Stikordregister og oversigt over foreningsbladenes indhold.

Artiklerne i ældre blade er ikke er så fyldestgørende som artikler i nyere blade. Hvis der er omtalt regler i ældre artikler kan disse regler og lejelovgivningen også senere være ændret ! Ofte må du lede i bladet efter det emne, der er angivet i bladoversigten/stikordregisteret. Jeg har opdelt oversigten sådan, at jeg først nævner interne forhold i Aktive Lejere (LLO); derefter forhold i almennyttige boligselskaber, og resten af oversigten omhandler blandede forhold; om privat udlejningsbyggeri, m.v. Vejledning = ofte benyttet henvisning og hovedvejledning til medlemmerne. Bemærk ! Der er fremstillet nyere vejledninger, som endnu ikke er trykt i bladet.

Aktive Lejere: Arbejdsbeskrivelse for ansatte i lejerforeningen. Hvad beskæftiger en lejerforening sig med ? Se også de årlige beretninger. Telefonpasning og arbejdsopgaver (1/96)

2/94 - 2/95

Aktive Lejere: Beretninger om lejerforeningens virksomhed.

1/93 - 2/94 - 2/95 - 1/96 - 2/97 - 2/98 - 1/99 - 1/20 - 2/01 - 2/02 - 2/03 - 3/03 -4/03 - 1A/04

Aktive Lejere: Bestyrelsesnavne og adresser.

1/93 - 2/94 - 2/96 - 4/20 - 2/02

Aktive Lejere: Esbjerg Ugeavis artikel om vore påkrav om kontingentbetaling. Annonceforbud i Ugeavisen-Esbjerg.

3/95- 2/02

Aktive Lejere: Foreningsformål for Aktive Lejere.

2/95

Aktive Lejere: Foreningsmeddelelser om Lejerforeningen: Aktive Lejere.

3/95 - 1/96 - 4/97 - 1/04

Aktive Lejere: Formålet med foreningsbladet.

3/96 - 1/04

Aktive Lejere: Fremmøderegler til generalforsamling og om sektionernes opdeling.

1/94 - 3/94 - 1/95 - 1/96 - 1/97 - 1/98 - 1/99 - 1/20 - 1/02 - 1A/04

Aktive Lejere: Fribytterne. SID - Anlægs & Bygge´s (Ungdomsbo´s) retssag om lejeforhøjelse mod Aktive Lejere i Jyllandsgade 100. Vejledning. Her skildres skrifter og processer.

2/96

Aktive Lejere: Information om Lejerforeningen Aktive Lejere

1/04

Aktive Lejere: Kontingentrestance til Aktive Lejere.

1/95 - 2/95 - 4/95 - 1/96 - 2/96 - 1/97 - 4/97 - 4/98 - 1/99 - 4/99 - 1/20 - 4/20 - 1/01 - 4/01 - 4/02 - 1/03 - 4/03 - 1/04

Aktive Lejere: Konflikt med HK-Ribe amt.

1/93

Aktive Lejere: Lejerforeningens krav til en bedre lejelovgivning. 2 artikler.

2/93

Aktive Lejere: Navneforbud mod "Lejernes Landsorganisation, Esbjerg afdeling" på giroindbetalingskort og foldere. Dommerne underminerer loven.

4/98

Aktive Lejere: Skrig og skrål når der skal betales kontingent.

2/95 - 2/96 - 4/97

Aktive Lejere: Solidaritets- og Kampfonden. Regler om fonden. Vejledning.

1/93 - 1/96 - 1/97 - 1/99 - 2/99 - 1/20 -3/01 - 2/03 - 1/04

Aktive Lejere. Særnummer mod EU og OverDanmark.

3/03

Aktive Lejere: Udmeldelse af lejerforeningen: Aktive Lejere…

2/93 - 4/94 - 2/95 - 4/95 - 4/96 - 4/97 - 4/98 - 4/99 - 4/20 - 4/01 - 4/02 - 4/03 -1/04

Aktive Lejere: Udtalelser fra generalforsamlingen.

1/93 - 2/94 - 2/95 - 2 /96 - 2/97- 2/98 - 2/20 - 2/04

Aktive Lejere: Udtræden af LLO.

2/94 - 3/94 - 4/94 - 1/95 - 2/02

Almennyttigt boligbyggeri. Administration af privatejede udlejningsboliger.

2/96

Almennyttigt boligbyggeri. Advokatregning. Utidig rådgivning.

4/01

Almennyttigt boligbyggeri. Arbejdernes Boligforening.

1/93 - 2/94 - 3/95 - 2/98 - 3/03

Almennyttigt boligbyggeri. Beboerbladet "Vinduet" i boligforeningen 1932.

1/96

Almennyttigt boligbyggeri. Beboerdemokrati eller oplyst enevælde.

1/95 - 2/95 - 1/96 - 2/96 - 4/96 - 4/20 - 4/01 - 2/01

Almennyttigt boligbyggeri. Beboerklagenævn. (voldgiftsnævn - boligankenævn)

1/93 - 2/94 - 2/95 - 1/97 - 2/98 - 1/20 -2/03

Almennyttigt boligbyggeri. Boligsikringssag.

2/04

Almennyttigt boligbyggeri. Bramming Boligforening.

4/94

Almennyttigt boligbyggeri. Bøger for lejere.

4/95 - 2/98

Almennyttigt boligbyggeri. Eksklusion af boligforening.

1/93 - 4/98

Almennyttigt boligbyggeri. Esbjerg Almennyttige Boligselskab. EAB

2/98 - 2/04

Almennyttigt boligbyggeri. EU tjenesteydelsesdirektiv om administration af boligforeninger og om licitation.

3/95 - 4/96 - 2/97 - 2/98 - 2/01 - 2/04

Almennyttigt boligbyggeri. Ferielukning.

2/97

Almennyttigt boligbyggeri. Fraflytning. Vejledning.

2/96 - 4/99 - 2/01 - 4/01 - 3/03 -2/04. Der er skrevet 10 nye a-4 sider om fraflytning

Almennyttigt boligbyggeri. Fremad.

2/95

Almennyttigt boligbyggeri. Garager og parkeringsanlæg. Fællesjord hugges og foræres til nogle få lejere uden betaling.

4/98 - 1/20 - 2/02

Almennyttigt boligbyggeri. Gebyrer.

3/03 - 2/04

Almennyttigt boligbyggeri. Hedegårdene. 1932.

3/95 - 2/02

Almennyttigt boligbyggeri. Huslejeberegning - Fejl i huslejen ?

2/96

Almennyttigt boligbyggeri. Huslejestigninger - Nej tak !

4/94

Almennyttigt boligbyggeri. Hvad er en boligforening ? med forklaring om fraflytningsprocedure og forebyggelse af fraflytningsregninger. Vejledning.

2/96 Der er lavet nye 10 sider om opsigelse og fraflytning.

Almennyttigt boligbyggeri. Indeklimaforhold, udsugningsanlæg.

2/02

Almennyttigt boligbyggeri. Indflytning - skader istandsættelse ved fraflytning. Vejledning.

2/93 - 4/95 - 2/96 - 3/97 - 1/20 - 2/01- 2/02

Almennyttigt boligbyggeri. Institutionshusleje i Esbjerg for kommunale børneinstitutioner.

2/98 - 2/02 - 3/03

Almennyttigt boligbyggeri. KAB & DAB.

3/95 - 2/02 - 4/03

Almennyttigt boligbyggeri. Kommunalt tilsyn.

2/01 - 4/01

Almennyttigt boligbyggeri. Krebseparken. 1932.

2/94 - 1/95 - 2/95 - 3/95 - 4/95 - 2/96 - 1/97 - 2/98 - 1/20 - 1/01 - 2/01 - 4/01- 2/02

Almennyttigt boligbyggeri. Krigsspillet mod lejerne. Vejledning. Omfattende ombygningssag med procedurer og indsigelser.

4/96 - 4/01

Almennyttigt boligbyggeri. Lejerbo.

4/94 - 1/95

Almennyttigt boligbyggeri. Omtale af almennyttige skandaler i "Klip fra boligmarkedet."

3/95 - 4/95 - 1/97 - 4/98 - 2/04

Almennyttigt boligbyggeri. Ombygning/renoveringsvindel i Ungdomsbo. Vejledning. Her skildres skrifter og processer.

1/96 - 4/96

Almennyttigt boligbyggeri. Parabolantenner.

3/03

Almennyttigt boligbyggeri. Privatisering af almennyttige boliger

2/02 - 2/03 - 4/03 - 2/04

Almennyttigt boligbyggeri. Pirater og bolighajer på boligmarkedet ! Vejledning. Artiklen viser hvordan boligselskaberne snyder.

3/96

Almennyttigt boligbyggeri. Registertilsynet og RKI. Arbejdernes Boligforening.

2/94

Almennyttigt boligbyggeri. Renoveringssag og påfølgende lejeforhøjelser. Krebseparken 1932.

3/95 - 4/95 - 1/97

Almennyttigt boligbyggeri. Renten til afdelingerne.

2/96

Almennyttigt boligbyggeri. Repræsentantskabets dagsordens-manipulationer. Hvordan går det med beboerdemokratiet ? 1932

2/95

Almennyttigt boligbyggeri. Sammenlægning af boligafdelinger

2/03 - 3/03

Almennyttigt boligbyggeri. Skift til anden administrator. 1932.

2/94

Almennyttigt boligbyggeri: Stop regeringens privatisering af det almennyttige boligbyggeri. Det store boligrøveri.

2/04

Almennyttigt boligbyggeri. Ulemper ved almennyttigt boligbyggeri.

2/96

Almennyttigt boligbyggeri. Ungdomsbo.

1/96 - 3/96 - 4/96 - 2/98 - 4/20 - 2/03 -3/03

Almennyttigt boligbyggeri. Valutaspekulation i svenske værdipapirer.1932.

2/94

Almennyttigt boligbyggeri. Vandregnskab.

4/20 - 1/01 - 4/20

Almennyttigt boligbyggeri. Varmesag.

2/97 - 3/99 - 1/20 - 2/20 - 4/20 -3/03

Almennyttigt boligbyggeri. Vedtægter.

2/02

Almennyttigt boligbyggeri. Ventelister.

2/96 - 2/02

Almennyttigt boligbyggeri. Vinduesudskiftning. Ungdomsbo.

1/96

Administration af private udlejningsboliger.

1/97 - 4/01

Administrationsbeløb i privatejede udlejningsejendomme. Dom.

4/95

Advokatvalg og advokatomkostninger.

1/94 - 2/99

Antenne og vandafgifter og fordeling af disse afgifter.

1/95

Antenne.

1/93 - 1/95 - 4/95

BBR-tal. Brutto-arealangivelserne for beboelseslejemål. Vejledning.

2/93 - 1/97 - 2/97 - 1/20

Beboerdemokrati.

1/95 - 2/95 - 1/96 - 2/96 - 3/03

Beboerrepræsentation dømt for at udsende orienteringsskrivelse til lejerne.

1/97

Beboerrepræsentation. Forbedringslejeforhøjelser i ejendomme med beboerrepræsentation.

2/95

Beboerrepræsentation. Hvordan laver beboerrepræsentationen en Solidaritetsfond ?

3/94 - 2/95

Beboerrepræsentation. Hvorfor skal man oprette beboerrepræsentation ?

1/94

Beboerrepræsentation. Ordinært årligt beboermøde med valg. Dagsorden.

2/95 - 3/03

Beboerrepræsentation. Oversigt over vejledninger der er udsendt til beboerrepræsentationer .

3/95

Benyt lejligheden til forandring på skatteydernes regning.

3/94

Bolig- og Byggestyrelsen. Om vore henvendelser til By- og Boligministeriet.

2/95 - 3/96 - 2/97 - 2/98 - 1/20 - 2/02

Boligformidling - landsomfattende Ja - tak. Boligefterspørgslen.

2/94 - 4/94

Boligretssag. Hvordan starter og udvikler en boligretssag sig i boligretten. Vejledning.

2/93 - 1/94 - 2/99

Boligretten. Bl.a. Chr. H. Petersen usædvanlige sag.

2/93 - 1/94 - 2/97

Boligretten. Lægdommere i Boligretten.

1/94 - 2/99

Boligsikring. Ulovlig udbetaling og om bagatelgrænsen

2/94 - 2/98

Boligtilskud til forbedringsarbejder.

2/95 - 3/94

Brandsikring i E. Dam Jensen ejendom. Dom.

1/96

Byggeloven

1/03 - 2/03

Byt lejlighed.

4/98

Byfornyelse/boligforbedring.

3/94

De higer og slider med deres Overklassepolitik

2A/04

Depositum og indskud. Om forskellen mellem depositum og indskud.

2/93

Det lejedes værdi. LL paragraf 47.

1/93 - 1/94 - 2/94 - 4/94 - 1/96 - 3/98

Dommerne underminerer retssamfundet. Fraflytningssag.

4/95

Dødsfald. Opsigelse af lejemål via skifteretten.

1/95

E. Dam Jensen.

4/95 - 1/96

Elektricitetsafregning fra Esbjerg kommune. Tilbagebetaling af a conto bidrag.

3/95

Elforsyning, vand og varme og betaling.

1/93 - 2/93 - 3/94 - 3/99 - 4/99 - 1/20 - 2/20 - 4/20 - 3/03

Elforsyning. Privatisering af el-forsyningen og prisstigningerne. Bynettet.

2/02 - 3/03 - 2/04

Erhvervslejere. Hvordan kan vi hjælpe erhvervslejere. Se også Lejelovens 47.

1/93 - 2/93 - 2/98

Fejl, mangler og skader. Vejledning.

3/98 - 4/02 - 1/03 - 2/03

Fjernvarmepriser.

4/98

Fogedbistand ved manglende levering af varme og el.

3/94 - 2/20

Forbrugerindflydelse.

2/20 - 3/03

Forbedring eller vedligeholdelse ? Hvad er forskellen.

4/94 - 3/98 - 1/03

Forbedringer. Porttelefoner.

1/97

Fordelingen af huslejeudgifter og afgifter efter kvadratmeterarealet er skæv og forkert.

1/95 - 2/96

Foreningsret. Overtrædelse af vedtægterne godkendt i boligretten.

1/97

Fraflytning i privat udlejningsbyggeri. Forklaring om fraflytningsprocedure og forebyggelse af fraflytningsregninger. Vejledning.

2/93 - 4 /97- 4/98 - 4/99 - 1/03 - 4/03

Fremleje. Vejledning.

4/98 - 1/02

Grindsted boligretssagen. Rømøvej. Huslejen nedsat med 96.957 kr.

3/97

Huslejeberegningen og fordelingen er skæv efter kvadratmeterareal.

1/95 - 4/95

Huslejeforhøjelser eller huslejenedsættelser efter Lejelovens paragraf 47- 49.

1/93 - 2/99

Huslejenedsættelser og huslejeforhøjelser.

1/97 - 2/97 - 3/97 - 1/98

Huslejenævn. Om huslejenævnets opgaver. Nedlægges huslejenævnet ?

1/94 - 3/95 - 2/97 - 2/98 - 3/98 - 1/20 - 3/01

Huslejerestance.

1/97

Hvad kan der gøres ? Lejernes muligheder for at ændre boligvilkårene på boligmarkedet.

4/94

Hvem dømmer det offentlige.

2/97

Hvordan dannes huslejen i privat udlejningsbyggeri ? Vejledning.

3/98

Hvordan forløber en typisk lejesag ? Formaliteter og tidsforløb. Vejledning.

4/94 - 1/01

Hvordan skal lejerne agere - hvad skal de gøre ?

3/98

Hvordan starter en lejesag ?

2/93

Indeksfinansieret udlejningsbyggeri.

2/97

Indflytningsrapport. Hvordan man laver en indflytningsrapport. Om indflytningsrapport, el og varmeaflæsning Vejledning.

2/93 - 3/94 - 3/97

Indvendig vedligeholdelse. Lejerens indvendige vedligeholdelsespligt.

2/93 - 3/98 - 4/02

Indvendige vedligeholdelsesbeløb og regler i private udlejningsejendomme.

4/94 - 4/95 - 1/97 - 3/98 - 4/02

Ingen rettigheder uden pligter !

4/97

Injurier. Beboerrepræsentation dømt.

1/97

Istandsættelse ved fraflytning.

2/93 - 2/96 - 4/97 - 4/98 -1/03

Karen Sunds sagen.

2/94

"Klip fra Boligmarkedet."

1/95 - 3/95 - 4/95 - 1/97 - 4/98

Kommunalbestyrelsen. Stem som lejer til folketingsvalg og kommunevalg. Vejledning.

2/94 - 3/94 - 4/96 - 2/97 - 3/97 - 2/98 - 3/98 - 2/01- 3/01

Kommunal privatiseringsbølge.

1/95 - 1/96 - 2/98 - 4/98 - 1/20 - 3/01

Konkurs og hvad så ? Ejeren går konkurs og depositummet skal reddes.

1/97

LLO. Kritik af forholdene i Lejernes LO.

1/95 - 1/97 - 2/97 - 2/98 - 2/01

Lejelovgivningen. Gummiparagraffer uden medbestemmelse og indsigt.

3/01

Lejelovens paragraf 47. Om det lejedes værdi.

1/93 - 1/94 - 4/94 - 1/96

Lejelovskommisionen.

2/97

Lejelovsændringer fra Folketinget.

3/94 - 4/94 - 4/95

Lejerne angribes ! Det kræver er modreaktion ! Vore krav til en bedre lejelovgivning.

2/93 - 1/96

Lejernes muligheder for at forbedre lejevilkårene. Hvad kan der gøres ?

4/94 - 3/03

Lejerrepræsentation. Mangel på lejerrepræsentation.

2/01 - 3/01

Nej til Amsterdamtraktaten.

1/98

Nej til EU.

2/99 - 3/20 - 2/01

Offentlige tilskud til udlejerne.

3/94 - 2/97

Offentlighed i forvaltningen. Hvorfor har vi ikke aktindsigt ?

1/97 - 3/01

Omkostningsbestemt huslejeberegning. Vejledning.

3/98 - 2/01

Opbrud og splittelsen af Lejernes LO.

1/95 - 1/97

Opsigelse - hvordan laver lejeren sit opsigelsebrev til udlejeren.

1/95 - 1/96

Ordbog: bolighaj, kapital, klassekamp.

3/97

Parkeringspladser og garager.

2/93 - 4/98 - 1/20

Pensionskasserne - huslejestigninger via professionelle private administrationsselskaber.

1/97

Porttelefoner. Opsætning og huslejeforhøjelser.

1/97

Privat byfornyelse.

1/93

Radio-nævn og Tv-nævn.

2/97

Regeringens boligpolitik og privatisering.

3/02 - 4/03 - 2/04

Registertilsynet og Ribers Kredit Information.

2/94

Retspraksis. Ændringerne i retspraksis og bevisbyrde.

4/95 - 1/96 - 1/97

RI-BUS - om forringelserne på arbejdsmarkedet og boligmarkedet.

1/96

Skader, mangler og fejl ved indflytning, i boperioden og ved fraflytning. Vejledning.

2/93 - 2/96 - 397 - 3/98 - 4/02 - 1/03 - 2/03

Småhuse. Ejendomme med 6 beboelseslejligheder. Lejelovens paragraf 47.

1/93 - 1/94 - 4/94 - 2/95 -1/96

Stævning til Boligretten. Hvad skal der nu ske ? Vejledning.

1/94 - 2/99

Syvstjernen (Fælleslisten Syvstjernen). Boligpolitisk udtalelse.

2/97

Tidsbegrænset lejeaftale.

2/98

Tomme boliger.

1/93 - 2/94 - 1/95 - 2/97 - 2/01

TV- og radioprogramforsyning. Lejerne har ingen indflydelse.

1/93 - 1/95 - 4/95 - 3/01 - 3/03

Vand - antenneafgifter og fordeling af huslejeudgifterne.

1/95 - 4/95 - 3/03

Vand, varme, elforsyning og betaling af disse a conto udgifter. Vejledning.

3/94 - 3/99 - 4/99 - 1/20 - 2/20 - 4/20 - 1/01 - 3/03

Vedligeholdelse af installationer.

3/94 - 2/20 - 1/03

Vedligeholdelse eller forbedring ? Hvad er forskellen. Byggelovens anvendelse.

3/93 - 4/94 - 1/03 - 2/03

Vedligeholdelseskrav. Hvordan stiller lejeren vedligeholdelseskrav.

4/94 - 1/97 - 3/98

Vest Energi & Sydvest Energi.

2/20 - 2/02 - 3/03

Vaskemaskiner. Forsikring

3/03

Vinduer.

1/97

Ændringer i det lejede. Lejeren vil foretage ændringer.

2/93

Organiser dig i dag i lejerforeningen: Aktive Lejere, og forebyg kommende overraskelser fra udlejeren !

Huslejen i privatejet byggeri

Lejerforeningen Aktive Lejere

Hvad er en boligforening ?

Hvor stor er din lejlighed ?

Organisationshistorie

Huslejen i almennyttig boligbyggeri

Vedligeholdelse

Udtalelser

Almennyttigt beboerdemokrati

Beboerrepræsentation

Bladoversigt

Fraflytning

Hvordan finder jeg en bolig ?

Valg til kommunalbestyrelsen

Erhvervslejere

2 værelser straks ! -1935

Boligpolitisk oversigt

Boligpolitik i 1970érne

Webmaster