalmar i Sverige han blev også anset for en af verdens betydeligste og største finansfolk med en enestående økonomisk magt. Han blev ingeniør, og efter nogle år i udlandet kom han hjem til Sverige, hvor han startede firmaet »Kreuger & Toll«, hvis vigtigste arbejdsfelt var bygninger af jernbeton. Ivar Kreugers far havde derimod et par mindre tændstikfabrikker. I 1913 viste der sig vanskeligheder med fabrikkernes drift, og faderens bankforbindelse foretog en sammenslutning af 8 forskellige firmaer i »Forenade Svenska Tandsticksfabrikker«, med en samlet aktiekapital på 4 millioner kr.. Ivar Kreuger blev direktør og tog kontakt til sin onkel: Frederik Kreuger, der var ejer af et salgsfirma med hovedsæde i London, men Frederik Kreuger ville ikke sælge. Så blev Frederik drukket fuld og underskrev og solgte. I 1917 blev så oprettet to nye fabrikker i Trollhattan, én fabrik for klorsurt kali og én for fosfor, og der oprettedes et salgsfirma i USA og Canada, en træforædlingsfabrik, en krydsfinérfabrik, et rederi og et speditionsfirma, og en række hemmelige udenlandske selskaber, hvis antal og virksomhed man ikke kender, ikke mindst i Lichtenstein, fordi der ikke fandtes aktieselskabslovgivning i Lichtenstein. Selskabet var nu blevet så stort at det blev sammenlagt med den største svenske tændstikkoncern »Jönköping-Vulkan«, og »Svenska Taandstiksaktie-Bolaget« og dermed var kapitalen vokset til 45 millioner kr., og nu kunne erobringen af verdensmarkedet begynde. Med en kredit på 60 mill. kr. bredte trusten sig i udlandet og i England, lånte en bankkoncern Ivar Kreuger 90 mill. kr. til udvidelse af trusten. Kreuger fik nu monopol af forskellige stater, og ydede store lån og betalte fantastiske summer for at få eneretten til at fabrikere eller sælge tændstikker. Kreuger indregistrerede sine selskaber i forskellige lande, hvor kravet til aktieselskaberne ikke var for store. I sommeren 1923 var Kreuger i Lichtenstein og forhandlede her både med regering og rigsdag, og resultatet blev, at Kreuger fik tilladelse til at oprette et aktieselskab med 80 mill. sveitzerfrancs, hvorfor der skulle betales en årlig skat af 60,000 francs i de første 3 år, og derefter 30,000 francs. Det blev selskabet Continental Investment, der dermed dannedes med Kreuger som direktør, ham selv og hans sekretær som eneste bestyrelsesmedlemmer, og uden nogensinde at drive nogen form for virksomhed i Lichtenstein, ikke engang et kontor var der. Da der praktisk talt heller ikke blev ført bøger, udover de notater, som Kreuger gjorde i sin lommebog, var det et ideelt foretagende for tændstikkongen at manipulere med. Det var ét af de selskaber, der blev brugt til at camouflere spekulationer med og hvor man førte trustens forskellige konti for bestikkelse og lignende. Tændstiktrusten arbejdede nemlig med stor forkærlighed gennem bestikkelse både af underordnede embedsmænd, men også af højtstående personer. Den spanske diktator, Primo de Rivera, modtog en klækkelig sum af tændstiktrusten for at give den store fordele på det spanske marked. Den indiske politiker, sir Padamji Ginwala, skaffede tændstiktrusten en værdifuld toldbeskyttelse på det indiske marked og modtog som belønning en årlig understøttelse på 7,000 pund sterling. Der gik vanvittige summer til bestikkelse. Engang blev der brugt 16 mill. kr. til at forberede monopolet i et enkelt land, men Kreuger kunne fortælle, at han havde anvendt yderligere 60 mill. kr., og at de allerede var afskrevet. Det var via trustens firmaer i Liechtenstein og lignende stater at den slags blev bogført, for at offentligheden ikke skulle få noget at vide. Kreuger gav millioner for sine monopoler, men han forlangte også at tjene millioner på sine varer. Et eksempler var monopolet i Peru, der blev afsluttet i 1925. Landet havde hidtil produceret 85 % af sit tændstikforbrug selv, men efter afslutningen af overenskomsten med Kreuger opkøbte staten alle fabriker, som simpelthen blev nedlagt og hele forbruget af tændstikker importeredes fra Sverige. Prisen blev fastsat til ca. 25 øre for en æske med 40 tændstikker. Til gengæld for denne uhørte pris betalte Kreuger Peru 20,000 pund sterling om året. Men det viste sig vanskeligt at sælge tændstikker til den pris. Hele befolkningen gjorde oprør mod monopolet og søgte på alle mulige måder at undgå bestemmelserne. Mange mennesker ernærede sig ved smugleri af tændstikker, og de indsmuglede tændstikker fandt rigelig afsætning, fordi det var blevet en hel befolknings kamp mod monopolet. Regeringen indskrænkede sig ikke blot til at straffe dem, der havde indsmuglet tændstikker, men der blev også sat store pengebøder og straffe for dem, der brugte indsmuglede tændstikker, men heller ikke det hjalp. Fyrtøj og mange andre midler blev taget i brug for at undgå de forhadte svenske tændstikker. Kampen mellem monopolet og befolkningen blev så voldsom, at tændstiktrusten endog fik gennemført et politiforbud mod, at borgere på gaden lod andre tænde cigarer eller cigaretter ved gløden af en brændende cigar. Men trods bøder blev peruanerne ved med at »låne ild hos hinanden«. Skønt monopolet sikkert havde givet underskud på grund af denne boykot, blev prisen på tændstikker ikke sat ned. Det var en principsag, for Peru blev brugt af trusten som et udmærket eksempel på, hvor højt en tændstikpris kunne skrues op, et vigtigt argument overfor andre lande. Skønt trusten stadig fik flere udenlandske penge at arbejde med, blev den ved med at være behersket af svensk kapital. For at skaffe penge nok blev Kreuger nødt til at sælge en del af aktierne i stab til et nydannet selskab, som ikke beherskedes af svensk, men af amerikansk kapital. For at forhindre, at stemmeretten gled ud af hånden på sig, lavede han et genialt træk. Forinden salget blev stemmeretten for de aktier, som amerikanerne skulle have, nedsat til en tusindedel af den stemmeret, som de normale stamaktier, der ejedes af Kreuger & Toll, havde. Selvfølgelig kunne aktierne ikke pludselig få nedsat stemmeretten, men det blev ordnet på den måde, at Kreuger lod udstede nye aktier, som blev kaldt for b-aktier, og som kun fik denne ringe indflydelse i selskabet. I en udtalelse fra bestyrelsen i anledning af denne transaktion, blev det direkte udtalt, at de nye b-aktier var beregnet for de ikke svenske aktionærer. Det ville have været nærmere sandheden, hvis der var blevet sagt, at b-aktierne var beregnet på folk, der ikke tilhørte Kreugers finansgruppe. Ved denne transaktion kunne tændstikkongen stadig herske over selskabet, for der skulle 1,000 b-aktier til at stemme blot en eneste af hans a-aktier ned på en generalforsamling. Selvom der var 190,000 b-aktier, havde de kun 190 stemmer overfor de 90,000 a-aktier, hvoraf majoriteten ejedes af Kreuger & Toll. Der skabtes ikke nye værdier. Der blev ikke foretaget væsentlige tekniske forbedringer i tændstikindustrien. Trusten købte det ene selskab efter det andet og skaffede sig monopolrettigheder. Ved forhøjelse af priserne sattes aktiernes værdi i vejret. Kreuger blev en moderne guldmager, der stampede million op efter million af ingen verdens ting. Et lands tændstikfabrikation gik økonomisk dårligt. Han lånte landet, der var nødstedt på grund af verdenskrisen, penge og fik til gengæld håndsret over landets tændstikindustri. Det var landets beboere, der kom til at betale gennem stigende priser. Det var kun et monopol, der blev udnyttet. De gamle guldmagere arbejdede i laboratorier med kolber og digler. Den moderne guldmager har ikke andre hjælpemidler end bankkredit og papirer, dynger af papir, smukt trykte aktiebreve og kurslister. Begynder det at skride i papirbjerget, så udstedes der blot nye papirer, som skal stive de andre af. Det hele er papir og tal i bøger i selskaber, hvis eneste virksomhed består i at eje andre papirer og udnytte monopolrettigheder. I 1927 fik han afsat en mængde træ og maskiner i Frankrig. Til gengæld ydede Kreuger et lån på 75 mill. dollar til den franske ministerpræsident Poincare til 5 % og en kurs på 93½, idet Poincare var blevet afvist af de amerikanske lånekapitalister, selvom han ville forrente lånet med 8 %. Men Kreuger kunne bagefter optage et lån i USA på 50 mill. dollars til en kurs af 98½ og en rente på 5 %, og det viser at Kreugers kredit på verdensmarkedet var betydeligt bedre end Frankrigs. Da trusten var hårdt truet særlig af de økonomiske engagementer ved erhvervelsen af monopolet i Tyskland, måtte Kreuger til Amerika for at skaffe penge. Men krisen havde også holdt sit indtog her og gjorde det umuligt for ham at skaffe fornøden kredit. Morgan kunne hjælpe ham, men han ville ikke. Da Kreuger i begyndelsen af marts måned tog fra Amerika, var han og hans trusts skæbne besejlet. Morgan havde afsagt dødsdommen, for hvis denne mand ikke ville hjælpe, var det umuligt at skaffe de fornødne millionbeløb. Overrejsen over Atlanterhavet varede kun en lille uge, men på denne uge havde Morgan allerede haft tid nok til at sælge alle sine papirer i International Match Compagni, tændstiktrustens store amerikanske selskab. D. 12 marts 1932 gjorde Ivar Kreuger selvmord i Paris, og det, der hidtil havde været anset som det sikreste af alt sikkert, aktierne i »Kreuger og Toll«, blev pludselig værdiløse. Ivar Kreuger havde grundlagt firmaer med hundrede millioner af kroner i kapital, og ydede kæmpelån til stater. Men efter hans død var aktiernes værdi ikke meget større end det papir de var trykt på. Der taltes om forfalskede italienske skatkammerbeviser og om enorme hemmelige tab. Hvor enorm tændstiktrusten var blevet ved Kreugers død, forstår man af den oplysning, at stab og International Match Compagni ejede over 250 fabrikker i 43 forskellige lande. Kreugers virksomhed var et væv af urigtige og falske regnskaber, med selskaber rundt om i alle verdens lande. Men tændstiksmonopolet, der var et verdensmonopol flyttede fra Sverige til Amerika. Kreuger, der kun havde interesseret sig for tændstikker, erstattedes af verdens mægtigste finanskonge, John Pierpont Morgan junior. Dagen efter Kreugers selvmord kunne man købe en sækfuld af hans aktier for få dollars, og Morgan købte atter tændstikspapirer. De selvsamme aktier, som han få dage tidligere havde solgt for millioner, købte han nu for tusinder og sikrede sig dermed herredømmet over dette selskab, der trods krakket bevarede sit økonomiske herredømme over næsten hele verdens tændstikindustri. Det hele var blot en finansmanøvre fra Morgans side.

Kapitalismen og monopolernes udvikling i 1900-tallet

I USA var der i år 1900 75,9 millioner indbyggere. De 66.8 millioner var hvide personer, 8.8 millioner var negre, og 350.000 tusinde var af andre racer. Deraf udgjorde indianere 237.000. I år 1910 var der 91,9 millioner indbyggere, hvoraf 81.7 millioner var hvide, negrene var 9.8 millioner, og andre racer udgjorde 410.000, hvoraf indianerne udgjorde 266.000 tusinde. I 1919 er der omkring 106 millioner mennesker i USA, hvoraf over 90 millioner var af europæisk afstamning. Den stærke befolkningsvækst til USA skyldes særligt indvandringen fra Europa. Af de 91.9 millioner indbyggere i 1910 var 13.5 millioner således fødte i udlandet. Fra 1910 til 1919 var omtrent 5 millioner nye indvandrere kommet til USA. De kom mest fra Sydtalien og Østeuropa, og der kom ca. 250.000 indvandrere fra Norden. USA tillader ikke mere at indvandringen sker som nybyggere, men de skal være billig arbejdskraft til industrien. Af de voksne emigranter fra 1910-19 kunne over 1 million hverken læse eller skrive. Der fandtes i 1910 38,1 millioner mænd og kvinder i USA, som var gainfully occupied, dvs. de havde en indtægtsgivende beskæftigelse. De fordelte sig således, omtrent: landbrug, kvægavl og skovdrift 12,7 millioner (heraf 5,9 millioner lejede landarbejdere.). I gruber og stenbrud 0,96 millioner; fabriksindustri 10,6 millioner (heraf 1,8 millioner kvinder.); transportvæsnet 2,6 (heraf 1,2 millioner ved jernbanerne.); handel og bankledelse 3,6 millioner; I offentlig tjeneste 0,46 millioner (heraf næsten 100.000 politifolk.); liberale erhverv 1,7 millioner (heraf 600,000 lærere og lærerinder.); husarbejde og personlig pleje 3,8 millioner (heraf ½ millioner vaskeriarbejdersker og vel 2/5 millioner restaurationsfolk.); kontorarbejde 1,7 millioner. Under 1. Verdenskrig 1914-18 stoppede indvandringen delvist, og mange Nordstater trak negerarbejdere fra Syden op til fabrikkerne i nord. De farvede negre måtte ofte slå sig ned i bydele, som hidtidig havde været rent hvide, og dette boligforhold sammen med konkurrencefrygten ledte til en del optøjer. Fagforeningerne i Chicago ved de store slagterier gjorde dog ikke længere forskel på hvide og farvede arbejdere. Størstedelen af USA´s 106 millioner indbyggere i 1919 boede stadig øst for Mississippifloden. Befolkningens tyngdepunkt, som langsomt kryber vestpå, ligger i 1919 i det sydlige af staten Indiana, kun et par hundrede miles fra Chicago. Men selv i øststaterne er der plads nok til umådelige folkemasser. Sætter vi befolkningstæthedstallet for Danmark til 195 (og Belgiens til 673), da var det tilsvarende tal for følgende US-stater i 1910, gående vestpå: New York 191, Illinois 100, Iowa 40, Kansas 21, Californien 15. I Bjergstaterne er tallet endnu langt lavere; det rige Montana f.eks., der er så stort som Japan, har endnu ikke 500.000 indbyggere; selv de to korndyrkende Dakota-stater, hvis prærier dækker et lignende uhyre areal, har kun en befolkning som de små danske øer. Hele USA´s befolkningstæthed er ikke højere end 35. Men under det nuværende samfundssystem flytter man ikke ud som nybygger, idet der er en tydelig tendens med at folk flytter fra landet og til byerne. I 1919 er der tilnærmelsesvis ligevægt mellem de to store grupper; men i 1910 var procenttallet for bybefolkningen (i byer over 2500 indbyggere) kun 46.3 %; i 1900 kun 40.5 % og i 1890 blot 36.1 % for hele landet. Imellem 1900 og 1910 steg landbrugets samlede værdi med over 100 %, men farmenes antal steg kun med ca. 11 % og det benyttede areal steg også kun med ca. 11 %. Det er byerne, som sluger den store befolkningstilvækst. New York har nu ca. 6¼ millioner indbyggere og Chicago ca. 2 ¾ millioner indbyggere. Omkring 125 byer har over 50.000 indbyggere og af dem har en halv snes over 500.000 indbyggere.

USA rummer alle naturlige råstoffer og livsbetingelser, en mennesker kan ønske sig: passende varme og nedbør, agerjord, græsland, tømmer, mineraler og kemikalier, olie, kul og vandkraft osv.. Mississippidalen, kunne med lethed føde hele verdens befolkning og klæde den, hvis al jorden lagdes under planmæssig drift. Og foruden det findes der jo millioner af acres af udmærket dal- og sletteland og af græsgange i bjergene. Skovene har været udsat for en slem rovdrift i det 19. århundrede, så at man nu kun i 1919 kan hugge første klasses tømmer ude i veststaterne og helt nede i syden. Jordbundens indre rigdomme er umådelige. Af kul regner man, der endnu ligger 3 ½ million millioner tons urørte kul; op til nytår 1918 var i alt kun ca. 18.000 millioner tons kul brudt og brugt i USA. Også den slumrende vandkraft er af en næsten fantastisk størrelse. Navnlig efter Borgerkrigen i 1864, blev Unionen en økonomisk-politiske enhed under Nordstaternés førerskab, - og kapitalismen har blomstret. Men det er først efter den 1. Verdenskrig, at USA er blevet flyvefærdig. Før krigen var USA's vigtigste eksportvarer i rækkeorden: Råbomuld, Jern- og Stålprodukter, Brødkorn og Mel, Kød- og Mejeriprodukter, Kobber, Mineralolie, Tømmer og Trævarer og Tobak. De udgjorde tilsammen 70 % af hele udførslen. De vigtigste importvarer var, - ordnede efter værdi: Hør, Hamp og lign. og produkter heraf, Kaffe, Huder og Skind, Kemikalier og Kunstgødning, Silke og Silkevarer, Sukker, Rågummi, Bomuldsprodukter og Trævarer. De tropiske produkter udgjorde i 1913 omtrent halvdelen af hele USA's indførsel. 1. Verdenskrig ændrede betydeligt på handelsbalancen.

USA´s vigtigste produktionsfelter i masseværdi:

1900

1910

1917

Hvede i millioner bushels.

522,2

635,1

636,7

Majs i millioner bushels

2105,1

2886,3

3065,2

Råbomuld i millioner 500 Pd.s baller.

10,1

11,6

11,3

Kul i millioner tons.

240,8

447,9

640,7

Petroleum i millioner tønder á 1,85 hl.

63,6

209,6

335,3

Jernmalm i millioner tons.

27,6

51,2

75,6

Stål i millioner tons.

10,2

24,0

45,1

Kobber i millioner tons.

0,27

0,48

0,84

Guld i millioner dollars.

79,2

96,3

83,8

Antallet af husdyr på bondelandet er ikke i stigning, med undtagelse af svinene, der er Chicago-fabrikkernes råprodukt. Antallet var for årene 1910 og 1918 følgende, i millioner: Hornkvæg: 69,0 og 67,4; Heste: 21,0 og 21,5; Får: 57,2 og 48,6, og Svin: 47,8 og 71,0 millioner. I 1918 indbragtes til de syv ledende markeder i Mississippidalen i alt 25,5 millioner slagtegrise, mod kun 15,3 millioner i 1910. USA´s fabriksindustris kraftforbrug var i 1904: 13,5 millioner hestekræfter, i 1909: 18,5 millioner, men i 1914: 22,5 millioner, dvs. en stigning på 66,7 % i disse 10 år, under hvilke befolkningstilvæksten kun viser sig at have udgjort 19,6 %. Jernbanelinjernes længde udgør tilsammen over ¼ million miles, hvilket er over en tredjedel af hele verdens linjelængde. Mellem 1910 og 1916 er der anlagt nye baner, hvis længde alene er mere end det 10-dobbelte af Danmarks samlede system. Samtidig steg den befordrede fragtmasse fra 1,8 til 2,2 milliarder tons, og passagertallet fra 972 millioner til 1006 millioner. Desuden findes her ca. 50.000 miles elektriske og af telegraflinjer nær ved 2 millioner miles. Omtrent 7 millioner telefonapparater er i brug. Postvæsenet omdeler årlig over 20 milliarder stykker post. Der er nu i 1919 indregistreret ca. 5 millioner personbiler - en for hver 21 sjæle i USA. Ford-Kompagniet i Detroit producerer alene 3.500 færdige vogne om dagen.

Søkrigen mellem England og Tyskland medførte at handelsflåden steg. I 1910 anslog man handelsflådens samlede tonnage til ca. 7,5 millioner og i sommeren 1918 til ca. 10 millioner, hvoraf ca. 3 millioner befandt sig i ferskvandsfart. Alene gennem de store Sault-Sainte-Marie sluser ved Øvre Sø befordredes der i de isfri måneder i 1918 fragt til en værdi af næsten en milliard dollars og en vægt af 87 millioner tons, mest jernmalm, kul, hvede og mel. En del af skibsnybygningerne under 1. verdenskrig er solgt til udlandet, men til gengæld er nogle af Tysklands bedste skibe »erobrede« og omdøbte. USA er verdens andenstørste søfarende magt og USA er Privatejets Paradis. Ikke alene jorden og dens rigdomme samt hele den store industri, men også jernbanesystemerne, telegrafvæsnet, gas- og elektricitetsværkerne, sporvognsselskaberne og handelsflåden er i overvejende grad ejet og drevet som privatgeschæfter, under en vis offentlig kontrol (men det er kun på papiret). Men dollarens købeevne er sunket i de sidste par år op til 1919. Det gennemsnitlige prisniveau for alle slags massevarer er siden 1913 steget til omtrent det dobbelte; fødevarernes prisniveau stigning alene er noget mindre. 1 dollars værdi i 1919 er altså kun lig med 50 cent's værdi i 1913.

De officielle tal for værdien af al ejendom i USA:

1890

65,0 milliarder dollars

1095 dollars pr. indbygger.

1895

77,0

1117 dollars pr. indbygger.

1900

88,5

1165 dollars pr. indbygger

1904

107,1

1318 dollars pr. indbygger.

1912

187,7

1965 dollars pr. indbygger.

I tabellerne er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at amerikanske mål: 1 mile = 1,6 kilometer, 1 kvardratmile = 2,6 kvadratkilometer og 1 acre = 0,4 hektar, 1 bushel (bu) er omtrent 3,5 hektoliter (hl). I tabellen for de officielle tal for værdien af al ejendom i USA i 1912 fordeltes de 187.7 milliarder dollars mellem otte hovedklasser: Grund og fast Ejendom: 110,7 milliarder. Husdyr: 6,2 milliarder. Landbrugsredskaber etc. 1,4 milliarder. Fabriksmaskineri etc.: 6,1 milliarder. Jernbanerne: 16,1 milliarder. »Public Utilities« (dvs. sporveje, telegraf, vandværker etc. i privateje, samt handelsskibe): 10,3 milliarder. Lagrede varer og personlige brugsgenstande, samt smykker: 34,3 milliarder. Ædelmetal i barrer og mønter: 2,6 milliarder = ialt 187.700.000.000 dollars. Dette tal er sat al for lavt, og det fremgår heller ikke af tabellen (hvis titel er: »Nationalformuen«), hvorvidt de offentlig ejede aktiver i landet er medregnede ved siden af de privatejede, der unægtelig i USA udgør langt den overvejende del. Til alle de aktiver, der er bogførte, svarer et bjerg af værdipapirer lydende på eller antydende de dollarbeløb, statistikerne har noteret som stykker af »Nationalformuen«. Og bortset fra pengesedler og skøder på farme, småhuse og lignende, besidder den store arbejdende befolkning ikke nogen værdipapirer af betydning. Det gør derimod Overklassen, og det er renterne herfra samt den årlige profit fra den private handlen og spillen med samfundets produkter, Overklassen lever af; hvilket blot er et andet udtryk for, at USA's producenter ikke selv ejer produktionsmidlerne, fra hvis Bourgeoisieejere de tværtimod nødes til at købe deres egne produkter, betalende med deres fulde arbejdskraft. Overklassen lever hér, som i alle kapitalistiske samfund, af arbejdets merværdier. Den officielle statistik giver intet ordentligt begreb om den virkelige sociale klassedeling i USA. Personlig formuestatistik er her ingen af, fordi der slet ikke betales personlig formueskat. Indtil 1914 betaltes der heller ikke personlig indtægtsskat. Regeringen levede af told, forbrugsafgifter, postvæsenets overskud og lignende. 1. Verdenskrig havde på så mange andre måder forøgede regeringsbyen Washingtons arbejde og betydning, sammenlignet med den kolossale private virksomhed i New York, Chicago og andre forretningscentrer i landet. I de seneste år har privatfolks og selskabers fortjenester været direkte beskattede, og indtægtsstatistikken for nogle af disse år kaster et interessant om end et flakkende lys over det rige USA's sociale grundtræk. I 1916 var befolkningens størrelse ca. 101 millioner og husstandenes antal, groft anslået til 20 millioner. Skattegrænsen var i dette år 3.000 dollars i årlig indtægt, og det viste sig, at kun 429.400 husstande kom indenfor denne grænse, eller blot 2 % af nationens husstande. Hertil kom 7.600 Borgerfruer, der betalte skat af selvstændig indtægt; af disse tjente 86 over en million dollars om året. Og der har vel været ca.17.000 husstande som kan kaldes millionærer, efter dansk 1919-målestok. Men der er næppe nogen, der overgår de store corporations i bogføringens kunst. Alle de private firmaer, der drev USA i det år, holdt sikkert svære summer til siden, førend de udbetalte profitten til de »private« skatteydere, der ejede deres værdipapirer. Til sammenligning fik 7 millioner fabriksarbejdere i 1914 tilsammen kun løn med 4 milliarder dollars, og 1,7 millioner jernbanearbejdere med blot 1,33 milliard dollars. Nogle officielle tal fra regnskabsåret 1917 kaster nyt lys over systemet. I det år sattes nemlig den personlige skattegrænse ned til årsindtægten 1.000 dollars for ugifte og 2.000 dollars for gifte husstandsrepræsentanter (mod grænsen 3.000 de foregående år). Årsindtægter på 1.000-2.000 dollars var en yderst beskeden indtægt i forhold til priserne i USA. Alligevel steg mængden med 2.33 million nye hjem i kapitalens skatteopkræversystem, dvs. 11 % af alle husstande. De ca. 86 % eller ca. 19 millioner husstande tjente ikke engang så meget om året og de var typiske underklassehjem, der levede fra hånden og til munden. Men tallet på alle skatteydere over 3.000 dollars grænsen steg til 0,67 millioner. Men dette lille mindretal (dvs. ca. 3 %) betalte over 592,5 millioner dollars i skat (og toppen af dem endda en super-indtægtsskat på 88 millioner dollars), medens alt, hvad de nye 11 % skrabede sammen i skat, kun beløb sig til en 22 millioner dollars. Men der indførtes også samtidig en særlig beskatning af selskaber (corporations og partnerships), hvis overskud og superoverskud (dvs. mere end 15 % forrentning af den bogførte kapital) blev klippet af regeringen, førend de private aktionærer etc. fik deres Profit, der da beskattedes som »personlig indtægt«. Denne selskabsbeskatning indbragte over 2 milliarder dollars fra superoverskuddet. I alt indkom der 3 milliarder dollars i skat i dette ene regnskabsår fra de indtægtskilder, som før 1914 slet ikke var beskattede. Det er på forhånd klart, at merværdierne fra dette kæmpesamfunds daglige arbejde strømmer sammen til et mindretal af befolkningen, der ikke kan udgøre mere end »et par« procent. Og når spørgsmålet dukker frem: hvem der kontrollerer disse merværdiers videre skæbne, dvs. den store amerikanske kapital og dens anbringelse hjemme eller ude, vil det vise sig, at disse personers antal, socialt set, er mikroskopisk, - men deres indflydelse er kæmpemæssig.

I 1910 var der ca. 6,33 millioner gårde (farme og ranches) i USA mod ca. 5,75 millioner i 1900 - en stigning på en 11 %, ganske svarende til landbefolkningens stigningsgrad Bybefolkningen steg med ca. 35 % i det samme tidsrum. Det dyrkede totalareal i landet voksede ikke videre, men derimod gik det gennemsnitlige gårdareal ned fra ca. 146 acres til ca. 138 acres, men samtidig steg den gennemsnitlige gårdværdi fra 3.600 dollars til 6.400 dollars eller over 80 %. Man regner med at hele værdien af USA's agerbrug i perioden 1900-1910 steg fra 20,5 til 41 milliarder dollars, og siden er den steget langt mere op til 1919. Men hvem vinder nu ved sådan en stigning? Hvem har penge i USA's landbrug? Det har for det første ikke de i 1910 ca. 6 millioner lejede landarbejdere; der frembringer værdier. Det er de ca. 6 millioner arbejdende Farmere, Kapitalisterne og »Rentiers«, der vinder på stigningerne. Men det er ikke let at bestemme den omtrentlige fordeling af værdistigningerne. Der er ingen tvivl om, at mange selvstændige, arbejdende Farmere i de seneste år har tjent gode penge, bl.a. på grund af fastsættelsen af en mindstepris for 1. klasses hvede af 2,26 dollars. pr. bushel. Men der er heller ingen tvivl om, at »selvstændigheden« ude på gårdene var i nedgang. USA startedes som et »frit«, privatkapitalistisk land, og har aldrig kendt noget egentligt Godsejersystem - dog kun udenfor visse egne af slavestaterne i Syden. De hårdt arbejdende hvide nybyggere blev som regel Selvejere på nogenlunde billige betingelser. Men efterhånden som grundværdien steg, var der mange, der solgte igen, helt eller delvis, enten fordi de ønskede at trække sig ud af det, eller fordi omstændighederne tvang dem til at skaffe kontante penge tilveje på bestemte, for dem ugunstige datoer, hvis de ikke ville miste alt. Dette sidste har f.eks. spillet en stor rolle oppe i Nordveststaterne, og det skabte den store Non Partisan League bevægelse. Selvejerprocenten har i den senere tid op til 1919 været langsomt synkende og forpagterprocenten langsomt stigende, og tillige er en større og større procentdel af gårdene blevet belånte. De officielle tal er disse:

Antal farme i USA:

 

1900

1910

procentvis stigning.

Drevne af ejeren

3,600,000

3,900,000

8,1 %

Drevne af en forvalter

59,000

58,000

Minus 1,7 %

Drevne af forpagtere

2,000,000

2,350,000

Over 16,2 %

Værdien af landbruget:

Drevne af ejeren

67,3 %

65,1 %

Drevne af en forvalter

5,2 %

4,1 %

Drevne af forpagtere

27,5 %

30,8 %

I 1910 blev mindre end 2/3 af gårdene drevet af ejeren selv. Af alle farme i USA, drevne af ejeren selv, var disse belånte således i 1890: 28,2 %, i 1900: 31,0 % og i 1910: 33,6 %. Summen af alle disse prioritetslån udgjorde i 1890 ca. 1 milliard dollars, men i 1910 over 1,75 milliard. Og det meget efterspurgte værdipapir kaldet first farm mortgage bond kan ikke sammenlignes med danske kreditforeningsobligationer. Det regnes for et 6 % papir, og på mange kanter har dårligt organiserede farmere måttet betale 8 % i årlig rente. Det er klart, at mangfoldige byfolk og byfirmaer sætter deres kapital i disse gode papirer, og at derfor mangfoldige millioner af det »selvstændige« landbrugs årlige merværdier tilflyder en Kapitalistklasse, som ikke rører en finger for at frembringe værdierne. I 1910 har renteindtægten fra farmer-obligationerne tilsammen været over 100 millioner dollars. De »selvstændige« farmere i USA er en særlig økonomisk klasse, adskilt fra både lønarbejderklassen og Kapitalistklassen. Men der er ingen synderlig vækst af »selvstændige« farmere sammenlignet med industriens vækst. De »selvstændige« farmere er i sin uorganiserede tilstand i 1919 på hundrede måder underkastet Storkapitalens pres, f.eks. med hensyn til salget og transporten af dens råprodukter, prisernes fastsættelse for disse og for alle industrivarerne som farmerne skal bruge, lovgivningen i Washington, udenrigspolitikken, osv..

Priser over varer som man kunne købe for 1 dollar i pund:

 

1907

1914

Oksefilet

5,5

3,9

Svinekotelet

6,4

4,5

Flæsk

4,9

3,6

Æg (Dusin)

3,5

2,9

Smør

3,0

2,7

Sukker

17,2

16,9

Pengelønningerne i USA er i 1919 højere end i de gamle europæiske lande, men hvordan er det så med priserne og det reelle lønniveau ? Og fagbevægelsen har jo endnu ikke i noget kapitalistisk samfund rokket Overklassens dominerende stilling. Men fagbevægelsen har sikkert bremset megen af den oprindelige elendighed. Fagbevægelsen i USA var under 1. Verdenskrig blomstret temmelig pænt, og tildels opmuntret af præsident Wilson og hans fæller. Men det er dog navnlig efter krigens standsning, at fagbevægelsen har udviklet sig. Endnu i 1918 kunne man sige, at USA's produktion for størstedelen hvilede på uorganiseret arbejde, og dette gjaldt både landbruget i Norden og Vesten, bomuldsdyrkelsen i Sydstaterne, og hele grube- og fabriksindustrien i Østen og i Midtstaterne. Kun trafikarbejderne og visse faglærte håndværkere etc. havde stærke, men højst konservative organisationer. Reglen var at de store arbejdermasser kom og gik og sugedes rundt til markeder, hvor der betaltes bedst, og risikerede at blive siddende hjælpeløst på den bare bakke, så snart der kom »kriser« eller »stramninger« i erhvervslivet. Da arbejderne i deres brogethed og splittelse ikke havde lært at hjælpe sig selv, hjælpes de hverken af gud eller fanden, når det kneb. Spørgsmålet om lønnens størrelse blev derfor et simpelt spørgsmål om tilbud og efterspørgsel på det åbne marked, hvor varen, »menneskelig arbejdskraft«, købtes og solgtes. Og der er stadig langt igen i USA, selvom man helt lader spørgsmålet om negrene ude af betragtning, selvom dette problem vedrører omtrent 10 millioner menneskesjæle i 1919. De organiserede arbejderes pengeløn er steget langt mindre end priserne på deres livsfornødenheder - dvs. reallønnen reelt er sunket. En regeringsstatistik beregner pengelønstigningen 1907-1918 til 41 %, men fødevarernes prisstigning til ca. 105 %, hvilket vil sige, at den reelle løn er dalet fra 100 til 69 i de sidste elleve år, hvad fødevarerne angår. De øvrige varers priser er imidlertid også steget til omtrent det dobbelte og i 1919 endnu mere. Men noget lignende er jo også sket i Danmark og de andre europæiske samfund. For landarbejdere var den gennemsnitlige månedsløn, uden kost og logi, for hele landet i 1910: 27 dollars 50 cents og i 1917: 40,43 dollars. Men den varierede stærkt med lokaliteten, thi i Californien var den i 1917: 63,00 dollars - men i staten Mississippi kun 24 og selv i Indiana blot 44,00 dollars. Jernbanearbejdernes indtægter findes udregnet som gennemsnitlig dagløn og udgjorde i 1914: for Stationsportører etc. (hvoraf der fandtes ca. 100,000) ca. 2 dollars om dagen; for track men (dvs. de omtrent ¼ million arbejdsmænd ude på linjerne), ca. 1,60 dollars, for fyrbødere ca. 3,20 dollars, for konduktører mellem 3 og 4,50 dollars, for lokomotivførere ca. 5,25 dollars om dagen. Lokomotivførernes fagforening var snarere et Lav, og er en af de ældste fagorganisationer Industriarbejdernes lønninger varierer naturligvis meget stærkt efter fag, plads, køn, osv.. Gennemsnitsårslønnen for hele landet og alle industrier opgives til ca. 520 dollars i 1909 og ca. 570 dollars i 1914. I Chicago betaltes der i 1914 15-20 dollars om ugen til voksne mænd, 5-10 dollars til kvinder og pigebørn. Arbejdstiden på fabrikkerne i 1914 var på 9-10 timer i seks fulde arbejdsdage.

Antal arbejdere i %:

Arbejdstiden på fabrikkerne i 1914 - timer om ugen under 6 dages arbejdsuge

11,8 %

48 og mindre

13,4 %

48-54

25,8 %

54

22,0 %

54-60

21,1 %

60

3,5 %

60-72

1,5 %

72

0,8 %

Over 72

»Industrial Relations Commission« blev etableret af regeringen for grundigt at undersøge tilstandene i USA's industri med henhold til behandlingen af Arbejderne. Anledningen var nogle voldsomme strejker i Colorado og andre steder. The Western Federation of Miners (WFM) var en fagforening med Big Bill Haywood, der blev skabt i 1893 af minearbejderne i Buttle, Montana og flere andre steder fra, efter at 5 strejkende i Couer d´Alene, Idaho blev skudt året før i 1892. Mineselskabets ejere havde sat Pinkonton agenter ind i Idaho blandt minearbejderne, får at ødelægge muligheden for dannelsen af en fagforening, og præsident Harrison sendte tropper til området og arresterede 600 strejkende. Så kom der en 5 måneders succesfuld minearbejderstrejke i Cripple Creek, Colorado i 1894, og her satte mineejerne en privat hær ind på 1.300 mand, men så måtte Colorado´s statstropper rykke ud og beskytte de strejkende - dét er den eneste gang, at det er sket i USA´s historie. Men kampene i Cripple Creek forsatte i 1903-05 i den såkaldte »Colorado arbejder krig«, som blev en blodig historie i Colorados historie. »Industrial Relations Commission« rejste rundt og krydsforhørte repræsentative mænd og kvinder af alle mulige lejre, sagførere og lovgivere, syndikalister og kapitalister med mr. Rockefeller i spidsen. Der udsendtes en betænkning i 1916, og denne tilligemed alle forhørene tryktes i 11 tykke bind, der er en guldgrube af oplysninger om det social-økonomiske liv i USA, - men »Industrial Relations Commission«´s arbejde satte sig ikke synderlige direkte resultater. Men det lader sig altså ikke gøre, at leve billigt i USA i 1919. Alt er dyrt: føde, husleje, klæder, jernbanebilletter osv.. Alligevel vil en typisk arbejder få råd til flere behageligheder i sin fritid, end han kan i Norden. I New York er boligforholdene ganske elendige, men ude i landet og selv i det store Chicago er det typiske arbejderhjem bedre og mere komfortabelt indrettet end i Danmark på samme tid. Tempoet på arbejdspladserne er ret hårdt, og folk slides tidligere op end i Norden. Al interesse i USA samler sig om arbejdet, som middel til økonomisk vinding uden sociale værdier og uden fællesskab, men som et trin i karrieren! Fritiden betragtes som noget underordnet. Her er ingen kunst- eller åndelig interesse hos den brede befolkning, som vi har det i Norden. Befolkningen i USA har simpelthen ikke tid. Derimod er der kolossale folkelige kirkesamfund og kolossale folkelige aviser og et utal af filmteatre. Disse etablissementer har en meget stor politisk-social betydning og drives ofte som rene trusts under Storkapitalistisk kontrol, og de lægger beslag på hovedparten af den brede befolknings fritid. Der findes også en masse små biblioteker, skænkede af ståltrustens nylig afdøde pioner, mr. Carnegie; men deres bonitet er ikke så høj, og for det nulevende slægtled i 1919 har de næppe synderlig betydning. På skole- og undervisningsvæsen ofres der store summer, men gennemsnitskvaliteten er mange gange ringere end den danske. Siden 1917 er her sket det indgreb i det tilvante daglige liv, som hedder total prohibition, dvs. forbud mod al fabrikation og udskænkning og salg i USA af »kraftige« drikkevarer; flere enkeltstater havde allerede indført det forinden; nu har al øl-, snaps- og whiskyindustri måttet standse eller lægge driften om til ingefærøl, limonade og lignende. Folk kan hjemme drikke op, hvad de har lagret, men at købe - endsige brygge - nyt stof er strafbart. Det er et godt eksempel på hvor rask og hårdhændet de går frem, når de »fører korstog«, thi skatten på stærke drikke indbragte regeringen flere hundrede millioner dollars årlig. Det vigtigste indgreb siden 1917 i de tilvante livsvilkår under Stjernebanneret var imidlertid værnepligtens indførelse. Også dette indgreb foretoges med en meget hård hånd. Alle unge mænd måtte med, også »gæsterne« herovre, og vi kan være sikre på, at det uhyre rustningsapparat ikke er blevet skabt for atter at ødelægges i en nær fremtid. Den gamle »frie« tid går på hæld; industrielt, finansielt, militært, politisk, socialt er USA i 1919 ved at forvandle sig fra et umodent kapitalistisk samfund til et voldsapparat.

Det vældigste og mest moderne og glattest fungerende pengemarked i 1919 hed stadig »The City of London«. Den der rigtig vil sætte sig ind i hvad Storkapitalisme er, må derfor i 1919 gå til England. Men netop fordi Wall Street i USA ikke er færdig med sin udvikling, er det et højest lærerigt sted. Før 1. Verdenskrig var ikke blot det store hjemmemarked i stand til at opsuge de årlige merværdier i USA's pengecentrer til høj forrentning, men også udenlandske (og navnlig engelske) Kapitalister havde milliarder af dollars anbragte i USA, hvis renter gik lige til Europa (navnlig London) og udenom New York. I 1919 skylder udlandet således New York milliarder af dollars. Før 1. Verdenskrig var forholdet mellem Wall Street og den føderale regeringsmagt i Washington temmelig løst. Nationalgælden var kun ubetydelig, militærvæsenet ganske uudviklet, og Kapitalens beskatning minimal. USA befattede sig ikke med udenrigspolitik, som de andre stormagter gjorde. USA levede sit eget frie kapitalistiske liv, og tonen i Kongressen og regeringen var i det store og hele ret provinsiel. Lovgivningsmagten blandede sig ikke synderlig i det store økonomiske spil. Selv bankvæsenet var så godt som ureguleret, og hvis der af politiske grunde vedtoges enkelte regulerende love (som f.eks. Sherman's Anti-Trustlov), da fik de kun ringe virkninger i virkeligheden. Kongressen og domstolene var jo fyldt med oprigtige venner af hele det gamle, frie kapitalistiske system. Endvidere var Arbejderklassen i sin helhed uden nogen effektiv organisation. Men op til 1919 er regeringsmaskineriet vokset svært, og er blevet vænnet til at arbejde i takt med de ledende Kapitalister. Kapitalisternes interesse for Washington er langt større end nogensinde før. En større og større del af Kapitalen passerer nu de offentlige kasser. Der er anbragt over 15.000.000.000 dollars i Nationalgældspapirer. En indtægtsbeskatning er indført både for individer og selskaber, som årlig indbringer milliarder. Et mægtigt militært apparat er blevet skabt, og flåden er blevet verdens næststørste og kostbareste. USA's forretningsmænd er nu ivrig virksomme i alle jordens kanter og kroge, og kræver deres tidssvarende, udenrigspolitiske hjælpemidler derude og hjemme. Mr. Wilson har startet sin league-of-nations agitation og aviserne er fyldte med udenlandske meddelelser (sande eller falske). Endvidere er hele det føderale banksystem blevet etableret. Og indenrigspolitisk har »Lov, Orden og Disciplin« som feltråb mere og mere afløst det gamle feltråb om »Frihed, Frikonkurrence, frit slag for den enkelte«. Dvs. dog kun for Kapitalisterne selv; thi det er jo længe siden, at arbejderne mistede deres frihed, og trustdannelsen har jo også i adskillige år været fremadskridende, medens de økonomiske kampe og det økonomiske spil hidtidigt har fulgt temmelig vilde og skæve veje. Der har været megen korruption på alle offentlige felter, og man taler om visse stater som corporations-owned states, visse byer som Steel trust towns eller Oil trust towns og lignende. Reguleringen af Kapitalens fremgangsmåder med den sociale udbytning af Arbejderklassen er i disse år ved at blive regulært ordnet og lovfæstet ligesom i Europa. De tidligere voldsomme bankfallitter er så godt som umuliggjorte ved indførelsen af de føderale reservebanker og en spekulerende outsider har betydelig mindre spillerum på Børsen og i avisernes finansrubrikker end i den gamle, glade tid. Dagspressen er tydelig nok kontrolleret af Storkapitalen og den er langtfra så fair som den engelske dagspresse. De ledende kredse vil gennemføre »USA's vilje« og gennemføre »skikkelige« tilstande i det store, urolige land. Så nu i 1919 er embedsmændenes flertal muligvis ubestikkelige. Totalforbudet mod spiritus af 1. juli 1919 er et udtryk for de nye »skikkelige« tilstande, og det ligger i Yankeernes natur at være intolerante og hårdhændede. Under 1. Verdenskrig er der blevet begåede hundrede overgreb mod enhver, der tillod sig at have andre meninger end de stores, og overgrebene blev begået i statens og det offentlige navn. Det skete under den såkaldte »personlige friheds fane«. I USA er der således ved at danne sig et regulært Bourgeoisi efter det ældre Europas mønster, et besiddende og uhyre lovkyndigt Borgerskab med et godt stænk af spidsborgerskab og af bagstræberi. »Det frie USA« er ved at forvandle sig til det »velordnede« USA, og denne forvandling vil fortsætte fordi erhvervslivet allerede før krigens igangsættelse var godt på vej til at antage billede af et komplet centraliseret system, kontrolleret af en lille gruppe Kapitalister i New York og Chicago. Både de indre folkelige og de ydre forvaltningsmæssige betingelser er tilstede efter en modernisering af det gamle føderale apparat i Washington og af visse forældede institutioner og love og vaner rundt i Staterne. Dertil skal lægges en planmæssig udvikling af det kolossale militærvæsen, som i de sidste tre år (1916-1919) er blevet skabt. Resultatet kan ikke blive andet end et imperialistisk USA i kæmpeformat.

På Wall Street findes både New Yorks Børs (the stock exchange) og de store banker; disse er enten aktieselskaber eller, privathuse (som f.eks. J. P. Morgan & Co. eller Kuhn, Loeb & Co.). Her ligger de store nationale kontrolcentrer for erhvervslivet, og det er faktisk lettere at opremse hvilke erhvervsgrene der ikke kontrolleres herfra. Der er faktisk kun ét stort centrum, som man kan kalde Rockefeller-interesserne eller Morgan-interesserne eller Ståltrusten eller Jernbanekapitalen eller Storbankerne. Der sidder nemlig industri- og jernbanekonger i alle de store bankråd og bankfolk i alle direktionerne for de produktive selskaber. Nutidens banker i 1919 er præget af kapitalanbringelser, og en børs for værdipapirer er et produkt af den privatkapitalistiske samfundsorden. Sålænge det er privatpersoner, der ejer produktionsmidlerne (repræsenteret af såkaldte værdipapirer, aktier, obligationer etc.), og sålænge den normale vareomsætning for en stor del drives på kredit (hvor varer og guld repræsenteres af løftesedler, noter, veksler etc.), sålænge vil der være en bestemt plads, hvorfra købet og salget af alle disse privatejede papirer kan foregå under nogenlunde »betryggende« former. Og i så fald kommer det til at ytre sig som en slags spil i at kunne købe så billig som mulig og sælge så dyrt som mulig i alle erhvervslivets skiftende situationer for at kunne indhøste avancen. Og dette moderne børsspil kontrollerer den økonomiske udvikling. Børslivets historie viser hvorledes det lykkedes én gruppe af den besiddende Klasse at snyde en anden gruppe, uden at samfundet derved blev hverken rigere eller fattigere, friere eller stærkere udbyttet, mere eller mindre økonomisk udviklet og organiseret. Børsen er også blevet brugt af de stærke Kapitalister til at tjene deres forøge produktionens centralisationsproces, for at erobre kontrollen over denne erhvervsgren eller hin, og at samle USA's kapital på stadig færre hænder ved erobringen af aktiemajoriteten eller den såkaldt effektive aktieprocent i de forskellige selskaber, hvis papirer cirkulerede på Børsen. For så vidt har Børsen spillet en stor og vigtig rolle i USA's udvikling, men det er også lykkedes at sætte et helt marked i stå ved de såkaldte corners (f.eks. mr. Pattens hvedecorner i Chicago), hvor det for en kort tid lykkedes enkelte personer at holde et helt marked i stå, indtil priserne steg så højt, at de kunne vinde hundredtusinder af dollars ved en lille overrumpling. Dramatiske transaktioner, snyderier, bondefangeri, svindel, falsk bogføring hører Børsspillet til, men hovedsagen er nu den store, normale kapitalistiske udbytning, der drives af de rigtige pengemænd og som drejer sig om milliarder år efter år, hvor Børsspekulationerne blot indbringer millioner i ny og næ - fra en lille lomme i Overklassens bukser til en anden, eller fra ukyndige og utålmodige Småkapitalisters hænder til sagkyndige vekselernæver. I centrerne for de store normale kapitalanbringelser sker den store udbytning »lovligt, hæderligt og velordnet« om end ofte tilsløret og påhæftet forvirrende navne. Det er ikke så farlig længe siden, at kapitalanbringelsen i USA foregik under de gamle, frækt slyngelagtige former. Men dette er ved at forsvinde, ligesom det allerede næsten er forsvundet i det ærkelovlydige og velopdragne London, som det danske Borgerskab beundrer så troskyldig. Også rovdyrene i Wall Street er ved at få pæne manerer og ved at udvikle sig til ligeså oprigtige patrioter og mønsterborgere og kirkeværger som de gode engelskmænd. Men hvis vi tror, at de derfor udvikler sig til at forstå spøg i pengesager, så er vi udsatte for at lide forbandede overraskelser. Selvom Wall Street rummer alle USA's dominerende Kapitalister og kapitalanbringere, passerer hele deres årlige kapitalmasse ikke gennem dens store banker. De udenlandske anbringelser foregår sikkert i overvældende grad herigennem (dog nu også gennem visse Chicago-banker, der imidlertid dirigeres af de samme interesser). Men hjemmemarkedernes finansiering foregår ofte ude i de forskellige ledende selskabers egne kontorer uden særlige aktioner inde i bankcentret. Dette ordnes ved simple bogføringstricks og den Storkapitalistiske kontrol foregår på mangfoldige direkte og indirekte måder, som ikke lader sig reducere til lutter Wall Street-felttog. Begrebet »kontrol« er i det hele taget temmelig vanskeligt at bestemme. Bortset fra merværdierne, fra alle de små og tilsyneladende uafhængige arbejdspladser, f.eks. landbrugets, viser det sig, at mange storforretningers merværdier slet ikke kommer til at figurere som »Bankkapital«, men ganske stille anbringes i udvidelser af de lokale virksomheder ved regnskabets afslutning (dvs. spørgsmålet om »overkapitalisering« (watered stock)). Ved bogføringskunster bibringes der os det indtryk, at Kapitalisternes profit (dvs. udbytningen af Arbejderklassen) er mindre end den i virkeligheden er. I kæmpefirmaet Armour & Co. (de store meat-packers i Chicago), og firmaets chef mr. J. Ogden Armour oplyste i foråret 1915 følgende for den såkaldte »Industrial Relations Commission«: Firmaets aktiekapital var 20 millioner dollars, men dets opsparede og i forretningen genanbragte Kapitalanbringelse beløb sig til 90 millioner, så at den samlede kapitalanbringelse beløb sig til 100 á 110 millioner dollars, og herpå tjentes der det foregående år 7,5 millioner, hvoraf de 2 millioner fordeltes til aktionærerne og de 5,5 millioner »anbragtes« i forretningen påny. Men ved at regne aktiekapitalen plus det opsparede overskud for selskabets »anbragte« Kapital, der altså i dette tilfælde kun indbragte aktionærerne ca. 2 % og i alt forrentedes med ca. 7, 5 %, og ved at opstille regnskabet således, opnåede mr. Armour og hans venner at tilsløre, at deres eget oprindelige og totale bidrag til bedriften kun var 20 millioner, og at hele resten år for år var presset ud af arbejderne i Chicago, og at deres virkelige årsudbytte derfor i virkeligheden var over 30 %, hvoraf aktionærerne fik de 10 % til behagelig fri afbenyttelse. Wall Street er ved at revne af merværdier, og regeringen har i de sidste par år lånt langt over 15 milliarder dollars til krigens førelse. USA er i sandhed a going concern, en Geschäft med gang i.

Kapitalisterne i USA er blevet vænnede til at få deres penge forrentede i denne højeste stil, og de banker nu på udlandets døre og spørger, om de kan være til nogen hjælp. Eller de bruger andre vendinger. Præsident Wilsons ejendommelige stil og sprogbrug turde være tilstrækkelig bekendt. Men hør, hvad selve mr. Thomas W. Lamont (af huset J. P. Morgan & Co. og gavmild understøtter af det store Harvard Universitet) nylig sagde i en tale til sine kolleger fra Wall Street angående det vigtige spørgsmål om en bedre opdragelse og træning af den unge amerikanske Overklasse: »Det er USA's pligt ud fra højt idealiske hensyn at hjælpe med til at genopbygge verden. USA var engang selv rodet og uordnet og trængte til hjælp. Gennem alle det 19. århundredes lange år savnede USA kapital til at udvikle sit landbrug og sit jernbanesystem. De penge, som vi dengang lånte, byggede landet op, sådan som det er i dag. (mr. Lamont nævner ikke de amerikanske arbejdere eller teknikere.) Hvem lånte os disse penge? England og Frankrig gjorde det. Kan vi glemme det?« Mr. Lamont siger intet om de stakkels tyskere, hvis kapitalanbringelser i USA allerede i ca. 1870 ansloges til 1 milliard dollars.) . . . Og nu trænger alle de nye europæiske lande til USA's bistand, og de skal ikke svigtes, USA skal nok lede deres udvikling for dem .... USA´s rolle burde da blive den at påtage sig et førerskab; men hvis USA skal føre an, må vi træne vore unge mænd til at blive førere« osv. osv.)- Her lyder den modne, velordnede, ansvarlige patriotiske herskerklasses røst. I typisk angel-saksisk stil føler den sig som værende betroet en større moralsk mission, og falder det den naturligt i fritiden og ved festlige lejligheder at anslå allehånde liberalistiske strenge. Men der er intet liberalistisk i kontortiden, hvor de store pengemasser mønstres op og sendes i felten, og der er intetsomhelst »højst idealisk« ved dens hjemlige metoder og dagligdags magtmidler overfor Arbejderklassen, hvor meget af dette smukke stof der end måtte findes gemt i dens »hensigter«. Den er, kort sagt, aldeles ikke til at spøge med. Tendensen har over hele linien i erhvervslivet været den samme, alment kapitalistiske tendens: fra frikonkurrence til samvirken, stilende mod monopolisering; fra smådrift til stordrift, hvilende på masseproduktion og såkaldt scientific management, dvs. videnskabelig udregnet teknik og arbejdsdeling og forretningsgang. Her har USA mange resultater, og ikke engang Tyskerne kan opvise sådanne organisationer som Ford's automobilfabrik i Detroit, stålværkerne i Gary, Indiana, New Yorks underjordiske banenet, »Standard Oil« kompagnierne, Armour's slagterier og fabrikering for slagteriprodukter i Chicago osv.. Også de store jernbaneselskaber (f.eks. »Pensylvania« systemet) er imponerende bedrifter af menneskeligt snille. Men man skal ikke betragte USA's erhvervsliv, fra en teknisk synsvinkel, men fra et rent økonomisk synspunkt, thi hovedregel er at det er den økonomiske situation, der betinger det tekniske udviklingstrin, - ikke omvendt -; og »den økonomiske situation« vil under Kapitalismen sige: merværdisituationen. Nøglen til alle sunde kapitalistisk-økonomiske forklaringer og fortolkninger er det marxistiske begreb om merværdiraten. Udviklingen af hvad Karl Marx kalder et samfunds »produktive kræfter« betinges sikkert først og fremmest af dette: i hvilken grad det på de forskellige felter betaler sig for Kapitalen at sætte dem i gang eller holde dem gående. Men denne grad, som man også kunne kalde for lønarbejdernes udbytningsgrad i den foreliggende situation, er det netop »merværdiraten« udtrykker. Så snart den truer med eller begynder at synke, skrider Kapitalisterne til handling - enten således, at de leder Kapitalen bort til arbejdsmarkeder med en højere merværdirate, f.eks. afrikanske og asiatiske, eller således, at de reorganiserer det foreliggende arbejdsfelt. Forskellige årsager kan hidbringe en sådan synken, bl.a. konkurrencen fra andre Kapitalister og presset fra den vågnende Arbejderklasse. Begge disse indflydelser resulterer i driftsmæssige reformer; den første begunstiger sammenslutning, trustdannelse, pooling, karteldannelse etc. stilende mod monopoldrift; arbejdernes krav om højere løn og kortere arbejdstid resulterer i mere intensiv og hastig produktion, masseproduktion, stilende mod en overproduktion, som kræver erobringen og oparbejdelsen af helt nye markeder for vedkommende varer. Thi uden sådanne foranstaltninger ville udfyldelsen af Arbejdernes krav betegne et rent og skært tab for kapitalisterne; men hvis en arbejder sættes i stand til at producere endnu flere værdier i 8 timer end han tidligere kunne producere i 10 eller 12 timer, da lader der sig ofte presse en forholdsvis større merværdi ud af produktionsmasserne, end der tidligere kunne, selv om også timelønnen absolut set var forhøjet. Men det vil sige, at merværdiraten er steget, og at den nye driftsmåde betaler sig bedre for Kapitalen end den gamle gjorde. Og i så tilfælde er der ikke den menneskelige magt, der kan forhindre den i modernisering, reform, eller som det plejer at hedde: fremskridt og højere civilisation. Tusinder af teknikere og videnskabsmænd lejes og trænes for det samme, også hele lovgivningsapparatet sættes naturligvis i gang med at jævne alle hindringer for produktionens »sejrsgang« eller nationens blomstring, og der ligger realiteter bag ved disse smukke fraser; thi hvis det sociale arbejdes organisation ikke »følger med tiden«, synker merværdiraten, og Kapitalen strømmer ud til markeder, der betaler sig bedre, hvilket kan få meget alvorlige konsekvenser for hele samfundet.. Et godt eksempel herpå er det engelske landbrug; et andet er, så vidt jeg forstår, den franske industri. De samme kræfter virker i de kapitalistiske samfund eller erhvervsgrene, som »følger med tiden«; hertil tør vi formentlig regne vore små nordiske lande, men det store eksempel er og bliver USA. Det er herovre ikke så meget presset fra Arbejderklassen som konkurrencen mellem Kapitalisterne indbyrdes, der har forceret tendensen henimod stordrift og monopoldrift og finansiel central kontrol og hidført den økonomiske situation, vi nu forefinder. Frikonkurrencens tid er ovre; og skal vi udpege en enkelt mand, der har haft særlig stor indflydelse på den nye tids startretning og tempo, (fordi han vel først forstod, hvor det hele bar hen), bliver det nok I. Pierpont-Morgan, New York, den nu afdøde finanskonge, hvis væsentligste ydelser vi nedenfor skal omtale I 1919 er der næppe nogen gren af erhvervslivet herovre (landbruget alene undtaget), som ikke enten er »konsolideret« i Storkapitalistisk forstand eller er godt på vej til at blive det. Samtidig er huset I. P. Morgan & Co´s kontrollerende magt over det amerikanske samfund vokset i en grad, som mesteren selv for blot 20 år siden næppe ville have anerkendt var mulig. Cellen i disse dages amerikanske bikube hedder the corporation. Den svarer omtrent, men ikke helt til vort »aktieselskab«, Englændernes limited company, Tyskernes Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der er en del juridiske finesser, som kræver en fyldigere behandling af emnet. Hovedlinierne er, at næsten alle amerikanske virksomheder af nogen vægt i erhvervslivet nu er corporations, hvis kapital består af aktier (stock), ejet af aktionærer (stockholders), der selv enten kan være andre corporations eller privatpersoner. Hver aktie repræsenterer en stemme på generalforsamlingen, der er den højeste myndighed under lovene og vælger bestyrelsen (the board of directors). Den, der kontrollerer en aktiemajoritet på generalforsamlingen, kontrollerer derfor hele selskabets virksomhed. Bestyrelsen (der i de store firmaer, f.eks. bankerne, kan bestå af indtil 40 direktører, men som ofte f.eks. i Ståltrusten, nedsætter et mindre forretningsudvalg, der da leder firmaets almindelige »strategi« gennem ugentlige eller månedlige møder) udnævner selskabets officers, dvs. præsident, vicepræsident, hovedkasserer, superintendenter osv. - hvad vi vil kalde »chefer« af forskellig rang, hvis opgaver er rent »taktiske« eller faglige eller lokale. Analogien med en stor moderne hær på feltfod ligger lige for. Bestyrelsens hverv i en stor corporation mindre stærkt om en generalstabs. Tag f.eks. en Ludendorff-type som ståltrustens bestyrelsesformand mr. Elbert H. Gary, der dirigerer en arbejdermasse på 1/4 million mand og disponerer over en driftskapital på vel en 1 1/2 milliard dollars - selvfølgelig dog ikke alene, men i samarbejde med de andre direktører (som både tæller repræsentanter for Morgans og andre kæmpebanker og de store jernbaneinteresser). En corporation's driftskapital kan dels bestå i aktiekapital og henlagt overskud, dels i lånte obligationsfond, hvis beviser kaldes bonds. Forskellen mellem stock og bonds er væsentlig den, at de sidste yder en garanteret, forholdsvis moderat rente (interest), der har forrang for aktieforrentningen og i reglen sikres særlig godt. De udgør derfor en højere klasse af værdipapirer end aktierne. Disses årlige eller halvårlige renter, der er mere usikre, men ofte langt højere, kaldes dividends. Aktierne deles ofte igen i forskellige klasser af uens rang, - preferred stock og common stock etc, der noteres forskellig på Børsen. Et typisk årsregnskab fra 1918 for en stor corporation er fra New York´s konsoliderede Høj- og Dybbaneselskab (the Interborough Rapid Transit Co., almindeligt kaldt I.R.T., der væsentlig er kontrolleret af Morgans:

Gross revenue (bruttoindtægter)

40,5 millioner

herfra går: driftsomkostninger

19,1 millioner

Net revenue (nettoindtægter)

21,4 millioner

herfra går: skatter

3,7 millioner

Operating income (driftsfortjeneste)

17,7 millioner

hvortil kommer: anden fortjeneste

0,5 millioner

Gross income (bruttofortjeneste) .

18,2 millioner

herfra går: »charges« (forpligtigelser)

13,6 millioner

Surplus (årsoverskud)

4,6 millioner

heraf betaltes i dividends (profit)

6,0 millioner

Deficit (underskud)

1,4 millioner

Men der ejedes et opsparet overskud eller reservefond fra tidligere år på

17,2 millioner

altså reduceredes dette fond ved »underskuddet« til total surplus

15,8 millioner

Dybbaneselskabet der havde måttet give sine arbejdere en lønforhøjelse, ønskede at overbevise New Yorks byråd og vælgere om, at det som følge af årsunderskuddet var nødvendig for det at forhøje sin 5 cents billettakst til 6 eller 7 cents. Men hvordan fremkom dette underskud for Kapitalisterne på ca. 1,4 million dollars). Der er først »driftsomkostningerne« på ca. 19,1 millioner; de indbefatter naturligvis foruden arbejdsløn, materieludgifter etc., direktørernes fine salærer. Men så kommer der en Post på ikke mindre end 13,6 millioner, der nok så ligefremt kaldes charges (»forpligtelser«). Hvad den går til, specificeres aldeles ikke, men der er ingen tvivl om, at den tildels går til forrentning af obligationsgæld (bonded debt) samt afgifter til byen New York. Obligationsrenter er typisk merværdi eller kapitalistprofit; og hvad byen angår, som var stærkt pekuniært medinteresseret i banesystemets ombygning, og til hvilken selskabet er forpligtet at betale en årlig afgift (som indgår i summen på de 13,6 millioner), da viser sagen sig at være denne: Pengene går ikke i borgernes fælleskasse på rådhuset; New York måtte selv sætte sig i stor gæld og udstede sine egne bonds for at få ombygningen iværksat, og disse papirer ejes selvfølgelig for en meget stor del af privatkapitalisterne. Men desuden: byen byggede ikke selv; den overdrog dette til contractors, der sikkert væsentlig fik deres udgifter og høje profit betalte i obligationer. Og hvem var disse contractors? Jo, det var et nyt stiftet »Dybbanebygningsselskab« bestående af akkurat de samme finansfolk som »Dybbaneselskabet« (I.R.T.) selv, nemlig Morgans, Ståltrusten, osv.. Og dette sidste selskabs charges på 13,6 millioner dollars i 1918 består derfor for en stor del simpelthen i udbetalinger til dets egne ledere og ejere. Hertil kommer endelig årsdividenden på regnskabet (til aktionærerne): 0,6 millioner dollars, hvilket også er ren merværdi, der jo for en stor del tilfalder de interesser, der kontrollerer aktiemajoriteten - hvilket også er den store finansring i Wall Street. Resultatet af og meningen med hele bogføringskunststykket bliver da uden omsvøb dette: Den kontrollerende interessegruppe i New Yorks nærtrafiksystem er ikke tilfreds med merværdiraten på dette produktive arbejdsfelt. Den er ikke så høj, som man er vant til; og da publikums interesser ikke blot kommer langt bagefter obligationsejernes (the bond-holders), men også må vige for aktionærernes (the stockholders), kræver bestyrelsen billettaksten sat op. Sker det ikke, må driftsomkostningerne sættes sådan ned, at sikkerheden m.v. trues, og så vil det være umuligt at trække frisk kapital til fremtidige udvidelser m. m.. Se det er trusler fra Kapitalisterne selv, som man ser. På et opslag i selskabets velfyldte vogne citeres en elektrotekniker: »Folk ønsker glat og god drift og første rangs betjening. Det kan de ikke få, hvis Kapitalen ikke vil søge til (invest). Der må være en rimelig profit (a fair return). Hvis omkostningerne går op, må også priserne gå op.« Denne propaganda er beregnet som daglig læsning for de millioner af vælgere og andre arbejdere, hvis 5 cent-stykker går til at fylde Storkapitalens krigskasser. Propagandaen er beregnet på at virke som et advarende eksempel på, hvad der vil ske, når de organiserede arbejdere møder frem med overdrevne krav til Kapitalen. I dette tilfælde kunne uheldigvis ikke priserne sættes op ved befaling fra direktionen alene. Det var nødvendigt med en tilladelse fra »byen« og indirekte fra vælgerne. Der må derfor snakkes for vælgernes først. Dels må funktionærerne (som iøvrigt hjemsøges bittert af dyrtiden) sættes i et dårligt lys overfor »publikum«; dels må godtfolk skræmmes med den sløjere drift, der er i vente, hvis Kapitalens profit vedbliver med at holde sig lavere end beregnet. Thi det ledende hensyn for al sund kapitalistisk forretning er og kan kun være: hvad betaler sig bedst? Hele middelklassen vil forstå, at synker profitraten i I.R.T, bliver dette derved et mindre anset investment i Wall Street, og Kapitalen vil da gå udenom det, sejle til fjerne riger eller gå til produktive felter i USA, hvor arbejderne endnu ikke er organiserede af disse »forbandede« udenlandske socialistiske agitatorer og »bolschevikagenter«, som den store amerikanske presse bestandig er på jagt efter. Vælgerne vil da også sige til sig selv: »Vi må finde os i en billetforhøjelse, siden vort fine nærtrafiksystem (»verdens bedste«) bevislig arbejder med underskud; det har vi set sort på hvidt for i aviserne, og vore politiske helte siger det samme. Alting går jo op i priser, så hvorfor skulle det ikke også blive dyrere at køre på Dybbanen? Det er disse bolsjevikker og kejser Wilhelm, der er skyld i det hele«. Der gives dog undtagelser for disse privat-kapitalistiske principper og tankegange og vaner, f.eks. i staten Nord-Dakota, hvor de organiserede farmere nu har erobret magten i 1919. Men i USA flyder merværdier stadig bredere sammen i en Storfinans, og arbejdernes gradvis voksende organisationsstyrke svækker aldeles ikke denne almindelige tendens - tværtimod! Men for rigtig at forstå Kapitalismen i USA, må vi også kende noget til det, der ikke ligefrem står på papiret eller i vejviseren, nemlig de finanstransaktioner, der i reglen ligger bag ved det hele, og som betinger det egentlige trustvæsens »blomstring«. USA's (såvel som Englands, Frankrigs, Sveriges, Danmarks) erhvervsliv holdes ikke gående for årlig at skaffe befolkningen dens passende kvantum af brugsværdier, men derimod for at skaffe Kapitalisterne en passende årlig profit. I det 19. århundrede var Kapitalisterne for det meste enten fabrikanter, der konkurrerede heftig indbyrdes, eller spekulanter, der drev rovdrift for at indhøste en rask profit og gav fanden i efterslægten. Det store eksempel på spekulanterne er at finde i de amerikanske jernbaneselskabers voldsomme historie fra 1861 til 1890, da de næsten alle var gået bankerot. Nu i dag udbyttes befolkningen langt større og systematisk. Ligesom Borgerklasserne efter den Franske Revolution i 1789 var særdeles aggressive mod befolkningen og håndværkerne, bruger Kapitalisterne revolveren mod de arbejdere der organiserer sig og som kræver prisstop på fødevarer, etc.. Konkurrencen er dog i 1919 på næsten alle produktive felter afløst af kapitalistisk samvirke, stilende stærkt mod monopoldrift. Og hvad der tidligere var spørgsmål om jernbanekapital, kulgrubekapital, savværkskapital osv., er nu simpelthen spørgsmål om penge og kapital, om storfinans, som ordnes i bankernes kontorer, hvor alle de sociale merværdier fra Arbejderklassen strømmer sammen til styring og forrentning. Det amerikanske lovsprog har flere bestemte adskilte navne for, hvad vi med et begreb plejer at kalde en trust, nemlig trust, pool, combination etc.. Hovedsagen er dog i 1919 finansielt og produktivt samarbejde i stedet for fri konkurrence, og nøglebegrebet er overalt: kontrol, dvs. kontrol over bestyrelserne af de corporations, der tæller noget på det foreliggende felt. En »trust« dannes enten ved, at en del af de konkurrerende virksomheder i en vis branche tvinger modstanderne til at standse eller til at sælge deres geschäft; eller ved, at de konkurrerende parter slutter et forlig og enes om at dele markedet mellem sig; og i så fald kan de placere repræsentanter i hinandens bestyrelser, - men behøver ikke at gøre det. Der er mangfoldige måder, på hvilke en trustdannelse kan etableres. Men man må ofte gå forsigtig frem, fordi der findes en Anti-Trust lov i USA fra 1890, kaldt the Sherman Act efter den senator, der forelagde den i Washington. Denne lov erklærer det strafbart at søge at etablere monopoldrift på noget erhvervsfelt ved hjælp af økonomisk krig mod svagere konkurrenter. Den vedtoges, fordi nogle store corporations havde drevet deres spil for groft, f.eks. ved at tilkøbe sig langt billigere fragttakster på banerne, end deres konkurrenter kunne opnå og lignende. Loven er stadig i kraft i 1919, og har været anvendt både overfor selve Standard Oil selskabet og overfor høstmaskinetrusten International Harvester Co., og bemærkelsesværdigt også overfor nogle af arbejdernes fagforbund, der »truede den frie konkurrence« på arbejdsmarkedet…. The Sherman Act er populær i en endnu stor og politisk velrepræsenteret gruppe af den besiddende klasse i USA (f.eks. hos farmerne), der lever på den gamle tids traditioner og frygter eller hader finanskapitalen fra Wall Street. Kongressen i Washington rummer i det hele taget mange mænd, der slet ikke længere »er med i tiden«. Det politiske apparat er temmelig ormædt, og indtil for ganske nylig har de store forretningsfolk ikke direkte befattet sig med politik, men overladt sligt til de professionelle politikere, som blev betragtet som en noget ringeagtet Borgerklasse. Men hvorom alting er: Anti-Trust Loven af 1890 har naturligvis aldeles ikke kunnet hindre den økonomiske udvikling i retning af kapitalistisk monopoldrift, men har højest hæmmet og chikaneret Storkapitalen i enkelte tilfælde, og tvunget Storkapitalen til at iagttage visse juridiske formaliteter, den ellers ikke ville i have bekymret sig om, og loven har i almindelighed fremmet alskens camouflage og hemmelighedskræmmeri. Dette er ofte generende for dem, der vil studere dette samfunds virkelige væsen. Men realiteterne skinner alligevel så stærkt igennem, at ingen med blot ét øje i hovedet kan overse dem: monopoliseringen vokser ustandselig på alle felter, og monopoldriften har hidtil indbetalt sig enormt. De store, forenede corporations i USA indhøster i mange tilfælde en profit, der efter vore Nordiske begreber er ganske svimlende, men som slet ikke figurerer på de officielle regnskaber. Det sker næsten i alle de store trustdannelser i de senere år - navnlig dem som I. P. Morgan & Co. gennemførte - hviler på en kolossal overkapitalisering. Når man i USA danner en trust i en eller anden erhvervsgren (f.eks. Ståltrusten), sørger man først for at skaffe sig kontrol over de afgørende konkurrencedygtige firmaer, der forefindes, dvs., for. at kontrollere en i erhvervsgren må man dominere dens prisniveau, bestemme dens udvikling, opbygge dens salgsmarked hjemme eller i udlandet, er det nemlig ikke nødvendigt at kontrollere alle dens konkurrencedygtige virksomheder. En passende del af dem vil slå til, som man måske kunne kalde den »effektive procentdel«, og som ikke en gang altid behøver at udgøre over halvdelen. Kapitalisterne ræsonnerer bestandig i procenter, og vil vi forstå deres spil til bunds, må vi gøre det samme. Kontrollen over et sådant firma vil sige kontrollen over dets bestyrelse, der som bekendt vælges af aktiemajoriteten på generalforsamlingen. At erhverve en sådan majoritet er derfor en absolut nødvendighed; men da sommetider mange aktionærer ikke møder frem og stemmer, behøver trustbyggeren ikke altid at regne med dem alle, men kan nøjes med at erhverve sig en sådan »effektiv procentdel« af aktierne, der blot vil sikre ham (eller hans venner) flertal på selve generalforsamlingen. Flertallet vil da vælge en bestyrelse bestående af hans egne tillidsmænd, som så f.eks. vil vedtage at sælge hele firmaet til den nye trustcorporation. I nogle tilfælde betales der nu de gamle aktionærer kontant, men som en regel betales der dem i nye værdipapirer, enten obligationer (bonds) eller aktier (stock). Det er hér overkapitaliseringen finder sted. Trustbyggeren ræsonnerer udelukkende i procenter. Den nye papirkapitals omfang bestemmes slet ikke ved værdien af de aktier, det købte firma faktisk sidder inde med. Den bestemmes udfra en beregning af, hvor stor en årlig profit der kan ventes under de nye, konsoliderede driftsformer. Regnes der f.eks. med en profit på 600.000 dollars, sættes den nye aktiekapital frit til 10 millioner dollars, fordi regnskabet da vil kunne fremvise den moderate profitrate på 6 %. Måske kostede hele transaktionen kun 1 million dollars i reelle penge, måske kun 1/2 million, resten er blot papir, dvs. værdien af de på 9 eller 9 1/2 millioner lydende nye aktier hviler ikke på allerede foreliggende værdier, men blot på fremtidige værdier. Det er en slags kapitalisering af fremtidens merværdiarbejde. Med en reel udbetaling på 1 million dollars vil således den forventede profit på 600.000 dollars svare til ikke mindre end 60 % forrentning, skønt regnskabet vil fremvise beskedne 6 %. Alt dette må man huske på, når man hører amerikanske trustkapitalister klage over, at deres geschäft ikke svarer sig ordentlig, og når de kræver priserne på deres salgsvarer sat op. Uden at kende det kolossale profitniveau som USA's pengemænd i flere år har vænnet sig til og er blevet forvænte med, er det for os andre vanskeligt at forstå det raseri, hvormed de modsætter sig Arbejderklassens dyrtidskrav. Men når man erfarer, at en trust som Rockefellers Standard Oil i visse år har haft sin reelle kapital forrentet med 350 % op til 3.000 %; International Harvester Co. sin med ca. 200 %; Western Union Telegraph Co. sin med 450 %, og at et ungt, ikke monopoliseret selskab som Ford Motor Co. i Detroit 1912-13 tjente netto 37 1/2 million på en oprindelig aktiekapital af kun 2 millioner dollars, da begynder man at begribe, hvad kapitalismen i USA er for noget. (se også Herman Cahn's »Capital of to-day« fra 1918). Og hvad der er tjent i USA under 1. Verdenskrig, f.eks. af krudt- og dynamittrusten, nærmer sig det utrolige. De profeter, som plejede at advare mod den store overkapitalisering og hvad deraf følger, er musestille. Aviserne taler nu i 1919 mest om Folkeforbundets velsignelser og »Bolschevismen«s forbandelser. Proletarerne i alle lande er det stof, man bruger, uanset orakelordet fra Versailles, at deres arbejdskraft ikke »blot« er en vare længere. Der gives tilfælde, hvor en stor trustdannelse i USA er blevet startet med en aktiekapital, som udelukkende bestod af papir, og hvor alle de reelle værdier i foretagendet, som det var, dækkedes af obligationer (bonds). At sligt kan anses for sund finans, beror selvfølgelig på den garanti, som selve Monopolet eller kontrolstillingen yder. Snurrige ting kan følge heraf, dvs. snurrige for de forretningshoveder, der stadig følger tænkemåden fra frikonkurrencens periode. Bondholders har ingen stemmeret på generalforsamlingerne, det har kun aktionærerne (stockholders). Et konsolideret selskab må betale sine årlige obligationsrenter, men det kan godt i flere år undlade at betale dividende på aktiekapitalen og dog nyde ypperlig kredit på det store pengemarked. De store Pengemænd kan nemlig være ét med selskabets kontrollerende aktionærgruppe. Dette er da blot at betragte som ét enkelt værksted i deres store kapitalistiske kompleks; de kan have forskellige formål med at undvære dividenderne: at bruge overskuddet til forbedringer, udvidelser eller reservefond, eller at trykke aktiernes børskurs og derved tvinge små aktionærer til at sælge ud eller måske selv drive en Baissespekulation, garanteret ved deres private kendskab til selskabets fremtidsmuligheder. En lav børskurs behøver slet ikke at betegne en svag finansiel stilling. Ståltrustens aktiekurs på New Yorks Børs har før 1. Verdenskrig svinget mellem 95 og kun 8; nu i 1919 står den i 108; det er blot et spørgsmål om spekulation i børskursavancer og ikke om trustens større eller mindre ydeevne som kilde til merværdi. For resten skulle man tro, at selv en amerikansk finansmand måtte kunne tåle i en overgang at undvære profit på en aktie, der oprindelig ikke kostede ham en cent, men blot var papir. For outsiders og navnlig for de småfolk, der måske er blevet lokkede til for rede penge at købe sig nogle aktier i den nye trust, stiller sagen sig ikke slet så gunstig. Men hvad rager det dem, der er insiders, sålænge loven er på deres side? Er ikke hele det amerikanske fastland lovlige og normale og ifølge selve republikkens forfatning ukrænkelige jagtret på andre mennesker ? For at begribe de virkelige forhold, der ligger bag de forskellige amerikanske trustdannelser, må man da til en vis grad være en insider - noget der ikke er muligt for os almindelige mennesker, førend dannelsen allerede forlængst er fuldbyrdet. Der kræves en vis historisk viden, i mange tilfælde en vis personalhistorisk viden, førend man kan fatte, hvad sådan noget som Standard Oil Co. eller jernbanesystemet Great Northern etc. virkelig er for organismer. Og desuden kræves der af den søgende, at han sætter sig ud over alle juridiske og blot formelle synsmåder og ikke lader sig forbløffe af officielle navne. En reel trust behøver ikke, nej tør i almindelighed slet ikke være nogen formel trust. Gamle firmanavne fra konkurrencetiden bibeholdes ofte i broget mængde, skønt de nu blot er navne på forskellige departementer indenfor samme kontrolaffære, og slet ikke på forskellige selvstændige firmaer. En god fremgangsmåde er at grave direktør- eller cheflisterne for de forskellige selskaber frem, og da mærke sig, hvorledes de samme personer går igen fra firma til firma ligesom Tordenskjolds soldater. Herved afsløres også trusternes indbyrdes sammenhæng i en slags overtrust. Det var således, at Walton Newbold i England gik frem i sine undersøgelser af rustningstrusterne i Europa og i de britiske kæmpesammenslutninger i særdeleshed.

For at forstå og bevise hvordan Kapitalismen har udviklet sig til et trustvælde og monopol, må man finde konkrete navne og tal i firmaernes bestyrelser (brass tacks) der er sammenfaldende, og således fremstille et index over USA´s næringsliv på grundlag af de store årbøger for kapitalanbringere (investors), som Wall Street selv benytter. Hvad hér gives, er derfor ikke andenhånds snak eller agitatoriske prækner over trustvældet, men førstehåndsoplysninger fra kapitalistiske kilder og væsentlig ordnede efter den officielle statistiks retningslinier. Fra disse håndbøger fremgår det nemlig også, at de samme personer går igen i alle bestyrelserne, og at trusterne i vid udstrækning ejer hverandres aktier og obligationer. Men dette indbyrdes ejendomsforhold er dog i reglen hemmeligholdt - så vidt muligt; sådan at ingen udenforstående kan gøre sig noget klart begreb om, hvorvidt det faktisk er gennemført. Bestyrelseslisterne derimod er offentlig tilgængelige, og det er her, at spørgsmålene om den effektive kontrol finder deres løsning og hvor de kapitalistiske realiteter er synlige. Lad os vurdere de Kapitalister, der har sat sig på råstofferne i USA. Luften over USA er socialiseret, men i byerne indbringer et luftigt værelse højere lejeindtægt end et indelukket kammer, og et nogenlunde røgfrit nabolag muliggør bedre grundpriser, end et mere tilsodet gør. Men alle andre naturlige råstoffer af social nytte er mer eller mindre komplet privatkontrollerede. Landbruget og grundarealerne er i almindelighed: privateje og i privatdrift overalt! Hvad det ferske vand angår, er søer og sejlbare floder til en vis grad fælleseje, men vandkraften til nyttebrug i de forskellige stater kontrolleres privat enten ved ejendomsret eller gennem langvarig forpagtning. De dominerende firmaer her hører til den såkaldte public utilities gren, der handler med drikkevand, elektrisk strøm etc.. Fraset landbrugsprodukterne og sådanne varer som bomuld tobak, sukker, læder og uld (der hører under fabriksindustrien) er de vigtigste naturlige råstoffer i USA nu følgende ti: Tømmer, Cement, Kul, Råolie, Jern, Kobber, Bly, Zink, Guld og Sølv. På nogle af disse felter hersker der åbenlys trustvælde, på nogle af dem er stillingen tilsyneladende mere fri, men måske også kun tilsyneladende. Situationen på tømmermarkedet er for indviklet. De store skove ved Stillehavskysten og i Syden falder ofte ind under Jernbanetrusternes domæner og visse steder under grubeselskabernes. For året 1917 beregnedes værdien af det fældede tømmer til ca. 725 millioner dollars, hvoraf over halvdelen faldt på Sydstaterne. At her hersker stordrift fremgår klart nok af den kendsgerning, at kun ca. 5 % af alle landets savmøller behandler over 70 % af alt det fældede tømmer. Produktionsværdien for 1917 på de andre ni råstoffer anslås til ca. 4.100 millioner dollars, hvilket er over 80 % af totalværdien af USA's mineral produktion for dette år. Det er indlysende, at disse markeders betydning for hele erhvervslivet er ganske vital, og at de interesser, som kontrollerer dem, øver en umådelig indflydelse over landets liv og udvikling. Forholdene ligger nu omtrent således, at der er svær stordrift over hele linien. Enten dominerer enkelte specialtruster hele produktionsgrene, eller også finder man kæmpeselskaber der liggende med deres sugearme ud over flere beslægtede felter. Cementens produktionsværdi i 1917 var på 123.2 millioner dollars. Det ledende selskab hedder Atlas Portland Cement Co., og er en kombination af flere ældre selskaber med en driftskapital på ca. 21 millioner dollars. Dette selskab leverede al cementen til Panama-Kanalens bygning - og det var verdens største leverance. Kul inddeles i USA i to slags kul: Anthracitkul (produktionsværdi: 283,7 millioner) og »bløde« (biluminous) kul af ringere varmeevne (produktionsværdi: 1.250 millioner). Anthracitproduktionen, der kun finder sted i Pennsylvanien, domineres væsentlig af det store Reading Co., hvis driftskapital kan sættes til ca. 300 millioner dollars. De blødere kul findes i flere stater, og deres udvinding er tilsyneladende ikke konsolideret i trustform, om end der findes meget store selskaber, af hvilke nogle blot er grene af visse metaltruster eller visse jernbaneselskaber. Råolieproduktionen i USA er i værdi i 1917 på ca. 523 millioner dollars og beherskes af det kolossale Standard Oil Co., der er mr. John D. Rockefeller den Ældres navnkundige trust. Ifølge en Højesteretsdom har den i 1911 formelt måttet spalte sig i forskellige firmaer, men de står under finansiel fælleskontrol, og al virkelig konkurrence er udelukket. Standard Oil selskaberne er berømte for deres sparsommelighed og indre organisation; ikke blot udpumper de størstedelen af USA's råoliefelter, men de renser olien, transporterer den i mægtige rørledninger (af hvilke de ejer mange tusinde miles), opløser den i dens forskellige bestanddele (Petroleum, Smøreolie, Benzin osv.) og sælger den direkte til detailhandlerne og til bilerne ved fortovene i alle USA´s byer og flækker - uden mellemmænd. Desuden driver den en kolossal handel med udlandet (f.eks. Skandinavien) og ejer sin egen handelsflåde på omkring 300.000 tons ialt. Men dette er langtfra alt. Standard Oil Co. udmærker sig ved næsten ikke at have sine værdipapirer ude til salg på Børsen, ved at være mærkelig underkapitaliseret og i reglen selv administrere sine enorme merværdier - uden hjælp fra bankerne, og er selv en slags kæmpebank for kapitalanbringelser i det stille. Trustens kerneselskab har kun en driftskapital på ca. 100 millioner dollars, men skulle den kapitaliseres efter sin profitevne ville vi komme op på milliardniveauet. Rockefeller-interesserne har hånd i hanke med nærsagt alle førende erhvervsgrene i USA. Jernproduktionen i USA har en værdi i 1917 på omkring 1.050 millioner dollars, og domineres ganske af, hvad man har kaldt verdens største trust: United States Steel Corporation, hvis driftskapital beløber sig til ca. 1.460 millioner dollars, og som beskæftiger over 1/4 million mand. Den skabtes i 1901 af J. P. Morgan, da denne købte den nylig afdøde Andrew Carnegie ud af stålindustrien for en kæmpesum af nye værdipapirer, der gjorde trusten til en af de mest typisk overkapitaliserede selskaber i USA (ifølge. den gammeldags betragtningsmåde). Ikke blot ejer U.S.S.C. alle fastlandets bedste jernmalmlejer (ved Øvre-Sø, i Minnesota), den har sine egne baner, havne, skibe, kullejer osv., og dens stålværker, der ofte udgør hele byer, er verdens største. Kendt er stålbyen Gary, der ligger syd for Chicago, og er opkaldt efter trustens ledende ånd; også andre store nyanlæg har taget navn efter dens private direktører. Det er ligesom oldtidens kejsere og konger; alt her foregår i den allerstørste stil, og trustens næve slipper ikke det dyrebare jern, førend det er omsmeltet til færdige stålvarer: skinner, plader, våben, bjælker, hjul, kæder, tråd osv.. Dens direkte kontrol spores derfor langt inde på fabriksindustriens domæne. Formelt uafhængig af U.S.S.C., men samarbejdende med den er bl.a. det store Bethlehem Steel Co. i Pennsylvanien hvis driftskapital kan sættes til ca. 140 millioner dollars, og hvis ledende ånd er den navnkundige Charles Schwab; der også bygger skibe i stor stil og under krigen gav England en mægtig håndsrækning mod ubådsstormen, som man kan læse sig til i Lord Fishers »Erindringer«. Endvidere må nævnes The Colorado Fuel & Iron Co., et Rockefeller-selskab med en driftskapital på ca. 80 millioner dollars. Dets politiske indflydelse over Staten Colorado er vistnok ret komplet. De frygtelige tilstande, som herskede i dets store minelejre, vakte for nogle år siden megen opsigt og førte til nedsættelsen af regeringskommissionen »Industrial Relations Commission« for grundigt at undersøge tilstandene i USA's industri med henhold til behandlingen af Arbejderne.

Med hensyn til produktionen af Kobber, Bly, Zink, Guld og Sølv var totalværdien for 1917 på ca. 875,8 millioner dollars. De store trustbyggere i New York søgte omkring århundredskiftet at monopolisere kobberproduktionen, der langt er den værdifuldeste med en værdi på ca. 515 millioner, og de regnede nok med den voksende elektriske industris efterspørgsel som deres bedste fremtidsgaranti; ja de søgte at vinde kontrol over hele verdensproduktionen, f.eks. over de mægtige Rio Tinto gruber i Spanien, der kontrolleres af den engelske Rotschild-interesse. Men dette mislykkedes. Det væsentlige resultat blev dannelsen af det store Anaconda Copper Mining Co., hvis driftskapital er på ca.. 175 millioner, og hvis hovedfelt er den uhyggelige by Butte i Montana, hvilken stat denne »kobbertrust« synes at styre med hård hånd. Desuden sluttedes der forbund med den mægtige Guggenheim familie, som kontrollerer udsmeltningen af mange slags metaller på vide felter i Veststaterne, Alaska og i Mexico. Deres ledende selskab hedder American Smelting and Refining Co., og dette selskab er kapitaliseret med ca. 150 millioner dollars. Indirekte knyttet hertil er den såkaldte blytrust National Lead Co. (Kapital godt 50 millioner). - En svær økonomisk og politisk magtstilling i de sydlige bjergstater nyder endelig grubekombinationen Phelps, Dodge & Co., hvis aktiekapital opgives til ca. 50 millioner dollars, men som desuden sidder inde med et opsparet reservefond på over 130 millioner. Transportsektoren består af jernbanesystemerne, ekspresselskaberne, telegrafvæsnet samt handelsflåden. Alle disse virksomheder i fastlandsformat er private drevne og kun postvæsnet er »nationalt«. Den lokale personbefordring i staternes forskellige erhvervscentrer hører under »public utilities«. De Amerikanske Jernbaner er i en Danskers øjne en hel verden for sig. Det første rigtige godstog, man møder herovre, tiltrækker sig straks opmærksomheden ved sin længde (80 vognladninger eller mere), sin rummelighed og ved den brogede navnerække, det slæber med sig på sine brune vognsider. Snesevis af forskellige selskaber fra alle kontinentets hjørner synes at have splejset sammen til enhver ordentlig togstamme f.eks. på Chicagos godsterræner. Også lokomotiverne, der arbejder på det samme terræn, bærer ofte forskellige kompagninavne. Det er også meget almindeligt, selv i mindre byer, at finde to eller flere banegårde. Men al denne brogethed og splittethed er kun tilsyneladende og rettere det naturlige resultanter fra den gamle vilde konkurrencetid, da de foreliggende Amerikanske skinneveje blev byggede. Konkurrencen er nu forbi, alt er konsolideret eller monopoliseret. Og under 1. Verdenskrig dreves tilmed alle selskaberne af regeringen i Washington, dvs. som om det virkelig var ét nationalsystem. Hvorledes denne situation nu helst skal afvikles, er netop et af de største og ivrigst drøftede problemer i mr. Wilsons USA. Jernbanernes betydning for landets hele udvikling, især efter Borgerkrigen, har været så uberegnelig stor, at ingen kan forstå sig på USA´s historie, som ej er fortrolig med de forskellige jernbaneselskabers voldsomme sagaer. Reglen var i hele det 19. århundrede: vild konkurrence og spekulation; først i mere lokal stil, siden i Storkapitalistisk, ja kontinentalt format. Se også i professor W. Z. Ripley's store skrift: »Railroads. Finance and Organisatioin. (New York 1915). Jernbanebygningen i USA var jo oprindelig finansieret fra Europa, navnlig England, Tyskland og Holland, men det skete så planløst og blindt individualistisk, at det i ca. 1893 endte i bankerot - næsten over hele linien. Men op fra dette kolossale fallitbo rejste der sig da i de følgende 20 år en ny jernbanekapitalisme, skabt amerikanske Kapitalister, for hvem Republikkens hele blomstring i dette tidsrum kom til gode. Den særkendes ved finansiel sammensmeltning i en halv snes (eller 5, eller siden 3 og 2) kæmpemæssige interessegrupper af mindre (og oprindelig selvstændige) kompagnier, klumpede omkring visse vitale stamlinier. Den finansielle sammensmeltning skete hovedsagelig fra New York, Boston, Philadelphia hvor det hele startedes; og også her trænger J. Pierpont Morgan's navn sig frem i første række. Den driftsmæssige reformation kom bagefter, og er endnu ikke fuldbyrdet i 1919. Alt drejede sig om finansiel kontrol over dette eller hint kompagni eller system, hvilket krævede erhvervelsen af en vis del af aktierne - med det gode eller med det onde. Blot ved købet i Wall Street af en pakke aktier kunne et jernbaneselskab på flere tusinde milesskinnevej kastes fra én interessegruppe over til en anden, rives ud af ét f.eks. sydligt trafiksystem og kobles fast til et andet f.eks. et nordligt. Sejrherren indsatte da sin egen direktion i selskaberne og blev således i stand til at kontrollere deres strategi eller politik i fremtiden lige overfor andre, konkurrerende eller venligsindede selskaber. Det hele minder om storeuropæisk politik. Snart brugtes magt, snart list, snart sluttedes forbund eller kompromis'er. Man kæmpede om visse fragtmarkeder (kul, hvede, bomuld osv.) eller om kontrollen over visse rutetakster eller om visse juridiske rettigheder til anlæg af broer eller banegårde eller om hele stater, distrikter - ja til sidst (i 1906) om al transkontinental trafik i USA. Men samtidig med disse planmæssige financielle aktioner fulgte en planmæssig teknisk forbedring af alle ledende linier i landet og af det rullende materiel. Det var spekulation og finansiering på langt sigt og med landets mægtigste banker i ryggen. Den gamle svindel var spillet ud for bestandig. Så omkring århundredskiftet regnede man med fem-seks dominerende jernbanegrupper, og benævnet efter deres vigtigste stamlinier og deres mest navnkundige ejere eller ledere, nemlig er: (1) Vanderbilt-gruppen (New York Central R.R.Co.) med en banelængde på ca. 22.000 miles og en kapital på ca. 1.170 millioner dollars med oprindelig 132 selvstændige selskaber. (2) Pennsylvania R..R. Gruppen med ca. 19.000 milesbanelængde og ca. 1.822 millioner dollars med oprindelig 280 selskaber. (3) Morgan-Hill gruppen (Southern R. R. Systemet samt Northern Pacific og Great Northern R. R.) med ca. 47.000 milesbanelængde og ca. 2.265 millioner dollars og oprindelig med 225 Selskaber. (4) Harriman-gruppen (Union Pacific og Southern Pacific R. R.)med ca. 23,000 milesbanelængde og ca. 1.320 millioner dollars med oprindelig 85 Selskaber. (5) den løsere, såkaldte Moore-Gruppe, hvis vigtigste systemer var Santa Fé og Rock Island Banerne med ca. 25.000 milesbanelængde og ca. 1.060 millioner dollars med oprindelig 91 Selskaber. (6) Gould-Rockefeller gruppen (Missouri Pacific og St. Paul Systemet) med ca. 28,000 milesbanelængde og ca. 1.370 millioner dollars. Tilsammen udgjorde disse seks konsoliderede og mer eller mindre forligsvenlige jernbanegrupper i 1903 ca. 164.00 miles og var kapitaliserede med over 9 milliarder dollars, dvs. over 80 % af USA´s samlede banelængde og ca. 75 % af landets jernbanekapital. Den eneste større interesseklump, der da lå udenfor deres kontrol, var banesystemet i Ny England-staterne med Boston, Massachussets, som centrum (navnlig den såkaldte New Haven-linie); men dette systems financielle stilling var af særlige grunde ret ejendommelig. Omkring 1906 førtes den sidste store jernbanekrig i USA idet mr. Harriman søgte at rive de to store linier Northern Pacific og Great Northern, der begge løber fra St. Paul og gennem vinterhvededistriktet over klippebjergene og til Seattle ved Stillehavet, ud af hænderne på deres gamle bygmester mr. James J. Hill og hans allierede J. P. Morgan, for at koble dem til den allerede dannede Harriman-gruppe af transkontinentale linier længere sydpå, stilende mod San Francisco, og derved monopolisere hele banetrafikken over bjergene til Stillehavet. Dette mislykkedes imidlertid, men der blev snart sluttet et almindeligt forlig; og i 1919 da både Harriman, Morgan og Hill er borte, er al konkurrence og takstkrig mellem USA´s store jernbaneselskaber forbi. Det hele (også Ny England linierne) udgør i virkeligheden én stor jernbanetrust under fælles finansiel overledelse fra Wall Street. De spredte smålinier, som står udenfor, er ganske ubetydelige. Denne trust over alle truster mere direkte afhængig af lovgivningen i Washington end de andres, men som kilde til regelmæssig strømmende merværdi for Overklassen har den ikke sin lige. Udlandet, og det vil navnlig sige London ejer ikke længere ejer dens værdipapirer i noget virkelig følbart omfang. Når der tales om, at USA er ophørt med at være et debitorsamfund, er dette navnlig at forklare derved, at de amerikanske jernbaneobligationer og aktier under 1. Verdenskrig er blevet samlede på hjemlige hænder. Fra regeringsstatistikken for 1916 vises det at jernbanevæsnet har en samlet aktiekapital på 9 milliarder dollars og samlet en obligationskapital på 12 milliarder dollars: ialt 21.000.000.000 dollars. Der blev udbetalt i 1916 som forrentning af denne gæld: ca. 850.000.000 dollars (typisk merværdi). I 1914 var denne merværdi på over 890 millioner dollars, medens den samlede arbejdsløn for året udgjorde ca. 1.380 millioner, fordelt på ca. 1.700.000 arbejdere og kontorfolk, heri iberegnet ca. 17.000 såkaldte officers, der alene fik udbetalt ca. 45.500.000 dollars i salærer. Finansielt er det amerikanske jernbanevæsen nu én stor, helt privatejet og til en vis juridisk grænse privatkontrolleret forretningsaffære. Som det nu er, eksisterer der formelt over 1.000 forskellige selskaber, men reelt kun ét »væsen«. Rent driftsmæssig talt er følgende ti selskaber de dominerende herovre: 1. Pennsylvania R.R. 2. New York Central. 3. New York, New Haven and Hartford. 4. Southern. 5. Chicago, Milwaukee and St. Paul. 6. Chicago and North Western. 7. Great Northern. 8. Northern Pacific. 9. Union Pacific. 10. Atchison, Topeka and Santa Fe. Flertallet af de store ottehjulede godsvogne, man møder herovre, bærer et af disse kompagninavne malet på siden; men den gamle konkurrencetid spøger endnu i form af mangfoldige andre, brogede og maleriske navne på vognene og på Børsens værdipapirer og i de formelt juridiske dokumenter. Visse industritruster ejer deres egne mægtige parker af godsvogne, til hvis befordring de så lejer skinnevej og slæbekraft af jernbaneselskaberne på grundlag af indviklede taksttraktater. Dette gælder både Standard Oil og Ståltrusten og nogle kulselskaber samt de store slagterier i Chicago og visse frugtkompagnier, der ejer frysevogne i tusindvis. Anti-trustlovene tvinger dem dog til at indrette samarbejdet med en vis juridisk varsomhed, som imidlertid slår noget skår i den virkelige økonomiske kooperation. Desuden er her det store Pullman Co., som bygger og kører med spise-, sove- og salonvogne over hele landet, bemandede af dets egne funktionærer, der i reglen er negre. Dets driftskapital sættes til ca. 120 millioner dollars, og det forrenter desuden en opsparet reservefond på ca. 13 millioner. I nøje samarbejde med de private jernbaneselskaber er en livlig konkurrence mellem regeringens pakkepost og de såkaldte ekspresskompagnier. Der var før krigen tre store selskaber, der delte hele landet mellem sig. Det største hedder Wells, Fargo and Company, hvis driftskapital sættes til ca. 24 millioner dollars. De to andre er Adams Express med en kapital på ca. 28 millioner og American Express med en kapital på ca. 18 millioner dollars. Under krigen blev de af regeringen slået sammen til ét væsen, kaldt American Railwag Express. Det amerikanske telegrafvæsen er reelt, om end ikke formelt, komplet domineret af det mægtige Western Union Telegraph Co., hvis driftskapital kan sættes til ca. 130 millioner dollars, hvortil kommer et opsparet reservefond på ca. 29 millioner. Selskabet råder over 25.000 telegrafstationer i alle staterne og har over 1 1/2 million milestråd i brug. Dets profit i 1917 var ca. 15.700.000 dollars. Nøje forbundet hermed er den endnu større telefontrust, der både handler med fjernsamtaler og lokale samtaler i så at sige alle amerikanske byer. Det er American Telephone and Telegraph Co. med en driftskapital på ca. 672 millioner dollars og med 5.400 centraler med en samlet trådlængde i 1917 på ca. 20 millioner miles. Den råder over de såkaldte Bell-Patenter og financieredes oprindelig fra hovedbankerne i Boston. Den amerikanske handelsflåde er under krigen vokset op til at blive verdens næststørste. Det er dels sket ved »erobringen« af en mængde fine tyske skibe, dels ved kolossale nybygninger på hjemlige beddinger under regeringskontrol. I 1918 alene byggedes der ca. 1.880 skibe til en samlet bruttotonnage på 2,7 millioner ton (indbefattet udenlandske skibsrederes kontrakter), og fra 1914-1918 voksede den amerikanske ejede tonnage fra ca. 8 til ca. 10 millioner; heri indbefattes dog dels alle floddampere og småskibe og dels flåderne, der udelukkende besejler de store indsøer. Ikke desto mindre er saltvandsflåden vokset allerstærkest; det er f.eks. forbavsende, så det amerikanske flag dominerer New Yorks havn nu sammenlignet med før krigen. Og spørgsmålet bliver da: hvilke privatinteresser skal kontrollere denne søgående kæmpeflåde, som hidtil har båret mærket S. B. på skorstenen - dvs. regeringens Shipping board-mærke? Et mægtigt udvalg er nedsat i Wall Street til at ordne sagen i stor stil. I sommeren 1920 omdannes Shipping Board til en permanent institution med meget betydelig myndighed. Men Standard Oil selskabet kontrollerer allerede hele tankflåden, medens andre truster har deres særlige dampere, men selve den store oversøiske skibsfart kræver åbenbart en kæmpeorganisation, der arbejder sammen med den allerede eksisterende »Atlanterhavstrust«: International Mercantile Marine Co., der stiftedes i 1900 af J. P. Morgan. Det var nok den store trustbyggers plan at monopolisere al linietrafik fra øststaterne til Europa. Men det lykkedes ham ikke at erhverve de mægtige britiske Cimarcf-interesser, og han måtte nøjes med at slutte forlig med disse og andre europæiske selskaber og dele merværdierne med dem på den sædvanlige måde, når flere linier kooperer i det samme marked (jfr. vort eget Ø.K. i Asien). International Mercantile Marine Co. indbefatter de to store linier White Star og Dominion Line og havde i sommeren 1917 101 dampere til en samlet bruttotonnage af ca.. 940.000 ton hvortil kom 13 både under bygning på ialt 1/4 million tons. Driftskapitalen udgjorde over 150 millioner dollars. Siden 1904 er der hvert femte år udsendt rapporter, der belyser fabriksindustriens (Manufactures) omfang og vækst i hele Unionen. 1. Verdenskrig har naturligvis medført meget store nye udvidelser i næsten alle førende brancher. Det første tal er for 1914 og tallene i parentes gælder for 1904 - antal beskæftigede personer i fabriksindustrien: 8,3 millioner (6,2 millioner), af hvilke ugentlig lønnede arbejdere udgjorde: 7,0 millioner (5,5). Der blev anvendt hestekræfter til driften: 22,5 millioner (13,5). Driftskapitalen var på: 22,8 milliarder dollars (12,7 milliarder). Den nye værdi tillagt alle produkterne ved fabriksindustriens behandling var på: 9,9 milliarder dollars (6,3 milliarder), af hvilke der til lønninger og honorarer udbetaltes ialt 5,4 milliarder (3,2 milliarder). I gennemsnitlig blev det til hver ansat person årligt (fraregnet ejere og direktører, men indbefattet officers på højt salær) på: ca. 670 dollars (ca.. 503 dollars). Altså merværdi til ejerne: ca. 4,5 milliarder (3,1), hvilken sum vel ikke udelukkende gik til dividender, obligationsrenter og bonus til Overklassens frie brug - men dog for en væsentlig del. Den langt overvejende del af disse industrielle virksomheder er corporations (i 1914: 80,3 % - i 1904: 70,6 %). Den almindelige tendens henimod stordrift illustreres tydelig ved disse officielle tal: selskaber, hvis årlige produktionsværdi beløb sig til 1 million dollars eller mere, beskæftigede i 1914 35,2 % af samtlige industriarbejdere (mod kun 25,6 % i 1904), og rådede over 48,6 % (mod kun 38,0 i 1904) af hele Unionens industrielle produktmasse (udtrykt i dollars). At disse officielle procenttal ikke er endnu højere beror dels på dette, at mange samarbejdende fabrikker under fælles ledelse tælles hver for sig, og dels de ejendommelige forhold i den mægtige, grove tømmerindustri, der regnes med hertil. Denne beskæftigede i 1914 over 830.000 arbejdere, og værdien af dens produkter ansloges til over 1 1/2 milliard dollars. Man må stadig huske på, at formel juridisk selvstændighed er noget ganske andet end reel økonomisk selvstændighed. Trustvældet forstås kun af den, der stadig spørger om »kapitalistisk kontrol« i stedet for at føre juridisk snak. Jernbanevæsnet er reelt under privat monopolkontrol, men alligevel eksisterer der stadig over 1.000 selskaber på papiret. Noget lignende forefindes i fabriksindustrien, omend i mindre omfang. Fraset tømmeret, regner man nu med følgende 13 fabriksgrene (manufactures) i USA: 1. Fødemidler og lignende. 2. Tekstil. 3. Jern- og stålprodukter. 4. Læderprodukter. 5. Papir og trykkeri. 6. Drikkevarer. 7. Kemiske produkter og lignende. 8. Sten-, ler- og glasprodukter. 9. Metalprodukter, dog ikke af jern. 10. Tobak. 11. Landevejskøretøjer. 12. Jernbanereparation. 13. Diverse. Af disse er nr. 1, 2, 3 og 7 de værdifuldeste. Disse 13 fabriksgrene har ifølge statistikken af 1914 en samlet årlig produktionsværdi af mindst 100 millioner dollars. På enhversomhelst plads i det kapitalistiske samfund, hvor en social tjeneste udføres for arbejdsløn, finder vi ved lønarbejdernes side Kapitalisten i kontrol. På en hvilkensomhelst arbejdsplads har Kapitalen sine sugerør ude. Hvorsomhelst en konsument betaler for en tjeneste eller en vare (og det vil jo sige en tjeneste, thi selve stoffet, varen indeholder, giver vorherre er jo gratis), må han foruden at dække selve tjenestens omkostninger (»dens nødvendige værdi«) betale Kapitalisten i kontrol en profit (eller »merværdi«), for i det hele taget at få lov til at blive betjent. Dette gælder selvfølgelig også sådanne sociale tjenestegrene som bankvæsen og forsikringsvæsen. Også disse væsner kan sættes på aktier og bliver sat på aktier, som tilmed nyder stor efterspørgsel i Overklassen. I USA og andre samfund er en bank da lige så godt som alle de såkaldte produktive virksomheder: en bestemt slags kapitalistisk forretning eller profitkilde. Ganske bortset fra sin særstilling som pengeopsamler og kapitalanbringer (der underkaster den særlige love og regler i spillet) er banken som en social arbejdsplads, betjent af lønarbejdere, selv et naturligt felt for kapitalanbringelse. Det samme gælder det private forsikringsselskab. Hovedlinierne for bankvæsenet er at indtil for nogle få år siden befandt det amerikanske bankvæsen sig i et forbavsende roderi. Noget offentligt centralinstitut svarende til Bank of England eller lignende fandtes slet ikke. Mangfoldige privatbanker havde ret til seddeludstedelse, men den offentlige kontrol over disses omfang og over bankernes hele reservepolitik var kun løs. Ikke alene kunne en umådelig svindel gå i svang, men selv de solideste banker kunne tit komme i alvorlig knibe i urolige tider. Der var privatdrift og laissez fairel over hele linien, og efter den store økonomiske krise i 1908 blev man klar over, at grundige reformer måtte gennemføres med hård hånd, hvis det amerikanske næringsliv skulle kunne udvikle sig ordentlig og sundt. En kommission blev nedsat i Washington i 1910, og resultatet af dens arbejde blev den føderale Banklov af December 1913. Ifølge denne lov oprettedes - ikke ét centralinstitut, da USA er så kolossalt, men 12 føderale reservebanker under ledelse af et højeste, syv mands bankråd, udnævnt af Præsidenten og med Skatkammerministeren som formand. Deres opgave er væsentlig den, at modtage privatbankernes reserver (dvs. en lovbestemt, betydelig del af disse) i offentlige værdipapirer, velgaranterede veksler etc., samt at opbevare størstedelen af landets guldreserve og herimod at udstede pengesedler (Federal Reserve Notes) i en bestemt proportion. Ved nyårstid 1919 var der af disse nye sedler ialt for ca. 2 1/4 milliard dollars i omløb. I tilfælde af uro eller panik i landet vil således ikke længere de enkelte privatbanker, men hele dette reservesystem tage stødet; og næringslivets hurtige helbredelse vil derved være bedre garanteret end før, regner man. De forskellige landsdeles financielle roller afspejles i den sum veksler hver af de 12 reservebanker diskonterede i 1918. Totalbeløbet var c. 39,7 milliarder dollars, fordelt således: 1. Den føderale reservebank i Boston (Mass.): 1,8 milliard. 2. New York (N.Y.): 24,5 milliard. 3. Philadelphia (Pa.): 1,8. 4. Cleveland (Ohio): 1,4. 5. Richmond (Virg.): 2,2. 6. Atlanta (Geo.): 0,9. 7. Chicago (111.): 3,3. 8. St. Louis (Missouri): 1,1. 9. Minneapolis (Minn.): 0,4. 10. Kansas City: 0,8. 11. Dallas (Texas): 0,6. 12. San Francisco (Cal.): 0,9 milliard. Over 61 % af hele vekselsummen diskonteredes i New York City. De amerikanske privatbanker, der næsten alle er aktieselskaber), falder i forskellige klasser. Der er først de såkaldte savings banks, som kun må påtage sig udlån af særlig betryggende art ligesom de danske sparekasser. Af savings banks er der i 1918 ca. 1.800 stk. i hele landet med en samlet kapital + reserve på ca. 420 millioner dollars. Dernæst er der de såkaldte loan and trust kompagnier, som påtager sig visse forretninger, der er rigtige banker formente under lovgivningen, men ellers fungerer på samme måde med disse .Navnet trust må her forstås i sin oprindelige betydning: tillid, varetægt; ikke som »kombination«, »monopoldannelse« og lignende. De spiller en anseelig rolle og der er ca. 1.700 af dem med en samlet kapital + reserve på 1070 millioner dollars. Endelig er der alle de tusinder af rigtige banks, som benyttes af forretningsverdenen i det daglige liv. De falder i to store klasser: State banks og National banks. De første er oprettede under bevilling fra enkeltstaterne og er små, med lokale kundekredse. Deres antal er ikke mindre end 16.600 stk.; og deres samlede kapital + reserve udgør ca. 960 millioner dollars. De såkaldte National banks, derimod, er oprettede under føderal bevilling og plejede at have ret til seddeludstedelse. De tæller over 7.700 stk. og er de egentlige bærere af samfundets pengeomsætning. Deres samlede kapital + reserve udgjorde i 1918 ca. 1900 millioner dollars (af hvilke ca. 280 millioner i New York City, fordelte på kun 49 National banks dér). Der er et mægtigt felt for kapitalanbringelser, som ikke blot viser sig at være overmåde givtigt, men som desuden nyder en vis offentlig beskyttelse, der gør det særlig indbydende. Tæller man de fire store bankklassers kapitaler + reserver sammen, når man en totalsum på ca. 4.350 millioner dollars. Den årlige forrentning af denne sum stammer bl.a. fra alle bankfunktionærernes tjenester med at bogføre og forvalte kundernes pengetransaktioner. Kunderne betaler ikke blot »den nødvendige værdi« af tjenesterne, men desuden ligesom alle andre slags forbrugere under kapitalismen, en »merværdi« eller profit til ham, der har anbragt kapital i og derfor »ejer« midlerne til bankarbejdets udførelse. Pengeanbringeren spørger blot om profittens størrelse og sikkerhed da det for ham er det uvæsentligt, om han ejer aktier i nogle små State banks i Nevada eller i selve National City Bank i Wall Street, New York, USA´s største, forudsat de »giver« lige godt og sikkert. De store banker betaler bedre end små, og det er derfor intet under, at ejerne af landets største banker klamrer sig til deres aktier og ikke lader dem flyde rundt hos publikum. Men en bank, og navnlig en stor bank, er noget mere end en privatgeschäft. Den er en kontrollør over tusinde andre privatgeschäfters og privatpersoners ledige kapitaler. Dens strategiske stilling i det økonomiske liv er derfor af særlig interesse. Mægtige nye sociale arbejder som privatpersoner, privatselskaber eller småbanker ikke ville kunne finansiere, kan sættes i gang af den store bank med de myldrende rentesøgende indlånskontoer. Og når tilmed flere store banker arbejder sammen, bliver resultatet en storfinans. En enkelt storbank bliver derved langt mægtigere end en flerhed af småbanker med samme totalkvantum af pengemidler, eller med et endnu større. Og et enkelt stort finanscentrum får langt større indflydelse på landets økonomiske skæbne, end nogen spredt række af småcentrer kan håbe at få. Wall Streets kontrol over USA's næringsliv lader sig f.eks. ikke måle alene ved en sammenligning mellem New Yorks disponible pengekvantum og det øvrige lands. USA's Statebanks og mindre National banks råder tilsammen over en større procentdel af hele landets pengemidler, end New Yorks banktrust gør. Alligevel har de mindre indflydelse, øver mindre kontrol, har mindre initiativ end denne med hensyn til samfundets økonomiske udvikling. Storkapitalen har en evne til at skabe kreditmonopoler: National banks og Loan and trust companies, hvis aktiekapital + opsparede reservefond udgør mindst 16 millioner dollars. I New York City: National City Bank (76,4 millioner dollars). Guarantee Trust Co. (50 millioner). National Bank of Commerce (45 millioner). First National Bank of New York (30 millioner). Central Trust Co. (27,5 millioner). Bankers Trust Co. (26,25 millioner). National Park Bank (23 millioner). Chase National Bank (20 millioner). Equi-table Trust Co. (19,3 millioner). Farmers Loan and Trust Co. (17 millioner). Hanover Bank (17 millioner). Mechanics and Metals National Bank (17,3 millioner). Disse tolv Banker tilsammen: 368,75 millioner dollars. I Chicago: Continental and Commercial National Bank (33,5 millioner). First National Bank of Chicago, hvortil er knyttet: First Trust and Savings Bank (tilsammen: 32,5 millioner). Disse to institutter tilsammen: 66 millioner dollars. I Boston: First National Bank of Boston (26,9 millioner). National Shawmut Bank (19,4 millioner). Old Colonial Trust Co. (16 millioner). Disse tre banker tilsammen: 62,3 millioner dollars. Ialt for de 17 banker i aktiekapital og reservefond: 497 millioner dollars. Bortset fra sparebankerne i USA, udgør denne sum ca. 13 % af alle bankinstitutters driftskapitaler. De øvrige 87 % findes fordelte på ca. 26.000 institutter. De 17 storbankers deposita varierede i 1918 fra ca. 750 millioner dollars. Udenfor New York City, Chicago og Boston findes ingen storbanker, ikke engang i Pennsylvaniens hovedstad Philadelphia. Denne bys største bank havde i 1918 blot en driftskapital på 10 millioner og deposita til et beløb af ca. 105 millioner dollars. Når Bostons stilling er så forholdsvis stærk, skyldes det sikkert, at det er centret for den amerikanske tekstilindustri, som endnu ikke er draget ind under de store trusters kontrol, hvis sæde er New York. Chicagos blomstring skyldes snarere de lange afstande fra Atlanterhavet til det store Mississippirige, hvis centrum det er; thi dér er trustvældet allerede fast etableret. Af »private« bankhuse, der ikke er sat på aktier, og hvis regnskaber ikke offentliggøres, men som øver og har øvet en umådelig indflydelse i USA og som driver brede udenlandske forretninger i stil med Rotschilds og Barings i London, er først og fremmest firmaet J. P. Morgan & Co. i Wall Street. Det drives siden gamle mr. Morgans død af en halv snes partners, blandt hvilke er Morgan junior., Davison, Lomant og Statesbury. Det andet store New York hus er firmaet Kuhn, Loeb & Co.som ikke længere rummer noget medlem af disse navne, men derimod ledes af seks partners, hvoriblandt er Schiff, Warburg og Kahn. I Boston er to store bankhuse Kidder, Peabodu & Co., og Lee, Higginson & Co.. De har afdelingskontorer i New York. Disse (og andre) østlige bankierfirmaer stammer væsentlig fra grossererfirmaer i manufaktur- og blandet importbrancher, der på Borgerkrigens tid i 1866 havde etableret deres stilling som USA´s første »Kapitalister« i moderne forstand. Atter og atter har de været taget med på råd af regeringen i Washington. Forsikringsvæsnet i USA har været et overordentlig godt område for indsugning af ledige kapitaler og privatkontrol over disses anbringelser til ekstra forrentning. Det er de store Livsforsikringsselskaber i New York City, som har spillet og spiller langt den største rolle. At vinde kontrol over deres rige sparepenge har været ivrig tilstræbt af forskellige kapitalistgrupper, og spillet dreves sommetider så vildt, at selv USA fandt det for livligt og skred til offentlige undersøgelser. Det var en sådan undersøgelse, der bragte mr. Wilsons modkandidat i 1916, sagføreren Ch. W. Hughes i forgrunden. I 1917 var der ved samtlige livsforsikringsselskaber i USA tegnet for ca. 27 milliarder dollars forsikringer, fordelte på ca. 50 millioner policer og opsparet et samlet reservefond (surplus) på ca. 605 millioner dollars. Af disse 605 millioner holdtes ikke mindre end de 452 millioner af følgende fem kæmpeselskaber i New York alene: Equitable Life Assurance Society (surplus i 1917: 92 millioner dollars). Metropolitan Life Insurance Co. (43 millioner). Mutual Life Insurance Co. (95 millioner). New York Life Insurance Co. (174 millioner) og Prudential Insurance Co. (49 millioner). Alle disse selskaber er under nøje kontrol af de store finansfolk i Wall Street', også her har den ældre Morgan slået nogle af sine tungeste slag. Men det kapitalistiske system er ikke særligt amerikansk, thi man kunne lige før 1. Verdenskrig høre finansfolk i New York sige, at USA endnu havde meget at lære af London, Paris, Berlin med hensyn til kapitalistisk koncentration i den store stil. Også i mindre pengecentrer som Amsterdam, Stockholm og København er de temmelig godt med. Det interessante ved styret i Wall Street er omfanget af dets rækkevidde. I den amerikanske rapport fra »Pujo-Kommissionen« af 1912 var der en slags grafisk fremstilling af vekselvirkningen mellem selve pengeinstitutterne i Wall Street. Men der var ikke en grafisk fremstilling af disses forbindelser med alle de »produktive« truster ude i landet. Englands J. T. Walton Newbold havde til gengæld i sin fremstilling holdt sig til bestemte produktionsgrene i det storkapitalistiske England (stål- og kulkombinationerne, skibsfarten etc.), men havde ikke illustreret banksituationen i London og slet ikke forsøgt at dække alle samfundets produktionsfelter. Den gamle præsident (på dansk: ledende direktør) for First National Bank of N. Y., mr. George F. Baker, sidder i bestyrelsen af sin egen bank, og i Chase National Bank og i Mutual Life Insurance Co.. Den store Chicagoslagter mr. J. Ogden Armour sidder både i bestyrelsen af National City Bank of N. Y. og i Continental and Commercial Bank of Chicago. Boston-selskaberne viser sig at udgøre en nogenlunde selvstændig gruppe når man ser på bestyrelsesmedlemmerne, selvom det siden viste sig, at deres indirekte forbindelser med de øvrige storbanker var talrige, idet begge grupper har mange medlemmer siddende i bestyrelserne for de samme »produktive« truster. Men ellers er der det intimeste og mest direkte samarbejde mellem alle de store pengeinstitutter, der jo på papiret står som uafhængige corporations. Så de ledende banker i USA udgør nu i 1919 ét konsolideret bankvæsen, der umuliggør al virkelig konkurrence på dette vigtige område. I de mindre amerikanske banker viser flere at have fælles bestyrelsesmedlemmer med nogle af de store banker. Desuden ejes deres aktiemajoritet ofte af de større selskaber. Når dette bevisligt forholder sig således, kan man betragte de 26 pengeinstitutter som én pengetrust. Ved at gennemgå de officielle lister med ca. 120 kompagnier's bestyrelsesmedlemmer (directors) navne, er er der ikke længere tvivl længer om, at alle trusterne selv udgjorde en kæmpemæssig trust med naturligt centrum i Wall Street. Ikke ét af de ledende selskaber stod isoleret fra de øvrige interessegrene eller grupper. Standard Oil Co. og ståltrusten og jernbaneselskaberne og bankerne og forsikringskompagnierne etc. hang sammen som én. Bestyrerne af telegrafvæsnet var også med til at styre sukkerraffinaderierne og kobbersmæltningen og sporvognsdriften i New York eller i San Francisco osv.. Alle de dominerende kræfter i USA's vældige næringsliv står under fælles storfinanciel kontrol. Men der er aktive og passive Storkapitalister. De passive lejer sig blot dygtige fogeder, teknikere og sagførere og giver dem større salærer, jo mere profit de får skrabet sammen. De aktive Storkapitalister forvalter selv deres interesser (naturligvis med en uhyre, lønnet stab af hjælpere) og leder selv de store pengefelttog på hjemlige eller udenlandske markeder, hvorved deres gamle Kapitaler bærer frugt, og deres nye Kapitaler plantes ud. Deres egoisme opfatter de ofte selv som »patriotisme«, hvilket jo ikke er helt hen i vejret, siden der ikke findes noget andet næringsliv i USA end dét næringsliv som de kontrollerer. Og blomstrer det, så blomstrer jo også »samfundet« i en vis forstand. Men det er nu et hensynsløst og arbejderfjendtligt spil, der drives i Wall Street og i London's City. Og efterhånden som de store Herrer´s magt fæstner sig og deres privatdrift næsten »nationaliseres«, begynder de at føle sig som Landets Fædre og Velgørere, snarere end som røverhøvdinge i det 19. århundredes stil, og i USA findes der desværre en bred folkelig jordbund for et sådant »faderligt« og ordnet og stormønstret udbytningssystem. Arbejderne er endnu yderst autoritetstro og socialt skikkelige og sløve. To eksempler på »aktive« Kapitalister, der blot tænker på pengekontrol og ikke mestrer alle de faglige eller stedlige problemer, hvis planmæssige løsning jo dog betinger hele deres pengemagt, er mr. Alexander J. Hemphill fra Guarantee Trust Coog mr. T. De Witt Cuyler. mr. Alexander J. Hemphil er ikke blot aktionær, men bestyrelsesmedlem i mindst 30 store corporations, eksempelvis: Adams Express, American Surety, California Railway and Power, Interborough Rapid Transit, Missouri Pacific Railroad, New York Dock Co., Southern Cotton Oil, United Gas and Electric, Utah Security Corporation, Warchowia Bank and Trust. Mr. T. De Witt Cuyler, hvis adresse er Philadelphia sidder som bestyrer i ca. 40 store selskaber, bl.a.: Santa Fé Railroad, Baldwin Locomotive, Bankers Trust, Rapid Transit, Long Island Electric, Metropolitan Opera, New England Navigation, Pennsylvania Railroad, Standard Steel Works, U. S. Mortgage and Trust. Andre »aktive« Herrer i Wall Street er endnu mere alsidige; men det er klart, at deres styrelsesfunktion i alle disse ganske uensartede og højt moderniserede virksomheder intet som helst fagligt har ved sig. Det er en ren finansiel position, det drejer sig om. De sidder der blot som repræsentanter for bestemte kapitalanbringelser. Ofte »sidder« de der slet ikke, dvs. de kommer slet ikke selv til bestyrelsesmøderne, men sender »proxy« og det kan også hænde sig, at sådanne Herrer, når man spørger dem, slet ikke husker navnene på alle de selskaber, de sidder i bestyrelsen af, men må rådspørge deres sekretærer først eller slå op i sådanne håndbøger. Det viste sig ved krydsforhørerne i The lndustrial Relations Commission for et par år siden, at Kapitalisterne ikke kunne huske hvilke bestyrelser de sad i. Hvorledes produktionen fandt sted, og hvorledes arbejderne levede ude på de store arbejdspladser, i hvilke d'Hrr. var interesserede - ja, herom vidste de jo så godt som intet. De blot modtog nogle almindelig orienterende rapporter nu og da fra de forskellige chefer derude, så at de kunne skønne, hvor det omtrent bar hen, og hvilken profit, der var i vente. Og så modtog de deres endeløse strømme af merværdier fra de forskellige kilder og lagde deres planer for at tjene endnu flere penge.

Siden 1. Verdenskrigs begyndelse i 1914 har regeringen udstedt for 21 1/2 milliarder dollars nye obligationer, såkaldte »liberty bonds« i den store krig. Kapitalisterne har investeret disse penge under regeringens og Kongressens garanti, og det bliver regeringen og Kongressens opgave at inddrive renterne og amortiseringsprocenterne her efter krigens afslutning i 1918. Regeringen bliver derfor nødt til at indføre en finanslov, dvs. et budget, idet man ikke har noget budget i USA. Under 1. Verdenskrig supplerede præsident mr. Wilson i en fart sit officielle kabinet med rådgivende bisiddere på alle områder. Først og fremmest et nationalt forsvarsråd, bestående af 5 ministre og 7 rådgivere (fem store forretningsfolk, og den konservative fagforeningspræsident: Samuel Gompers samt én læge). Under det nationale forsvarsråd oprettedes en mængde underråd (komiteer) med hver sin bestemte funktion i den kæmpemæssige krigshusholdning. I komitéen for »Eksprestransport« sad fire vicepræsidenter for de store private ekspreskompagnier; i komiteen for »lokomotiver« sad vicepræsidenter og direktører for de ledende lokomotivfabrikker: i komiteen for »proviant« sad repræsentanter for firmaerne Sears & Robuck, Quaker Oats Co., Chicago-slagterierne etc.. I rådet for »kobber« sad præsidenten for Anaconda selskabet; i rådet for »stål« sad mr. Gary og mr. Charles Schwab. Formanden for »olie-komiteen« var ingen ringere end præsidenten for Standard Oil, og komiteens officielle adresse var nr. 26, Broadway, New York City - dvs. Standard Oil kompagniets hovedkontor i Wall Street kvarteret. De store bankers krigshjælp var naturligvis også intim og halv-officiel. I 1919 foregår også en bevidst træning af Overklassens ungdom til nye »statsmandshverv«. Den er planlagt hos de ledende private universiteter. Mr. Lamont af huset J. P. Morgan & Co. er citeret for, at det store forbillede desangående er Englands historiske »Eton-Oxford, Cambridge«, men træningen vil sikkert blive sat anderledes i system (så at sige i tysk stil) end den stil i det gamle England, hvor statesmanship næsten ligger Overklassen i blodet.

Handelsstatistik mellem USA og Mexico (i millioner dollars)

 

Eksport fra U. S.

Import til U. S.

1910

58,2

58,8

1914

38,7

92,7

1918

107,1

140,7

USA´s forhold til Mexico: Den mexikanske republik har en befolkning på ca. 15 1/2 million, og Mexico er overordentlig rigt på mineraler, olie og på et frugtbart agerland. Indtil for nogle få år siden styredes Mexico med jernhånd af den fremmedvenlige præsident Porfirio Diaz, som gav udenlandske (navnlig britiske og amerikanske) Kapitalister rige koncessioner i stor mængde. Men en nationalistisk folkebevægelse vaktes, og i 1911 blev Diaz fordrevet ud af Mexico, og en urolig periode satte ind med fejder mellem forskellige folkelige »generaler« snart i den ene, snart i den anden ende af landet. Under denne periode greb USA flere gange ind, men drog atter kløerne til sig, og resultatet af det hele blev, at Revolutionspartiet sejrede og med Venustiana Carranza som præsident satte sig til at reformere hele lovgivningen m.v.. fra Diaz' tid, således at der blev sat skarpe grænser for udenlandske Kapitalisters handlefrihed i Mexico, - navnlig ved hjælp af beskatning af deres produktion. Kun oppe i republikkens nordvestlige strøg holdt guerillaen sig lige op til 1920, og det var »general« Villa, som her er Carranza's væsentlige modstander. Han nyder en tålelig god presse i USA, mens Carranza bestormes på det voldsomste og hans lovgivning kaldes konfiskatorisk, socialistisk og lignede. Desuden skydes hele skylden for Borgerkrigens voldsomheder på hans parti og Mexico fremstilles for avislæserne i USA som et vildt og barbarisk og bundforvirret land, der for naboskabets skyld i høj grad trænger til at ordnes af »den civiliserede, fredselskende Onkel Sam«. Eller som en ledende finansmand udtrykte sig: før eller senere må vi jo dog »rense ud« i Mexico! Carranza blev myrdet ca. i maj 1920 og Huerta blev valgt til midlertidig præsident. Indirekte havde USA naturligvis allerede blandet sig i det mexikanske spil på mange måde. En meget stor del af den ammunition, de forskellige guerilla'er havde brændt af, stammer fra USA´s fabrikker. Men hvorfor har USA afholdt sig fra virkelig invasion og blokade? Måske på grund af de gamle traditioner i Washington og hele folkestemningen før den 1. Verdenskrig; måske var pengespørgsmålet generende; ingen vidste, hvor stor og langstrakt en affære, det ville blive; måske var det frygten for at splitte kræfterne under krigen og dermed give opmuntring til tyskerne; også stemningen i alle de øvrige spansk-talende lande måtte tages i betragtning. Nu i 1919 har mr. Wilsons styre brudt gode »de gamle traditioner« og også brudt den is i folkestemningen, der holdt mr. Roosevelts krigslystne venner nede ved præsidentvalget i 1916. En rigtig krig mod Carranza's venner skræmmer næppe den brede befolkning mere i USA, og med avisernes utrættelige hjælp skulle det kunne gå. Og nu er der stridskræfter rede i USA, både til lands og til vands, og hvilken stormagt skulle rejse indvendinger? Kun Lloyd George's regering i England vil sikkert protestere, da britiske Kapitalister er svært engagerede i Mexico siden Diaz' Dage. Allerede i 1913 stammede 48 % af Mexicos samlede import fra USA og af Mexicos samlede eksport gik 76 % til USA. Det er da ikke underligt, at den amerikanske Kapital ser på dette gode marked i Mexico som sin »naturlige interessesfære«.

Handelsstatistik mellem USA og Sydamerika (i millioner dollars)

Eksport fra U. S.

Import til U. S.

1910

93,2

196,2

1914

124,5

222,7

1918

314,6

567,4

I begyndelsen af 1820érne begyndte de spanske kolonier i Sydamerika at løsrive sig fra de koloniale moderlandet. Samtidig begyndte Rusland, der dengang ejede Alaska, at rejse krav på vide strækninger af den nordamerikanske Stillehavskyst. Det var den »hellige Alliance«s tid i Europa, og det unge USA betragtede gammelmagterne i Europa med dyb uvilje og mistænksomhed. USA´s præsident i 1817-25 var James Monroe, og hans udenrigsminister J. Q. Adams besluttede at bremse Europas indgreb i den republikanske nye verdens sager. J. Q. Adams fik derfor præsident James Monroe til at udstede en erklæring: Monroe Doktrinen af 1823, der sagde, (1) at de amerikanske fastlande ikke mere burde betragtes som kolonisationsobjekter for nogen europæisk magt; og (2) at forsøg fra Europas side på at blande sig i nogen amerikansk republiks indre anliggender ville blive ansete som farlige for USA´s fred og sikkerhed. Denne erklæring er næppe officielt anerkendt af nogen fremmed magt, men i 1919 er Monroe Doktrinen i de sydlige republikker ikke længere populær. De frygter for Yankee-Imperialismen. I 1846-48 annekterede USA det kæmpemæssige område, Texas, der tilhørte Mexico.

Det er navnlig USA´s handel med Chile og Argentina, der er blomstret stærkt op i de senere år før 1919. Importen fra Brasilien (kaffe) viser dog ingen stigning i årene 1910-1918 (108,2 - 101,3 - 113,5 millioner dollars). De amerikanske kapitalanbringelser er i vækst i Brasilien. De store meat packers fra Chicago har købt sig store vide arealer i La Plata's opland, hvor tidligere de britiske Kapitalister dominerede. Også de Sydamerikanske Gummi-, Metal- og Nitrat- skatte har tiltrukket sig store US-Kapitalisters interesse i voksende grad.

Handelsstatistik mellem USA og Japan (i millioner dollars)

 

Eksport fra U. S.

Import til U. S.

1910

22,0

66,4

1914

51,2

107,4

1918

267,6

284,9

Handelsstatistik mellem USA og Kina (i millioner dollars)

 

Eksport fra U. S.

Import til U. S.

1910

16,3

30,0

1914

24,7

39,4

1918

43,5

116,6

Japan har den dårligst mulige presse i USA i 1919. Dels som en direkte følge af Kaliforniens indvandringslove, der kun tillader japanske gentlemen, men ikke japanske arbejdere at gå i land på Stillehavskysten, hvilket sætter ondt blod i Japan. Men Japan er også truet af den kinesiske markedssituation, hvor Japan tørner sammen med den angel-saksiske Kapitalisme. Hertil kommer nu hele det sibiriske spørgsmål samt følgerne af den unge japanske handelsflådes fremkomst på verdenshavene. Alligevel er Japan jo endnu formelt USA´s forbundsfælle, og en af USA´s fornemste kunder. Men hvor megen fredsgaranti yder denne store vareomsætning? Man kan tænke på den mægtige tysk-amerikanske omsætning før krigen i 1914.

Af større betydning er nok den kinesiske handel. Selvom det er beskedne tal, er Kina et givtigt, jomfrueligt felt for ledig amerikansk Kapital! Men endnu er der ikke tilstrækkelig arbejdsro, pga. japanske intriger - siger man i USA. USA har ikke det værste navn i den kinesiske republik. De andre magter er imidlertid allerede i den kinesiske mark: Frankrig og England, og uvennen Japan. Englands stilling er langt den bredeste, men Japans vej til det kinesiske marked er den korteste. Både fra Manchuriet, fra Shantung og nu fra Fu-Kien kysten indenfor Formosa kan Japan trænge sig ind. Men kan Japan holde søen åben for sin flåde, og kan det vinde en tilstrækkelig stor del af det kinesiske folk over på sin side? Hvad der direkte berører USA's udenrigspolitik er: (a) den såkaldte Lansing-Ishji overenskomst, der er sluttet under 1. Verdenskrig, og som kan tolkes som »den åbne dørs princip« i Kina, der skal være bindende for alle magter. Vel skal det kinesiske statssamfunds suverænitet stadig anerkendes, men dog må Japan erkendes at have »særlige interesser« dér i Kina, siden det er dets nabo, - hvad de øvrige magter jo ikke er. Alt afhænger naturligvis af, hvorledes Lansing-Ishji overenskomsten fortolkes. Skal »den åbne dør« understreges tykkere end dette med de »særlige« japanske interesser? USA skønner ja, Japan nej ? Skal vi vente på sværdets dom i sagen? Hvor meget den kinesiske »suverænitet« beløber sig til i praksis, er heller ikke godt at afgøre. Praktikere plejer at hævde, at Kinas bedste provinser allerede er udstykkede i bestemte interessesfærer. En gruppe Chicago banker lånte nylig i 1919 Kina 50 millioner dollars. Mod hvilken sikkerhed? Til hvilken brug? Også Persiens »suverænitet« er jo anerkendt, og Cubas og Panamas og mange andre smukke staters. (b) Japan fik i Versailles tildelt alle Tysklands Stillehavsbesiddelser nord for Ækvator med den ene undtagelse: Øen Yap (ca. 10° N.B. og ca. 140° Ø.L.). Denne ø stillede USA krav om, og USA fik øen, fordi den som kabelknudepunkt og andet syntes at være uundværlig i den nye situation derude, hvor den filippinsk-amerikanske »sfære« nu mødes mod den japanske, den hollandske og den britiske Kapital. Tysklands besiddelser syd for Ækvator gik jo alle til Australien. Afstanden mellem Yap (mr. Wilsons eneste erobring) og Mindanao er ca. 900 sømil. Afstanden øst på til den nærmeste amerikanske havn ved Sandwich Øerne er groft talt en 3.800 sømil, og herfra videre til San Francisco og til Panama er der henholdsvis ca. 2.100 og ca. 4.700 sømil. Til sammenligning er der fra New York til London kun ca. 3.200 sømil, og fra København til St. Petersborg mindre end 700 sømil.

Handelsstatistik mellem USA og Kanada (i millioner dollars)

 

Eksport fra U. S.

Import til U. S.

1910

216,0

95,1

1914

344,7

160,7

1918

778,5

434,3

Det var Lord Fishers budskab til alle krigsledere: Think in oceans, shoot at sight! Og det første synes at ligge til amerikanerne. I alle Stillehavsspørgsmål vil USA sikkert kunne regne med fuld støtte fra Australien og Ny Zealand samt fra alle britiske interessegrupper i Østasien. Den mest japansk-fjendtlige presse i verden skal være de engelsk-skrevne blade i Kina og i Japans havnebyer. Kanada er det allerbedste bevis på anglo-amerikansk samvirke. Britisk Nordamerika overgår i areal hele USA og hele Brasilien, men har blot en befolkning på ca. 8 1/2 million. Men Kanada lader sig ikke direkte forsvare mod sin sydlige nabo: USA, i tilfælde af krig. Kanada er en af USA´s bedste kunder. Men Kanada er ikke nogen »amerikansk interessesfære«, der er under britisk kontrol, og hvorfra dets mægtige næringsliv finansieres« fra London. Kanada er måske perlen i hele det britiske rige, når alt kommer til alt. Over 82 % af Kanada´s import i 1918 stammede fra USA, medens USA kun modtog 27 % af Kanada´s eksport. Dette år var et krigsår. Men lad alligevel ingen tro, at Kanada ikke er britisk eller - om man vil: kanadisk - både økonomisk og politisk talt. Kanada forkastede fornylig et amerikansk forslag til en art toldforbund.

Det er selvfølgelig af stor betydning hvilke lovgivning der bliver vedtaget, og hvilke af disse love der håndhæves og benyttes i det kapitalistiske USA. Kontrollen over det politiske maskineri er en ypperlig magtfaktor i den besiddende Klasses hånd både ude i staterne og i Washington D. C.. Lovene er selvfølgelig en samfundsmæssig følgevirkning af kapitalmagtens ejendomsret, den ideologiske magt vis via pressen, og den historiske juridiske proces, som bestandigt befæster magthavernes positioner, rettigheder og privilegier. Kapitalisterne spenderer enorme pengesummer på valgagitation for at opretholde folkets illusioner om demokrati og frihed, og somme steder bruger de direkte bestikkelser. Men maskespillet er afsløret. Præsidentvalget i 1916 alene kostede officielt de to store partiers nationalkomiteer over 4 1/4 million dollars, af hvilke det republikanske parti brugte ca. 2,4 millioner dollars, og det sejrrige demokratiske parti ca. 1,8 million dollars. De »uofficielle« beløb i valgkampen udgør yderligere ca. 50 millioner dollars. Ved præsidentvalget i 1920 blev de to gamle kapitalistiske partier stillet overfor et nyt, halvsocialistisk parti sammensat af fagforeningsfolk fra hele Chicagos industrielle opland, og det parti, der var organiseret af Farmere fra Nordveststaterne, der støttede det ældre Socialist Party of Amerika. De forskellige staters forfatninger er tydelige afspejlinger af den gamle føderale Konstitution fra det 18. århundrede, som endnu er i kraft i 1919. 18 enkeltstater har i nogle henseender et vist hjemmestyre (Home-rule), f.eks. med hensyn til valgret, undervisning, straffelove, love for dannelser af corporations Men udviklingen i USA går hen imod en stærk centralisation under Washington's forvaltning. Men den lovgivende myndighed: »Kongressen« er en noget klodset affære. Førstekammeret, the Senate, består i 1919 af 96 mand, eller 2 mand for hvert stat i Unionen, og har på visse felter en videre kompetence end Andetkammeret: the House of Representatives, der består af 435 mand, fordelte på de forskellige stater i forhold til deres folketal. New York staten har således 43 repræsentanter, Illionois 27, Louisiana 11 og Wyoming 1. Tallene fastsættes hvert tiende år. Præsidenten vælger selv sit ministerium, og er aldeles ikke ansvarlig overfor Kongressen. Præsidenten har udsættende vetoret overfor de love, der vedtages i begge Kamre. Men selv om både han og disse er kommen til enighed om en lov, kan den »dømmende myndighed«, dvs. Højesteret, eller et flertal af dens 9 højesteretsdommere erklærer den for »grundlovsstridig« (unconstitutional), og så falder loven. Disse højesteretsdommere vælges enkeltvis på livstid af præsidenten, og er praktisk talt sidenhen uafsættelige. U.S. forfatningen garanterer privatejendomsretten, og en forfatningsændring kræver ikke alene kvalificeret majoritet i begge Kongreskamrene, men må desuden tiltrædes af de lovgivende forsamlinger i mindst tre fjerdedele - dvs. 36 - af enkeltstaterne. Det var ved en sådan forfatningsændring eller - tilføjelse, at alkoholforbudet blev gennemført. Og U.S. Supreme Court i Washington afgav i juni 1919 en kendelse, ifølge hvilken såvel denne forfatningsændring, som påbyder forbud mod tilvirkning og salg af berusende drikke i USA, som den lovgivning, der er givet for lovens gennemførelse, erklæres for konstitutionel. Hverken præsidenten eller Kongressen er altså suveræn i USA. De vælges hver for sig og til forskellige tider. Hvis de ikke kan forliges om et eller andet spørgsmål, bliver der sjældent lov ud af det. I småsager og rutinesager enes de som regel, men i større stridsspørgsmål glider det ikke altid så let. Under krigen, da folkestemningen lidt efter lidt blev pisket op til den stærkeste begejstring, vedtog Kongressen prompte alt, hvad præsident Wilson og hans mange rådgivere forlangte. Men sidenhen er der gået slemt urede i garnet i anledning af Fredstraktaten fra Versailles. Efter 1917 blev der nemlig valgt et flertal af »republikanere« ind i Senatet, medens mr. Wilson stadig blev siddende i kraft af »demokraternes« valgsejr fra 1916. Og mellem lederne af disse to store partimaskiner hersker der under alle normale forhold den største skinsyge og stridslyst, skønt der ikke længere er nogen principiel forskel på deres forkyndelser. Ingen kan på forhånd nævne noget bestemt nationalt lovforslag, som lidt frem i tiden ville være sikkert på republikansk tilslutning og demokratisk bekæmpelse eller omvendt. Man kan dog være sikker på, at de fleste Sydstater (dvs. deres hvide befolkning, da de i reglen berøver den farvede befolkning valgretten) vil stemme demokratisk, og at de fleste Ny England-Stater vil stemme republikansk. Uden Californiens 13 stemmer ville præsident Wilson ikke i 1916 være blevet valgt på det bekendte motto: »Han holdt os udenfor krigen!« I 1912, derimod, valgtes han stolt med 435 valgmandsstemmer ud af 531, fordi Mr. Roosevelt splittede det republikanske parti det år. I de forudgående valgår 1908, 1904 og 1900 sejrede henholdsvis mr. Taft, mr. Roosevelt og mr. Mc Kinley, hvis mord i Buffalo i 1901 automatisk indsatte hans vicepræsident Roosevelt i Det hvide Hus, så at dennes kraftige og interessante regime varede i 7 år. Det republikanske Parti repræsenterede i adskillige år de industrielle interesser, som ønskede en høj beskyttelsestold - og den fik industribaronerne. Desuden plejede det republikanske Parti at kalde sig for et særligt patriotisk og imperialistisk part; og kaldte sig selv The Grand Old Party »det storladne gamle Parti«, symboliseret ved en elefant, medens demokraternes symbol blot er et mulæsel eller rigtigt æsel. Republikanernes og ikke mindst deres krigshelt, mr. Roosevelt blev derfor harme over, at den store tyske krig skete i en demokratisk regerings periode, og tilmed under en leder med mr. Woodrow Wilsons fortid. Men under krigen var der intet at stille op da regeringens patriotisme og imperialisme viste sig uangribelig kras, og fjendens nederlag overgik alle forventninger. Men så snart skydningen standsede i Europa, skred det nyvalgte republikanske flertal i Senatet til åben fejde mod præsidenten og hans fredspolitik under feltråbet: »Amerika først!«. Men hvorfor vil Yankeer have et så upraktisk og gammeldags politisk system i deres mægtige samfund ? Måske er grunden det at den føderale regerings indflydelse på og indgriben i det store private næringsliv i USA indtil 1914 har været forholds vis ringe. Den økonomiske udvikling i landet har hidtil fulgt parolen laissez faire, og kapitalens ledere har betragtet politikerne som en slags professionel klasse for sig, hvis postyr i Washington og rundt i landet man nok fulgte med interesse og søgte at kontrollere, men ikke direkte blandede sig i. Man havde »vigtige ting for«, idet man passede sine dyrebare forretninger, og så længe de blomstrede så smukt som de gjorde, var den politiske interesse ikke påkrævet i USA. USA var stort og rigt nok til at kunne finde sig i det politiske roderi eller kraftspild, hvorved alle de professionelle politikere tjente til deres brød og cigarer. De forenede Staters historiske Forfatning og de to store parti-maskinerier er traditionelle institutioner og øver derved en bred konservativ indflydelse. Den amerikanske Overklasse betragter sin historiske Forfatning og flaget som en slags helligdom i lighed med Europas traditionelle »konge- og kejserkroner« eller andre lignende oppyntede symboler. Andre helligdomme har den amerikanske kapitalmagt ikke at holde op for sine arbejdermasser. Der er ingen fælles kirke, ingen fælles landskabstype eller klimatisk type, intet særsprog, ingen national filosofi eller national litteratur eller kunst og kun meget få fællesnationale helteskikkelser. George Washington er all right, men hverken Jefferson eller Franklin slår til, og selv den store Abraham Lincolns minde savner endnu tilstrækkelig virkemagt i brede sydlige dele af USA. Heller ikke Borgerkrigens generaler kan betragtes som virkelige samlingsmærker. Theodor Roosevelt's eftermæle vil blomstre, og general John Pershing er naturligvis uhyre populær, hvilket måske vil holde sig til sene tider. I det daglige liv er det blot millionærerne eller sådanne enkelte dygtigheder som mr. Edison eller sportsmestrene, som hele folket dyrker. På trods af amerikanernes blandede afstamning udgør de én stor og ejendommelig »civiliseret nation« med sin egen »atmosfære«. Både i krig og i fred samvirker de i enig massevælde og begejstres for deres store land indtil fanatisme, blot der røres nok så svagt udefra ved denne hjertestreng. De er gennemgående meget tyndhudede overfor al slags udenlandsk kritik i komplet modsætning til engelskmanden. Men et andet patriotisk sindbillede end flaget og den historiske konstitution har de ikke ! Derfor værnes der så omhyggelig, ja, nærsagt desperat, om disse traditionelle symboler fra det besiddende Borgerskabs side. Og de to store borgerlige partimaskiner, ja, det kender vi jo også fra England. I begge samfund lå der én gang gode realiteter til grund for partidelingen. I USA var det Borgerkrigens store interessespaltning: industrikapitalismen og lønslaveriet i Nordstaterne contra godsejer- og slavesamfundet i Sydstaterne. Men skønt disse gradvis efterhånden er blevet til én stor interesseblok, bevares de politiske traditioner dog på overfladen. Dette skyldes dels de tusinder af godtfolk, der lever af at lave »politik og ideologi« og navnlig parti-postyret, der så ypperligt tjener til at holde befolkningen i ånde med uvæsenligheder og som hæmmer folkemassernes organisation som klassebevidste lønarbejdere. Kirkelig nationalpolitik tjener andetsteds samme formål. Og den trang der er hos Bourgeoisiet til alskens individ- eller heltedyrkelse finder sit naturlige afløb gennem de parlamentariske bevægelser før og efter valgene, og fylder den jævne mand med alle de personaffekter, vi kender så godt fra Kapitalismens offentlige liv, og som tydeligt nok er ganske usocialistiske. I efteråret 1918, da en del af U.S. senatorerne blev valgte, sagde en typisk ung arbejder i aftentrængslen foran et bladkontor i Chicago, at næst efter jesu kristus havde verden ikke frembragt en større mand end Woodrow Wilson. Alligevel valgte Illinois' arbejdere den republikanske millionær mr. Mc Cormick til senator. Åh, men hvilken tankegang hos en moderne vælger af industriArbejderklassen ! Hans daglige avislæsning havde båret god frugt og millioner af jævne vælgere ræsonnerer i takt med denne arbejder, at hvilket opreklameret navn det nu end er, så sværger de til deres forskellige grupper og lokaliteter. Såkaldte »prominente« figurer indgyder ærefrygt hos de amerikanske vælgere, og det vil i reglen sige: officials med avisnavne, og helst siddende lidt i det fjerne. I England og Frankrig tager man ikke sine officials nær så højtidelig. Engelskmænd kan være autoritetsglade nok på deres vis, - men Yankeerne slår dem. Der er f.eks. for en Europæer noget højest ejendommeligt i den energi, hvormed der ved store amerikanske folkemøder afgives personlige ovationer, og den forargede uvilje hvormed afbrydelser af de populære taleres ordstrøm hilses, og den noget prækende retorik, hvormed tilhørerne overskylles. I Jylland ville sådanne taler sikkert straks vække en levende mistro eller moro; i Københavns forsamlingshuse munterhed og »panik«. Også de taler der holdes på Kapitolet i Washington virker i reglen noget useriøse for Skandinaver, og engelske socialister kalder hele skuespillet for kloroformering af Arbejderklassen. Arbejderne og Småfarmerne er nu også blevet lidt trætte af det hele og har påbegyndt dyrkelsen af nye »guder«. Men de to gamle partier er da straks klar til at slutte borgfred og gå i fælles front mod det nye. Men endnu i 1916 kunne man se 9,1 millioner demokratiske vælgere marchere frem, mod 8,5 millioner republikanere, medens mindre end 900,000 vælgere var alt, hvad de øvrige partier kunne mønstre i USA. Af disse var ca. 600,000 socialister, fordelte på et stort og et lille parti. Det er ikke helt uden grund, at englænderne plejer at kalde USA for »provinsielt«. Uvidenheden i USA om udenlandske tilstande er ofte forbavsende og kan give sig meget snurrige og mærkelige udslag. Tjekkoslovakkerne omfattedes en tid lang af en vældig sympatibølge i USA, skønt deres navn var ganske nyt for alle og ingen kendte det mindste til forholdene i Bøhmen eller Mähren før, under eller efter krigen. Hr. Masaryk's tjekkiske arbejdsprogram eller politiske principper kendte man heller ikke i USA, og gangen i den Tjekkoslovakiske Anabasis gennem Rusland kendtes ikke, og de medlemmer af dette beundrede folkeslag, som allerede levede i USA opfattedes kun som en slags østeuropæisk arbejdskraft med et halsbrækkende tungemål. Alligevel vandt dette avisbegreb »Tjekkoslovakkerne« for en tid Amerikas hjerte. Nu er i 1919 er Kineserne favoritter, fordi det så mistænkeliggjorte Japan siges at undertrykke Kineserne. Men det vigtigste spørgsmål er forholdet mellem Washington og Wall Street. I 1914 var USA en debitor nation og dens føderale gæld »statsgælden« beløb sig kun til ca. 968 millioner dollars. Inden udgangen af 1918 var statsgælden vokset til ca. 11.986 millioner dollars, og nationen havde forvandlet sin udenlandske debet til en kredit, der anslås til en halv snes milliarder dollars. Fremdeles viser de officielle tal for henholdsvis import og eksport denne forskydning: i 1914 for 1,8 milliarder dollars varer ind og for 3,1 milliarder ud; i 1918 for 3,0 milliarder ind og for 6,1 milliarder dollars ud. En sådan, såkaldt gunstig handelsbalance lader sig forklare, når landet samtidig udfører mægtige pengesummer årligt til udenlandske kapitalister, der ejer bunker af dets værdipapirer, til slægtninge af amerikanske borgere i det gamle land, til amerikanske turister rundt i verden samt til udenlandske dampskibsselskaber, der besørger vareudvekslingen over havene etc.. Den normalt »ugunstige« handelsbalance i England lader sig omvendt forklare ved hjælp af Londons udenlandske kapitalanbringelser, den britiske handelsflådes profit etc.. Men når nu USA selv er blevet et kreditsamfund og har fået sin egen store handelsflåde, hvorledes lader dens kolossale »gunstige« handelsbalance sig da vedligeholde? Hvormed skal udlandet betale USA for dettes overskud af eksportvarer? I guld måske? Men allerede ved nytårstid 1916 var den internationale guldsituation denne, at medens ganske groft talt, Frankrig, Rusland og det Britiske rige hver rådede over et offentligt guldfond på vel 1 milliard dollars, beløb USA´s sig alene til langt over 2 milliarder dollars. Så hvad skal USA med mere guld? Vi andre er vant til at betragte alle Versailles-situationens forbløffende problemer fra stakkels Europas synspunkt. Men hvorledes ser forholdene ud fra Wall Street, medens de europæiske penge er udsat for et kursfald under dollaren's pres ? Hvad skal den amerikanske Kapital gøre ved sin så overmåde »gunstige« handelsbalance? Skal den amerikanske kapital vedblive med at eksportere på lutter kredit til Europa? Skal kapitalen give Frankrig og Tyskland, Italien og Østrig og alle de stakkels randstater henstand til disse lande selv er produktionsdygtige, og så indkræve sine tilgodehavender i varer, som U.S. kapitalen ikke betaler for ? Skal krigens lån betragtes som en slags mægtig prioritet i firmaet Europa, til hvis forrentning og afvikling Europas arbejdende ungdom skal udlevere en del af sine fremtidige produktionsværdier uden vederlag ? Uden gratis tysk arbejde, kan Frankrig sikkert ikke møde sin gæld, og uden gratis fransk, italiensk, polsk etc. arbejde, kan USA ikke få inddrevet de lån, det enten har ydet eller er i færd med at yde. Det er nemlig indlysende, at der skal flere lån til, førend de europæiske skyldnere bliver produktionsdygtige, - noget der stærkt blev fremhævet på den kongres af allierede Kapitalister, som holdtes i USA i 1919. Kongressens ledende figur var tilsyneladende den franske stålkonge M. Schneider. Englænderne var sagde, at de nok kunne ride stormen af alene, men Italienernes forhold syntes at være de bitreste. Resultatet bliver nok et kompromis sådan at en del af Europas statsgæld annulleres, eller skal vi sige: glemmes, og resten konsolideres sammen med en ny kredit i stor stil og efter en bred plan, sådan at hovedformålet vil være at bremse Bolsjevismen i Europa og få arbejdet sat i gang i kapitalistisk stil. Millioner af både »sejrende« og »besejrede« Europæere, vil således i mange år fremover frembringe merværdier til den amerikanske Overklasse som en nødvendig kapitalistisk følge af verdenskrigen 1914-18.

Skift til: Brudstykker af arbejderbevægelsens historie i USA (II).

AFL-CIO * AFL-CIO, New York * AFL-CIO, Chicago * AFL-CIO Massachusetts * AFL-CIO Texas * International Association of Machinist and Aerospace Workers * Illinois links * Labor Net * Samuel Gomper * IWW * IWW * Sacco og Vanzetti * Labour Net * Laney College * Labour History * American Labor History * US Labor History * Voice of Action * Anti Communism * Canadian Labour History * Labour/Le Travail * International Labor History * ILO * Social History * British Labor History * Working Class Movement Library * Trade Unions * Folkets Historie * Lejernes Historie (Tenant) * Scottish Labour History *

Webmaster